Huis van Elijas Tael

Elijas Tael, senior en junior, woonden in een woning in de Amsterdamse Warmoesstraat. Ooit de belangrijkste straat van Amsterdam op de "oudezijde", ten oosten van het damrak. De woning liep uiteindelijk door tot het Oudekerksplein. Momenteel bestaat het pand niet meer.

 • Warmoesstraat

  Op 22/12/1659 koopt Elias Tael een huis met erf "op 't Benningspadt" voor Fl. 2420. De verkoper is ene Sara Jans,weduwe Pieter Danielsz van de Pels. Mogelijk als belegging, zelf woonde hij in de Warmoesstraat, in het huis "De vergulde Bril".

  Transportacten inzake Elias zijn bezit bij de Warmoesstraat, bevinden zich ook in het archief van de Schepenen. Ten eerste als per 9/3/1758 erven van Elias Tael onroerend goed - huis en erf - verkopen aan Andries de Haas. Omschrijving van het goed: "Een Huis en Erve, staande ende gelegen aan het OudeZijds Kerkhof offwel aan de Noordzijde van het oude Kerksplijn, op den Zuidhoek van het Soete naam Jesus Steegje. Xx de Bril in den gevel staat. Het bezit was via dochter Police Tael, overgegaan op een kleinzoon van Elias: Abraham Schellekens; die op zijn beurt per testament zijn aandeel nalaat (12/11/1726) aan ene familie Lons te Alkmaar (een van de dan verkopende partijen).

  Ten tweede verkopen executeurs van de nalatenschap van Margareta van Hoven, een "klijndochter" van Margareta Taal, weduwe van Pieter Haak van Hoven, per 22/5/1781 aan de Warmoesstraat een huis, achterhuis en erven aan ene Pierre Riche. Het goed bevindt zich nabij de Wijde Kerksteeg (Wijdesteeg)en wordt omschreven als: "... een huis en erve staande en gelegen in de warmoesstraat aan de noordzijde bij de wijdesteeg, met deszelfs agterhuis en Erve ..."

  Blijkbaar liep het perceel aan de Warmoesstraat dat Elias Tael bij leven bezat, door tot aan het huidige Oudekerksplein. Bij vererving is het perceel dus gesplitst. Op een kadasterkaart anno 1825 omvat het gebied ten zuiden van de Zoete Naam Jesus Steeg meerdere percelen. Het adres Warmoesstraat 109 (perceel 765) wordt door Kam toegekend aan Elias Tael. De voornoemde steeg bestaat niet meer evenals de bovengenoemde panden. Het pand droeg ook de namen "Het Uyltgen"(1554) en "Het Zoutvat"(1641)

 • Oudekerksplein

  Het huidige Oudekerksplein bevindt zich op de plek van een voormalig kerkhof dat in 1655 werd geruimd. Tot 1530 werd ook buiten de Oude Kerk begraven. De fasegewijze uitbreidingen van het kerkgebouw hadden het kerkhof al steeds kleiner gemaakt.