Families Lagas

Op twee punten in de afstamminglijnen van onze familie is sprake van een "Lagas": Elisabeth Lagas (1820) en Alida Maria Lagas (1961). Gaan we langs de afstammingslijn terug in de tijd, dan komt men uit bij Henri l'Agache. Henri was afkomstig uit het "lant van Limburch". Dit was een van de 17 Nederlanden, met de staatsvorm van Hertogdom. De familieleden waren doorgaans werkzaam in de lakenindustrie als bijvoorbeeld 'drapier', 'blauwverver' etc. Met vele andere families migreerden zij tijdens de 80 - jarige oorlog in de noordelijke Nederlanden. In dit geval in de lakenstad Leyden. Deze Lagassen waren Calvinistische protestanten; lidmaten van de Waalse Kerk of de Nederduitsche Gereformeerde Kerk.

Hertogdom Limburch

Het Hertogdom Limburch lag in de zuidelijke Nederlanden. Oostelijk van het prinsbisdom Luyck. Gelegen op het snijvlak van taalgebieden, sprak men er limburgs, nederdiets, frans en duits.

Grotendeels lag het in het hedendaagse Belgie. Het plaatsje Limburg bestaat nog.
In 1839 ging de naam over op het hedendaagse Limburg, toen een deel van de Duitse Bond.

Nageslacht van Henri l'Agache

Dit bestand is opgebouwd door de voorouders van de twee bovengenoemde Lagassen terug in de tijd te volgen.
Het bevat dus niet alle afstammelingen.

Img

Gezinssamenstelling

Henri wordt een groot gezin met 9 kinderen toegeschreven. De geboortejaren moeten bijna allemaal worden geschat, enkel die van Anne is bekend. Via Katarina | Catharyna is moeder Jannetgen Hendrix bekend. Een tweede vrouw / huwelijk kan niet worden uitgesloten. Meerdere kinderen zijn geboren in Limburch. In de periode 1640-1643 komt het gezin naar Leyden.
Als vader is Henri enkel bij zoon Johan en dochter Anne genoemd. Andere kinderen Heyndrick, Nicolaes, Casper, Cathalijna en Katarina zijn gekoppeld vanwege een rol als getuige waarbij benoemd als broer/zuster. Gillis Hendrickxsz en Cornelis (uit Lant van Limburch) worden door andere genealogen vermeld. Zij zijn in het archief onderling als broers benoemd. Maar of zij inderdaad zonen van Henri l'Agache zijn is onzeker. Volgens het Leids archief zijn namelijk meer 'kinderen van Heyndrick' afkomstig uit dat Hertogdom.