Genealogie van Meijndert Lubben [de Boer]

Gebaseerd op bestand d.d.: 28 januari 2019. In CBG - formaatI. Meijndert Lubben [de] [Boer].
Uit zijn relatie met Rewende Ockels:

II. Ocke Meijndertsz [de] [Boer], geb. Nrden (Oost-Vriesland) omstr. 1720,1 begr. Urk (Holland) 16 dec. 1785,2 tr. 1e Urk (Holland) 6 juni 17401 Aaltien Janszen Snoek, ged. Urk (Holland) 2 april 1719,3 dr. van Jan en Aaltien Willems; tr. 2e Urk (Holland) 24 juni 17644 Merrijtjen Simons, ged. Urk (Holland) 11 april 1717,5 dr. van Simon Everse en Aaltien Claas.
Uit het eerste huwelijk:
1. Meindert Ockesz, volgt IIIa.
2. Willem Ockesz, volgt IIIb.
3. Jacobjen de Boer, ged. Urk (Holland) 20 nov. 1744.6
4. Aaltjen Ockes de Boer, ged. Urk (Holland) 2 okt. 1746,7 tr. Urk (Holland) 24 juni 17708 IJde IJdessen Mars.
5. Jan Ockesz, volgt IIIc.
6. Riemde? de Boer, ged. Urk (Holland) 7 mei 1752.9
7. Lubbert de Boer, ged. Urk (Holland) 3 okt. 1754.10

IIIa. Meindert Ockesz de Boer, ged. Urk (Holland) 12 maart 1741,11 † Urk (Dep. Amstelland) 21 mei 1808,12 tr. Urk (Holland) 30 nov. 176613 Willempje Ariaans van Kampen, ged. Urk (Holland) 9 sept. 1742,14 begr. Urk (Dep. Amstelland) 10 sept. 1808,15 dr. van Ariaan en Enne Meertens.
Uit dit huwelijk:
1. Okke Meyndertsz, volgt IVa.
2. Ariaan Meindertsz, volgt IVb.
3. Lubbe Meindertsz, volgt IVc.
4. Meerten Meindertsz, volgt IVd.
5. Aaltjen Meijnderts de Boer, ged. Urk (Holland) 8 okt. 1775,16 † Urk (Dep. Amstelland) 3 febr. 1808.17
6. Jan Snoek de Boer, ged. Urk (Holland) 12 nov. 1780.18
7. Willem Meindertsz, volgt IVe.
8. Teunis Meindertsz, volgt IVf.
9. Geertje Meinders de Boer, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 21 mei 1797, tr. Urk (Holland) 1 sept. 181519 Hendrik Evertsz van Urk, geb. Urk (Holland) omstr. 1795, zn. van Evert en Jannetje Klaas Snijder.

IVa. Okke Meyndertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 14 juni 1767,20 † ald. 6 okt. 1823.12
Uit zijn relatie met Naalke Gerrits Timmerman, ged. Urk (Holland) 18 dec. 1768, † ald. 21 april 1821:21
1. Willempien Okkes de Boer, geb. Urk (Holland) 8 juni 1795.
2. Gerrit Okkesz, volgt Va.
3. Meindert Okkesz de Boer, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 30 aug. 1800.22
4. Hendrikje Okkes de Boer, ged. Urk (Dep. Holland) 4 febr. 1803,23 † Urk (N.H.) 1 april 1889, tr. Urk 8 aug. 1824 Jan Maartensz Post (geb. de Vries), geb. Urk 17 nov. 1799, † ald. 20 mei 1868, zn. van Maarten Albertsz Post en Femmetje Jans de Vries.
5. Meindert Okkesz de Boer, geb. omstr. 1805, † Urk (Holland) 30 okt. 1816.
6. Willem Ockesz, volgt Vb.

Va. Gerrit Okkesz de Boer, geb. Urk (Holland) 6 nov. 1797,24 † Urk (N.H.) 16 jan. 1868, tr. Urk (Holland) 7 maart 182425 Marretje Post, ged. Urk (Dep. Holland) 23 sept. 1804, dr. van Steven Albertsz en Aaltje Louws Weerstand.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje de Boer, geb. omstr. 1825, † Urk (N.H.) 17 april 1880.
2. Okke de Boer, geb. Urk (Holland) 22 okt. 1826, † ald. 16 sept. 1829.

Vb. Willem Ockesz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 5 april 1806,26 † Urk (Holland) 19 dec. 1886, tr. 1e Urk (Holland) 9 jan. 183125 Jannetje Andries de Boer (IVh,3); tr. 2e Urk (N.H.) 12 okt. 186527 Albertje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 11 aug. 1817, † Urk (N.H.) 12 april 1883,28 dr. van Pieter Klaasz en Vrouwtje Toons van den Berg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirkje Willems de Boer, geb. Urk (Holland) 24 april 1832.
2. Okke Willemsz de Boer, geb. Urk (Holland) 20 aug. 1834.
3. Andries Willemsz de Boer, geb. Urk (Holland) 4 okt. 1837.
4. Gerrit Willemsz de Boer, geb. Urk (Holland) 22 dec. 1839.
5. Meindert Willemsz de Boer, geb. Urk (Holland) 12 nov. 1841.
6. Naalke Willems de Boer, geb. Urk (Holland) 20 febr. 1844, † ald. 27 nov. 1844.
7. Jan Willemsz de Boer, geb. Urk (Holland) 12 april 1846.

IVb. Ariaan Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 12 maart 1769,29 † Urk (N.H.) 8 maart 1856, tr. Urk (Holland) 179528 Jacobien Alberts Post, ged. Urk (Holland) 19 nov. 1769, † ald. 2 aug. 1829, dr. van Albert Janszen en Merrijtje Stevens van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Ariansz, volgt Vc.
2. Willempjen de Boer, geb. Urk (Holland) 13 dec. 1797.30
3. Marritje de Boer, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 28 jan. 1801,31 † Urk (N.H.) 1 dec. 1868, tr. Urk (Holland) 1 okt. 183732 Reijer Bakker, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 15 sept. 1799, zn. van Albert en Klaasje Loosman.
4. Saartjen de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 2 sept. 1803,33 † Haarlemmermeer (N.H.) 4 jan. 1884, tr. Andijk (N.H.) 30 april 183734 Pieter Vlaar, geb. Andijk (N.H.) omstr. 1812, † Winkel (N.H.) 19 juli 1871, zn. van Jan en Reijno Arijans de Vries.
5. Meyndert de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 2 nov. 1805.35
6. Meindert de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 9 okt. 1807.36
7. Dirkjen de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 11 okt. 1811,37 † Urk (N.H.) 19 maart 1889, tr. Urk (Holland) 8 april 183338 Meindert Abbetjes de Boer (IVh,4).

Vc. Albert Ariansz de Boer, geb. Urk (Holland) 5 mei 1796,39 † Urk (N.H.) 17 april 1871, tr. Urk (N.H.) 14 okt. 181940 Aaltje Alberts Romkes, ged. Urk (Holland) 18 dec. 1796, dr. van Albert Lubbertsz en Jacobje Alberts Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobje Alberts de Boer, geb. Urk (Holland) 14 april 1820, † Urk (N.H.) 13 nov. 1873, tr. 1e Urk (N.H.) 27 okt. 183741 Meindert van Urk, geb. 9 jan. 1816, ged. Urk (Holland) 14 jan. 1816,42 † Urk (N.H.) 7 nov. 1844, zn. van Hendrik Evertsz en Geertje Meinders de Boer (IIIa,9); tr. 2e Urk (N.H.) 19 juni 184743 Dubbele Snoek, geb. Urk (N.H.) 6 april 1819, zn. van Lammert Jelles en Berentje Louws van Dokkum.
2. Arian Albertsz, volgt VIa.
3. Lubbert Albertsz, volgt VIb.
4. Kind, geb. Urk (Holland) 6 jan. 1826, † ald. 10 jan. 1826.44
5. Albert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 14 aug. 1827, † ald. 6 nov. 1827.
6. Grietje Alberts de Boer, geb. Urk (Holland) 5 dec. 1828, † Urk (N.H.) 4 febr. 1858, tr. Urk (N.H.) 19 okt. 185445 Pieter Anker, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1826, zn. van Klaas en Antje Wendel.
7. Meindert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 3 juli 1831, † ald. 23 febr. 1835.
8. Albert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 19 juni 1834, † ald. 21 juli 1834.

VIa. Arian Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 12 okt. 1821, zeevisser, koopman,46 † Harlingen (Fr) 19 okt. 1906,47 tr. Urk (N.H.) 27 okt. 184548 Jacobje Alberts Bakker, geb. Urk (N.H.) 14 mei 1824, † Den Helder (N.H.) 30 juni 1894, dr. van Albert Geertsz en Heiltje Kornelis Romkes Molenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Albert de Boer, geb. 24 sept. 1846,49 † Urk 22 febr. 1859.
2. Heiltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 9 febr. 1849,50 † Harlingen (Fr) 26 aug. 1926, tr. Harlingen (Fr) 16 mei 187251 Feike van der Heide, geb. Harlingen (Fr) omstr. 1847, zn. van Johannes en Sijke Burghout.
3. Lubbert de Boer, geb. Urk (N.H.) 15 aug. 1851,52 † ald. 2 juli 1865.
4. Geert de Boer, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1854, † ald. 19 aug. 1855.
5. Geert de Boer, geb. Urk (N.H.) 4 okt. 1856, † ald. 26 nov. 1856.
6. Geert de Boer, geb. Urk (N.H.) 27 maart 1858, † ald. 21 aug. 1859.
7. Harmpje de Boer, geb. Urk (N.H.) 1 aug. 1860,50 † Beverwijk (N.H.) 18 maart 1948, tr. Harlingen (Fr) 27 dec. 188353 Klaas Willems, geb. Harlingen (Fr) 8 jan. 1859, † Beverwijk (N.H.) 13 dec. 1943, zn. van Willem Jansen en Johanna Riemersma.
8. Albert Geert de Boer, geb. Harlingen (Fr) 24 nov. 1863, † ald. 9 jan. 1864.50
9. Aaltje de Boer, geb. Harlingen (Fr) 20 maart 1865,54 † Den Helder (N.H.) 25 juli 1901, tr. Den Helder (N.H.) 16 okt. 188455 Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,56 Visser, Vissermansknecht,57 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,58 zn. van Johannes en Wilhelmina Zuidhoek; hij hertr. Urk 7 nov. 190359 Aaltjen Willems Pasterkamp.
10. Albert de Boer, geb. Harlingen (Fr) 24 dec. 1867,50 † Noordzee 16 okt. 1889.

VIb. Lubbert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 7 april 1824, † Den Helder (N.H.) 26 sept. 1914,60 tr. Urk (N.H.) 10 juni 184861 Aaltje Korf, geb. Urk (N.H.) 20 juni 1826, † ald. 20 nov. 1863, dr. van Lubbert en Marijtje Schenk.
Uit dit huwelijk:
1. Albert de Boer, geb. Urk (N.H.) 17 aug. 1849, † ald. 31 jan. 1907, tr. Den Helder (N.H.) 19 juni 188462 Saartje van der Veen, geb. Den Helder (N.H.) omstr. 1863, dr. van Wiebe en Aaltje Jans Kolder.
2. Aaltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 aug. 1851, † ald. 10 febr. 1852.
3. Aaltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 6 febr. 1853, † Den Helder (N.H.) 31 okt. 1891, tr. 1e Den Helder (N.H.) 29 aug. 187863 Klaas Mastenmaker, geb. omstr. 1854, zn. van Jan en Jannetje Ras; tr. 2e Den Helder (N.H.) 7 april 188764 Pieter Mooij, geb. omstr. 1857, zn. van Jacob en Neeltje Visser.
4. Marijtje de Boer, geb. Urk (N.H.) 5 okt. 1854, † Den Helder (N.H.) 14 juni 1893, tr. Den Helder (N.H.) 25 sept. 188965 Gerrit Trompet, geb. Beverwijk (N.H.) omstr. 1851, zn. van Johannes en Geertruij vanden Heuvel.
5. Lubbert, volgt VIIa.
6. Dirk de Boer, geb. Urk (N.H.) 4 okt. 1858, † Den Helder (N.H.) 8 maart 1890.
7. Grietje de Boer, geb. Urk (N.H.) 5 april 1860.
8. Naatje de Boer, geb. Urk (N.H.) 19 febr. 1862, † ald. 3 sept. 1862.
9. Marretjen de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 nov. 1863, † ald. 18 mei 1864.
10. Grietjen de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 nov. 1863, tr. Den Helder (N.H.) 9 dec. 188666 Pieter Kroon, geb. Urk (N.H.) omstr. 1863, zn. van Pieter en Jannetje Koffeman.

VIIa. Lubbert de Boer, geb. Urk (N.H.) 2 sept. 1856, † ald. 25 dec. 1914, tr. Urk (N.H.) 10 sept. 188127 Willempje Post, geb. Urk (N.H.) 4 nov. 1857, † Urk (Holland) 22 febr. 1925, dr. van Gerrit en Jacobje Ras.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 6 jan. 1883.
2. Jacobje de Boer, geb. Urk (N.H.) 7 sept. 1884, † ald. 10 sept. 1910.
3. Marretje de Boer, geb. Urk (N.H.) 1887, † ald. 9 okt. 1888.
4. Lubbert de Boer, geb. Urk (N.H.) 13 mei 1887, † ald. 10 okt. 1888.
5. Marretje de Boer, geb. Urk (N.H.) 30 okt. 1889, † Noordoostpolder (Ov) 21 juli 1964, tr. Urk (N.H.) 21 jan. 191167 Gerrit Hakvoort, geb. 1 juli 1884, zn. van Jelle en Hendrikje de Boer.
6. Lubbert de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 mei 1891, † ald. 16 jan. 1892.
7. Tiemetje de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 mei 1891, † ald. 17 okt. 1891.

IVc. Lubbe Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 12 nov. 1770.68
Uit zijn relatie met Itske Klaas Schouten, dr. van Klaas:
1. Jacobjen Lubberts de Boer, ged. Urk (Holland) 7 mei 1797.69
2. Jacobjen Lubberts de Boer, geb. Urk (Holland) 2 juni 1798.70
3. Meindert Lubbertsz de Boer, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 16 aug. 1801.71
4. Klaas Lubbertsz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 16 aug. 1804.72
5. Lubbert Lubbertsz de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 13 mei 1807.73

IVd. Meerten Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 15 aug. 1773,74 † ald. 24 dec. 1826.17
Uit zijn relatie met Marretje Jans Bakker, geb. omstr. 1778, † Urk (N.H.) 8 dec. 1848, dr. van Jan en Trijntje Andries:
1. Jan Meertensz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 17 nov. 1804.75
2. Willempjen Meertens de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 28 dec. 1806.76
3. Aaltje Meertens de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 22 april 1809,77 † Urk (N.H.) 29 sept. 1845, tr. Urk (Holland) 17 april 183878 Lubbert Okkesz de Boer (IVi,3).
4. Basen Lubbert Meertensz, volgt Vd.

Vd. Basen Lubbert Meertensz de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 7 april 1811,79 tr. Urk (Holland) 30 april 183780 Aaltje Andries de Boer (IVh,9).
Uit dit huwelijk:
1. Meerten | Maarten, volgt VIc.
2. Dirkjen de Boer, geb. Urk (Holland) 1 okt. 1839, † Urk (N.H.) 12 aug. 1849.
3. Andries de Boer, geb. Urk (Holland) 5 jan. 1842, † Urk (N.H.) 27 april 1923, tr. Urk (N.H.) 7 aug. 186981 Jacobje Bakker, geb. 21 jan. 1846, dr. van Reijer en Marritje de Boer (IVb,3).
4. Maretje de Boer, geb. Urk (N.H.) 10 okt. 1844, † ald. 3 mei 1854.
5. Aaltjen de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 febr. 1848, † ald. 12 febr. 1916, tr. Urk (N.H.) 22 febr. 187382 Andries Ras, geb. 26 okt. 1841.
6. Meindert de Boer, geb. Urk (N.H.) 18 aug. 1850, † Urk (Holland) 11 okt. 1855.
7. Jan de Boer, geb. Urk (N.H.) 24 jan. 1853, † ald. 17 okt. 1855.

VIc. Meerten | Maarten de Boer, geb. Urk (Holland) 27 sept. 1837, † Urk (N.H.) 10 jan. 1902, tr. Urk (N.H.) 29 okt. 186483 Jacobje Ras, geb. Urk (Holland) 25 juli 1838, † Urk (N.H.) 11 aug. 1917, dr. van Klaas en Hendrikje de Vries.
Uit dit huwelijk:
Aaltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 12 okt. 1866, † ald. 10 febr. 1902, tr. Urk (N.H.) 15 aug. 189184 Klaas van Urk, zn. van Teunis en Willempje Kramer.

IVe. Willem Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 8 nov. 1782,85 † ald. 8 sept. 1830.17
Uit zijn relatie met Dirkjen Jans Post, ged. Urk (Holland) 28 okt. 1787,86 † ald. 18 sept. 1826, dr. van Jan Jansz en Grietje Claaszen Kroon:
1. Grietje Willems de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 27 dec. 1810.87
2. Grietje Willems de Boer, geb. Urk (Holland) 11 maart 1816.
3. Meindert Willemsz de Boer, ged. Urk (Holland) 19 jan. 1818,88 † ald. 24 okt. 1821.
4. Eitjen Willems de Boer, geb. Urk (Holland) 23 jan. 1821, tr. Urk (Holland) 15 dec. 184389 Hendrik Johannesz Brands, geb. Urk (Holland) 4 maart 1816, zn. van Johannes en Aaltje Meun.
5. Meindert Willemsz, volgt Ve.
6. Jacobje Willems de Boer, geb. Urk (Holland) 3 mei 1825, † Urk (N.H.) 8 aug. 1849, tr. Urk (Holland) 5 mei 184990 Jacob Koffeman, geb. Urk (Holland) 26 aug. 1824, zn. van Jan en Femmetje de Vries.

Ve. Meindert Willemsz de Boer, geb. Urk (Holland) 22 jan. 1823, tr. Urk (N.H.) 7 aug. 184889 Willemtje Snoek, geb. Urk (Holland) 1 okt. 1821, dr. van Lammert Jelles en Berentje Louws van Dokkum.
Uit dit huwelijk:
Dirkjen de Boer, geb. Urk (N.H.) 27 sept. 1849, † ald. 15 nov. 1849.

IVf. Teunis Meindertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 16 dec. 1784,91 † Urk (N.H.) 29 maart 1845, tr. 1e Urk (Holland) 31 dec. 182640 Marretje Dirks Korf, geb. 27 mei 1787,92vr 1832, dr. van Dirk Harmensz en Aaltje Snoek; tr. 2e Urk (Holland) 9 sept. 183293 Aafke Jans Visser, geb. omstr. 1793, dr. van Jan Gerrits en Stijntje Warnders Esveld en wed. van Simon Willems ter Steege.
Uit zijn relatie met Jacobjen Jans Roos, † Urk (Holland) 13 okt. 1824:94
1. Jan Teunisz de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 22 aug. 1811.
2. Jan Teunisz de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 21 okt. 1812.95
3. Jannetje Teunis de Boer, ged. Urk (Holland) 12 aug. 1816.96
4. Meindert Teunisz de Boer, geb. Urk (Holland) 8 april 1819.
5. Jan, volgt Vf.

Vf. Jan de Boer, geb. Urk (Holland) 24 jan. 1822, tr. Urk (N.H.) 28 nov. 184697 Femmetje Koffeman, geb. 11 april 1829, dr. van Jan en Femmetje de Vries.
Uit dit huwelijk:
1. Femmetje de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 aug. 1848.
2. Teunis de Boer, geb. Urk (N.H.) 20 jan. 1851.
3. Jacoba Jans de Boer, geb. Urk (N.H.) 9 sept. 1856, tr. Urk 20 sept. 187998 Douwe Frederiksz Brouwer, geb. Enkhuizen omstr. 1855, † Urk 8 okt. 1927, zn. van Frederik en Geertrui Haga.
4. Meindert de Boer, geb. Urk (N.H.) 14 sept. 1859.
5. Jan de Boer, geb. Urk (N.H.) 4 febr. 1862.
6. Teunis, volgt VId.

VId. Teunis de Boer, geb. 5 maart 1867, tr. Urk (N.H.) 17 aug. 188999 Aaltje Korf, geb. 28 nov. 1869.
Uit dit huwelijk:
1. Lubbert de Boer, geb. omstr. 1902, † Urk (N.H.) 25 jan. 1903.
2. Lubbert de Boer, geb. Urk (N.H.) 25 febr. 1904.

IIIb. Willem Ockesz de Boer, ged. Urk (Holland) 28 okt. 1742,100 tr. Urk (Holland) 6 jan. 1765101 Lumme Cornelis Romkes.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltjen Willems de Boer, ged. Urk (Holland) 15 dec. 1765,102 begr. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 22 juni 1801.17
2. Ocke Willemsz, volgt IVg.

IVg. Ocke Willemsz de Boer, ged. Urk (Holland) 14 aug. 1768.103
Uit zijn relatie met Anna Juriaans Snider:
1. Willem Okkesz de Boer, geb. Urk (Holland) 26 dec. 1792.
2. Aaltje Ockes de Boer, geb. Urk (Holland) 30 nov. 1794.
3. Jurieaan Okkesz de Boer, geb. Urk (Holland) 11 dec. 1796.104
4. Jacob Okkesz de Boer, geb. Urk (Holland) 6 dec. 1798,105 † Urk (N.H.) 8 nov. 1872.
5. Heijltjen de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 9 okt. 1802, tr. Urk (Holland) 22 jan. 182625 Jan Abbesz Wakker, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 16 juni 1799.
6. Marritje Okkes de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 12 sept. 1806.106
7. Marijtje Okkes de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 24 sept. 1809,107 † Urk (N.H.) 23 okt. 1843,17 tr. Urk (Holland) 16 febr. 1834108 Klaas Fransz Kroon, geb. Urk (Dep. Amstelland) 2 mei 1809, zn. van Frans Klaas en Jacobjen Jans de Boer (IIIc,4).

IIIc. Jan Ockesz de Boer, ged. Urk (Holland) 20 okt. 1748,109 † ald. 16 juli 1818,12 tr. Urk (Holland) 14 juni 1778110 Willempjen Andries Romkes | Bonties, begr. Urk (Dep. Amstelland) 28 maart 1810.17
Uit dit huwelijk:
1. Andrees Jansz, volgt IVh.
2. Ocke Jansz, volgt IVi.
3. Meijndert Jansz de Boer, ged. Urk (Holland) 4 febr. 1781.111
4. Jacobjen Jans de Boer, ged. Urk (Holland) 1 sept. 1782,85 † Urk (Dep. van de Zuiderzee) 5 jan. 1813.17
5. Klaas Jansz de Boer, ged. Urk (Holland) 18 april 1784.112
6. Aaltje Jans de Boer, ged. Urk (Holland) 6 nov. 1785.113
7. Hendrik Jansz de Boer, ged. Urk (Holland) 9 sept. 1787.
8. Jan Jansz de Boer, ged. Urk (Holland) 16 aug. 1789.114
9. Aukjen Jans de Boer, ged. Urk (Holland) 10 okt. 1790.115
10. Riemde de Boer, ged. Urk (Holland) 24 febr. 1793.116
11. Jan Snoek de Boer, ged. Urk (Holland) 2 nov. 1794.117
12. Lubbert de Boer, ged. Urk (Holland) 17 april 1796.118

IVh. Andrees Jansz de Boer, ged. Urk (Holland) 14 maart 1779.119
Uit zijn relatie met Dirkje Frans(en) Korf, geb. 17 sept. 1780, † Urk (N.H.) 22 dec. 1849, dr. van Frans en Geertjen Bakker:
1. Willempjen Andries de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 9 maart 1803,120 † Urk (N.H.) 18 juni 1885, tr. Hoorn (Holland) 10 mei 1829121 Jesak Klaasse Mol, geb. Hoorn (Dep. Holland omstr. 1805.
2. Geertje Andries de Boer, ged. Urk (Dep. Holland) 16 sept. 1804.122
3. Jannetje Andries de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 7 sept. 1806,123 tr. Urk (Holland) 9 jan. 183125 Willem Ockesz de Boer (Vb).
4. Meindert Abbetjes de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 9 juli 1809,38 † Urk (N.H.) 19 sept. 1873, tr. Urk (Holland) 8 april 183338 Dirkjen de Boer (IVb,7).
5. Abbetjes Meindert Andriesz de Boer, ged. Urk (Dep. Amstelland) 9 juli 1809.124
6. Aaltje Andries de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 12 juli 1811.125
7. Frans Andriesz, volgt Vg.
8. Aaltje Andries de Boer, geb. Urk (Holland) 7 juli 1814, † ald. 5 nov. 1814.
9. Aaltje Andries de Boer, geb. Urk (Holland) 18 april 1817, † Urk (N.H.) 10 okt. 1855, tr. Urk (Holland) 30 april 183780 Basen Lubbert Meertensz de Boer (Vd).
10. Gerrit Andriesz de Boer, geb. Urk (Holland) 12 okt. 1819.

Vg. Frans Andriesz de Boer, geb. Urk (Holland) 7 juli 1814, tr. Urk 12 juni 1836126 Aafje de Vries, geb. Urk 19 sept. 1813, † ald. 23 jan. 1865, dr. van Willem en Aukje Kuiper.
Uit dit huwelijk:

VIe. Gerrit de Boer, geb. omstr. 1852, tr. Urk (N.H.) 3 okt. 1874127 Pietertje de Boer, geb. Urk (N.H.) 8 febr. 1854, † ald. 8 sept. 1898, dr. van Jacob Jans en Jannetje Klaas Snijder.
Uit dit huwelijk:

VIIb. Jacob de Boer, geb. Urk (N.H.) 27 juli 1875, † ald. 5 mei 1928, tr. Urk (N.H.) 13 juni 1903128 Jannetje Post, geb. 31 mei 1873, † Urk (N.H.) 30 mei 1946, dr. van Steven en Marijtje Kramer.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Urk (N.H.) 27 maart 1904.
2. Gerrit de Boer, geb. 29 jan. 1906.
3. Steven de Boer, geb. Urk (N.H.) 29 okt. 1907.
4. Frans de Boer, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1910, tr. Urk (N.H.) 1 sept. 1938129 Femmetje Keuter, geb. omstr. 1910.
5. Louwe de Boer, geb. Urk (N.H.) 16 mei 1914.

IVi. Ocke Jansz de Boer, ged. Urk (Holland) 14 maart 1779,119 † Urk (N.H.) 18 okt. 1849.
Uit zijn relatie met Luutjen Jans de Vries:
1. Willempien Ockes de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 26 sept. 1804.130
2. Jan de Vries Okkesz, volgt Vh.
3. Lubbert Okkesz de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 11 sept. 1809,131 tr. Urk (Holland) 17 april 183878 Aaltje Meertens de Boer (IVd,3).
4. Femmetje de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 9 dec. 1813.132

Vh. Jan de Vries Okkesz de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 7 jan. 1806,133 tr. Urk (Holland) 22 dec. 183348 Elizabet Hakvoort, geb. omstr. 1806, dr. van Teunis Tiemens en Willempje Schouten.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt VIf.
2. Willempjen de Boer, geb. omstr. 1840, † Urk (N.H.) 15 nov. 1844.

VIf. Klaas de Boer, geb. Urk (Holland) 28 sept. 1838, tr. Urk (N.H.) 16 dec. 1863134 Marretje Pasterkamp, geb. Urk 11 sept. 1838, † ald. 17 maart 1919, dr. van Sjoerd Jansz en Aaltje Riekelts de Vries.
Uit dit huwelijk:
Aaltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 10 maart 1864.Bronnen

1. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 90
2. Ada Klanke de Boer
3. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 12
4. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108
5. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 10
6. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 38v
7. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 40
8. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 113v
9. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 44
10. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 46
11. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 36
12. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 4
13. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 110v
14. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 37
15. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 3
16. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 62
17. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 5
18. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 67
19. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Pagnr. 5-6
20. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 55
21. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 25
22. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 100v
23. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 4
24. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 63
25. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 1
26. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 50v
27. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 116 Aktenr. 14
28. Arnold Lens
29. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 56v
30. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 66v
31. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 111
32. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 5
33. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 10
34. NH Archief Gemeente Andijk Huwelijksactenr. 12
35. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 40
36. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 70
37. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 112v
38. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 3
39. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 43
40. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 7
41. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 6
42. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 3 Pagnr. 128
43. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 4
44. Urk; Begraafboek 1755-1818 nummer 30
45. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 13
46. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1889 Geboorteacte 80
47. Alle Friezen : Harlingen (1900-1920) inv. 2110: BA-BOE Blad 292
48. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 8
49. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 59 Overljdensacte 35
50. Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
51. Alle Friezen : BS Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 2026, aktenummer 022
52. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 2 Aktenr. 18
53. Alle Friezen : BS Harlingen Archnr. 30-15 inventarisnummer 2032 aktenummer 069
54. Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
55. Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1884 Huwelijksacte 154
56. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
57. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
58. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
59. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
60. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Bevolkingsregister Gezinsbladen 158
61. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 2
62. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 84
63. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 148
64. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 43
65. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 140
66. NH Archief Gemeente Den Helder Huwelijksacte 183
67. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 139 Aktenr. 2
68. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57v
69. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 55
70. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 70
71. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 116v
72. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 21v
73. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 64v
74. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60
75. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 28v
76. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 59v
77. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 83
78. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 43
79. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 105v
80. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 3
81. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 116 Aktenr. 11
82. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 116 Aktenr. 4
83. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 116 Aktenr. 12
84. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 119 Aktenr. 9
85. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 3v
86. Doopboek
87. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 101v
88. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 1 Aktenr. 2
89. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 7
90. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 39
91. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 5v
92. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 7 (Huwelijksacte)
93. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 4
94. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 22
95. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 118v
96. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 130v
97. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 11
98. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 116 Huwelijksacte 12
99. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 117 Aktenr. 17
100. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 36v
101. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108v
102. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 53v
103. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 55v
104. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 51v
105. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 77
106. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 55
107. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 89
108. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 2
109. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 42
110. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 120
111. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 1v
112. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 5
113. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 7
114. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 13
115. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 17
116. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 23
117. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 27v
118. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 42v
119. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 65
120. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 6v
121. NH Archief Gemeente Hoorn Akte Jaar 1829 Nummer 18
122. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 23
123. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 54v
124. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 85v
125. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 108
126. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 2
127. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 116 Aktenr. 15
128. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 131 Aktenr. 12
129. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 166 Aktenr. 20
130. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 25
131. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 88
132. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 122v
133. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 44v
134. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 20


Index

Aaltien Claas  II
Aaltien Willems  II
Enne Meertens  IIIa
Merrijtjen Simons (1717-)  II
Rewende Ockels  I
Simon Everse  II
Trijntje Andries  IVd
Anker, Klaas  Vc,6
Anker, Pieter (1826-)  Vc,6
Bakker, Albert  IVb,3
Bakker, Albert Geertsz (1793-1830)  VIa
Bakker, Geertjen  IVh
Bakker, Jacobje (1846-)  Vd,3
Bakker, Jacobje Alberts  Vc
Bakker, Jacobje Alberts (1824-1894)  VIa
Bakker, Jan  IVd
Bakker, Marretje Jans (1778-1848)  IVd
Bakker, Reijer (1799-)  IVb,3; Vd,3
Berg, Merrijtje Stevens van den (1735-1812)  IVb
Berg, Vrouwtje Toons van den (1791-1870)  Vb
Boer, levenloze dochter de (1904)  VIIb,1
Boer, Aaltje de (1825-1880)  Va,1
Boer, Aaltje de (1851-1852)  VIb,2
Boer, Aaltje de (1853-1891)  VIb,3
Boer, Aaltje de (1864-)  VIf,1
Boer, Aaltje de (1865-1901)  VIa,9
Boer, Aaltje de (1866-1902)  VIc,1
Boer, Aaltje de (1883-)  VIIa,1
Boer, Aaltje Andries de (1811-)  IVh,6
Boer, Aaltje Andries de (1814-1814)  IVh,8
Boer, Aaltje Andries de (1817-1855)  Vd; IVh,9
Boer, Aaltje Jans de (1785-)  IIIc,6
Boer, Aaltje Meertens de (1809-1845)  IVd,3; IVi,3
Boer, Aaltje Ockes de (1794-)  IVg,2
Boer, Aaltjen de (1848-1916)  Vd,5
Boer, Aaltjen Meijnderts de (1775-1808)  IIIa,5
Boer, Aaltjen Ockes de (1746-)  II,4
Boer, Aaltjen Willems de (1765-1801)  IIIb,1
Boer, Abbetjes Meindert Andriesz de (1809-)  IVh,5
Boer, Albert de (1846-1859)  VIa,1
Boer, Albert de (1849-1907)  VIb,1
Boer, Albert de (1867-1889)  VIa,10
Boer, Albert Albertsz de (1827-1827)  Vc,5
Boer, Albert Albertsz de (1834-1834)  Vc,8
Boer, Albert Ariansz de (1796-1871)  Vc
Boer, Albert Geert de (1863-1864)  VIa,8
Boer, Andrees Jansz de (1779-)  IVh
Boer, Andries de (1842-1923)  Vd,3
Boer, Andries Willemsz de (1837-)  Vb,3
Boer, Ariaan Meindertsz de (1769-1856)  IVb
Boer, Arian Albertsz de (1821-1906)  VIa
Boer, Aukjen Jans de (1790-)  IIIc,9
Boer, Basen Lubbert Meertensz de (1811-)  Vd; IVh,9
Boer, Dirk de (1858-1890)  VIb,6
Boer, Dirkje Willems de (1832-)  Vb,1
Boer, Dirkjen de (1811-1889)  IVb,7; IVh,4
Boer, Dirkjen de (1839-1849)  Vd,2
Boer, Dirkjen de (1849-1849)  Ve,1
Boer, Eitjen Willems de (1821-)  IVe,4
Boer, Femmetje de (1813-)  IVi,4
Boer, Femmetje de (1848-)  Vf,1
Boer, Frans de (1910-)  VIIb,4
Boer, Frans Andriesz de (1814-)  Vg
Boer, Geert de (1854-1855)  VIa,4
Boer, Geert de (1856-1856)  VIa,5
Boer, Geert de (1858-1859)  VIa,6
Boer, Geertje Andries de (1804-)  IVh,2
Boer, Geertje Meinders de (1797-)  IIIa,9; Vc,1
Boer, Gerrit de (1852-)  VIe
Boer, Gerrit de (1906-)  VIIb,2
Boer, Gerrit Andriesz de (1819-)  IVh,10
Boer, Gerrit Okkesz de (1797-1868)  Va
Boer, Gerrit Willemsz de (1839-)  Vb,4
Boer, Grietje de (1860-)  VIb,7
Boer, Grietje Alberts de (1828-1858)  Vc,6
Boer, Grietje Willems de (1810-)  IVe,1
Boer, Grietje Willems de (1816-)  IVe,2
Boer, Grietjen de (1863-)  VIb,10
Boer, Harmpje de (1860-1948)  VIa,7
Boer, Heijltjen de (1802-)  IVg,5
Boer, Heiltje de (1849-1926)  VIa,2
Boer, Hendrik Jansz de (1787-)  IIIc,7
Boer, Hendrikje de  VIIa,5
Boer, Hendrikje Okkes de (1803-1889)  IVa,4
Boer, Jacob de (1875-1928)  VIIb
Boer, Jacob Jans de (1823-1898)  VIe
Boer, Jacob Okkesz de (1798-1872)  IVg,4
Boer, Jacoba Jans de (1856-)  Vf,3
Boer, Jacobje de (1884-1910)  VIIa,2
Boer, Jacobje Alberts de (1820-1873)  Vc,1
Boer, Jacobje Willems de (1825-1849)  IVe,6
Boer, Jacobjen de (1744-)  II,3
Boer, Jacobjen Jans de (1782-1813)  IVg,7; IIIc,4
Boer, Jacobjen Lubberts de (1797-)  IVc,1
Boer, Jacobjen Lubberts de (1798-)  IVc,2
Boer, Jan de (1822-)  Vf
Boer, Jan de (1853-1855)  Vd,7
Boer, Jan de (1862-)  Vf,5
Boer, Jan de Vries Okkesz de (1806-)  Vh
Boer, Jan Jansz de (1789-)  IIIc,8
Boer, Jan Meertensz de (1804-)  IVd,1
Boer, Jan Ockesz de (1748-1818)  IIIc
Boer, Jan Snoek de (1780-)  IIIa,6
Boer, Jan Snoek de (1794-)  IIIc,11
Boer, Jan Teunisz de (1811-)  IVf,1
Boer, Jan Teunisz de (1812-)  IVf,2
Boer, Jan Willemsz de (1846-)  Vb,7
Boer, Jannetje Andries de (1806-)  Vb; IVh,3
Boer, Jannetje Teunis de (1816-)  IVf,3
Boer, Jurieaan Okkesz de (1796-)  IVg,3
Boer, Klaas de (1838-)  VIf
Boer, Klaas Jansz de (1784-)  IIIc,5
Boer, Klaas Lubbertsz de (1804-)  IVc,4
Boer, Louwe de (1914-)  VIIb,5
Boer, Lubbe Meindertsz de (1770-)  IVc
Boer, Lubbert de (1754-)  II,7
Boer, Lubbert de (1796-)  IIIc,12
Boer, Lubbert de (1851-1865)  VIa,3
Boer, Lubbert de (1856-1914)  VIIa
Boer, Lubbert de (1887-1888)  VIIa,4
Boer, Lubbert de (1891-1892)  VIIa,6
Boer, Lubbert de (1902-1903)  VId,1
Boer, Lubbert de (1904-)  VId,2
Boer, Lubbert Albertsz de (1824-1914)  VIb
Boer, Lubbert Lubbertsz de (1807-)  IVc,5
Boer, Lubbert Okkesz de (1809-)  IVd,3; IVi,3
Boer, Maretje de (1844-1854)  Vd,4
Boer, Marijtje de (1854-1893)  VIb,4
Boer, Marijtje Okkes de (1809-1843)  IVg,7
Boer, Marretje de (1887-1888)  VIIa,3
Boer, Marretje de (1889-1964)  VIIa,5
Boer, Marretjen de (1863-1864)  VIb,9
Boer, Marritje de (1801-1868)  IVb,3; Vd,3
Boer, Marritje Okkes de (1806-)  IVg,6
Boer, Meerten Meindertsz de (1773-1826)  IVd
Boer, Meerten | Maarten de (1837-1902)  VIc
Boer, Meijndert Jansz de (1781-)  IIIc,3
Boer, Meindert de (1807-)  IVb,6
Boer, Meindert de (1850-1855)  Vd,6
Boer, Meindert de (1859-)  Vf,4
Boer, Meindert Abbetjes de (1809-1873)  IVb,7; IVh,4
Boer, Meindert Albertsz de (1831-1835)  Vc,7
Boer, Meindert Lubbertsz de (1801-)  IVc,3
Boer, Meindert Ockesz de (1741-1808)  IIIa
Boer, Meindert Okkesz de (1800-)  IVa,3
Boer, Meindert Okkesz de (1805-1816)  IVa,5
Boer, Meindert Teunisz de (1819-)  IVf,4
Boer, Meindert Willemsz de (1818-1821)  IVe,3
Boer, Meindert Willemsz de (1823-)  Ve
Boer, Meindert Willemsz de (1841-)  Vb,5
Boer, Meyndert de (1805-)  IVb,5
Boer, N.N. de (1826-1826)  Vc,4
Boer, Naalke Willems de (1844-1844)  Vb,6
Boer, Naatje de (1862-1862)  VIb,8
Boer, Ocke Jansz de (1779-1849)  IVi
Boer, Ocke Willemsz de (1768-)  IVg
Boer, Okke de (1826-1829)  Va,2
Boer, Okke Meyndertsz de (1767-1823)  IVa
Boer, Okke Willemsz de (1834-)  Vb,2
Boer, Pietertje de (1854-1898)  VIe
Boer, Riemde de (1793-)  IIIc,10
Boer, Riemde? de (1752-)  II,6
Boer, Saartjen de (1803-1884)  IVb,4
Boer, Steven de (1907-)  VIIb,3
Boer, Teunis de (1851-)  Vf,2
Boer, Teunis de (1867-)  VId
Boer, Teunis Meindertsz de (1784-1845)  IVf
Boer, Tiemetje de (1891-1891)  VIIa,7
Boer, Willem Meindertsz de (1782-1830)  IVe
Boer, Willem Ockesz de (1742-)  IIIb
Boer, Willem Ockesz de (1806-1886)  Vb; IVh,3
Boer, Willem Okkesz de (1792-)  IVg,1
Boer, Willempien Ockes de (1804-)  IVi,1
Boer, Willempien Okkes de (1795-)  IVa,1
Boer, Willempjen de (1797-)  IVb,2
Boer, Willempjen de (1840-1844)  Vh,2
Boer, Willempjen Andries de (1803-1885)  IVh,1
Boer, Willempjen Meertens de (1806-)  IVd,2
Brands, Hendrik Johannesz (1816-)  IVe,4
Brands, Johannes  IVe,4
Brouwer, Douwe Frederiksz (1855-1927)  Vf,3
Brouwer, Frederik (1829-1900)  Vf,3
Burghout, Sijke  VIa,2
Dokkum, Berentje Louws van  Vc,1; Ve
Esveld, Stijntje Warnders  IVf
Haga, Geertrui (1831-1904)  Vf,3
Hakvoort, Elizabet (1806-)  Vh
Hakvoort, Gerrit (1884-)  VIIa,5
Hakvoort, Jelle  VIIa,5
Hakvoort, Teunis Tiemens  Vh
Heide, Feike van der (1847-)  VIa,2
Heide, Johannes van der  VIa,2
Heuvel, Geertruij vanden  VIb,4
Kampen, Ariaan van  IIIa
Kampen, Willempje Ariaans van (1742-1808)  IIIa
Keuter, Femmetje (1910-)  VIIb,4
Koffeman, Femmetje (1829-)  Vf
Koffeman, Jacob (1824-)  IVe,6
Koffeman, Jan (1795-1849)  IVe,6; Vf
Koffeman, Jannetje  VIb,10
Kolder, Aaltje Jans  VIb,1
Korf, Aaltje (1826-1863)  VIb
Korf, Aaltje (1869-)  VId
Korf, Dirk Harmensz  IVf
Korf, Dirkje Frans(en) (1780-1849)  IVh
Korf, Frans  IVh
Korf, Lubbert  VIb
Korf, Marretje Dirks (1787-1832)  IVf
Kramer, Marijtje (1835-)  VIIb
Kramer, Willempje  VIc,1
Kroon, Frans Klaas (1775-)  IVg,7
Kroon, Grietje Claaszen (1725-1809)  IVe
Kroon, Klaas Fransz (1809-)  IVg,7
Kroon, Pieter  VIb,10
Kroon, Pieter (1863-)  VIb,10
Kuiper, Aukje (1789-1863)  Vg
Loosman, Klaasje  IVb,3
Mars, IJde IJdessen (x1770)   II,4
Mastenmaker, Jan  VIb,3
Mastenmaker, Klaas (1854-)  VIb,3
Meun, Aaltje  IVe,4
Mol, Jesak Klaasse (1805-)  IVh,1
Molenaar, Heiltje Kornelis Romkes (1797-)  VIa
Mooij, Jacob  VIb,3
Mooij, Pieter (1857-)  VIb,3
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  VIa,9
Pasterkamp, Marretje (1838-1919)  VIf
Pasterkamp, Sjoerd Jansz (1806-1839)  VIf
Post, Albert Janszen (1735-1808)  IVb
Post, Dirkjen Jans (1787-1826)  IVe
Post, Gerrit  VIIa
Post, Jacobien Alberts (1769-1829)  IVb
Post, Jan Jansz (1744-1808)  IVe
Post, Jannetje (1873-1946)  VIIb
Post, Maarten Albertsz (1776-1858)  IVa,4
Post, Marretje (1804-)  Va
Post, Steven (1834-)  VIIb
Post, Steven Albertsz (1774-1837)  Va
Post, Willempje (1857-1925)  VIIa
Post (geb. de Vries), Jan Maartensz (1799-1868)  IVa,4
Ras, Albertje Pietersdr (1817-1883)  Vb
Ras, Andries (1841-)  Vd,5
Ras, Jacobje  VIIa
Ras, Jacobje (1838-1917)  VIc
Ras, Jannetje  VIb,3
Ras, Klaas  VIc
Ras, Pieter Klaasz (1789-1864)  Vb
Riemersma, Johanna  VIa,7
Romkes, Aaltje Alberts (1796-)  Vc
Romkes, Albert Lubbertsz  Vc
Romkes, Lumme Cornelis (x1765)   IIIb
Romkes | Bonties, Willempjen Andries (-1810)  IIIc
Roos, Jacobjen Jans (-1824)  IVf
Schenk, Marijtje  VIb
Schouten, Itske Klaas (vermeld )   IVc
Schouten, Klaas  IVc
Schouten, Willempje  Vh
Snider, Anna Juriaans  IVg
Snijder, Jannetje Klaas (1815-1859)  IIIa,9; VIe
Snoek, Aaltien Janszen (1719-)  II
Snoek, Aaltje  IVf
Snoek, Dubbele (1819-)  Vc,1
Snoek, Jan  II
Snoek, Lammert Jelles  Vc,1; Ve
Snoek, Willemtje (1821-)  Ve
Steege, Simon Willems ter (x1832)   IVf
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  VIa,9
Taal, Johannes (1835-1908)  VIa,9
Timmerman, Naalke Gerrits (1768-1821)  IVa
Trompet, Gerrit (1851-)  VIb,4
Trompet, Johannes  VIb,4
Urk, Evert van  IIIa,9
Urk, Hendrik Evertsz van (1795-)  IIIa,9; Vc,1
Urk, Klaas van (x1891)   VIc,1
Urk, Meindert van (1816-1844)  Vc,1
Urk, Teunis van  VIc,1
Veen, Saartje van der (1863-)  VIb,1
Veen, Wiebe van der  VIb,1
Visser, Aafke Jans (1793-)  IVf
Visser, Jan Gerrits  IVf
Visser, Neeltje  VIb,3
Vlaar, Jan  IVb,4
Vlaar, Pieter (1812-1871)  IVb,4
Vries, Aafje de (1813-1865)  Vg
Vries, Aaltje Riekelts de (1803-1879)  VIf
Vries, Femmetje de (1797-1849)  IVe,6; Vf
Vries, Femmetje Jans de  IVa,4
Vries, Hendrikje de  VIc
Vries, Luutjen Jans de  IVi
Vries, Reijno Arijans de  IVb,4
Vries, Willem de (1786-1836)  Vg
Wakker, Jan Abbesz (1799-)  IVg,5
Weerstand, Aaltje Louws (1776-1809)  Va
Wendel, Antje  Vc,6
Willems, Klaas (1859-1943)  VIa,7
Willems, Willem Jansen  VIa,7
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  VIa,9
[Boer], Meijndert Lubben [de]  I
[Boer], Ocke Meijndertsz [de] (1720-1785)  IIGegenereerd met Aldfaer 4.2 op 28 jan. 2019 10:23 door A. Taal