Kwartierstaat van Aaltje de Boer

Gebaseerd op bestand d.d.: 28 januari 2019. In CBG - formaatGeneratie I

1. Aaltje de Boer, geb. Harlingen (Fr) 20 maart 1865,1 † Den Helder (N.H.) 25 juli 1901, tr. Den Helder (N.H.) 16 okt. 18842 Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,3 Visser, Vissermansknecht,4 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,5 zn. van Johannes en Wilhelmina Zuidhoek; hij hertr. Urk 7 nov. 19036 Aaltjen Willems Pasterkamp.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Jacobusz Taal, geb. Den Helder (N.H.) 2 okt. 1885,7 zeevisser, † Zaandam (N.H.) 5 maart 1955,8 tr. Den Helder (N.H.) 4 juni 19089 Grietje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 19 jan. 1889,10 † Zaandam (N.H.) 28 okt. 1962,11 dr. van Jan Maartensz en Aaltjen Willems Pasterkamp.
b. Jacoba Taal, geb. Den Helder (N.H.) 18 nov. 1886,12 † ’s Gravenhage (Z.H.) 1 mei 1965, begr. ’s Gravenhage; Begraafplaats "Oud Eik en Duinen" 6 mei 1965,13 tr. Den Haag (Z.H.) 16 sept. 191414 Dirk Jan van Alphen, geb. Den Haag (Z.H.) 3 jan. 1884, Timmerman,15 † Den Haag (Z.H.) 7 aug. 1959,16 zn. van Johannes Christiaan en Trijntje Dekema en wedr. van Dirkje Hagg.
c. Wilhelmina Taal, geb. Den Helder (N.H.) 29 jan. 1889,17 Dienstbode,18 † Den Haag (Z.H.) 28 mei 1943,19 tr. Den Haag (Z.H.) 17 maart 191518 Pieter Johannes Hildering, geb. Den Haag 12 juli 1885,20 Timmerman,14 † Den Haag 13 april 1945, zn. van Johannes Albert en Maria Johanna van Gijn.
d. Albert Taal, geb. Den Helder (N.H.) 20 juli 1891,21 zeevisscher,22 motorschipper, werfknecht houthandel, houtwerker,23 † Amsterdam (N.H.) 17 jan. 1961,24 tr. Den Helder (N.H.) 7 dec. 191625 Harmpje de Vries, geb. Urk 3 jan. 1896,26 † Zaandam (N.H.) 15 april 1934, dr. van Jan en Geertje Kramer.
e. Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 25 nov. 1893,27 Vissermansknecht,4 † Bij aanvaring - HD 108 - verdronken. 23 aug. 1906,4 begr. Aangespoeld op de Reede nabij Terschelling 7 sept. 1906.4
f. Maria Hendrika Taal, geb. Den Helder (N.H.) 17 maart 1896,28 Dienstbode,29 † Den Helder (N.H.) 16 maart 1984, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen grafnummer W-482 21 maart 1984,30 tr. Den Helder (N.H.) 16 dec. 192031 Pieter van Strijen, geb. Den Helder (N.H.) 22 dec. 1892,32 Drukker,33 Typograaf,32 Boekbinder,25 Chef Binder, † Den Helder (N.H.) 16 aug. 1969, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen grafnummer W-482 20 aug. 1969,34 zn. van Pieter en Adriaantje Faerenhoudt.
g. Pietje Taal, geb. Den Helder (N.H.) 4 aug. 1898,35 † Rotterdam (Z.H.) 6 mei 1992, begr. Rotterdam; Algemene begraafplaats Crooswijk 11 mei 1992,13 tr. Pernis (Z.H.) 23 dec. 192036 Arie van der Steen, geb. Pernis (Z.H.) 23 jan. 1893,37 † Rotterdam (Z.H.) 26 april 1947,38 zn. van Jacob en Maria ’t Hart.
h. Jacobus Taal, geb. Den Helder (N.H.) 25 juli 1901,39 † Amsterdam (N.H.) 11 aug. 1901.

Generatie II

2. Arian Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 12 okt. 1821, zeevisser, koopman,40 † Harlingen (Fr) 19 okt. 1906,41 tr. Urk (N.H.) 27 okt. 184542
3. Jacobje Alberts Bakker, geb. Urk (N.H.) 14 mei 1824, † Den Helder (N.H.) 30 juni 1894.
Uit dit huwelijk:
a. Albert de Boer, geb. 24 sept. 1846,43 † Urk 22 febr. 1859.
b. Heiltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 9 febr. 1849,44 † Harlingen (Fr) 26 aug. 1926, tr. Harlingen (Fr) 16 mei 187245 Feike van der Heide, geb. Harlingen (Fr) omstr. 1847, zn. van Johannes en Sijke Burghout.
c. Lubbert de Boer, geb. Urk (N.H.) 15 aug. 1851,46 † ald. 2 juli 1865.
d. Geert de Boer, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1854, † ald. 19 aug. 1855.
e. Geert de Boer, geb. Urk (N.H.) 4 okt. 1856, † ald. 26 nov. 1856.
f. Geert de Boer, geb. Urk (N.H.) 27 maart 1858, † ald. 21 aug. 1859.
g. Harmpje de Boer, geb. Urk (N.H.) 1 aug. 1860,44 † Beverwijk (N.H.) 18 maart 1948, tr. Harlingen (Fr) 27 dec. 188347 Klaas Willems, geb. Harlingen (Fr) 8 jan. 1859, † Beverwijk (N.H.) 13 dec. 1943, zn. van Willem Jansen en Johanna Riemersma.
h. Albert Geert de Boer, geb. Harlingen (Fr) 24 nov. 1863, † ald. 9 jan. 1864.44
i. Aaltje, zie 1.
j. Albert de Boer, geb. Harlingen (Fr) 24 dec. 1867,44 † Noordzee 16 okt. 1889.

Generatie III

4. Albert Ariansz de Boer, geb. Urk (Holland) 5 mei 1796,48 † Urk (N.H.) 17 april 1871, tr. Urk (N.H.) 14 okt. 181949
5. Aaltje Alberts Romkes, ged. Urk (Holland) 18 dec. 1796.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobje Alberts de Boer, geb. Urk (Holland) 14 april 1820, † Urk (N.H.) 13 nov. 1873, tr. 1e Urk (N.H.) 27 okt. 183750 Meindert van Urk, geb. 9 jan. 1816, ged. Urk (Holland) 14 jan. 1816,51 † Urk (N.H.) 7 nov. 1844, zn. van Hendrik Evertsz en Geertje Meinders de Boer (zie 17,i); tr. 2e Urk (N.H.) 19 juni 184752 Dubbele Snoek, geb. Urk (N.H.) 6 april 1819, zn. van Lammert Jelles en Berentje Louws van Dokkum.
b. Arian Albertsz, zie 2.
c. Lubbert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 7 april 1824, † Den Helder (N.H.) 26 sept. 1914,53 tr. Urk (N.H.) 10 juni 184854 Aaltje Korf, geb. Urk (N.H.) 20 juni 1826, † ald. 20 nov. 1863, dr. van Lubbert en Marijtje Schenk.
d. Kind, geb. Urk (Holland) 6 jan. 1826, † ald. 10 jan. 1826.55
e. Albert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 14 aug. 1827, † ald. 6 nov. 1827.
f. Grietje Alberts de Boer, geb. Urk (Holland) 5 dec. 1828, † Urk (N.H.) 4 febr. 1858, tr. Urk (N.H.) 19 okt. 185456 Pieter Anker, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1826, zn. van Klaas en Antje Wendel.
g. Meindert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 3 juli 1831, † ald. 23 febr. 1835.
h. Albert Albertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 19 juni 1834, † ald. 21 juli 1834.

6. Albert Geertsz Bakker, ged. Urk (Holland) 4 sept. 1793,57 † Urk (N.H.) 6 mei 1830, tr. Urk (N.H.) 20 febr. 181654
7. Heiltje Kornelis Romkes Molenaar, ged. Urk (Holland) 30 april 1797.58

Generatie IV

8. Ariaan Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 12 maart 1769,59 † Urk (N.H.) 8 maart 1856, tr. Urk (Holland) 179558
9. Jacobien Alberts Post, ged. Urk (Holland) 19 nov. 1769, † ald. 2 aug. 1829.
Uit dit huwelijk:
a. Albert Ariansz, zie 4.
b. Willempjen de Boer, geb. Urk (Holland) 13 dec. 1797.60
c. Marritje de Boer, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 28 jan. 1801,61 † Urk (N.H.) 1 dec. 1868, tr. Urk (Holland) 1 okt. 183762 Reijer Bakker, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 15 sept. 1799, zn. van Albert en Klaasje Loosman.
d. Saartjen de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 2 sept. 1803,63 † Haarlemmermeer (N.H.) 4 jan. 1884, tr. Andijk (N.H.) 30 april 183764 Pieter Vlaar, geb. Andijk (N.H.) omstr. 1812, † Winkel (N.H.) 19 juli 1871, zn. van Jan en Reijno Arijans de Vries.
e. Meyndert de Boer, geb. Urk (Dep. Holland) 2 nov. 1805.65
f. Meindert de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 9 okt. 1807.66
g. Dirkjen de Boer, geb. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 11 okt. 1811,67 † Urk (N.H.) 19 maart 1889, tr. Urk (Holland) 8 april 183368 Meindert Abbetjes de Boer, geb. Urk (Dep. Amstelland) 9 juli 1809,68 † Urk (N.H.) 19 sept. 1873, zn. van Andrees Jansz en Dirkje Frans(en) Korf.

10. Albert Lubbertsz Romkes, kreeg rel.
11. Jacobje Alberts Bakker.

12. Geert Albertsz Bakker, kreeg rel.
13. Jannetje Jellis Hakvoort.

Generatie V

16. Meindert Ockesz de Boer, ged. Urk (Holland) 12 maart 1741,69 † Urk (Dep. Amstelland) 21 mei 1808,70 tr. Urk (Holland) 30 nov. 176671
17. Willempje Ariaans van Kampen, ged. Urk (Holland) 9 sept. 1742,72 begr. Urk (Dep. Amstelland) 10 sept. 1808.73
Uit dit huwelijk:
a. Okke Meyndertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 14 juni 1767,74 † ald. 6 okt. 1823.70
b. Ariaan Meindertsz, zie 8.
c. Lubbe Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 12 nov. 1770.75
d. Meerten Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 15 aug. 1773,76 † ald. 24 dec. 1826.77
e. Aaltjen Meijnderts de Boer, ged. Urk (Holland) 8 okt. 1775,78 † Urk (Dep. Amstelland) 3 febr. 1808.77
f. Jan Snoek de Boer, ged. Urk (Holland) 12 nov. 1780.79
g. Willem Meindertsz de Boer, ged. Urk (Holland) 8 nov. 1782,80 † ald. 8 sept. 1830.77
h. Teunis Meindertsz de Boer, geb. Urk (Holland) 16 dec. 1784,81 † Urk (N.H.) 29 maart 1845, tr. 1e Urk (Holland) 31 dec. 182649 Marretje Dirks Korf, geb. 27 mei 1787,82vr 1832, dr. van Dirk Harmensz en Aaltje Snoek; tr. 2e Urk (Holland) 9 sept. 183283 Aafke Jans Visser, geb. omstr. 1793, dr. van Jan Gerrits en Stijntje Warnders Esveld en wed. van Simon Willems ter Steege.
i. Geertje Meinders de Boer, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 21 mei 1797, tr. Urk (Holland) 1 sept. 181584 Hendrik Evertsz van Urk, geb. Urk (Holland) omstr. 1795, zn. van Evert en Jannetje Klaas Snijder.

18. Albert Janszen Post, ged. Urk (Holland) 10 april 1735, begr. Urk (Dep. Amstelland) 6 maart 1808,85 tr. Urk (Holland) 23 jan. 176386
19. Merrijtje Stevens van den Berg, geb. Urk (Holland) 20 juni 1735, † Urk (Dep. van de Zuiderzee) 17 dec. 1812.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Albertsz Post, ged. Urk 25 sept. 1763, † ald. 28 jan. 1830.
b. Dirkje Alberts Post, ged. Urk 25 aug. 1765, tr. Urk na 1790 Willem Jacobsz van Smirnen, ged. Urk 13 aug. 1758, † ald. 3 jan. 1830.
c. Saartje Alberts Post, ged. Urk 2 aug. 1767, † vr 1797, tr. 1791 Klaas Klaasz Visser, ged. Urk 24 dec. 1769, † ald. 8 okt. 1818.
d. Jacobien Alberts, zie 9.
e. Cornelia Alberts Post, geb. Urk 22 sept. 1771, † ald. 14 jan. 1844, tr. Urk 15 april 1815 Willem Jansz Schouten, ged. Urk 7 mei 1786, † ald. 23 nov. 1855.
f. Steven Albertsz Post, ged. Urk (Holland) 9 jan. 1774, † ald. 19 nov. 1837, tr. Urk 1802 Aaltje Louws Weerstand, ged. Urk 27 okt. 1776, † ald. 6 maart 1809.
g. Maarten Albertsz Post, ged. Urk 8 sept. 1776, † ald. 1 febr. 1858, tr. Urk 9 mei 182487 Lubbertje Willems Schouten, ged. Urk 16 okt. 1784, † ald. 28 nov. 1824, dr. van Willem Albertsz en Marretje Albert.
h. Dirk Albertsz Post, geb. Urk 7 nov. 1781.
i. Ietje Alberts Post, geb. Urk 7 nov. 1781.

Generatie VI

32. Ocke Meijndertsz [de] [Boer], geb. Nrden (Oost-Vriesland) omstr. 1720,88 begr. Urk (Holland) 16 dec. 1785,89 tr. 2e Urk (Holland) 24 juni 176490 Merrijtjen Simons, ged. Urk (Holland) 11 april 1717,91 dr. van Simon Everse en Aaltien Claas; tr. 1e Urk (Holland) 6 juni 174088
33. Aaltien Janszen Snoek, ged. Urk (Holland) 2 april 1719.92
Uit dit huwelijk:
a. Meindert Ockesz, zie 16.
b. Willem Ockesz de Boer, ged. Urk (Holland) 28 okt. 1742,93 tr. Urk (Holland) 6 jan. 176594 Lumme Cornelis Romkes.
c. Jacobjen de Boer, ged. Urk (Holland) 20 nov. 1744.95
d. Aaltjen Ockes de Boer, ged. Urk (Holland) 2 okt. 1746,96 tr. Urk (Holland) 24 juni 177097 IJde IJdessen Mars.
e. Jan Ockesz de Boer, ged. Urk (Holland) 20 okt. 1748,98 † ald. 16 juli 1818,70 tr. Urk (Holland) 14 juni 177899 Willempjen Andries Romkes | Bonties, begr. Urk (Dep. Amstelland) 28 maart 1810.77
f. Riemde? de Boer, ged. Urk (Holland) 7 mei 1752.100
g. Lubbert de Boer, ged. Urk (Holland) 3 okt. 1754.101

34. Ariaan van Kampen, kreeg rel.
35. Enne Meertens.

36. Jan Jansz Post, geb. omstr. 1700, tr. Urk 3 juni 1725
37. IJtje Fockes, ged. Harlingen 16 mei 1706, begr. Urk 12 dec. 1780.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobje Jans Post, ged. Urk 8 sept. 1726.
b. Dirkje Jans Post, ged. Urk 27 maart 1729, † ald. 3 okt. 1755, tr. Urk 13 dec. 1750 Albert Gerritsz, ged. Urk 20 mei 1725, † ald. 2 maart 1785.
c. Focke Jansz Post, ged. Urk 29 juli 1731, † ald. 25 april 1801.
d. Albert Janszen, zie 18.
e. Jan Jansz Post, ged. Urk (Holland) 2 dec. 1744, begr. Urk (Dep. Amstelland) 9 febr. 1808,102 tr. Urk 28 april 1771 Grietje Claaszen Kroon, geb. Makkum omstr. 1725, ged. Urk 24 aug. 1749, † ald. 2 okt. 1809.

38. Steeven Hendriksz van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1707, tr. Urk (Holland) 30 nov. 1732103
39. Marijtjen Maartensdr, geb. Urk (Holland), † ald. 26 juni 1735.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrikjen van den Berg, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1733, † Urk (Dep. van de Oude IJssel) 12 nov. 1800,104 tr. 1e Gerrit Timmerman, geb. Apeldoorn, † Urk 29 maart 1798; tr. 2e Urk 17 april 1756105 Meindert Loosman, geb. Urk 18 maart 1731, † ald. 1763.
b. Merrijtje Stevens, zie 19.
c. Hendrik van den Berg, ged. Urk 17 febr. 1737,105 † Durgerdam 24 april 1812,105 tr. Ransdorp 1 mei 1763105 Lipje Lieversdr.
d. Teetjen van den Berg, ged. Urk 14 sept. 1738.105
e. Teetjen van den Berg, ged. Urk 25 okt. 1739.105
f. Teetjen Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 7 maart 1742,105 tr. Urk (Holland) 28 april 1765106 Harmen Roelofsz Borger.
g. Sara van den Berg, ged. Urk (Holland) 16 aug. 1744.105
h. Toon Steevenszn van den Berg, ged. Urk 25 sept. 1746, tr. 1e Urk 17 maart 1782 Merrijtje Boot, ged. Urk 26 dec. 1757, † ald. 17 febr. 1785, dr. van Lubbert en Jannetje Snoek; tr. 2e Urk 16 aug. 1789105 Aaltje Pieters, ged. Urk 8 jan. 1766,105 † ald. 11 nov. 1826,105 dr. van Pieter Klaaszn en Vrouwtje Koot.
i. Sjoert Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 26 dec. 1748,105 tr. Urk (Holland) 28 april 1776107 Grietjen Janszen Wacker.
j. Maarten Stevensz van den Berg, ged. Urk (Holland) 4 okt. 1750,105 † Urk (Dep. Amstelland) 10 febr. 1808,70 tr. Urk (Holland) 18 april 1786108 Niesie Lubberts.

Generatie VII

64. Meijndert Lubben [de] [Boer], kreeg rel.
65. Rewende Ockels.

66. Jan Snoek, kreeg rel.
67. Aaltien Willems.
Uit deze relatie:
a. Bregje Snoek, ged. Urk (Holland) 5 maart 1714.109
b. Jan Jansz Snoek, ged. Urk (Holland) 6 sept. 1716.110
c. Aaltien Janszen, zie 33.
d. Jannetje Jans Snoek, ged. Urk (Holland) 26 nov. 1721.111

74. Focke Jacobsz, kreeg rel.
75. Atte Hotzes.

76. Hendrik van den Berg, ged. Kampereiland 26 mei 1669,105 Vuurstoker op de vuurboet te Urk,105 tr. (ondertr. Kampen 19 april) 1700105
77. Taetia Cantor, geb. Leeuwarderadeel vr 1681.
Uit dit huwelijk:
a. Sara Hendriks van den Berg, geb. Urk (Holland) omstr. 1702, tr. Urk (Holland) 22 aug. 1734112 Pieter Jansz Faber.
b. Steeven Hendriksz, zie 38.
c. Dirk Hendriks van den Berg, ged. Urk (Holland) 11 febr. 1714,113 tr. 1e Urk (Holland) 12 april 1739114 Zeijtjen Jansz; tr. 2e Urk (Holland) 16 jan. 176386 Antje Luitsz.

Generatie VIII

152. Steeven Segerszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1635, tr. Kampereiland 9 april 1665105
153. Geertgen Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 31 dec. 1665.105
b. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. 6 sept. 1667,105vr 26 sept. 1670.
c. Hendrik, zie 76.
d. Zeger Steevenszn van den Berg (Later), ged. Kampereiland 25 sept. 1670.105
e. Trijn Steevensdr van den Berg (Later), ged. Kampereiland 6 okt. 1672.105

154. Suffrides Cantor, kreeg rel.
155. Sara Antondes.

Generatie IX

304. Seger Aertszn van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1593, † vr 22 okt. 1641, tr. 1e Kampen 17 april 1631105 Marrichien Aerstsdr; tr. 2e Kampen 4 juni 1634105
305. Trijntien Steevensdr.
Uit dit huwelijk:
a. Steeven Segerszn, zie 152.
b. Merrigjen van den Berg (Later), geb. Kampen omstr. 1638.

Generatie X

608. Aert van den Berg (Later), geb. omstr. 1560.Bronnen

1. Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
2. Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 154 / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1884 Huwelijksacte 154
3. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
4. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
5. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
6. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
7. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1885 Geboorteacte 647 / GA Zaanstad Gezinskaart Johannes Jacobus Taal / Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 79
8. GA Zaanstad Overlijdensacten 1955 nr 110
9. Noord-Hollands Archief; Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 79
10. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 9
11. hendrik Visser
12. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1886 Geboorteacte 721
13. Rouwkaart
14. GA Den Haag Huwelijksacte 561
15. http://www.homepages.hetnet.nl/~duifjes2/alphen.htm
16. Haags Gemeentearchief Tafel 1951 - 1960
17. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1889 Geboorteacte 80 / Register inschrijving Bevolkingsregister
18. GA Den Haag Huwelijksacte 283
19. GA Den Haag - Overlijdensacten 1943 nummer B 1227
20. GA Den Haag Huwelijksacte 561 / GA Den Haag Geboorteacte 2646
21. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1891 Geboorteacte 477
22. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
23. GA Amsterdam Persoonskaart Albert Taal / GA Zaanstad Gezinskaart Albert Taal
24. GA Amsterdam Persoonskaart Albert Taal / Akte 2-255
25. Noord-Hollands Archief; Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 246
26. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart / GA Zaanstad Gezinskaart Albert Taal
27. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1893 Geboorteacte 833 / Genlias - Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
28. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1896 Geboorteacte 197 / Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 277 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Maria H. Taal
29. Gezins- en dienstbodenkaart Maria H. Taal
30. Schiltmeijer
31. Noord-Hollands Archief Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 277 / Gezins- en dienstbodenkaart Maria H. Taal
32. RA Alkmaar Gezins- en dienstbodenkaart Pieter van Strijen
33. Van Nieuwediep tot Groot Den Helder
34. www.begraafplaatsenonline.nl
35. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1898 Geboorteacte 503
36. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) Pernis, Huwelijk Burgerlijke Stand, Aktenummer: 37.
37. GA Rotterdam Gezinskaart A. v.d. Steen
38. SA Rotterdam 1947 a160 akte nr 1903
39. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1901 | Geboorteregister aktenummer 483
40. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1889 Geboorteacte 80
41. Alle Friezen : Harlingen (1900-1920) inv. 2110: BA-BOE Blad 292
42. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 8
43. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 59 Overljdensacte 35
44. Alle Friezen : Harlingen (1860-1880) inv. 2089: A-B-2 Blad: 155
45. Alle Friezen : BS Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 2026, aktenummer 022
46. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 2 Aktenr. 18
47. Alle Friezen : BS Harlingen Archnr. 30-15 inventarisnummer 2032 aktenummer 069
48. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 43
49. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 7
50. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 6
51. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 3 Pagnr. 128
52. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 4
53. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Bevolkingsregister Gezinsbladen 158
54. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 2
55. Urk; Begraafboek 1755-1818 nummer 30
56. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 13
57. Het Flevolands Archief Archnr. 0711 Regnr. 2 Aktenr. 24
58. Arnold Lens
59. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 56v
60. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 66v
61. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 111
62. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 5
63. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 10
64. NH Archief Gemeente Andijk Huwelijksactenr. 12
65. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 40
66. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 70
67. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 112v
68. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 3
69. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 36
70. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 4
71. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 110v
72. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 37
73. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 3
74. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 55
75. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57v
76. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60
77. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 5
78. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 62
79. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 67
80. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 3v
81. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 5v
82. Het Flevolands Archief Archnr. 0706 Regnr. 115 Aktenr. 7 (Huwelijksacte)
83. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 4
84. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Pagnr. 5-6
85. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 13
86. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 106v
87. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 115 Huwelijksacte 7
88. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 90
89. Ada Klanke de Boer
90. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108
91. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 10
92. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 12
93. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 36v
94. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 108v
95. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 38v
96. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 40
97. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 113v
98. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 42
99. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 120
100. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 44
101. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 46
102. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 20
103. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 86
104. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 6 Pagnr. 2
105. A. Sietsma
106. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 109v
107. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 119
108. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 131v
109. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 6
110. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 9v
111. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 17
112. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 87v
113. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 5v
114. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 89v


Index

Aaltien Claas  32
Aaltien Willems  67
Albert Gerritsz (1725-1785)  36,b
Antje Luitsz (x1763)   76,c
Atte Hotzes (vermeld )   75
Enne Meertens  35
Focke Jacobsz (vermeld )   74
Geertgen Jansdr (x1665)   153
Lipje Lieversdr (x1763)   38,c
Marijtjen Maartensdr (-1735)  39
Marrichien Aerstsdr (x1631)   304
Merrijtjen Simons (1717-)  32
Niesie Lubberts (x1786)   38,j
Pieter Klaaszn (vermeld )   38,h
Rewende Ockels  65
Simon Everse  32
Trijntien Steevensdr (x1634)   305
Zeijtjen Jansz (x1739)   76,c
Albert, Marretje  18,g
Alphen, Dirk Jan van (1884-1959)  1,b
Alphen, Johannes Christiaan van (1845-1931)  1,b
Anker, Klaas  4,f
Anker, Pieter (1826-)  4,f
Antondes, Sara (vermeld )   155
Bakker, Albert  8,c
Bakker, Albert Geertsz (1793-1830)  6
Bakker, Geert Albertsz  12
Bakker, Jacobje Alberts  11
Bakker, Jacobje Alberts (1824-1894)  3
Bakker, Reijer (1799-)  8,c
Berg, Dirk Hendriks van den (1714-)  76,c
Berg, Hendrik van den (1669-)  76
Berg, Hendrik van den (1737-1812)  38,c
Berg, Hendrikjen van den (1733-1800)  38,a
Berg, Maarten Stevensz van den (1750-1808)  38,j
Berg, Merrijtje Stevens van den (1735-1812)  19
Berg, Sara van den (1744-)  38,g
Berg, Sara Hendriks van den (1702-)  76,a
Berg, Sjoert Stevensz van den (1748-)  38,i
Berg, Steeven Hendriksz van den (1707-)  38
Berg, Teetjen van den (1738-)  38,d
Berg, Teetjen van den (1739-)  38,e
Berg, Teetjen Stevensz van den (1742-)  38,f
Berg, Toon Steevenszn van den (1746-)  38,h
Berg (Later), Aert van den (1560-)  608
Berg (Later), Jan Steevenszn van den (1665-)  152,a
Berg (Later), Merrigjen van den (1638-)  304,b
Berg (Later), Seger Aertszn van den (1593-1641)  304
Berg (Later), Steeven Segerszn van den (1635-)  152
Berg (Later), Trijn Steevensdr van den (1672-)  152,e
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1667-1670)  152,b
Berg (Later), Zeger Steevenszn van den (1670-)  152,d
Boer, Aaltje de (1865-1901)  1
Boer, Aaltjen Meijnderts de (1775-1808)  16,e
Boer, Aaltjen Ockes de (1746-)  32,d
Boer, Albert de (1846-1859)  2,a
Boer, Albert de (1867-1889)  2,j
Boer, Albert Albertsz de (1827-1827)  4,e
Boer, Albert Albertsz de (1834-1834)  4,h
Boer, Albert Ariansz de (1796-1871)  4
Boer, Albert Geert de (1863-1864)  2,h
Boer, Andrees Jansz de (1779-)  8,g
Boer, Ariaan Meindertsz de (1769-1856)  8
Boer, Arian Albertsz de (1821-1906)  2
Boer, Dirkjen de (1811-1889)  8,g
Boer, Geert de (1854-1855)  2,d
Boer, Geert de (1856-1856)  2,e
Boer, Geert de (1858-1859)  2,f
Boer, Geertje Meinders de (1797-)  4,a; 16,i
Boer, Grietje Alberts de (1828-1858)  4,f
Boer, Harmpje de (1860-1948)  2,g
Boer, Heiltje de (1849-1926)  2,b
Boer, Jacobje Alberts de (1820-1873)  4,a
Boer, Jacobjen de (1744-)  32,c
Boer, Jan Ockesz de (1748-1818)  32,e
Boer, Jan Snoek de (1780-)  16,f
Boer, Lubbe Meindertsz de (1770-)  16,c
Boer, Lubbert de (1754-)  32,g
Boer, Lubbert de (1851-1865)  2,c
Boer, Lubbert Albertsz de (1824-1914)  4,c
Boer, Marritje de (1801-1868)  8,c
Boer, Meerten Meindertsz de (1773-1826)  16,d
Boer, Meindert de (1807-)  8,f
Boer, Meindert Abbetjes de (1809-1873)  8,g
Boer, Meindert Albertsz de (1831-1835)  4,g
Boer, Meindert Ockesz de (1741-1808)  16
Boer, Meyndert de (1805-)  8,e
Boer, N.N. de (1826-1826)  4,d
Boer, Okke Meyndertsz de (1767-1823)  16,a
Boer, Riemde? de (1752-)  32,f
Boer, Saartjen de (1803-1884)  8,d
Boer, Teunis Meindertsz de (1784-1845)  16,h
Boer, Willem Meindertsz de (1782-1830)  16,g
Boer, Willem Ockesz de (1742-)  32,b
Boer, Willempjen de (1797-)  8,b
Boot, Lubbert  38,h
Boot, Merrijtje (1757-1785)  38,h
Borger, Harmen Roelofsz (x1765)   38,f
Burghout, Sijke  2,b
Cantor, Suffrides (vermeld )   154
Cantor, Taetia (1681-)  77
Dekema, Trijntje (1853-1935)  1,b
Dokkum, Berentje Louws van  4,a
Esveld, Stijntje Warnders  16,h
Faber, Pieter Jansz (x1734)   76,a
Faerenhoudt, Adriaantje (1856-1937)  1,f
Fockes, IJtje (1706-1780)  37
Gijn, Maria Johanna van (1858-)  1,c
Hagg, Dirkje (1884-1911)  1,b
Hakvoort, Jannetje Jellis  13
Hart, Maria ’t (1865-1952)  1,g
Heide, Feike van der (1847-)  2,b
Heide, Johannes van der  2,b
Hildering, Johannes Albert (1856-1917)  1,c
Hildering, Pieter Johannes (1885-1945)  1,c
Kampen, Ariaan van  34
Kampen, Willempje Ariaans van (1742-1808)  17
Koot, Vrouwtje (vermeld )   38,h
Korf, Aaltje (1826-1863)  4,c
Korf, Dirk Harmensz  16,h
Korf, Dirkje Frans(en) (1780-1849)  8,g
Korf, Lubbert  4,c
Korf, Marretje Dirks (1787-1832)  16,h
Kramer, Geertje (1866-)  1,d
Kroon, Grietje Claaszen (1725-1809)  36,e
Loosman, Klaasje  8,c
Loosman, Meindert (1731-1763)  38,a
Mars, IJde IJdessen (x1770)   32,d
Molenaar, Heiltje Kornelis Romkes (1797-)  7
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  1; 1,a
Pieters, Aaltje (1766-1826)  38,h
Post, Albert Janszen (1735-1808)  18
Post, Cornelia Alberts (1771-1844)  18,e
Post, Dirk Albertsz (1781-)  18,h
Post, Dirkje Alberts (1765-)  18,b
Post, Dirkje Jans (1729-1755)  36,b
Post, Focke Jansz (1731-1801)  36,c
Post, Grietje Jans (1889-1962)  1,a
Post, Ietje Alberts (1781-)  18,i
Post, Jacobien Alberts (1769-1829)  9
Post, Jacobje Jans (1726-)  36,a
Post, Jan Albertsz (1763-1830)  18,a
Post, Jan Jansz (1700-)  36
Post, Jan Jansz (1744-1808)  36,e
Post, Jan Maartensz (1858-1897)  1,a
Post, Maarten Albertsz (1776-1858)  18,g
Post, Saartje Alberts (1767-1797)  18,c
Post, Steven Albertsz (1774-1837)  18,f
Riemersma, Johanna  2,g
Romkes, Aaltje Alberts (1796-)  5
Romkes, Albert Lubbertsz  10
Romkes, Lumme Cornelis (x1765)   32,b
Romkes | Bonties, Willempjen Andries (-1810)  32,e
Schenk, Marijtje  4,c
Schouten, Lubbertje Willems (1784-1824)  18,g
Schouten, Willem Albertsz  18,g
Schouten, Willem Jansz (1786-1855)  18,e
Smirnen, Willem Jacobsz van (1758-1830)  18,b
Snijder, Jannetje Klaas (1815-1859)  16,i
Snoek, Aaltien Janszen (1719-)  33
Snoek, Aaltje  16,h
Snoek, Bregje (1714-)  66,a
Snoek, Dubbele (1819-)  4,a
Snoek, Jan  66
Snoek, Jan Jansz (1716-)  66,b
Snoek, Jannetje  38,h
Snoek, Jannetje Jans (1721-)  66,d
Snoek, Lammert Jelles  4,a
Steege, Simon Willems ter (x1832)   16,h
Steen, Arie van der (1893-1947)  1,g
Steen, Jacob van der (1866-1939)  1,g
Strijen, Pieter van (1854-1937)  1,f
Strijen, Pieter van (1892-1969)  1,f
Taal, Albert (1891-1961)  1,d
Taal, Arie (1893-1906)  1,e
Taal, Jacoba (1886-1965)  1,b
Taal, Jacobus (1901-1901)  1,h
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  1
Taal, Johannes (1835-1908)  1
Taal, Johannes Jacobusz (1885-1955)  1,a
Taal, Maria Hendrika (1896-1984)  1,f
Taal, Pietje (1898-1992)  1,g
Taal, Wilhelmina (1889-1943)  1,c
Timmerman, Gerrit (-1798)  38,a
Urk, Evert van  16,i
Urk, Hendrik Evertsz van (1795-)  4,a; 16,i
Urk, Meindert van (1816-1844)  4,a
Visser, Aafke Jans (1793-)  16,h
Visser, Jan Gerrits  16,h
Visser, Klaas Klaasz (1769-1818)  18,c
Vlaar, Jan  8,d
Vlaar, Pieter (1812-1871)  8,d
Vries, Harmpje de (1896-1934)  1,d
Vries, Jan de (1868-1950)  1,d
Vries, Reijno Arijans de  8,d
Wacker, Grietjen Janszen (x1776)   38,i
Weerstand, Aaltje Louws (1776-1809)  18,f
Wendel, Antje  4,f
Willems, Klaas (1859-1943)  2,g
Willems, Willem Jansen  2,g
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  1
[Boer], Meijndert Lubben [de]  64
[Boer], Ocke Meijndertsz [de] (1720-1785)  32Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 28 jan. 2019 10:25 door A. Taal