Kwartierstaat van Pieter Bos

Gebaseerd op bestand d.d.: 6 augustus 2018. In CBG - formaat


Generatie I

1. Pieter Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 9 aug. 1895, † Pijnacker (Z.H.) 14 maart 1977,1 begr. Pijnacker - Kerkhof Koningshof 18 maart 1977,1 tr. Pijnacker (Z.H.) 19 maart 19302 Geertruij van der Elst, geb. Pijnacker (Z.H.) 4 nov. 1894, † ald. 24 dec. 1972,1 begr. Pijnacker - Kerkhof Koningshof 29 dec. 1972,1 dr. van Cornelis en Jacoba van Mullem.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Cornelis Bos, geb. Zoetermeer (Z.H.) 15 maart 1931, † Standaarbuiten (N.B.) 29 dec. 2014,1 begr. Pijnacker - Kerkhof Koningshof 3 jan. 2015,1 tr. Geertje Karsdorp.
b. Cornelis Pieter Bos, geb. Pijnacker (Z.H.) 14 maart 1932,1 † Zoetermeer (Z.H.) 22 juni 2017,1 begr. Zoetermeer - Begraafplaats Buytenparklaan 28 juni 2017,1 tr. Klazina van der Plas.
c. Jacob Arie Bos, tr. Maria Taal, dr. van Willem en Elisabeth Cornelia de Leeuw.
d. Jacoba Auke Bos, tr. Jan de Jonge, geb. Zoetermeer (Z.H.) 15 sept. 1931,1 † ald. 4 juli 2017,1 begr. Zoetermeer - Begraafplaats Buytenparklaan 8 juli 2017.1
e. Pieter Bos, tr. Mensje Glintmeijer, geb. omstr. 1941, † Pijnacker (Z.H.) 20 april 1991, begr. Pijnacker - Kerkhof Koningshof 24 april 1991.1

Generatie II

2. Jan Bos, geb. Delfzijl - Uitwierda (Gr) 7 sept. 1863, Boerenknecht,3 Dagloner, † Bierum - Godlinze (Gr.) 13 dec. 1942, tr. ’t Zandt (Gr) 19 mei 18943
3. Auke Slagter, geb. ’t Zandt - Oosterwijtwerd (Gr) 16 febr. 1871, Dienstmeid, † 24 dec. 1946, begr. Bierum - Godlinze (Gr.).4
Uit dit huwelijk:
a. Naamloos Bos, levenloze zoon, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 21 juli 1894.
b. Pieter, zie 1.
c. Jakobiena Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 20 juli 1898, † ald. 27 juli 1898.
d. Jakob Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 10 april 1900, † ald. 9 sept. 1900.
e. Jakobina Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 25 aug. 1901, Huishoudster,5 † Bierum - Godlinze (Gr.) 7 mei 1956.
f. Jakob Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 24 nov. 1904, Tuindersknecht,6vr 14 nov. 1994, tr. Groningen (Gr) 30 okt. 19396 Jeltien Mulder, geb. Appingedam (Gr) 4 jan. 1909, † Delft (Z.H.) 14 nov. 1994,1 begr. Pijnacker - Kerkhof Koningshof 18 nov. 1994, dr. van Gerrit en Anna Wicherdina Roelfsema.
g. Jan Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 15 okt. 1906, † ald. 6 nov. 1907.
h. Jantje Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 22 nov. 1908, † 28 sept. 1982, begr. Bierum - Spijk (Gr),4 tr. 1e Bierum (Gr.) 29 april 19277 (door echtsch. ontbonden 8 okt. 1929) Wietse Harm de Vries, geb. Uithuizermeeden (Gr) 23 nov. 1904, zn. van Anne en Janke de Vries; tr. 2e Bierum (Gr.) 17 juli 19368 Pieter Kornelis, geb. Usquert (Gr) 25 febr. 1901, † 30 mei 1976, begr. Bierum - Spijk (Gr),4 zn. van Jan en Geertje Hoek.
i. Lammert Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 15 maart 1910, † ald. 2 aug. 1910.
j. Lammechien Bos, geb. Bierum - Godlinze (Gr.) 19 april 1914, † 17 aug. 1973, begr. Groningen - Begraafplaats Selwerderhof,4 tr. Groningen (Gr) 16 maart 19399 Jacob Horneman, geb. Grijpskerk (Gr) omstr. 1913, bakker,930 juli 1969, begr. Groningen - Begraafplaats Selwerderhof,4 zn. van Pieter en Stientje Martini.

Generatie III

4. Pieter Bos, geb. Bierum - Holwierde (Gr) 10 april 1824, † Delfzijl - Uitwierde (Gr) 27 juli 1868, tr. Delfzijl (Gr) 24 mei 186210
5. Trijntje Sportel, geb. Delfzijl - Uitwierde (Gr) 28 nov. 1841, Dagloonster,3 † Delfzijl - Uitwierde (Gr) 28 juni 1912, tr. 2e Delfzijl (Gr) 1 febr. 187011 Wessel Haslander, geb. Zuidbroek (Gr) 17 mei 1841, † Delfzijl (Gr) 6 juni 1918, zn. van Jan Jans Aslander en Lamke Wessels Huisman.
Uit dit huwelijk:
a. Jan, zie 2.
b. Jakob Bos, geb. Delfzijl - Uitwierda (Gr) 6 febr. 1868, Dagloner, † Delfzijl - Uitwierde (Gr) 17 april 1937, tr. Appingedam (Gr) 26 mei 189412 Trijntje Jelkes van der Duim, geb. Oldeboorn - Utingeradeel (Fr) 13 juni 1871, † Appingedam - Solwerd (Gr) 26 maart 1935, dr. van Jelke Jans en Jacobje Thijsses Veldman.

6. Lukas Slagter, geb. Holwierde (Gr) omstr. 1850, tr. Bierum (Gr.) 10 okt. 187813
7. Trientje Herwich, geb. Oosterwijtwerd (Gr) omstr. 1850, Boerenmeid.14

Generatie IV

8. Jakob Jans Bos, ged. Uitwierde (Gr) 22 nov. 1789,15 koopman, † Delfzijl - Uitwierde (Gr) 1 aug. 1857, tr. Bierum (Gr.) 19 dec. 181516
9. Klaaske Pieters Wiertsema, ged. Uitwierde (Gr) 12 juni 1796,16 † Bierum - Holwierde (Gr) 8 nov. 1829.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Bos, geb. Bierum - Holwierde (Gr) 5 okt. 1816, † Delfzijl - Uitwierde (Gr) 14 april 1846.
b. Jantje Bos, geb. Bierum - Holwierde (Gr) 12 april 1819, † Appingedam (Gr) 5 aug. 1895, tr. Appingedam (Gr) 20 sept. 184417 Jakob Pieters Harkema, geb. Gaarelsweer (Gr) 16 sept. 1818,17 Broodbakker, † Appingedam (Gr) 11 nov. 1905, zn. van Pieter Eppes en Jantje Wigbolts Bos.
c. Trijntje Bos, geb. Bierum - Holwierde (Gr) 11 okt. 1821, † Kantens (Gr) 24 sept. 1872, tr. Delfzijl (Gr) 1 april 184818 Jakob Hommes de Wind, geb. Kantens - Rottum (Gr) 9 april 1808,18 Kleermaker, † Kantens (Gr) 12 maart 1886, zn. van Albertus Pieters en Hindrikje Jacobs Hommes.
d. Pieter, zie 4.
e. Dieverke Bos, geb. Bierum - Holwierde (Gr) 10 febr. 1827, † ald. 19 nov. 1827.

10. Jan Emmes Sportel, geb. Slochteren (Gr) 25 april 1818, Boerenknecht,19 † Delfzijl - Meedhuizen (Gr) 20 aug. 1899, tr. Delfzijl (Gr) 9 okt. 184120
11. Trijntje de Wilde, geb. Appingedam - Opwierde (Gr) 18 maart 1816, † Delfzijl - Farnsum (Gr) 21 dec. 1887.

12. Jan Gaikes Slagter, kreeg rel.
13. Martje Jans Woldering.

14. Geert Gerrits Herwich, kreeg rel.
15. Auke Kornelis Haakman.

Generatie V

16. Jan Thiessens (Bos), geb. Uitwierda (Gr) omstr. 1746,21 ged. Veendam (Gr)?? 22 sept. 1743,22 Landgebruiker,23 † Uitwierda (Dep. Groningen) 8 febr. 1809, tr. 2e Uitwierda (Gr) 29 maart 1795 Martjen Jacobs Osterveld, geb. Termunten (Gr), † Uitwierda (Dep. Groningen) vr 30 jan. 1819;23 tr. 1e Uitwierda (Gr) 18 mei 178324
17. Grietje Jakobs, geb. Marsum (Gr), † Uitwierda (Gr) febr. 1794.25
Uit dit huwelijk:
a. Ties Jans Bos, ged. Uitwierde (Gr) 7 maart 1784,26 Boerenknegt,27 † Termunten - Wagenborgen (Gr) 25 mei 1814.
b. Jantjen Jans (Bos), ged. Uitwierde (Gr) 12 juni 1785.26
c. Jakob Jans, zie 8.
d. Cornelius Jans Bos, ged. Uitwierde (Gr) 4 maart 1792,26 Boerenknegt,28 † Appingedam (Gr) 14 jan. 1879, tr. Appingedam (Gr) 24 nov. 181528 Grietje Bartelds Staal, geb. Marsum (Gr) 14 april 1795, † Appingedam - Marsum (Gr) 15 dec. 1866, dr. van Barteld Jans en Trijntie Klaassens.

18. Pieter Harms Wiertsema, kreeg rel.
19. Jantje Jans.

20. Emme Hindriks Sportel, Dagloner,20 kreeg rel.
21. Trijntje Jans.

22. Jan Reinders de Wilde, geb. omstr. 1769, Schoenmaker,20 kreeg rel.
23. Jantje Harmannus Wolf, geb. omstr. 1771.

Generatie VI

32. Ties Jans, tr. Veendam (Gr) 19 aug. 1736
33. Annigjen Tebbes.
Uit dit huwelijk:
a. Grietje Tiesens.
b. Tebbe Tiessen, ged. Veendam (Gr) 12 jan. 1738,22 tr. Wildervank (Gr) 28 juni 1772 Aefjen Hillebrands, ged. Wildervank (Gr) 3 sept. 1730, dr. van Hilbrand Harmens en Albertje en wed. van Frerik Jans.
c. Jan Thiessens, zie 16.
d. Geert Ties, ged. Veendam (Gr) 4 dec. 1746.22
e. Trijntje Ties, ged. Veendam (Gr) 28 april 1751.22
f. Lijsabeth Ties, ged. Veendam (Gr) 10 mei 1753.22

Generatie VII

64. Jan.

66. Tebbe.Bronnen

1. Rouwkaart
2. GA Delft BS Pijnacker Archnr. 0569 Inventnr. 01309 Huwelijksactenr. 11
3. Groninger Archieven ’t Zandt Huwelijken Actenr. 13
4. Online Begraafplaatsen
5. Groninger Archieven Bierum Overlijdens Actenr. 14
6. Groninger Archieven Gemeente Groningen Huwelijksacte nr. 954
7. Groninger Archieven Bierum Huwelijken Actenr. 8
8. Groninger Archieven Bierum Huwelijken Actenr. 26
9. Groninger Archieven Gemeente Groningen Huwelijksacte nr135
10. Groninger Archieven Delfzijl Huwelijken Actenr. 20
11. Groninger Archieven Delfzijl Huwelijken Actenr. 3
12. Groninger Archieven Appingedam Huwelijken Actenr. 20
13. Groninger Archieven Bierum Huwelijken Actenr. 27
14. Groninger Archieven ’t Zandt Geboorten Actenr. 21
15. Groninger Archieven Bierum Huwelijken Actenr. 38 / Groninger Archieven Uitwierde DTB Archnr 124 Inventnr 461
16. Groninger Archieven Bierum Huwelijken Actenr. 38
17. Groninger Archieven Appingedam Huwelijken Actenr. 19
18. Groninger Archieven Delfzijl Huwelijken Actenr. 13
19. Groninger Archieven Delfzijl Geboorten Actenr. 131
20. Groninger Archieven Delfzijl Huwelijken Actenr. 32
21. Groninger Archieven Uitwierde DTB Archnr 124 Inventnr 442 Blad 85
22. Groninger Archieven Veendam DTB Archnr. 124 Inventnr. 476
23. Groninger Archieven Finsterwolde Huwelijken Actenr. 1
24. Groninger Archieven Uitwierde DTB Archnr 124 Inventnr 461 Blad 74
25. Groninger Archieven Uitwierde Huwelijken Archnr 1622 Actenr 56 (Huwelijksacte Cornelius 1815)
26. Groninger Archieven Uitwierde DTB Archnr 124 Inventnr 461
27. Groninger Archieven Termunten Overlijdens Actenr. 66
28. Groninger Archieven Uitwierde Huwelijken Archnr 1622 Actenr 56


Index

Aefjen Hillebrands (1730-)  32,b
Albertje  32,b
Annigjen Tebbes (x1736)   33
Frerik Jans (-1772)  32,b
Geert Ties (1746-)  32,d
Grietje Jakobs (-1794)  17
Grietje Tiesens  32,a
Hilbrand Harmens  32,b
Jan  64
Jantje Jans  19
Lijsabeth Ties (1753-)  32,f
Tebbe  66
Tebbe Tiessen (1738-)  32,b
Ties Jans (x1736)   32
Trijntie Klaassens  16,d
Trijntje Jans  21
Trijntje Ties (1751-)  32,e
(Bos), Jan Thiessens (1746-1809)  16
(Bos), Jantjen Jans (1785-)  16,b
Aslander, Jan Jans (1815-1863)  5
Bos, Cornelis Pieter (1932-2017)  1,b
Bos, Cornelius Jans (1792-1879)  16,d
Bos, Dieverke (1827-1827)  8,e
Bos, Grietje (1816-1846)  8,a
Bos, Jacob Arie  1,c
Bos, Jacoba Auke  1,d
Bos, Jakob (1868-1937)  4,b
Bos, Jakob (1900-1900)  2,d
Bos, Jakob (1904-1994)  2,f
Bos, Jakob Jans (1789-1857)  8
Bos, Jakobiena (1898-1898)  2,c
Bos, Jakobina (1901-1956)  2,e
Bos, Jan (1863-1942)  2
Bos, Jan (1906-1907)  2,g
Bos, Jan Cornelis (1931-2014)  1,a
Bos, Jantje (1819-1895)  8,b
Bos, Jantje (1908-1982)  2,h
Bos, Jantje Wigbolts  8,b
Bos, Lammechien (1914-1973)  2,j
Bos, Lammert (1910-1910)  2,i
Bos, Naamloos (1894)  2,a
Bos, Pieter  1,e
Bos, Pieter (1824-1868)  4
Bos, Pieter (1895-1977)  1
Bos, Ties Jans (1784-1814)  16,a
Bos, Trijntje (1821-1872)  8,c
Duim, Jelke Jans van der  4,b
Duim, Trijntje Jelkes van der (1871-1935)  4,b
Elst, Cornelis van der (1862-1934)  1
Elst, Geertruij van der (1894-1972)  1
Glintmeijer, Mensje (1941-1991)  1,e
Haakman, Auke Kornelis  15
Harkema, Jakob Pieters (1818-1905)  8,b
Harkema, Pieter Eppes  8,b
Haslander, Wessel (1841-1918)  5
Herwich, Geert Gerrits  14
Herwich, Trientje (1850-)  7
Hoek, Geertje  2,h
Hommes, Hindrikje Jacobs  8,c
Horneman, Jacob (1913-1969)  2,j
Horneman, Pieter  2,j
Huisman, Lamke Wessels (1811-)  5
Jonge, Jan de (1931-2017)  1,d
Karsdorp, Geertje  1,a
Kornelis, Jan  2,h
Kornelis, Pieter (1901-1976)  2,h
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  1,c
Martini, Stientje  2,j
Mulder, Gerrit (1888-)  2,f
Mulder, Jeltien (1909-1994)  2,f
Mullem, Jacoba van (1870-)  1
Osterveld, Martjen Jacobs (-1819)  16
Plas, Klazina van der  1,b
Roelfsema, Anna Wicherdina (1890-)  2,f
Slagter, Auke (1871-1946)  3
Slagter, Jan Gaikes  12
Slagter, Lukas (1850-)  6
Sportel, Emme Hindriks (vermeld )   20
Sportel, Jan Emmes (1818-1899)  10
Sportel, Trijntje (1841-1912)  5
Staal, Barteld Jans  16,d
Staal, Grietje Bartelds (1795-1866)  16,d
Taal, Maria  1,c
Taal, Willem (1906-1996)  1,c
Veldman, Jacobje Thijsses  4,b
Vries, Anne de  2,h
Vries, Janke de  2,h
Vries, Wietse Harm de (1904-)  2,h
Wiertsema, Klaaske Pieters (1796-1829)  9
Wiertsema, Pieter Harms  18
Wilde, Jan Reinders de (1769-)  22
Wilde, Trijntje de (1816-1887)  11
Wind, Albertus Pieters de  8,c
Wind, Jakob Hommes de (1808-1886)  8,c
Woldering, Martje Jans  13
Wolf, Jantje Harmannus (1771-)  23Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 7 aug. 2018 14:53 door A. Taal
Bestand D:\Stamboom\familie Taal\familietael