Parenteel van Hendrick | Henri L’Agache | La Gache

Gebaseerd op bestand d.d.: 23 okt 2016


1 Hendrick | Henri L’Agache | La Gache.
Bijzonderheid:
Henri heeft in ieder geval als kinderen: Heyndrick, Nicolaes, Casper, Johan, Cathalijna, en Anne. Doorgaans gebaseerd op onderlinge rol als getuigen.

De overige kinderen zijn niet zeker, gebaseerd op minder / zwakkere overwegingen.
Huwelijk:
?? Gehuwd met Jannetje Hendriks, ca. 1620 ??
[Volgens: Kwartierstaat van Woerkom]

Bij huwelijk Katarina de la Gache | Agace treedt moeder Jannetge Hendrix op als getuige.
Onbekend of deze vrouw ook de moeder is van de andere kinderen.
Getuige bij:
11-01-1641     ondertrouw Johan la Gache en Mary Jean No [zie 1.5]    [vader bruidegom]
Hendrick begon een relatie met [misschien] Jannetge Hendrix.
Adres:
Leyderdorp
Getuige bij:
huwelijk Jacobus Manneken (1643-na 1684) en Katarina | Catharyna de la Gache | Agace (ovl. vr 1670) [zie 1.6]    [moeder bruid]
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Heyndrick Clagas, geboren in Limborch (Lant van) (Zuidelijke Nederlanden). Volgt 1.1.
2 Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache, geboren in Leyden (Holland). Volgt 1.2.
3 Casper Hendricxs (Kaspar) Lagas, geboren in Limborch (Zuidelijke Nederlanden). Volgt 1.3.
4 Cathalijna | Catharijn Lagache, geboren in Limburch (Zuidelijke Nederlanden). Volgt 1.4.
5 Johan la Gache, gedoopt in Limburch (Zuidelijke Nederlanden). Volgt 1.5.
6 [onbetrouwbaar] Gillis Hendrickxsz. Volgt 1.7.
7 [onbetrouwbaar] Cornelis Heyndricks, geboren in Lant van Limburch (Zuidelijke Nederlanden). Volgt 1.8.
8 Anne | Anna Lagas [1.9]. Zij is gedoopt in 05-1643 in Leyden (Holland). Bij de doop van Anne was de volgende getuige aanwezig: Marie Jean Lagas [zie 1.5.1] [nicht].
Identiteit:
Vader - Hendrick Lagas - bij doop expliciet benoemd.
Getuige bij:
02-12-1663     doop Jan Lagas | Le Gas (geb. 1663) [zie 1.1.2]    [tante vaderszijde]
Kind van Hendrick en Jannetge:
9 [waarschijnlijk] Katarina | Catharyna de la Gache | Agace. Volgt 1.6.
1.1 Heyndrick Clagas is geboren in Limborch (Lant van) (Zuidelijke Nederlanden), zoon van Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1).
Identiteit:
Bij doop zoon Johannes getuigen zuster Anne, broer Nicolaes en zwager Wassemberch.
Heyndrick ging in ondertrouw op 09-10-1660 in Leyden (Holland) met Aegjen | Aeltge Jans. Aegjen begon eerder een relatie met Frans Beckerion (ovl. vr 1660).
Kind van Heyndrick uit onbekende relatie:
1 Nicolas Lagas [1.1.1]. Hij is gedoopt op 09-09-1640 in Leyden (Holland). Bij de doop van Nicolas waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache [zie 1.2] [oom vaderszijde] en Grietgen (geb. ±1643) [zie 1.3] [aangetrouwde tante vaderszijde].
Kinderen van Heyndrick en Aegjen:
2 Johannes Heyndricksz (Jan) Lagas | Le Gas, gedoopt op 02-12-1663 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.
3 Hendrick Hendricks Lagas, gedoopt op 28-03-1684 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.3.
1.1.2 Johannes Heyndricksz (Jan) Lagas | Le Gas, zoon van Heyndrick Clagas (zie 1.1) en Aegjen | Aeltge Jans. Hij is gedoopt op 02-12-1663 in Leyden (Holland). Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache [zie 1.2] [oom vaderszijde], Aert van Wassenberch [zie 1.4] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Anne | Anna Lagas (geb. 1643) [zie 1.9] [tante vaderszijde]. Jan ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 26-04-1687 in Leyden (Holland) met Katharina Pieters van Outroggen | Ouden Rogge. Bij de ondertrouw van Jan en Katharina was de volgende getuige aanwezig: Grietje Jans [moeder bruid]. Katharina is een dochter van Pieter van Oude Roge en Grietje Jans. Zij is gedoopt in Delft (Holland). Katharina ging later in ondertrouw op 03-01-1710 in Leyden (Holland) met Hendrik La Gas.
Kinderen van Jan en Katharina:
1 Pieter Lagas | Le Gas [1.1.2.1]. Hij is gedoopt op 14-02-1690 in Leyden (Holland). Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Pieter van Oude Roge [grootvader moederszijde].
2 Jan | Joannes Lagas | La Gas | Lagaas, geboren in 1695. Volgt 1.1.2.2.
1.1.2.2 Jan | Joannes Lagas | La Gas | Lagaas is geboren in 1695, zoon van Johannes Heyndricksz (Jan) Lagas | Le Gas (zie 1.1.2) en Katharina Pieters van Outroggen | Ouden Rogge. Hij is gedoopt op 21-08-1695 in Leyden (Holland). Jan ging in ondertrouw, 17 of 18 jaar oud, op 29-04-1713 in Leyden (Holland) met Jacomijntje Bateau | Batou | Betouw | Peetouw | Pietouw | Bistou.
Kinderen van Jan en Jacomijntje:
1 Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas, geboren in 1716 in Leiden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.
2 Joannes Lagas [1.1.2.2.2]. Hij is gedoopt op 20-03-1718 in Leiden (Holland). Joannes is overleden vr 04-11-1725 in Leiden (Holland), ten hoogste 7 jaar oud.
3 Daniel Lagas [1.1.2.2.3]. Hij is gedoopt op 26-11-1719 in Leiden (Holland).
4 Abraham Lagas | La Gas [1.1.2.2.4]. Hij is gedoopt op 01-10-1722 in Leyden (Holland).
5 Catrijn Lagas [1.1.2.2.5]. Zij is gedoopt op 12-03-1724 in Leiden (Holland).
6 Johannes Lagas [1.1.2.2.6]. Hij is gedoopt op 04-11-1725 in Leiden (Holland).
1.1.2.2.1 Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas is geboren in 1716 in Leiden (Holland), zoon van Jan | Joannes Lagas | La Gas | Lagaas (zie 1.1.2.2) en Jacomijntje Bateau | Batou | Betouw | Peetouw | Pietouw | Bistou. Hij is gedoopt op 25-09-1716 in Leiden (Holland).
Getuige bij:
huwelijk Abram Lagas | Laegas| La Gas (geb. 1744) en Louisje Lansel [zie 1.1.2.2.1.4]    [vader bruidegom]
30-05-1760     ondertrouw Johannes Lagas | La Gas (geb. 1739) en Jannetje van Houten [zie 1.1.2.2.1.1]    [vader bruidegom]
12-03-1762     ondertrouw Arij Lagas | Le Gas (geb. 1740) en Pleuntie de Haan (ovl. 1779) [zie 1.1.2.2.1.2]    [vader bruidegom]
29-04-1763     ondertrouw Philip | Flip Lagas | La Gas (geb. 1742) en Jannetie Kossaar | Kossar | Korsa [zie 1.1.2.2.1.3]    [vader bruidegom]
30-07-1766     doop Arij Lagas (geb. 1766) [zie 1.1.2.2.1.4.1]    [grootvader vaderszijde]
Arij / Ari ging in ondertrouw, 21 of 22 jaar oud, op 02-05-1738 in Leiden (Holland) met Joanna (Anna) van Weesel / Wesel / Wezel, 23 jaar oud. Anna is geboren in 03-1715, dochter van Philippus van Weesel en Maria Hens (Henst).
Getuige bij:
30-07-1766     doop Arij Lagas (geb. 1766) [zie 1.1.2.2.1.4.1]    [grootmoeder vaderszijde]
10-04-1774     doop Thomas Lagas (geb. 1774) [zie 1.1.2.2.1.1.2]    [grootmoeder vaderszijde]
18-08-1776     doop Johanna Lagas (1776-1846) [zie 1.1.2.2.1.2.7]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Arij / Ari en Anna:
1 Johannes Lagas | La Gas, gedoopt op 06-05-1739 in Leiden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.1.
2 Arij Lagas | Le Gas, gedoopt op 30-10-1740 in Leiden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.2.
3 Philippus (Philip | Flip) Lagas | La Gas, gedoopt op 28-03-1742 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.3.
4 Abraham (Abram) Lagas | Laegas| La Gas, gedoopt op 14-06-1744 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.4.
5 Jacomijntie Lagas [1.1.2.2.1.5]. Zij is gedoopt op 01-11-1746 in Leiden (Holland).
6 Jan Hendrik Lagas [1.1.2.2.1.6]. Hij is gedoopt op 13-03-1748 in Leiden (Holland).
7 Pieter Lagas [1.1.2.2.1.7]. Hij is gedoopt op 13-07-1749 in Leiden (Holland).
8 Anna Lagas [1.1.2.2.1.8]. Zij is gedoopt op 10-01-1751 in Leiden (Holland).
Getuige bij:
03-04-1772     doop Jannetje Lagas (geb. 1772) [zie 1.1.2.2.1.4.4]    [tante vaderszijde]
9 Daniel Lagas [1.1.2.2.1.9]. Hij is gedoopt op 13-07-1752 in Leiden (Holland).
10 Dirk Lagas, geboren in 1753. Volgt 1.1.2.2.1.10.
11 Catharina Lagas [1.1.2.2.1.11]. Zij is gedoopt op 19-03-1755 in Leiden (Holland).
1.1.2.2.1.1 Johannes Lagas | La Gas, zoon van Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas (zie 1.1.2.2.1) en Joanna (Anna) van Weesel / Wesel / Wezel. Hij is gedoopt op 06-05-1739 in Leiden (Holland). Johannes ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 30-05-1760 in Leyden (Holland) met Jannetje van Houten. Bij de ondertrouw van Johannes en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Arij / Ari Lagas | La Gas | Laegas (geb. 1716) [zie 1.1.2.2.1] [vader bruidegom].
Kinderen van Johannes en Jannetje:
1 Arie Lagas | La Gas [1.1.2.2.1.1.1]. Hij is gedoopt op 25-10-1761 in Leyden (Holland).
2 Thomas Lagas [1.1.2.2.1.1.2]. Hij is gedoopt op 10-04-1774 in Leyden (Holland). Bij de doop van Thomas was de volgende getuige aanwezig: Anna van Weesel / Wesel / Wezel (geb. 1715) [zie 1.1.2.2.1] [grootmoeder vaderszijde].
1.1.2.2.1.2 Arij Lagas | Le Gas, zoon van Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas (zie 1.1.2.2.1) en Joanna (Anna) van Weesel / Wesel / Wezel. Hij is gedoopt op 30-10-1740 in Leiden (Holland). Arij ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 12-03-1762 in Leyden (Holland) met Apollonia (Pleuntie) de Haan. Bij de ondertrouw van Arij en Pleuntie waren de volgende getuigen aanwezig: Abigael van Zijt [moeder bruid] en Arij / Ari Lagas | La Gas | Laegas (geb. 1716) [zie 1.1.2.2.1] [vader bruidegom]. Pleuntie is een dochter van Abigael van Zijt. Pleuntie is overleden in 11-1779 in Leyden (Holland).
Kinderen van Arij en Pleuntie:
1 Arij Lagas [1.1.2.2.1.2.1]. Hij is gedoopt op 29-07-1762 in Leyden (Holland).
2 Zacharias Lagas [1.1.2.2.1.2.2]. Hij is gedoopt op 20-05-1764 in Leyden (Holland). Bij de doop van Zacharias was de volgende getuige aanwezig: Abigael van Zijt [grootmoeder moederszijde].
3 Maria Lagas [1.1.2.2.1.2.3]. Zij is gedoopt op 18-05-1766 in Leyden (Holland).
4 Jacobus Lagas [1.1.2.2.1.2.4]. Hij is gedoopt op 31-01-1769 in Leyden (Holland).
5 Abigael Lagas [1.1.2.2.1.2.5]. Zij is gedoopt op 30-06-1771 in Leyden (Holland).
6 Philippus Lagas [1.1.2.2.1.2.6]. Hij is gedoopt op 28-11-1773 in Leyden (Holland). Bij de doop van Philippus waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetie Kossaar | Kossar | Korsa [zie 1.1.2.2.1.3] [aangetrouwde tante vaderszijde] en Philip | Flip Lagas | La Gas (geb. 1742) [zie 1.1.2.2.1.3] [oom vaderszijde].
7 Johanna Lagas, gedoopt op 18-08-1776 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.2.7.
1.1.2.2.1.2.7 Johanna Lagas, dochter van Arij Lagas | Le Gas (zie 1.1.2.2.1.2) en Apollonia (Pleuntie) de Haan. Zij is gedoopt op 18-08-1776 in Leyden (Holland). Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Anna van Weesel / Wesel / Wezel (geb. 1715) [zie 1.1.2.2.1] [grootmoeder vaderszijde]. Johanna is overleden op 25-12-1846 in Leiden (Z.H.), 70 jaar oud. Johanna begon een relatie met Jacobus Overmeer.
1.1.2.2.1.3 Philippus (Philip | Flip) Lagas | La Gas, zoon van Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas (zie 1.1.2.2.1) en Joanna (Anna) van Weesel / Wesel / Wezel. Hij is gedoopt op 28-03-1742 in Leyden (Holland).
Getuige bij:
28-11-1773     doop Philippus Lagas (geb. 1773) [zie 1.1.2.2.1.2.6]    [oom vaderszijde]
10-11-1799     doop Maria Lagas (1799-1869) [zie 1.1.2.2.1.3.5.3]    [grootvader vaderszijde]
Philip | Flip ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 29-04-1763 in Leyden (Holland) met Jannetie Kossaar | Kossar | Korsa. Bij de ondertrouw van Philip | Flip en Jannetie was de volgende getuige aanwezig: Arij / Ari Lagas | La Gas | Laegas (geb. 1716) [zie 1.1.2.2.1] [vader bruidegom]. Jannetie is een dochter van Maria Schouten.
Getuige bij:
28-11-1773     doop Philippus Lagas (geb. 1773) [zie 1.1.2.2.1.2.6]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
10-11-1799     doop Maria Lagas (1799-1869) [zie 1.1.2.2.1.3.5.3]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Philip | Flip en Jannetie:
1 Arij Lagas [1.1.2.2.1.3.1]. Hij is gedoopt op 30-12-1764 in Leyden (Holland).
2 Anthonie Lagas [1.1.2.2.1.3.2]. Hij is gedoopt op 01-01-1767 in Leyden (Holland).
3 Johanna Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.3]. Zij is gedoopt op 05-11-1769 in Leyden (Holland).
4 Neeltje Lagas [1.1.2.2.1.3.4]. Zij is gedoopt op 05-04-1772 in Leyden (Holland).
5 Anthonius (Teunis) Lagas, gedoopt op 12-06-1774 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.
6 Christoffel Lagas, gedoopt op 01-09-1776 in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.3.6.
1.1.2.2.1.3.5 Anthonius (Teunis) Lagas, zoon van Philippus (Philip | Flip) Lagas | La Gas (zie 1.1.2.2.1.3) en Jannetie Kossaar | Kossar | Korsa. Hij is gedoopt op 12-06-1774 in Leyden (Holland). Teunis is overleden op 10-06-1841 in Leiden (Z.H.), 66 jaar oud. Teunis:
(1) trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vr 24-08-1804 met Alida van der Boogaart | Bogaert | Bogerd.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 24-08-1804 in Leiden (Dep. Holland) met Barbara | Barbera Gerards | Geeraers, ongeveer 32 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1772 in Breda (Staats Brabant), dochter van Frederik Gerards en Johanna de Rohde. Barbara is overleden op 23-08-1839 in Leiden (Z.H.), ongeveer 67 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Alida:
1 Jannetje Lagas, geboren in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.1.
2 Philippus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.2]. Hij is gedoopt op 27-07-1797 in Leyden (Holland). Philippus is overleden vr 1804, ten hoogste 7 jaar oud.
3 Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.3]. Zij is gedoopt op 10-11-1799 in Leyden (Holland). Bij de doop van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetie Kossaar | Kossar | Korsa [zie 1.1.2.2.1.3] [grootmoeder vaderszijde] en Philip | Flip Lagas | La Gas (geb. 1742) [zie 1.1.2.2.1.3] [grootvader vaderszijde]. Maria is overleden op 08-11-1869 in Leiden (Z.H.), 69 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Barbara:
4 Philippus Lagas, gedoopt op 15-11-1805 in Leiden (Dep. Holland). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.
5 Anna Lagas [1.1.2.2.1.3.5.5], geboren in 1811. Anna is overleden op 05-01-1813 in Leiden (Dep. Bouches de la Meuse), 1 of 2 jaar oud.
1.1.2.2.1.3.5.1 Jannetje Lagas is geboren in Leyden (Holland), dochter van Anthonius (Teunis) Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5) en Alida van der Boogaart | Bogaert | Bogerd. Zij is gedoopt op 21-01-1796 in Leyden (Holland). Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 14-06-1821 in Leiden (Z.H.) met Abram Daniel Lasschuijt, ongeveer 21 jaar oud. Abram is geboren omstreeks 1800 in Leiden (Dep. van de Delf), zoon van Paulus Lasschuijt en Catarina van Oosten.
1.1.2.2.1.3.5.4 Philippus Lagas, zoon van Anthonius (Teunis) Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5) en Barbara | Barbera Gerards | Geeraers. Hij is gedoopt op 15-11-1805 in Leiden (Dep. Holland).
Beroepen:
Dekenwerker
Wever
Philippus trouwde, 26 jaar oud, op 22-03-1832 in Leiden (Z.H.) met Susanna de Vrind | Vrient | Vriend, 28 jaar oud. Susanna is een dochter van Willem de Vrind | Vrient en Jacomina (Jacomijntje) Pardon. Zij is gedoopt op 30-06-1803 in Leijden (Holland). Susanna is overleden op 08-12-1871 in Leiden (Z.H.), 68 jaar oud.
Kinderen van Philippus en Susanna:
1 Anthonius Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.1], geboren op 26-10-1825 in Leiden (Z.H.). Anthonius is overleden op 26-12-1825 in Leiden (Z.H.), 2 maanden oud.
2 Barbara Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.2], geboren op 26-10-1825 in Leiden (Z.H.). Barbara is overleden op 23-11-1825 in Leiden (Z.H.), 28 dagen oud.
3 Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.3], geboren op 04-03-1827 in Leiden (Z.H.). Maria is overleden op 14-06-1866 in Leiden (Z.H.), 39 jaar oud.
4 Wilhelmus Lagas, geboren op 07-02-1829 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.
5 Barbara Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.5], geboren op 02-08-1832 in Leiden (Z.H.). Barbara is overleden op 26-08-1833 in Leiden (Z.H.), 1 jaar oud.
6 Martinus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.6], geboren op 13-09-1834 in Leiden (Z.H.). Martinus is overleden op 31-01-1892 in Leiden (Z.H.), 57 jaar oud.
7 Anthonius Lagas, geboren op 23-12-1835 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.7.
8 Fredrik Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.8], geboren op 07-07-1838 in Leiden (Z.H.). Fredrik is overleden op 14-02-1916 in Oegstgeest (Z.H.), 77 jaar oud.
9 Jannetje Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.9], geboren op 30-04-1841 in Leiden (Z.H.).
10 Jacobus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.10], geboren op 20-05-1844 in Leiden (Z.H.). Jacobus is overleden op 21-12-1848 in Leiden (Z.H.), 4 jaar oud.
11 Sara Barbara Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.11], geboren op 10-03-1848 in Leiden (Z.H.).
1.1.2.2.1.3.5.4.4 Wilhelmus Lagas is geboren op 07-02-1829 in Leiden (Z.H.), zoon van Philippus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4) en Susanna de Vrind | Vrient | Vriend. Wilhelmus is overleden op 06-09-1907 in Leiden (Z.H.), 78 jaar oud.
Beroep:
Wolkammer
Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1854 in Leiden (Z.H.) met Maria de Vrind, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1830 in Leiden (Z.H.), dochter van Abraham de Vrind en Elisabeth Clavan. Maria is overleden op 26-10-1905 in Leiden (Z.H.), ongeveer 75 jaar oud.
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
1 Susanna Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.1], geboren op 21-07-1855 in Leiden (Z.H.). Susanna is overleden op 15-10-1855 in Leiden (Z.H.), 2 maanden oud.
2 Abraham Lagas, geboren op 09-11-1856 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.
3 Wilhelmus Petrus Lagas, geboren op 02-01-1859 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3.
4 Elisabeth Lagas, geboren op 26-06-1861 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.4.
5 Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.5], geboren op 01-12-1863 in Leiden (Z.H.). Maria is overleden op 15-03-1864 in Leiden (Z.H.), 3 maanden oud.
6 Philippus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.6], geboren op 19-01-1865 in Leiden (Z.H.). Philippus is overleden op 21-05-1865 in Leiden (Z.H.), 4 maanden oud.
7 Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.7], geboren op 14-07-1866 in Leiden (Z.H.). Maria is overleden op 26-05-1870 in Leiden (Z.H.), 3 jaar oud.
8 Sara Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.8], geboren op 23-02-1869 in Leiden (Z.H.). Sara is overleden op 21-03-1871 in Leiden (Z.H.), 2 jaar oud.
9 Jansje Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.9], geboren op 29-09-1871 in Leiden (Z.H.).
10 Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.10], geboren op 22-08-1874 in Leiden (Z.H.). Maria is overleden op 05-12-1874 in Leiden (Z.H.), 3 maanden oud.
11 Sara Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.11], geboren op 25-05-1876 in Leiden (Z.H.).
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2 Abraham Lagas is geboren op 09-11-1856 in Leiden (Z.H.), zoon van Wilhelmus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4) en Maria de Vrind.
Beroep:
Commissionair
Abraham trouwde, 19 jaar oud, op 24-11-1875 in Leiden (Z.H.) met Susanna van Egmond, ongeveer 22 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1853 in Leiden (Z.H.), dochter van Petrus van Egmond en Maria Erades. Susanna is overleden op 10-03-1920 in Leiden (Z.H.), ongeveer 67 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Susanna:
1 Wilhelmus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.1], geboren op 19-08-1876 in Leiden (Z.H.). Wilhelmus is overleden op 15-03-1877 in Leiden (Z.H.), 6 maanden oud.
2 Pieter Lagas, geboren op 20-08-1878 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.
3 Jacobus Lagas, geboren op 31-08-1885 in Bodegraven (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.
4 Abraham Lagas, geboren omstreeks 1889 in Bodegraven (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2 Pieter Lagas is geboren op 20-08-1878 in Leiden (Z.H.), zoon van Abraham Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2) en Susanna van Egmond. Pieter is overleden op 05-12-1948 in Leiden (Z.H.), 70 jaar oud.
Beroep:
Broodbakker
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 19-08-1903 in Leiden (Z.H.) met Maria Christina Nachtegeller, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1880 in Leiden (Z.H.), dochter van Anthonij Joseph Nachtegeller en Johanna Margaretha Aaldersberg. Maria is overleden op 06-02-1947 in Leiden (Z.H.), ongeveer 67 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Hendrikus Anthonius Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.1], geboren op 31-07-1904 in Leiden (Z.H.). Hendrikus is overleden op 17-08-1904 in Leiden (Z.H.), 17 dagen oud.
2 Pieter Lagas, geboren op 02-09-1905 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.
3 Anthonij Joseph Lagas, geboren op 28-04-1908 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.
4 Marinus Christiaan Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.4], geboren op 23-08-1910 in Leiden (Z.H.). Marinus is overleden op 18-10-1910 in Leiden (Z.H.), 1 maand oud.
5 Cornelis Jacobus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.5], geboren op 04-03-1912 in Leiden (Z.H.).
6 Marinus Christiaan Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.6].
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2 Pieter Lagas is geboren op 02-09-1905 in Leiden (Z.H.), zoon van Pieter Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2) en Maria Christina Nachtegeller. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 28-03-1928 in Leiden (Z.H.) met Cornelia Fuchs, ongeveer 21 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1907 in Leiden (Z.H.), dochter van Jan Fuchs en Cornelia Vroom.
Kinderen van Pieter en Cornelia:
1 Cornelia Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.1].
2 Maria Christina Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.2].
3 Pieternella Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.3].
4 Jan Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.4].
5 Pieter Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.5].
6 Anthonius Jozef Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.6].
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3 Anthonij Joseph Lagas is geboren op 28-04-1908 in Leiden (Z.H.), zoon van Pieter Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2) en Maria Christina Nachtegeller.
Beroep:
Sigarensorteerder, koopman (In Den Haag, failliet)
Politiek:
Lid SDAP
Gemeenteraad
Anthonij trouwde, 18 jaar oud, op 15-12-1926 in Warmond (Z.H.) met Jannetje Zoutendijk, 20 jaar oud. Jannetje is geboren op 03-03-1906 in Leiden (Z.H.), dochter van Jacobus Zoutendijk en Sjaakje Rietkerk.
Kinderen van Anthonij en Jannetje:
1 Christina Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.1].
2 Jacobus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.2].
3 Pieter Lagas, geboren op 05-10-1930 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.
4 Sjaak Anthonie Lagas, geboren op 27-01-1936 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3 Pieter Lagas is geboren op 05-10-1930 in Leiden (Z.H.), zoon van Anthonij Joseph Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3) en Jannetje Zoutendijk. Pieter is overleden op 19-06-2011 in Warmond (Z.H.), 80 jaar oud. Hij is begraven in Warmond (Z.H.), Begraafplaats de Oude Toren. Pieter trouwde met Theodora Johanna (Dora) Jordens.
Kinderen van Pieter en Dora:
1 Anthony Joseph Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.1].
2 Bernardus Johannes Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.2].
3 Theodora Johanna Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.3].
4 Mario Martinus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.4].
5 Lissette Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.5].
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4 Sjaak Anthonie Lagas is geboren op 27-01-1936 in Leiden (Z.H.), zoon van Anthonij Joseph Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3) en Jannetje Zoutendijk. Sjaak is overleden op 04-03-1989 in Voorhout (Z.H.), 53 jaar oud. Hij is begraven in Voorhout (Z.H.).
Adres:
vanaf 04-?-1959     Woonwagenkamp Warmonderweg, Sassenheim (Z.H.)
Sjaak:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 10-1957 in Warmond (Z.H.) met Geertruida (Geertrui) van der Meel, 18 jaar oud. Geertrui is geboren op 22-01-1939. Geertrui is overleden op 03-01-2000 in Warmond (Z.H.), 60 jaar oud.
Adres:
vanaf 04-?-1959     Woonwagenkamp Warmonderweg, Sassenheim (Z.H.)
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 15-12-1987 in Voorhout (Z.H.) met A.T. Zandbergen, ongeveer 50 jaar oud. A.T. is geboren omstreeks 1937. A.T. is overleden in 06-2003 in Leiden (Z.H.), ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Sjaak en Geertrui:
1 Sjaak Anthony Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.1].
2 Alida Maria (Zus) Lagas. Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.
3 Gezina Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.3].
4 Geertruida (Truus) Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.4], geboren op 20-12-1963. Truus is overleden op 16-04-2013, 49 jaar oud. Zij is begraven in Warmond (Z.H.), Begraafplaats de Oude Toren.
Adres:
vanaf 04-?-1959     Woonwagenkamp Warmonderweg, Sassenheim (Z.H.)
5 Jacobus (Koos) Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.5], geboren op 27-03-1968 in Warmond (Z.H.). Koos is overleden op 21-12-2003, 35 jaar oud. Hij is begraven in Warmond (Z.H.), Begraafplaats de Oude Toren.
Adres:
vanaf 04-?-1959     Woonwagenkamp Warmonderweg, Sassenheim (Z.H.)
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2 Alida Maria (Zus) Lagas, dochter van Sjaak Anthonie Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4) en Geertruida (Geertrui) van der Meel. Zus trouwde met Bauke L. Zeilstra.
Kind van Zus en Bauke:
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1 Laura Zeilstra, dochter van Bauke L. Zeilstra en Alida Maria (Zus) Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2). Laura ging een geregistreerd partnerschap aan met Willem Pieter (Wim) Taal. Zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1 voor persoonsgegevens van Wim.
Kinderen van Laura en Wim:
1 Lieke Taal [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1.1].
2 Jens Taal [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1.2].
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3 Jacobus Lagas is geboren op 31-08-1885 in Bodegraven (Z.H.), zoon van Abraham Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2) en Susanna van Egmond. Jacobus is overleden op 09-07-1957 in Alkmaar (N.H.), 71 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde met Alida Efemia Godijn. Alida is overleden vr 1938.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 15-07-1938 in Alkmaar (N.H.) met Grietje Keppel, 41 jaar oud. Grietje is geboren op 24-11-1896 in Zuid Scharwoude (N.H.). Grietje is overleden na 09-07-1957, minstens 60 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Alida:
1 Hendrikus Jacobus Lagas, geboren op 18-08-1908 in Alkmaar (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1.
2 Alida Efemia Lagas, geboren omstreeks 1914 in Alkmaar (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2.
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1 Hendrikus Jacobus Lagas is geboren op 18-08-1908 in Alkmaar (N.H.), zoon van Jacobus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3) en Alida Efemia Godijn. Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 21-07-1932 in Alkmaar (N.H.) met Elisabeth Mooij, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12-06-1909 in Alkmaar (N.H.).
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2 Alida Efemia Lagas is geboren omstreeks 1914 in Alkmaar (N.H.), dochter van Jacobus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3) en Alida Efemia Godijn. Alida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 04-10-1934 in Alkmaar (N.H.) met Christiaan Wilhelm Blom, ongeveer 23 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1911 in Amsterdam (N.H.).
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4 Abraham Lagas is geboren omstreeks 1889 in Bodegraven (Z.H.), zoon van Abraham Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2) en Susanna van Egmond. Abraham is overleden op 25-02-1955 in Leiden (Z.H.), ongeveer 66 jaar oud. Abraham trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-05-1912 in Leiden (Z.H.) met Catharina Keizer, ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1886 in Leiden (Z.H.), dochter van Gerardus Johannes Keijzer en Wilhelmina van der Walle.
Kinderen van Abraham en Catharina:
1 Abraham Gerardus Johannes Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.1], geboren op 31-07-1912 in Leiden (Z.H.).
2 Gerardus Johannes Lagas, geboren op 02-06-1914 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2.
3 Catharina Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.3].
4 Pieter Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.4].
5 N.N. Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.5], levenloos geboren kind, geboren op 06-05-1926 in Leiden (Z.H.).
1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2 Gerardus Johannes Lagas is geboren op 02-06-1914 in Leiden (Z.H.), zoon van Abraham Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4) en Catharina Keizer. Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1939 in Leiden (Z.H.) met Johanna de Graaf.
1.1.2.2.1.3.5.4.4.3 Wilhelmus Petrus Lagas is geboren op 02-01-1859 in Leiden (Z.H.), zoon van Wilhelmus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4) en Maria de Vrind. Wilhelmus is overleden op 01-04-1931 in Leiden (Z.H.), 72 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op 20-08-1890 in Leiden (Z.H.) met Dina Catharina Bekker, ongeveer 27 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1863 in Leiden (Z.H.), dochter van Joannes Adrianus Bekker en Woutera Adriana de Bruijn.
Kinderen van Wilhelmus en Dina:
1 Maria Genoveva Johanna Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.3.1]. Maria is overleden op 08-06-1904 in Leiden (Z.H.).
2 Wilhelmus Petrus Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.4.3.2], geboren op 30-04-1900 in Leiden (Z.H.). Wilhelmus is overleden op 26-12-1954 in Leiden (Z.H.), 54 jaar oud.
1.1.2.2.1.3.5.4.4.4 Elisabeth Lagas is geboren op 26-06-1861 in Leiden (Z.H.), dochter van Wilhelmus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4) en Maria de Vrind. Elisabeth is overleden op 14-11-1930 in Leiden (Z.H.), 69 jaar oud. Elisabeth begon een relatie met Josephus Hendrik Jasperse.
1.1.2.2.1.3.5.4.7 Anthonius Lagas is geboren op 23-12-1835 in Leiden (Z.H.), zoon van Philippus Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4) en Susanna de Vrind | Vrient | Vriend. Anthonius is overleden op 19-06-1866 in Leiden (Z.H.), 30 jaar oud. Anthonius trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1859 in Leiden (Z.H.) met Susanna de Zwijger, ongeveer 25 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1834 in Leiden (Z.H.), dochter van Carolus de Zwijger en Lena van Eygen. Susanna is overleden op 14-06-1866 in Leiden (Z.H.), ongeveer 32 jaar oud.
Kinderen van Anthonius en Susanna:
1 Philippus Lagas, geboren in 03-1860 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1.
2 Susanna Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.7.2], geboren op 18-08-1861 in Leiden (Z.H.). Susanna is overleden op 10-03-1950 in Leiden (Z.H.), 88 jaar oud.
3 Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.7.3], levenloos geboren zoon, geboren op 18-12-1862 in Leiden (Z.H.).
4 Helena Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.7.4], geboren op 08-02-1864 in Leiden (Z.H.). Helena is overleden op 10-02-1864 in Leiden (Z.H.), 2 dagen oud.
5 Elisabeth Barbara Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.7.5], geboren op 17-04-1865 in Leiden (Z.H.). Elisabeth is overleden op 12-06-1871 in Leiden (Z.H.), 6 jaar oud.
1.1.2.2.1.3.5.4.7.1 Philippus Lagas is geboren in 03-1860 in Leiden (Z.H.), zoon van Anthonius Lagas (zie 1.1.2.2.1.3.5.4.7) en Susanna de Zwijger. Philippus is overleden op 24-02-1943 in Leiden (Z.H.), 82 jaar oud. Philippus trouwde, 31 jaar oud, op 18-11-1891 in Leiden (Z.H.) met Clasina Jacoba Bronsgeest, ongeveer 29 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1862 in Leiden (Z.H.), dochter van Jacobus Bronsgeest en Catharina Maria Frank. Clasina is overleden op 10-11-1952 in Leiden (Z.H.), ongeveer 90 jaar oud.
Kind van Philippus en Clasina:
1 Catharina Maria Lagas [1.1.2.2.1.3.5.4.7.1.1]. Catharina is overleden op 20-11-1962 in Leiden (Z.H.).
1.1.2.2.1.3.6 Christoffel Lagas, zoon van Philippus (Philip | Flip) Lagas | La Gas (zie 1.1.2.2.1.3) en Jannetie Kossaar | Kossar | Korsa. Hij is gedoopt op 01-09-1776 in Leyden (Holland). Christoffel is overleden op 22-07-1860 in Leiden (Z.H.), 83 jaar oud. Christoffel begon een relatie met Maria van Oort.
1.1.2.2.1.4 Abraham (Abram) Lagas | Laegas| La Gas, zoon van Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas (zie 1.1.2.2.1) en Joanna (Anna) van Weesel / Wesel / Wezel. Hij is gedoopt op 14-06-1744 in Leyden (Holland).
Getuige bij:
30-05-1779     doop Eva Lagas (geb. 1779) [zie 1.1.2.2.1.10.3]    [oom vaderszijde]
Abram:
(1) begon een relatie met Maria (Marijtje) Delijee | Dulj | Dilj.
Getuige bij:
30-05-1779     doop Eva Lagas (geb. 1779) [zie 1.1.2.2.1.10.3]
(2) ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 10-09-1763 in Leyden (Holland) met Louisje Lansel. Bij het burgerlijk huwelijk van Abram en Louisje was de volgende getuige aanwezig: Arij / Ari Lagas | La Gas | Laegas (geb. 1716) [zie 1.1.2.2.1] [vader bruidegom].
Kinderen van Abram en Marijtje:
1 Arij Lagas [1.1.2.2.1.4.1]. Hij is gedoopt op 30-07-1766 in Leiden (Holland). Bij de doop van Arij waren de volgende getuigen aanwezig: Anna van Weesel / Wesel / Wezel (geb. 1715) [zie 1.1.2.2.1] [grootmoeder vaderszijde] en Arij / Ari Lagas | La Gas | Laegas (geb. 1716) [zie 1.1.2.2.1] [grootvader vaderszijde].
2 Ari Lagas [1.1.2.2.1.4.2]. Hij is gedoopt op 09-03-1768 in Leyden (Holland).
3 Hendrik Lagas [1.1.2.2.1.4.3]. Hij is gedoopt op 22-10-1769 in Leyden (Holland).
4 Jannetje Lagas [1.1.2.2.1.4.4]. Zij is gedoopt op 03-04-1772 in Leyden (Holland). Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Lagas (geb. 1751) [zie 1.1.2.2.1.8] [tante vaderszijde] en Dirk Lagas (geb. 1753) [zie 1.1.2.2.1.10] [oom vaderszijde].
5 Pieter Lagas [1.1.2.2.1.4.5]. Hij is gedoopt op 31-01-1779 in Leyden (Holland).
1.1.2.2.1.10 Dirk Lagas is geboren in 1753, zoon van Arent (Arij / Ari) Lagas | La Gas | Laegas (zie 1.1.2.2.1) en Joanna (Anna) van Weesel / Wesel / Wezel. Hij is gedoopt op 11-11-1753 in Leyden (Holland).
Getuige bij:
03-04-1772     doop Jannetje Lagas (geb. 1772) [zie 1.1.2.2.1.4.4]    [oom vaderszijde]
Dirk:
(1) ging in ondertrouw, 20 of 21 jaar oud, op 19-11-1774 in Leiden (Holland) met Eva van Haarlem, 17 of 18 jaar oud. Eva is geboren in 1756, dochter van Johannes van Haarlem en Eva Rijkewaard (Reijkewaarts). Zij is gedoopt op 16-11-1756 in Leiden (Holland). Eva is overleden omstreeks 10-01-1787 in Leiden (Holland), ongeveer 31 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw, 33 of 34 jaar oud, op 16-02-1787 in Leyden (Holland) met Catharina (Kaatje) van der Leek, 41 jaar oud. Kaatje is een dochter van Isaak van der Leek en Angela Clemens. Zij is gedoopt op 21-02-1745 in Leiden (Holland).
Kinderen van Dirk en Eva:
1 Johanna Lagas [1.1.2.2.1.10.1]. Zij is gedoopt op 17-12-1775 in Leiden (Holland).
2 Eva Lagas [1.1.2.2.1.10.2]. Zij is gedoopt op 01-06-1777 in Leiden (Holland).
3 Eva Lagas [1.1.2.2.1.10.3]. Zij is gedoopt op 30-05-1779 in Leiden (Holland). Bij de doop van Eva waren de volgende getuigen aanwezig: Marijtje Delijee | Dulj | Dilj [zie 1.1.2.2.1.4] en Abram Lagas | Laegas| La Gas (geb. 1744) [zie 1.1.2.2.1.4] [oom vaderszijde].
4 Arie Lagas [1.1.2.2.1.10.4]. Hij is gedoopt op 01-08-1781 in Leiden (Holland).
5 Jannetje Lagas [1.1.2.2.1.10.5]. Zij is gedoopt op 03-02-1784 in Leiden (Holland).
6 Johannes Lagas, geboren in Leyden (Holland). Volgt 1.1.2.2.1.10.6.
Kind van Dirk en Kaatje:
7 Dirk Mattheus Lagas [1.1.2.2.1.10.7], geboren na 1786.
1.1.2.2.1.10.6 Johannes Lagas is geboren in Leyden (Holland), zoon van Dirk Lagas (zie 1.1.2.2.1.10) en Eva van Haarlem. Hij is gedoopt op 12-03-1786 in Leyden (Holland). Johannes is overleden op 29-06-1858 in Leiden (Z.H.), 72 jaar oud.
Beroep:
Blikslager
Religie:
Nederlands Hervomd
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1812 in Amsterdam (N.H.) met Elisabeth van der Haar, ongeveer 19 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1793 in Amsterdam (Holland).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Geertruij Maria Lagas, geboren op 20-07-1816 in Amsterdam (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.10.6.1.
2 Jannetje Lagas, geboren in 1818 in Amsterdam (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.10.6.2.
3 Elisabeth Lagas, geboren op 17-10-1820 in Amsterdam (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.
4 Eva Lagas, geboren omstreeks 1824 in Amsterdam (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.10.6.4.
1.1.2.2.1.10.6.1 Geertruij Maria Lagas is geboren op 20-07-1816 in Amsterdam (N.H.), dochter van Johannes Lagas (zie 1.1.2.2.1.10.6) en Elisabeth van der Haar. Geertruij trouwde, 18 jaar oud, op 24-12-1834 in Amsterdam (N.H.) met Arnoldus van Kolverschoten, ongeveer 27 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1807 in Naarden.
1.1.2.2.1.10.6.2 Jannetje Lagas is geboren in 1818 in Amsterdam (N.H.), dochter van Johannes Lagas (zie 1.1.2.2.1.10.6) en Elisabeth van der Haar. Jannetje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 25-03-1840 in Amsterdam (N.H.) met Barent Bruijn.
1.1.2.2.1.10.6.3 Elisabeth Lagas is geboren op 17-10-1820 in Amsterdam (N.H.), dochter van Johannes Lagas (zie 1.1.2.2.1.10.6) en Elisabeth van der Haar.
Bron:
R.E. Blancke
Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 25-03-1840 in Amsterdam (N.H.) met Johannes Fredrik Verhamme, 19 jaar oud. Johannes is geboren op 01-12-1820 in Amsterdam (N.H.), zoon van Jacobus Lucas Verhamme en Arnolda Gregoor.
Beroep:
sigarenmaker
Getuige bij:
26-02-1879     geboorteaangifte Jan de Leeuw (1879-1964) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1]    [grootvader moederszijde]
10-09-1881     geboorteaangifte Johan de Leeuw (1881-1965) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3]    [grootvader moederszijde]
28-12-1885     geboorteaangifte Cor de Leeuw (1885-1965) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5]    [grootvader moederszijde]
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Arnoldus Verhamme [1.1.2.2.1.10.6.3.1], geboren omstreeks 1846.
Getuige bij:
26-02-1879     geboorteaangifte Jan de Leeuw (1879-1964) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1]    [oom moederszijde]
2 Cornelis Verhamme, geboren op 21-02-1849 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.2.
3 Elisabeth Cornelia Verhamme, geboren op 21-03-1853 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.
4 Geertrui Christina Verhamme [1.1.2.2.1.10.6.3.4], geboren op 03-04-1859 in Amsterdam (N.H.).
5 Jannetje Verhamme [1.1.2.2.1.10.6.3.5], geboren op 27-05-1862 in Amsterdam (N.H.).
1.1.2.2.1.10.6.3.2 Cornelis Verhamme is geboren op 21-02-1849 in Amsterdam, zoon van Johannes Fredrik Verhamme en Elisabeth Lagas (zie 1.1.2.2.1.10.6.3). Cornelis is overleden om 09:00. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1849.
Beroep:
sigarenmaker
Getuige bij:
08-09-1883     geboorteaangifte Jacobus Hendrik de Leeuw (1883-1885) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.4]    [oom moederszijde]
Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1873 in Amsterdam met Dorothea Maria de Leeuw, 22 jaar oud. Dorothea is geboren op 03-02-1851 in Amsterdam, dochter van Jan (Jan) de Leeuw en Henderika Smijt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1851. Dorothea is overleden op 21-04-1889 in Amsterdam, 38 jaar oud.
leeuw_de___verhamme.jpg
1 Leeuw de - Verhamme
1.1.2.2.1.10.6.3.3 Elisabeth Cornelia Verhamme (afb. 1) is geboren op 21-03-1853 in Amsterdam, dochter van Johannes Fredrik Verhamme en Elisabeth Lagas (zie 1.1.2.2.1.10.6.3). Elisabeth is overleden op 15-09-1930 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Adressen:
tot 03-1885     Korte Keizersdwarsstraat 13, Amsterdam, Nederland
van 03-1885 tot 11-05-1895     Hooghte Kadijk 25, Amsterdam, Nederland
Afkomst:
R.E. Blancke:
Dorothea Maria de Leeuw werd geboren op 3 feb. 1851 Amsterdam.
Zij trouwde 27 aug. 1873 met Cornelis Verhamme, zoon van Johannes Fredrik
Verhamme en Elisabeth Lagas. Cornelis werd geboren op 21 feb. 1849 te
Amsterdam. Zijn zuster Elisabeth Cornelia werd dus geboren 21 maart 1853.
Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 08-08-1877 in Amsterdam met Jacobus Hendrik de Leeuw, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op 02-06-1853 om 02:00 in Amsterdam, zoon van Jan (Jan) de Leeuw en Henderika Smijt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1853. Jacobus is overleden op 08-08-1940 in Amsterdam, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1940. Hij is begraven op 12-08-1940 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Adressen:
vanaf 02-06-1853     Kadijk 11 - 570, Amsterdam, Nederland (Geboorte-adres)
tot 03-1885     Korte Keizersdwarsstraat 13, Amsterdam, Nederland
van 03-1885 tot 03-1894     Hooghte Kadijk kanton 1 - nr 25, Amsterdam, Nederland
van 09-1894 tot 11-09-1906     Hooghte Kadijk 34, Amsterdam
van 11-09-1906 tot 01-05-1908     Borneostraat 14’’, Amsterdam
van 01-05-1908 tot 29-05-1923     Reinwardtstraat 108’, Amsterdam
van 29-05-1923 tot 23-10-1925     Pieter Nieuwlandstraat 48 ’, Amsterdam
vanaf 23-10-1925     Molukkenstraat 64 ’ - hoek Javaplein, Amsterdam
van voor 1940     Nieuwe Heerengracht 143, Amsterdam (Geref. tehuis voor Ouden van Dagen)
Beroep:
Schilder (Schildersknecht ?)
Religie:
GG
Getuige bij:
05-01-1892     geboorteaangifte Jacoba Louisa de Leeuw (geb. 1892)    [oom vaderszijde]
Kinderen van Elisabeth en Jacobus:
1 Jan de Leeuw, geboren op 24-02-1879 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.
2 Jacobus Hendrik de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.2], geboren op 17-09-1880 om 20:30 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1880. Jacobus is overleden op 05-05-1881 om 13:30 in Amsterdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1881.
Adres:
Korte Keizersdwarsstraat 13, Amsterdam (Geboorte-adres)
3 Johannes Frederik (Johan) de Leeuw, geboren op 09-09-1881 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.
4 Jacobus Hendrik de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.4], geboren op 07-09-1883 om 01:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-09-1883. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Verhamme (geb. 1849) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.2] [oom moederszijde]. Jacobus is overleden op 23-03-1885 om 22:00 in Amsterdam, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1885.
Adressen:
Lange Keizersdwarsstraat 13, Amsterdam (Geboorte-adres)
Hoogte Kadijk kanton 1 - nr 25, Amsterdam (Overlijdensadres)
5 Cornelis (Cor) de Leeuw, geboren op 25-12-1885 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5.
6 Arnoldus (Arnold) de Leeuw, geboren op 17-12-1888 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.
7 Frans Willem (Frans) de Leeuw, geboren op 24-03-1891 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7.
8 Elisabeth Cornelia de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.8], geboren op 18-09-1894 om 23:00 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1894. Elisabeth is overleden op 29-11-1896 om 02:00 in Amsterdam, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1896.
Adres:
Hoogte Kadijk 34, Amsterdam, Nederland (Geboorte- & overlijdensadres)
leeuw_jan_de.jpg graf_grootouders_de_leeuw___2012_09_27.jpg leeuw_blancke_maria_de.jpg leeuw_maria_de__2.jpg
2 Leeuw Jan de
3 Graf grootouders De Leeuw - 2012-09-27
4 Leeuw-Blancke Maria de
5 Leeuw Maria de #2
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1 Jan de Leeuw (afb. 2 en 3) is geboren op 24-02-1879 om 05:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hendrik de Leeuw en Elisabeth Cornelia Verhamme (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1879. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Fredrik Verhamme (geb. 1820) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3] [grootvader moederszijde] en Arnoldus Verhamme (geb. ±1846) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3.1] [oom moederszijde]. Jan is overleden op 21-03-1964 in Den Helder, 85 jaar oud. Hij is begraven op 24-03-1964 in Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: L/-/113A.
Adressen:
vanaf 24-02-1879     Korte Keizersdwarsstraat 13, Amsterdam (Geboorte-adres)
tot 1907     Borneostraat 14 (ouderlijk huis), Amsterdam
vanaf 1907     Utrechtsedwarsstraat 42, Amsterdam
vanaf 13-09-1908     Madurastraat 29, Amsterdam (Geboorte-adres dochter E.C.)
van 14-10-1915 tot 08-05-1928     Tulpstraat 9, Den Helder (N.H.)
van 08-05-1928 tot 09-10-1936     Emmastraat 91, Den Helder
van 09-10-1936 tot 1940     Goudsbloemstraat 15, Den Helder
van 1940 tot 1945     Zuiderkerksteeg, Enkhuizen
van na 1945 tot 1954     Breewaterstraat 72, Den Helder
van 1954 tot 21-03-1964     Kerkstraat / Gravenstraat 5, Den Helder (Jan de Leeuw heeft na het overlijden van zijn vrouw nog in de Violenstraat ingewoond, is daaropvolgend weer in het bejaardentehuis ingetrokken.)
Beroep:
Huisschilder, fijnschilder bij marine, congierge v.h. "witte kruis"
Religie:
Gereformeerde Kerk
Bijzonderheid:
Jan de Leeuw’s ouders waren Jacobus Hendrik de Leeuw, geboren 2 juni 1853 te Amsterdam en Elisabeth Cornelia Verhamme, geboren 21 maart 1653 Amsterdam. Zij trouwden daar 8 aug. 1877.

Jacobus Hendrik de Leeuw was de zoon van Jan de Leeuw X Henderika Smyt
(Smijt/Smijth).
Hij werd geboren 2 juni 1853 te Amsterdam. Zijn zuster Dorothea Maria de
Leeuw werd geboren op 3 feb. 1851 Amsterdam.
Zij trouwde 27 aug. 1873 met Cornelis Verhamme, zoon van Johannes Fredrik
Verhamme en Elisabeth Lagas. Cornelis werd geboren op 21 feb. 1849 te
Amsterdam. Zijn zuster Elisabeth Cornelia werd dus geboren 21 maart 1853.

Elisabeth Lagas werd geboren op 17 okt. 1820 te Amsterdam uit Johannes Lagas en Elisabeth van der Haar.
Johannes Fredrik Verhamme geboren op 1 dec. 1820 te Amsterdam uit Jacobus
Lucas Verhamme en Arnolda Gregoor.
Tenslotte werd Jan de Leeuw in Amsterdam geboren op 16 juni 1810 uit Jan de
Leeuw en Zanna Van Kampen.

Deze Zanna was mogelijk eerder gehuwd met Henderikes Bos en Jacobus Wijnen (maar dat is absoluut niet zeker).
Leven:
Jan vervulde vanaf 7 maart 1899 zijn militaire dienstplicht.
Het gezin verhuisde van Amsterdam naar Den Helder per 25/10/1915.
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 12-09-1907 in Amsterdam met Maria (Marie) Blancke (afb. 4, 3 en 5), 23 jaar oud, nadat zij op 27-08-1907 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Marie is geboren op 19-02-1884 om 08:00 in Amsterdam, dochter van Gijsbertus Frederikus Anthoon Blancke en Hendrika Alberta Oldenhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-02-1884. Marie is overleden op 22-02-1955 in Den Helder, 71 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-1955 in Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: L/-/113A.
Adressen:
Utrechtsedwarsstraat 42, Amsterdam
vanaf 13-09-1908     Madurastraat 29, Amsterdam (Geboorte-adres dochter E.C.)
van 14-10-1915 tot 08-05-1928     Tulpstraat 9, Den Helder
van 08-05-1928 tot 09-10-1936     Emmastraat 91, Den Helder
van 09-10-1936 tot 1940     Goudsbloemstraat 15, Den Helder
van 1940 tot 1945     Zuiderkerksteeg, Enkhuizen
van na 1945 tot 1954     Breewaterstraat 72, Den Helder
van 1954 tot 22-02-1955     Kerkstraat / Gravenstraat 5, Den Helder
Religie:
Gereformeerde Kerk
Leven:
Het gezin verhuisde van Amsterdam naar Den Helder per 25/10/1915.
Kind van Jan en Marie:
1 Elisabeth Cornelia (Bets) de Leeuw, geboren op 13-09-1908 in Amsterdam (N.H.). Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.
taal___de_leeuw_ec.jpg taal_willem.jpg
6 Taal - de leeuw EC
7 Taal Willem
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1 Elisabeth Cornelia (Bets) de Leeuw (afb. 6) is geboren op 13-09-1908 om 20:00 in Amsterdam (N.H.), dochter van Jan de Leeuw (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1) en Maria (Marie) Blancke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1908. Bets is overleden op 08-10-1999 in Den Helder (N.H.), 91 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1999 in Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: B-H-26.
Adressen:
vanaf 13-09-1908     Madurastraat 29, Amsterdam (Geboorte-adres)
van 14-10-1915 tot 08-05-1928     Tulpstraat 9, Den Helder
van 08-05-1928 tot 26-10-1933     Emmastraat 91, Den Helder
van 26-10-1933 tot 26-05-1936     Cronjestraat 22, Den Helder
van 26-05-1936 tot 1940     H.A. Lorentzstraat 107, Den Helder
van 1945 tot 07-12-1992     Violenstraat 30, Den Helder, Nederland
van 07-12-1992 tot 08-10-1999     Bernardplein 44, Den Helder, Nederland
Beroep:
Schrijfster
Religie:
Gereformeerde Kerk
Leven:
Het gezin van Jan de Leeuw verhuisde van Amsterdam naar Den Helder per 25/10/1915.
Bets trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1933 in Den Helder (N.H.) met Willem Taal (afb. 7), 27 jaar oud, nadat zij in Den Helder in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-10-1933 in Den Helder; Gereformeerde Kerk. Willem is geboren op 08-06-1906 om 22:00 in Den Helder (N.H.), zoon van Jacobus Johannesz Taal en Aaltjen Willems Pasterkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1906. Bij de geboorteaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Simon van der Meulen (geb. ±1847) en Robijn Jongkees (geb. ±1858). Willem is overleden op 21-10-1996 in Den Helder (N.H.), 90 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-1996 in Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer B-H-26.
Adressen:
vanaf 08-06-1906     L. van Berkstraat 13, Den Helder (Geboorteadres)
tot 08-02-1919     L. van Berkstraat 11, Den Helder
van 08-02-1919 tot 10-11-1927     L. van Berkstraat 8, Den Helder
van 10-11-1927 tot 26-10-1933     L. van Berkstraat 6, Den Helder (Omnummering of verhuizing; van 8 > 6 ??)
van 26-10-1933 tot 26-05-1936     Cronjstraat 22, Den Helder
van 26-05-1936 tot 1940     H.A. Lorentzstraat 107, Den Helder
van 1940 tot 1941     Middenweg C35, Heerhugowaard
van 1941 tot 07-?-1945     Dorpstraat A72, Noord Scharwoude (Langedijk)
van 1945 tot 07-12-1992     Violenstraat 30, Den Helder (Aug 45 - najaar 1992.)
van 07-12-1992 tot 20-10-1996     Bernardplein 44, Den Helder
Beroepen:
van 04-07-1921 tot 1927     Administratief werknemer H.M.C.
van 1927 tot 1936     Boekhouder H.M.C.
vanaf 1936     Directeur Heldersche Melkcentrale (H.M.C.) (Gevestigd in de Molenstraat 93 te Den Helder.
In 1953: nrs. 91 / 91a)
Kinderen van Bets en Willem:
1 Jacobus Willem (Wim) Taal [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.1], geboren op 22-05-1935 in Den Helder; St Lidwina Stichting. Hij is gedoopt op 09-06-1935 in Den Helder (N.H.). Wim is overleden op 11-07-1936 om 15:15 in Den Helder, H.A. Lorentzstraat 107, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1936. Bij de overlijdensaangifte van Wim was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Leeuwen (geb. ±1912). Hij is begraven op 14-07-1936 in Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002.
Adressen:
van 22-05-1935 tot 26-05-1936     Cronjestraat 22, Den Helder
van 26-05-1936 tot 11-07-1936     H.A. Lorentzstraat 107, Den Helder (Vanuit de Cronjstraat.)
2 Maria (Ria) Taal. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.
3 Jacobus (Jacky) Taal [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.3], geboren op 14-01-1939 in Den Helder (N.H.). Jacky is overleden op 16-09-1945 om 21:00 in Den Helder (N.H.), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1945. Hij is begraven op 20-09-1945 in Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002.
Adressen:
tot 1940     H.A. Lorentzstraat 107 (Vauit de Cronjestraat.)
van 08-1945 tot 16-09-1945     Violenstraat 30, Den Helder (Augustus - september)
4 Willemina Elisabeth Cornelia (Willy) Taal [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.4], geboren op 06-04-1943 in Langedijk, Noord-Scharwoude (N.H.). Willy is overleden op 29-11-1943 om 08:30 in Langedijk, Noord-Scharwoude (N.H.), 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1943. Zij is begraven op 02-12-1943 in Den Helder, begraafplaats te Huisduinen (donderdag na overlijden) - grafnummer: B-G-002.
Adressen:
Dorpsstraat A 72, Noord-Scharwoude, Langedijk
tot 1940     H.A. Lorentzstraat 107 (Vauit de Cronjestraat.)
van 1945 tot 1992     Violenstraat 30, Den Helder (Aug 45 - najaar 1992.)
5 Arie Taal. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2 Maria (Ria) Taal, dochter van Willem Taal en Elisabeth Cornelia (Bets) de Leeuw (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1). Ria trouwde met Jacob Arie (Jaap) Bos. Jaap is een zoon van Pieter Bos en Geertruij van der Elst.
Kinderen van Ria en Jaap:
1 Pieter-Jan (Piet) Bos. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1.
2 Elisabeth Willemine (Bettine) Bos. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.
3 Willem Arie (Wab) Bos. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1 Pieter-Jan (Piet) Bos, zoon van Jacob Arie (Jaap) Bos en Maria (Ria) Taal (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2). Piet trouwde met Priscilla Garcia.
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2 Elisabeth Willemine (Bettine) Bos, dochter van Jacob Arie (Jaap) Bos en Maria (Ria) Taal (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2). Bettine trouwde met Hendrik Egbertus Lukas (Rik) Vos. Rik is een zoon van Jan Vos en Annechina Aaltina Aldenbeuving.
Kinderen van Bettine en Rik:
1 Arjan Jacco (Arjan) Vos [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.1].
2 Rianca Aaltje (Rianca) Vos [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.2].
3 Wilbert Lucas (Willbert) Vos [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.3].
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3 Willem Arie (Wab) Bos, zoon van Jacob Arie (Jaap) Bos en Maria (Ria) Taal (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2). Wab trouwde met Yovanka Maruska Dall.
Kinderen van Wab en Yovanka:
1 Janoah Arie Bos [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.1].
2 Jol Benjamin Bos [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.2].
3 Jonathan David Bos [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.3].
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5 Arie Taal, zoon van Willem Taal en Elisabeth Cornelia (Bets) de Leeuw (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1). Arie trouwde met Jannigje Cornelia Pieternella (Janny) van den Hoek. Janny is een dochter van Cornelis Pieter van den Hoek en Jenneke Visser.
Kinderen van Arie en Janny:
1 Willem Pieter (Wim) Taal. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1.
2 Jeroen Arie Taal [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.2].
3 Jenneke Elisabeth (Lisette) Taal [1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.3].
1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1 Willem Pieter (Wim) Taal, zoon van Arie Taal (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5) en Jannigje Cornelia Pieternella (Janny) van den Hoek. Wim ging een geregistreerd partnerschap aan met Laura Zeilstra. Zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1 voor persoonsgegevens van Laura.
Kinderen van Wim en Laura: zie 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1.
1.1.2.2.1.10.6.3.3.3 Johannes Frederik (Johan) de Leeuw is geboren op 09-09-1881 om 09:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hendrik de Leeuw en Elisabeth Cornelia Verhamme (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1881. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Fredrik Verhamme (geb. 1820) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3] [grootvader moederszijde]. Johan is overleden op 06-03-1965 in Utrecht, 83 jaar oud. Hij is begraven op 11-03-1965 in Utrecht, 3e Algemene Begraafplaats "Tolsteeg".
Adressen:
Amsterdamsestraatweg 639, Utrecht
vanaf 09-09-1881     Korte Keizersdwarsstraat 13, Amsterdam, Nederland (Geboorte-adres)
Beroep:
Schilder
Onbekend:
Woonde ooit te Zuilen.
Johan trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1905 in Amsterdam met Alida Wilhelmina Heldoorn, ongeveer 26 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1879 in Amsterdam, dochter van Willebrordus Heldoorn en Alida Wilhelmina Wolper. Alida is overleden op 17-12-1945 in Utrecht, ongeveer 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1946.
Kinderen van Johan en Alida:
1 W. de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.1].
2 Jacobus Hendrik de Leeuw, geboren op 19-03-1907 in Amsterdam. Volgt 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2.
1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2 Jacobus Hendrik de Leeuw is geboren op 19-03-1907 om 15:00 in Amsterdam, zoon van Johannes Frederik (Johan) de Leeuw (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3) en Alida Wilhelmina Heldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1907. Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 18-03-1932 in Zuilen (U) met Gerritdina Jacoba Koedijk, ongeveer 22 jaar oud. Gerritdina is geboren omstreeks 1910 in Amsterdam.
1.1.2.2.1.10.6.3.3.5 Cornelis (Cor) de Leeuw is geboren op 25-12-1885 om 09:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hendrik de Leeuw en Elisabeth Cornelia Verhamme (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1885. Bij de geboorteaangifte van Cor was de volgende getuige aanwezig: Johannes Fredrik Verhamme (geb. 1820) [zie 1.1.2.2.1.10.6.3] [grootvader moederszijde]. Cor is overleden op 23-04-1965 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 28-04-1965 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats vak 3.
Adressen:
vanaf 25-12-1885     Hooghte Kadijk kanton 1 - nr 25, Amsterdam, Nederland (Geboorte-adres)
van 1918 tot 09-06-1925     Hooghte Kadijk 83 ’
van 09-06-1925 tot 27-05-1929     Molukkenstraat 46, Amsterdam oost
van 27-05-1929 tot 17-11-1930     Mauritskade 115 hs, Amsterdam oost
van 17-11-1930 tot 29-06-1931     Haroekoestraat 5 ’, Amsterdam oost
van 29-06-1931 tot 23-04-1965     Sportstraat 55, per 29 juni 1931 (?), Amsterdam
Beroep:
Beeldhouwer (Zie: http://www.rkd.nl/rkddb/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceArtists&search=priref=48879)
Bijzonderheid:
3-6-1914 naar Londen, komt 6-8-1914 weer terug.
Onbekend:
79 jaar
Cor trouwde, 32 jaar oud, op 08-08-1918 in Amsterdam met Johanna Wilhelmina van Geijt, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 02-07-1892 in Amsterdam, dochter van Martinus Johannes van Geijt en Johanna Hermina van der Waal. Johanna is overleden op 28-05-1969 in Amsterdam, 76 jaar oud. Zij is begraven op 02-06-1969 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats Grafnummer: 3-75-E-118.
Adressen:
Haroekoestraat 5 ’, per 17 nov 1930, Amsterdam oost
Mauritskade 115 hs; per 27 mei 1929, Amsterdam oost
van 1918 tot 09-06-1929     Hooghte Kadijk 83
van 09-06-1925 tot 27-05-1929     Molukkenstraat 46, Amsterdam oost
Religie:
Nederlands Hervomd
Begraven::
naam Geijt, Johanna Wilhelmina van
echtgenoot Leeuw, C. de
leeftijd 76
begraven 02-06-1969
grafnummer 3-82-GG-120
1.1.2.2.1.10.6.3.3.6 Arnoldus (Arnold) de Leeuw is geboren op 17-12-1888 om 20:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hendrik de Leeuw en Elisabeth Cornelia Verhamme (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1888. Arnold is overleden op 25-12-1943 in Amsterdam, 55 jaar oud.
Adressen:
vanaf 17-12-1888     Hoogte Kadijk kanton 1 - nr 25, Amsterdam, Nederland (Geboorte-adres)
van 1914 tot 10-09-1920     Hoogte Kadijk 83 ’, Amsterdam - Centrum
van 10-09-1920 tot 14-04-1927     Zaanstraat 61 ’, Amsterdam Westerpark
van 14-04-1927 tot 22-06-1930     Zaanstraat 57 hs, Amsterdam Westerpark
van 22-06-1930 tot 1936     Padangstraat 12, Amsterdam oost
vanaf 07-12-1936     Lampongstraat 7 bovenwoning, Amsterdam oost
Beroep:
Timmerman
Arnold trouwde, 25 jaar oud, op 26-08-1914 in Amsterdam met Jansje Moelee, 24 jaar oud. Jansje is geboren op 09-03-1890 om 06:00 in Amsterdam, dochter van Hendrik Moelee en Jansje de Boer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1890. Jansje is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 26-01-1961 in Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats Grafnummer: 3-75-E-118.
Adressen:
Zaanstraat 57 hs, Amsterdam Westerpark
van 10-09-1920 tot 14-04-1927     Zaanstraat 61 ’, Amsterdam
van 22-06-1930 tot 1936     Padangstraat 12, Amsterdam oost
vanaf 07-12-1936     Lampongstraat 7 bovenwning, Amsterdam oost
Kinderen van Arnold en Jansje:
1 Elisabeth Cornelia de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.1], geboren op 23-11-1914 in Amsterdam.
2 Arnoldus de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.2], geboren op 04-04-1917 in Amsterdam. Arnoldus is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op 04-03-1980 in Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats.
3 Jansje de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.3].
4 Hendrik de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.4], geboren op 12-10-1921 in Amsterdam. Hendrik is overleden, 47 jaar oud. Hij is begraven op 20-05-1969 in Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats.
5 Jacobus Hendrik de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.5].
6 Jacoba de Leeuw [1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.6].
1.1.2.2.1.10.6.3.3.7 Frans Willem (Frans) de Leeuw is geboren op 24-03-1891 om 01:00 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hendrik de Leeuw en Elisabeth Cornelia Verhamme (zie 1.1.2.2.1.10.6.3.3). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1891. Bij de geboorteaangifte van Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Frederik de Leeuw (1838-1907) [oom vaderszijde] en Frans Willem de Leeuw (geb. 1855) [oom vaderszijde]. Frans is overleden op 11-10-1965 in Ede, 74 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1965 in Ede, Algemene Begraafplaats.
Adressen:
vanaf 24-03-1891     Hoogte Kadijk kanton 1 - nr 25, Amsterdam, Nederland (Geboorte-adres)
van na 1945     J. Th. Tooroplaan 35, Ede (Woonde ooit in New York USA)
Beroep:
Machinist grote vaart
Leven:
Vertrekt 13-12-1926 naar Curacao.
Brengt 2e wereldoorlog door in USA, New York.
Frans trouwde, 41 jaar oud, op 07-09-1932 in Amsterdam met Frieda G. (Frieda) Brse, ongeveer 28 jaar oud. Frieda is geboren omstreeks 1904 in Schillna (Polen), dochter van Karl Brse en Pauline Lauter. Frieda is overleden op 21-05-1987 in Veenendaal, ongeveer 83 jaar oud. Zij is begraven op 26-05-1987 in Ede; Algemene begraafplaats. Frieda trouwde later met Cornelis van Appeldoorn.
Adres:
Duivenwal 206, Veenendaal
Afkomst:
Schillno lag oorspronkelijk in West-Pruissen (Kreiz Thorn), maar na WOI in Polen. De poolse naam van de streek is nu Torun.
1.1.2.2.1.10.6.4 Eva Lagas is geboren omstreeks 1824 in Amsterdam (N.H.), dochter van Johannes Lagas (zie 1.1.2.2.1.10.6) en Elisabeth van der Haar. Eva trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-03-1844 in Amsterdam (N.H.) met Jacobus Johannes Ments, ongeveer 1821 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 23 in Amsterdam (N.H.).
1.1.3 Hendrick Hendricks Lagas, zoon van Heyndrick Clagas (zie 1.1) en Aegjen | Aeltge Jans. Hij is gedoopt op 28-03-1684 in Leyden (Holland). Hendrick:
(1) ging in ondertrouw, 10 maanden oud, op 15-05-1683 in Leyden (Holland) met Jannetge Pietersdr Masurel. Bij de ondertrouw van Hendrick en Jannetge was de volgende getuige aanwezig: Frans Beckerjon. Jannetge is een dochter van Maria den Haen. Zij is gedoopt in Leyden (Holland). Jannetge is overleden vr 18-03-1702.
(2) ging in ondertrouw, 17 jaar oud, op 18-03-1702 in Leyden (Holland) met Elisabeth Sjakleu.
Kinderen van Hendrick en Jannetge:
1 Hendrik Lagas [1.1.3.1]. Hij is gedoopt op 28-03-1684 in Leyden (Holland).
2 Elisabeth Lagas [1.1.3.2]. Zij is gedoopt op 28-03-1684 in Leyden (Holland).
3 Pieter Lagas [1.1.3.3]. Hij is gedoopt op 13-01-1686 in Leyden (Holland).
1.2 Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache is geboren in Leyden (Holland), zoon van Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1).
Identiteit:
Caspar is als broer huwelijksgetuige.
Getuige bij:
09-09-1640     doop Nicolas Lagas (geb. 1640) [zie 1.1.1]    [oom vaderszijde]
02-12-1663     doop Jan Lagas | Le Gas (geb. 1663) [zie 1.1.2]    [oom vaderszijde]
Nicolaes:
(1) ging in ondertrouw op 08-11-1663 in Leyden (Holland) met Annetgen Lamberts Marlier, ongeveer 21 jaar oud. Annetgen is geboren omstreeks 1642 in Luik (Lant van Luycq) (Zuidelijke Nederlanden). Annetgen is overleden vr 05-12-1671, ten hoogste 29 jaar oud.
(2) ging in ondertrouw op 05-12-1671 in Leyden (Holland) met Nelletge Pieters van Slingelant. Bij de ondertrouw van Nicolaes en Nelletge was de volgende getuige aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [broer bruidegom]. Nelletge is geboren in Leyden (Holland). Nelletge is overleden vr 03-02-1673.
(3) ging in ondertrouw op 03-02-1673 in Leyden (Holland) met Marij Gilboo | Gilboort. Bij de ondertrouw van Nicolaes en Marij was de volgende getuige aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [broer bruidegom].
(4) ging in ondertrouw na 1673 met Jannetje Philips Calyne. Jannetje is geboren in St. Aman. Jannetje is overleden vr 29-11-1692.
(5) ging in ondertrouw op 29-11-1692 in Leyden (Holland) met Maria Lamberts. Bij de ondertrouw van Nicolaes en Maria was de volgende getuige aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [broer bruidegom].
Kinderen van Nicolaes en Annetgen:
1 Hendrick Lagas | Lagaes [1.2.1]. Hij is gedoopt op 11-03-1664 in Leyden (Holland).
2 Aagjen Claes Lagas | l’Agache, gedoopt op 11-04-1666 in Leyden (Holland). Volgt 1.2.2.
Kinderen van Nicolaes en Marij:
3 Hendrik Lagas | Lagaes, gedoopt op 13-12-1673 in Leyden (Holland). Volgt 1.2.3.
4 Marij Lagas [1.2.4]. Zij is gedoopt op 13-05-1677 in Leyden (Holland).
5 Willem Lagas [1.2.5]. Hij is gedoopt op 18-04-1680 in Leyden (Holland).
6 Caspar Lagas [1.2.6]. Hij is gedoopt op 25-03-1685 in Leyden (Holland). Bij de doop van Caspar was de volgende getuige aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [oom vaderszijde].
1.2.2 Aagjen Claes Lagas | l’Agache, dochter van Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache (zie 1.2) en Annetgen Lamberts Marlier. Zij is gedoopt op 11-04-1666 in Leyden (Holland). Bij de doop van Aagjen was de volgende getuige aanwezig: Maria l’Agache. Aagjen ging in ondertrouw, 31 jaar oud, op 04-03-1698 in Leyden (Holland) met Johannes Jacobsz Moen.
1.2.3 Hendrik Lagas | Lagaes, zoon van Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache (zie 1.2) en Marij Gilboo | Gilboort. Hij is gedoopt op 13-12-1673 in Leyden (Holland). Hendrik ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 12-11-1701 in Leyden (Holland) met Catarina Jacobs.
1.3 Casper Hendricxs (Kaspar) Lagas is geboren in Limborch (Zuidelijke Nederlanden), zoon van Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1).
Adressen:
Langegraft, Leyden (Holland)
Narmstraet, Leyden (Holland)
Beroep:
Lakenwerker
Identiteit:
Caspar is huwelijksgetuige bij broers Hendrik en Nicolaes (3x).
Naamwijziging:
Achternaam toegevoegd door onderzoeker, Erfgoed Leiden en Omstreken
Getuige bij:
23-09-1663     doop [waarschijnlijk] Henderich la Gache (geb. 1663) [zie 1.5.3]    [oom vaderszijde]
20-11-1667     doop Geesje van Wassembarch (geb. 1667) [zie 1.4.1]    [oom moederszijde]
05-12-1671     ondertrouw Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache en Nelletge Pieters van Slingelant (ovl. vr 1673) [zie 1.2]    [broer bruidegom]
03-02-1673     ondertrouw Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache en Marij Gilboo | Gilboort [zie 1.2]    [broer bruidegom]
25-03-1685     doop Caspar Lagas (geb. 1685) [zie 1.2.6]    [oom vaderszijde]
29-11-1692     ondertrouw Nicolaes | Clas | Claes | Claas Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache en Maria Lamberts [zie 1.2]    [broer bruidegom]
10-04-1694     ondertrouw Hendrik Lagas | La Gas (geb. 1665) en Trijntge de Kost | Kors | Kos | Debors [zie 1.3.2]    [vader bruidegom]
15-06-1695     doop Kaspar Lagas | La Gas (geb. 1695) [zie 1.3.2.1]    [grootvader vaderszijde]
19-10-1698     doop Kasper Lagas | La Gas (geb. 1698) [zie 1.3.2.2]    [grootvader vaderszijde]
Kaspar:
(1) ging in ondertrouw op 18-09-1659 in Leyden (Holland) met Marya Rijcxen.
(2) ging in ondertrouw op 11-04-1664 in Leyden (Holland) met Margriete Jans (Grietgen), ongeveer 21 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Kaspar en Grietgen was de volgende getuige aanwezig: Aert van Wassenberch [zie 1.4] [zwager bruidegom]. Grietgen is geboren omstreeks 1643.
Getuige bij:
09-09-1640     doop Nicolas Lagas (geb. 1640) [zie 1.1.1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
11-08-1669     doop Margariet van Wassembarch (geb. 1669) [zie 1.4.2]    [aangetrouwde tante moederszijde]
15-06-1695     doop Kaspar Lagas | La Gas (geb. 1695) [zie 1.3.2.1]    [grootmoeder vaderszijde]
19-10-1698     doop Kasper Lagas | La Gas (geb. 1698) [zie 1.3.2.2]    [grootmoeder vaderszijde]
Kinderen van Kaspar en Grietgen:
1 Aechte | Aegje Lagas | La Gaes. Volgt 1.3.1.
2 Hendrik Lagas | La Gas, gedoopt op 14-01-1665 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.2.
3 Johannes (Jan) Lagas | Lagaas | Lages, gedoopt op 08-09-1666 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.
4 Ageta Lagas | Lagis [1.3.4]. Zij is gedoopt op 20-09-1668 in Leyden (Holland).
5 Jacobus Lagas [1.3.5]. Hij is gedoopt op 30-03-1671 in Leyden (Holland). Jacobus is overleden vr 1678, ten hoogste 7 jaar oud.
6 Adriaan Lagas [1.3.6]. Hij is gedoopt op 04-01-1673 in Leyden (Holland).
7 Wilhelmus Lagas [1.3.7]. Hij is gedoopt op 08-07-1674 in Leyden (Holland).
8 Nicolaus Lagas [1.3.8]. Hij is gedoopt op 14-02-1677 in Leyden (Holland).
9 Jacobus Lagas [1.3.9]. Hij is gedoopt op 20-02-1678 in Leyden (Holland).
10 Casparus Lagas [1.3.10]. Hij is gedoopt op 01-10-1679 in Leyden (Holland). Bij de doop van Casparus was de volgende getuige aanwezig: Catrijne Lagas.
1.3.1 Aechte | Aegje Lagas | La Gaes, dochter van Casper Hendricxs (Kaspar) Lagas (zie 1.3) en Margriete Jans (Grietgen). Aechte:
(1) ging in ondertrouw op 27-04-1687 in Leyden (Holland) met Jacob Vossie | Vassie | Fossij. Jacob is overleden vr 28-05-1694.
(2) ging in ondertrouw op 28-05-1694 in Leyden (Holland) met Pieter van Deijster. Pieter begon eerder een relatie met Marijtge Willems (ovl. vr 94).
Kind van Aechte en Jacob:
1 Jacob Fossij [1.3.1.1]. Hij is gedoopt op 21-09-1688 in Leyden (Holland).
1.3.2 Hendrik Lagas | La Gas, zoon van Casper Hendricxs (Kaspar) Lagas (zie 1.3) en Margriete Jans (Grietgen). Hij is gedoopt op 14-01-1665 in Leyden (Holland). Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Lagas, Gilles Lagas en Aert van Wassenberch [zie 1.4] [aangetrouwde oom vaderszijde].
Adres:
Langegraft, Leyden (Holland)
Beroep:
Lakenwerker
Hendrik ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 10-04-1694 in Leyden (Holland) met Katharina Jans (Trijntge) de Kost | Kors | Kos | Debors. Bij de ondertrouw van Hendrik en Trijntge was de volgende getuige aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [vader bruidegom]. Trijntge is geboren in Leyden (Holland). Trijntge begon later een relatie na 1729 met Willem Yperlaan (ovl. na 1729).
Adres:
Langegraft, Leyden (Holland)
Kinderen van Hendrik en Trijntge:
1 Kaspar Lagas | La Gas [1.3.2.1]. Hij is gedoopt op 15-06-1695 in Leyden (Holland). Bij de doop van Kaspar waren de volgende getuigen aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [grootvader vaderszijde] en Grietgen (geb. ±1643) [zie 1.3] [grootmoeder vaderszijde].
2 Kasper Lagas | La Gas, gedoopt op 19-10-1698 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.2.2.
3 Grietje Lagas [1.3.2.3]. Zij is gedoopt op 28-01-1703 in Leyden (Holland).
4 Aaltje Lagas [1.3.2.4]. Zij is gedoopt op 28-02-1706 in Leyden (Holland).
1.3.2.2 Kasper Lagas | La Gas, zoon van Hendrik Lagas | La Gas (zie 1.3.2) en Katharina Jans (Trijntge) de Kost | Kors | Kos | Debors. Hij is gedoopt op 19-10-1698 in Leyden (Holland). Bij de doop van Kasper waren de volgende getuigen aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [grootvader vaderszijde] en Grietgen (geb. ±1643) [zie 1.3] [grootmoeder vaderszijde]. Kasper:
(1) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 20-06-1727 in Leyden (Holland) met Marijtje van Leeuwen. Marijtje is overleden vr 07-05-1757.
(2) ging in ondertrouw, 58 jaar oud, op 07-05-1757 in Leyden (Holland) met Maria van den Brink.
Kind van Kasper en Marijtje:
1 Hendrik Lagas [1.3.2.2.1]. Hij is gedoopt op 04-01-1728 in Leyden (Holland).
1.3.3 Johannes (Jan) Lagas | Lagaas | Lages, zoon van Casper Hendricxs (Kaspar) Lagas (zie 1.3) en Margriete Jans (Grietgen). Hij is gedoopt op 08-09-1666 in Leyden (Holland).
Adres:
Langegraft
Beroep:
Lakenwerker
Jan ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 02-02-1692 in Leiden (Holland) met Elysabeth (Lysbet) Vegt | Veght | Vecht | Vege, 28 jaar oud. Lysbet is geboren in Leyden (Holland), dochter van Claes Vecht en [waarschijnlijk] Elysabeth of Catarina Jans. Zij is gedoopt op 07-10-1663 in Leyden (Holland).
Adres:
Langegraft
Getuige bij:
16-12-1722     doop Jan Lagas (geb. 1722)
03-06-1725     doop Jan Lagas (geb. 1725)
Kinderen van Jan en Lysbet:
1 Lijsbeth Lagas | Lagaas [1.3.3.1]. Zij is gedoopt op 24-05-1693 in Leyden (Holland).
2 Kasper | Kaspert Lagas | La Gas | Lag, geboren in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.2.
3 Claes Lagas [1.3.3.3]. Hij is gedoopt op 03-01-1697 in Leyden (Holland).
4 Joannes Lagas | Lages [1.3.3.4]. Hij is gedoopt op 25-04-1700 in Leyden (Holland).
Getuige bij:
25-04-1732     ondertrouw Kasper | Kaspert Lagas | La Gas | Lag (geb. 1694) en Marijtie Sjakleu | Chatleu | Caclu [zie 1.3.3.2]    [broer bruidegom]
1.3.3.2 Kasper | Kaspert Lagas | La Gas | Lag is geboren in Leyden (Holland), zoon van Johannes (Jan) Lagas | Lagaas | Lages (zie 1.3.3) en Elysabeth (Lysbet) Vegt | Veght | Vecht | Vege. Hij is gedoopt op 03-11-1694 in Leyden (Holland).
Getuige bij:
18-07-1732     doop Casper Lagas (geb. 1732)
Kasper ging in ondertrouw, 37 jaar oud, op 25-04-1732 in Leyden (Holland) met Marijtie Sjakleu | Chatleu | Caclu. Bij de ondertrouw van Kasper en Marijtie was de volgende getuige aanwezig: Joannes Lagas | Lages (geb. 1700) [zie 1.3.3.4] [broer bruidegom]. Marijtie is geboren in Leyden (Holland), dochter van Isaac Sjakleu | Chatleu | Caclu.
Getuige bij:
18-07-1732     doop Casper Lagas (geb. 1732)
Kinderen van Kasper en Marijtie:
1 Johannes (Jan) Lagas | La Gas, gedoopt op 20-07-1732 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.2.1.
2 Ysaac La Gas [1.3.3.2.2]. Hij is gedoopt op 27-10-1734 in Leyden (Holland).
3 Klaas Lagas [1.3.3.2.3]. Hij is gedoopt op 22-12-1737 in Leyden (Holland).
4 Elizabet LaGas [1.3.3.2.4]. Zij is gedoopt op 27-10-1740 in Leyden (Holland).
1.3.3.2.1 Johannes (Jan) Lagas | La Gas, zoon van Kasper | Kaspert Lagas | La Gas | Lag (zie 1.3.3.2) en Marijtie Sjakleu | Chatleu | Caclu. Hij is gedoopt op 20-07-1732 in Leyden (Holland).
Adres:
Nieuwe Volmolegragt, Leyden (Holland)
Beroep:
trijpwerker
Jan ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 10-05-1759 in Leyden (Holland) met Trijntje van Schaik.
Getuige bij:
10-01-1799     ondertrouw Johannes La Gas (±1772-1837) en Johanna Aniba (±1774-1859) [zie 1.3.3.2.1.4]    [moeder bruidegom]
Kinderen van Jan en Trijntje:
1 Cornelis Lagas. Volgt 1.3.3.2.1.1.
2 Caspar Lagas | La Gas [1.3.3.2.1.2]. Hij is gedoopt op 04-11-1759 in Leyden (Holland).
3 Petronella Lagas, geboren omstreeks 1763 in Leijden (Holland). Volgt 1.3.3.2.1.3.
4 Johannes La Gas, geboren omstreeks 1772 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.2.1.4.
1.3.3.2.1.1 Cornelis Lagas, zoon van Johannes (Jan) Lagas | La Gas (zie 1.3.3.2.1) en Trijntje van Schaik. Cornelis is overleden op 02-11-1819 in Leiden (Z.H.). Cornelis begon een relatie met Margaretha (Grietje) van Bentem | Benthem | Bentum.
Kinderen van Cornelis en Grietje:
1 Johannes Lagas, gedoopt op 01-02-1789 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.
2 Adrianus Lagas [1.3.3.2.1.1.2]. Hij is gedoopt op 21-11-1790 in Leyden (Holland).
3 Adrianus Lagas, geboren in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.2.1.1.3.
4 Maria Hendrina Lagas, gedoopt op 05-07-1795 in Leyden (Holland). Volgt 1.3.3.2.1.1.4.
5 Nicolaes Lagas [1.3.3.2.1.1.5]. Hij is gedoopt op 08-10-1797 in Leyden (Holland).
6 Hendrina Lagas, gedoopt op 07-02-1802 in Leiden (Dep. Holland). Volgt 1.3.3.2.1.1.6.
7 Johannes Lagas [1.3.3.2.1.1.7]. Hij is gedoopt op 17-06-1804 in Leyden (Holland).
8 Jannetje Lagas, geboren op 21-01-1807 in Leiden (Dep. Maasland). Volgt 1.3.3.2.1.1.8.
1.3.3.2.1.1.1 Johannes Lagas, zoon van Cornelis Lagas (zie 1.3.3.2.1.1) en Margaretha (Grietje) van Bentem | Benthem | Bentum. Hij is gedoopt op 01-02-1789 in Leyden (Holland). Johannes is overleden op 10-01-1831 in Leiden (Z.H.), 41 jaar oud.
Beroep:
Sergeant Nationale Infanterie
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 22-11-1820 in Utrecht (U) met Alida Versluys, ongeveer 24 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1796 in Leyden (Holland), dochter van Adrianus Versluys en Margrita Benschop. Alida is overleden op 10-09-1850 in Leiden (Z.H.), ongeveer 54 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Alida:
1 Margrieta Lagas, geboren omstreeks 1819 in Gouda (Z.H). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.1.
2 Adrianus Lagas [1.3.3.2.1.1.1.2], geboren op 11-04-1821 in Leiden (Z.H.).
3 Johannes Lagas, geboren op 07-05-1823 in Utrecht (U). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.3.
4 Roelof Lagas, geboren op 28-10-1825 in Utrecht (U). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.4.
5 Jacob Lagas, geboren omstreeks 1827 in Utrecht (U). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.5.
6 Alida Lagas [1.3.3.2.1.1.1.6], geboren omstreeks 1829 in Utrecht (U). Alida is overleden op 15-06-1849 in Leiden (Z.H.), ongeveer 20 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
7 Jacobus Pieter Hendrik Lagas [1.3.3.2.1.1.1.7], geboren op 16-04-1831 in Leiden (Z.H.).
1.3.3.2.1.1.1.1 Margrieta Lagas is geboren omstreeks 1819 in Gouda (Z.H), dochter van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1) en Alida Versluys. Margrieta is overleden op 30-01-1908 in Leiden (Z.H.), ongeveer 89 jaar oud. Margrieta trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-08-1846 in Leiden (Z.H.) met Johannes Gijsbertus Bonebakker.
1.3.3.2.1.1.1.3 Johannes Lagas is geboren op 07-05-1823 in Utrecht (U), zoon van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1) en Alida Versluys. Johannes is overleden op 01-04-1903 in Leiden (Z.H.), 79 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 46 jaar oud, op 26-05-1869 in Leiden (Z.H.) met Geertruida Zeilstra, ongeveer 36 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1833 in Haarlem (N.H.), dochter van Liekele Boukes Zeilstra en Ida Hendriks de Haan. Geertruida is overleden op 12-06-1870 in Leiden (Z.H.), ongeveer 37 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 11-06-1873 in Leiden (Z.H.) met Jannetje van Houten, ongeveer 39 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1834 in Leiden (Z.H.), dochter van Jari van Houten en Engelina Ligtvoet. Jannetje is overleden op 11-04-1907 in Leiden (Z.H.), ongeveer 73 jaar oud.
Kind van Johannes en Geertruida:
1 Liekele Lagas [1.3.3.2.1.1.1.3.1], geboren op 04-06-1870 in Leiden (Z.H.). Liekele is overleden op 18-06-1870 in Leiden (Z.H.), 14 dagen oud.
Kinderen van Johannes en Jannetje:
2 Cornelis Adrianus Lagas [1.3.3.2.1.1.1.3.2], geboren op 07-05-1874 in Leiden (Z.H.).
3 N.N. Lagas [1.3.3.2.1.1.1.3.3], levenloos geboren dochter, geboren op 23-12-1875 in Leiden (Z.H.).
1.3.3.2.1.1.1.4 Roelof Lagas is geboren op 28-10-1825 in Utrecht (U), zoon van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1) en Alida Versluys. Roelof is overleden op 24-02-1917 in Middelburg (Z), 91 jaar oud. Roelof trouwde, 41 jaar oud, op 15-05-1867 in Breda (N.B.) met Maria Catharina Moors, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1837 in Breda (N.B.). Maria is overleden op 05-01-1895 in Kapelle (Z), ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Maria:
1 Johannes Cornelis Lagas, geboren omstreeks 1865 in Breda (N.B.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.4.1.
2 Roelof Jacobus Adrianus Lagas, geboren omstreeks 1866 in Breda (N.B.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.4.2.
3 Alida Petronella Lagas, geboren omstreeks 1869 in Kapelle (Z). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.4.3.
4 Adrianus Lagas, geboren omstreeks 1873 in Breda (N.B.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.4.4.
5 Helena Catharina Lagas, geboren op 13-07-1875 in Kapelle (Z). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.4.5.
1.3.3.2.1.1.1.4.1 Johannes Cornelis Lagas is geboren omstreeks 1865 in Breda (N.B.), zoon van Roelof Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.4) en Maria Catharina Moors. Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 19-10-1892 in Den Helder (N.H.) met Adriana Hendrika Kwant.
1.3.3.2.1.1.1.4.2 Roelof Jacobus Adrianus Lagas is geboren omstreeks 1866 in Breda (N.B.), zoon van Roelof Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.4) en Maria Catharina Moors. Roelof is overleden op 03-07-1926 in Zierikzee (Z), ongeveer 60 jaar oud. Roelof trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 09-10-1896 in Zierikzee (Z) met Cornelia Wilhelmina Pieternella Kanaar, ongeveer 29 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1867 in Zierikzee (Z).
1.3.3.2.1.1.1.4.3 Alida Petronella Lagas is geboren omstreeks 1869 in Kapelle (Z), dochter van Roelof Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.4) en Maria Catharina Moors. Alida trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 19-09-1890 in Kapelle (Z) met Jan Henker, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1859 in Leek (Gr).
1.3.3.2.1.1.1.4.4 Adrianus Lagas is geboren omstreeks 1873 in Breda (N.B.), zoon van Roelof Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.4) en Maria Catharina Moors. Adrianus is overleden op 12-07-1946 in Hengelo (Ov), ongeveer 73 jaar oud. Adrianus:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-05-1898 in Utrecht (U) met Helena Mathilda Bosman, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1874 in Utrecht (U).
(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, op 17-05-1933 in Utrecht (U) met Theodora Elisabeth Maria van Eijk, ongeveer 37 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1896 in Utrecht (U).
1.3.3.2.1.1.1.4.5 Helena Catharina Lagas is geboren op 13-07-1875 in Kapelle (Z), dochter van Roelof Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.4) en Maria Catharina Moors. Helena trouwde, 41 jaar oud, op 16-08-1916 in Middelburg (Z) met Franciscus Hubertus Peters, ongeveer 51 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1865 in Susteren (L).
1.3.3.2.1.1.1.5 Jacob Lagas is geboren omstreeks 1827 in Utrecht (U), zoon van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1) en Alida Versluys. Jacob is overleden op 30-10-1875 in Leiden (Z.H.), ongeveer 48 jaar oud. Jacob trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 03-06-1857 in Leiden (Z.H.) met Petronella van Es.
Kinderen van Jacob en Petronella:
1 Petronella Lagas, geboren omstreeks 1857 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.5.1.
2 Willem Johannes Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.2], geboren omstreeks 1862 in Leiden (Z.H.). Willem is overleden op 13-10-1882 in Leiden (Z.H.), ongeveer 20 jaar oud.
3 Johannes Lagas, geboren op 07-04-1870 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.5.3.
1.3.3.2.1.1.1.5.1 Petronella Lagas is geboren omstreeks 1857 in Leiden (Z.H.), dochter van Jacob Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.5) en Petronella van Es. Petronella trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 18-08-1886 in Leiden (Z.H.) met Johannes Adrianus Lagas, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 16-02-1862 in Leiden (Z.H.), zoon van Johannes Adrianus Lagas en Apolonia (Pleuntje) Hogendoorn.
Kinderen van Petronella en Johannes:
1 Apolonia Jacoba Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.1.1], geboren op 25-02-1888 in Leiden (Z.H.). Apolonia is overleden op 03-04-1889 in Leiden (Z.H.), 1 jaar oud.
2 Petronella Johanna Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.1.2], geboren op 16-03-1890 in Leiden (Z.H.).
3 Jannetje Elisabeth Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.1.3], geboren op 12-06-1892 in Leiden (Z.H.).
4 Apolonia Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.1.4], geboren op 09-05-1895 in Leiden (Z.H.). Apolonia is overleden op 17-10-1896 in Leiden (Z.H.), 1 jaar oud.
5 Johannes Adrianus Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.1.5], geboren op 23-03-1898 in Leiden (Z.H.).
1.3.3.2.1.1.1.5.3 Johannes Lagas is geboren op 07-04-1870 in Leiden (Z.H.), zoon van Jacob Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.5) en Petronella van Es.
Beroep:
Constabelmaat marine
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 07-03-1894 in Leiden (Z.H.) met Elizabeth Calkhoven, 24 jaar oud. Elizabeth is geboren op 26-12-1869 in Leiden (Z.H.), dochter van Willem Calkhoven en Elizabeth de Klerk.
Kinderen van Johannes en Elizabeth:
1 Johannes Lagas, geboren op 07-10-1895 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1.
2 Willem Lagas, geboren op 20-02-1897 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2.
3 Elizabeth Lagas, geboren op 28-07-1901 in Den Helder (N.H.). Volgt 1.3.3.2.1.1.1.5.3.3.
4 Catharina Maria Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.3.4], geboren op 23-09-1902 in Den Helder (N.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1902.
1.3.3.2.1.1.1.5.3.1 Johannes Lagas is geboren op 07-10-1895 in Leiden (Z.H.), zoon van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.5.3) en Elizabeth Calkhoven.
Beroep:
Stuurman koopvaardij
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 24-09-1918 in Helder (N.H.) met Maria Efemia van Dijk, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Maria was de volgende getuige aanwezig: Willem Lagas (geb. 1897) [zie 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2] [broer bruidegom]. Maria is geboren op 04-08-1896 in Helder (N.H.), dochter van Adrianus Cornelis van Dijk en Maartje van der Wal.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Elisabeth Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.3.1.1].
2 Adrianus Cornelis Johannes Lagas [1.3.3.2.1.1.1.5.3.1.2].
1.3.3.2.1.1.1.5.3.2 Willem Lagas is geboren op 20-02-1897 in Leiden (Z.H.), zoon van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.5.3) en Elizabeth Calkhoven. Willem is overleden.
Getuige bij:
24-09-1918     huwelijk Johannes Lagas (geb. 1895) en Maria Efemia van Dijk (geb. 1896) [zie 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]    [broer bruidegom]
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1920 in Oudorp (N.H.) met Aafje Smit, 23 jaar oud. Aafje is geboren op 06-07-1896 in Oudorp (N.H.).
1.3.3.2.1.1.1.5.3.3 Elizabeth Lagas is geboren op 28-07-1901 in Den Helder (N.H.), dochter van Johannes Lagas (zie 1.3.3.2.1.1.1.5.3) en Elizabeth Calkhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1901. Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 17-12-1925 in Den Helder (N.H.) met Barend Visser.
1.3.3.2.1.1.3 Adrianus Lagas is geboren in Leyden (Holland), zoon van Cornelis Lagas (zie 1.3.3.2.1.1) en Margaretha (Grietje) van Bentem | Benthem | Bentum. Hij is gedoopt op 21-06-1792 in Leyden (Holland). Adrianus is overleden op 03-10-1839 in Leiden (Z.H.), 47 jaar oud. Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 24-10-1822 in Leiden (Z.H.) met Maria Josepha Collardin, 31 jaar oud. Maria is geboren op 28-02-1791 in Thorn, dochter van Lambertus Collardin en Maria Catharina Donders.
1.3.3.2.1.1.4 Maria Hendrina Lagas, dochter van Cornelis Lagas (zie 1.3.3.2.1.1) en Margaretha (Grietje) van Bentem | Benthem | Bentum. Zij is gedoopt op 05-07-1795 in Leyden (Holland). Maria is overleden op 28-10-1848 in Leiden (Z.H.), 53 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 22-11-1821 in Leiden (Z.H.) met Cornelis Delfos, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1797 in Leyden (Holland), zoon van Jan Delfos en Delia Arkeveld.
1.3.3.2.1.1.6 Hendrina Lagas, dochter van Cornelis Lagas (zie 1.3.3.2.1.1) en Margaretha (Grietje) van Bentem | Benthem | Bentum. Zij is gedoopt op 07-02-1802 in Leiden (Dep. Holland). Hendrina is overleden op 30-08-1858 in Leiden (Z.H.), 56 jaar oud. Hendrina trouwde, 35 jaar oud, op 29-06-1837 in Leiden (Z.H.) met Nicolaas Goebertus, 35 jaar oud. Nicolaas is geboren op 17-02-1802 in Leiden (Dep. Holland).
1.3.3.2.1.1.8 Jannetje Lagas is geboren op 21-01-1807 in Leiden (Dep. Maasland), dochter van Cornelis Lagas (zie 1.3.3.2.1.1) en Margaretha (Grietje) van Bentem | Benthem | Bentum. Jannetje is overleden op 27-11-1848 in Leiden (Z.H.), 41 jaar oud. Jannetje trouwde, 33 jaar oud, op 06-08-1840 in Leiden (Z.H.) met Willem Leeflang, ongeveer 30 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1810 in Leiden (Dep. Maasland).
1.3.3.2.1.3 Petronella Lagas is geboren omstreeks 1763 in Leijden (Holland), dochter van Johannes (Jan) Lagas | La Gas (zie 1.3.3.2.1) en Trijntje van Schaik. Petronella is overleden op 23-05-1821 in Leiden (Z.H.), ongeveer 58 jaar oud. Petronella begon een relatie met Philippus Verstraten.
1.3.3.2.1.4 Johannes La Gas is geboren omstreeks 1772 in Leyden (Holland), zoon van Johannes (Jan) Lagas | La Gas (zie 1.3.3.2.1) en Trijntje van Schaik. Johannes is overleden op 15-02-1837 in Leiden (Z.H.), ongeveer 65 jaar oud.
Adres:
Kruysstraat, Leyden (Holland)
Beroep:
Passementwerkersknecht
Johannes ging in ondertrouw, ongeveer 27 jaar oud, op 10-01-1799 in Leyden (Holland) met Johanna Aniba, ongeveer 25 jaar oud. Bij de ondertrouw van Johannes en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Trijntje van Schaik [zie 1.3.3.2.1] [moeder bruidegom]. Johanna is geboren omstreeks 1774 in Leyden (Holland), dochter van Hendrik Aniba en Catharina Duits. Johanna is overleden op 11-09-1859 in Leiden (Z.H.), ongeveer 85 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Johannes Lagas, geboren op 09-09-1804 in Leiden (Dep. Holland). Volgt 1.3.3.2.1.4.1.
2 Geetruij La Gas [1.3.3.2.1.4.2]. Zij is gedoopt op 02-01-1812 in Leyden (Holland). Geetruij is overleden op 14-09-1813 in Leyden (Holland), 1 jaar oud.
3 Maria Lagas, geboren op 01-05-1821 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.3.3.2.1.4.3.
1.3.3.2.1.4.1 Johannes Lagas is geboren op 09-09-1804 in Leiden (Dep. Holland), zoon van Johannes La Gas (zie 1.3.3.2.1.4) en Johanna Aniba. Johannes trouwde, 19 jaar oud, op 29-01-1824 in Leiden (Z.H.) met Geertruij Elisabeth de Hen, 20 jaar oud. Geertruij is geboren op 08-05-1803 in Leiden (Dep. Holland), dochter van Antonie de Hen en Anna van Waalwijk. Geertruij is overleden op 16-02-1831 in Leiden (Z.H.), 27 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Geertruij:
1 Anthonie Lagas [1.3.3.2.1.4.1.1], geboren in 09-1826 in Leiden (Z.H.). Anthonie is overleden op 05-06-1827 in Leiden (Z.H.), 9 maanden oud.
2 Johannes Lagas [1.3.3.2.1.4.1.2], geboren op 27-12-1828 in Leiden (Z.H.).
1.3.3.2.1.4.3 Maria Lagas is geboren op 01-05-1821 in Leiden (Z.H.), dochter van Johannes La Gas (zie 1.3.3.2.1.4) en Johanna Aniba. Maria is overleden. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1844 in Leiden (Z.H.) met Willem Jan Cuijle.
1.4 Cathalijna | Catharijn Lagache is geboren in Limburch (Zuidelijke Nederlanden), dochter van Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1). Cathalijna ging in ondertrouw op 19-04-1663 in Leyden (Holland) met Arent Willemse (Aert) van Wassenberch. Bij de ondertrouw van Cathalijna en Aert was de volgende getuige aanwezig: Katarina | Catharyna de la Gache | Agace (ovl. vr 1670) [zie 1.6] [zus bruid]. Aert is geboren in Gorinchem (Holland).
Getuige bij:
kerkelijk huwelijk Kaspar Lagas en Grietgen (geb. ±1643) [zie 1.3]    [zwager bruidegom]
02-12-1663     doop Jan Lagas | Le Gas (geb. 1663) [zie 1.1.2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
14-01-1665     doop Hendrik Lagas | La Gas (geb. 1665) [zie 1.3.2]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Cathalijna en Aert:
1 Geesje van Wassembarch [1.4.1]. Zij is gedoopt op 20-11-1667 in Leyden (Holland). Bij de doop van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Kaspar Lagas [zie 1.3] [oom moederszijde].
2 Margariet van Wassembarch [1.4.2]. Zij is gedoopt op 11-08-1669 in Leyden (Holland). Bij de doop van Margariet was de volgende getuige aanwezig: Grietgen (geb. ±1643) [zie 1.3] [aangetrouwde tante moederszijde].
1.5 Johan la Gache, zoon van Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1). Hij is gedoopt in Limburch (Zuidelijke Nederlanden).
Huwelijk:
Mogelijk als Jean La Gache eerder gehuwd met Cathalina Sabyn in 1639.
Jean en Johan waren beide ’Drapier’ (lakenfabrikant)
Identiteit:
Vader is huwelijksgetuige.
Johan ging in ondertrouw op 11-01-1641 in Leyden (Holland) met Mary Jean No. Bij de ondertrouw van Johan en Mary was de volgende getuige aanwezig: Hendrick | Henri L’Agache | La Gache [zie 1] [vader bruidegom]. Zij is gedoopt in Luyck (Zuidelijke Nederlanden).
Getuige bij:
16-09-1666     ondertrouw Jacobus Hendrickx Moen (-e) en Marie Jean Lagas [zie 1.5.1]    [moeder bruid]
Kinderen van Johan en Mary:
1 Maria | Marya (Marie Jean) Lagas. Volgt 1.5.1.
2 Grietge Jans la Gache, geboren in Leyden (Holland). Volgt 1.5.2.
3 [waarschijnlijk] Henderich la Gache [1.5.3]. Hij is gedoopt op 23-09-1663 in Leyden (Holland). Bij de doop van Henderich was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Kaspar Lagas [zie 1.3] [oom vaderszijde].
1.5.1 Maria | Marya (Marie Jean) Lagas, dochter van Johan la Gache (zie 1.5) en Mary Jean No.
Getuige bij:
?-05-1643     doop Anne | Anna Lagas (geb. 1643) [zie 1.9]    [nicht]
Marie Jean ging in ondertrouw op 16-09-1666 in Leyden (Holland) met Jacobus Hendrickx Moen (-e). Bij de ondertrouw van Marie Jean en Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Cornelis Heyndricks [zie 1.8] [oom vaderszijde bruid] en Mary Jean No [zie 1.5] [moeder bruid]. Jacobus is een zoon van Hendrick Moen (-e).
Kind van Marie Jean en Jacobus:
1 Trijntgen Moen (-e) [1.5.1.1]. Zij is gedoopt op 25-05-1681 in Leyden (Holland).
1.5.2 Grietge Jans la Gache is geboren in Leyden (Holland), dochter van Johan la Gache (zie 1.5) en Mary Jean No. Grietge ging in ondertrouw op 26-06-1677 in Leyden (Holland) met Jeremias Gerritsz.
1.6 Katarina | Catharyna de la Gache | Agace, dochter van [waarschijnlijk] Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1) en Jannetge Hendrix. Katarina is overleden vr 07-05-1670.
Identiteit:
Bij het huwelijk van Cathalijna Lagache en Arent Wassenberch wordt als getuige benoemd: Cathalijna zuster.

Catharyna la Gache met Jacobus Manneken, zou ook de dochter van Johan Lagache en Anneken Andries - Katarina de la Gace - kunnen zijn. Overweging: periode van geboorte.
Getuige bij:
19-04-1663     ondertrouw Aert van Wassenberch en Cathalijna | Catharijn Lagache [zie 1.4]    [zus bruid]
Katarina ging in ondertrouw op 23-04-1666 in Leyden (Holland) met Jacobus Manneken, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Katarina en Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Jannetge Hendrix [zie 1] [moeder bruid]. Jacobus is geboren in Leyden (Holland), zoon van Hendrick Manneken en Belytje Croesen. Hij is gedoopt op 25-02-1643 in Leyden (Holland). Jacobus is overleden na 1684, minstens 41 jaar oud. Jacobus ging later in ondertrouw op 07-05-1670 in Leyden (Holland) met Helena Roelants.
Kind van Katarina en Jacobus:
1 Johannes Manneken [1.6.1]. Hij is gedoopt op 20-03-1667 in Leyden (Holland).
1.7 Gillis Hendrickxsz, zoon van [onbetrouwbaar] Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1).
Beroep:
Metselaar
Identiteit:
Gillis wordt als zoon van Hendrick (Henri) benoemd. Daarnaast wordt Cornelis in de rol van getuige als broer gvermeld, afkomstig uit Limburch.
Het tijdvak correspondeert.

Er bestond ook en ’Gillis Heijndricksen’, gehuwd met ’Maertien Laurens’ en later ’Barentgen Willemsdr’. Bij het tweede huwelijk was een broer ’Claes Hendricx’ getuige.
Deze Gillis was naar schatting ca 1600 geboren, afkomstig uit Lembrich.
Gillis:
(1) trouwde vr 01-03-1637 met Neeltgen Jacobsdr (Neeltie). Neeltie is overleden vr 10-03-1651.
(2) ging in ondertrouw op 10-03-1651 in Leyden (Holland) met Maertgen Jacobsdr. Maertgen is geboren in Leyden (Holland).
Kinderen van Gillis en Neeltie:
1 Aeltje [1.7.1]. Zij is gedoopt op 01-03-1637 in Leyden (Holland).
2 Tryntgen [1.7.2]. Zij is gedoopt op 17-10-1638 in Leyden (Holland).
3 Tryntie [1.7.3]. Bij de geboorteaangifte van dit kind was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Heyndricks [zie 1.8] [oom vaderszijde]. Zij is gedoopt op 10-06-1640 in Leyden (Holland).
4 Jakob [1.7.4]. Hij is gedoopt op 23-03-1642 in Leyden (Holland).
5 Gijsgen [1.7.5]. Zij is gedoopt op 12-11-1645 in Leyden (Holland).
6 Henrick [1.7.6]. Hij is gedoopt op 27-01-1647 in Leyden (Holland).
7 Engeltien [1.7.7]. Zij is gedoopt op 08-06-1650 in Leyden (Holland).
1.8 Cornelis Heyndricks is geboren in Lant van Limburch (Zuidelijke Nederlanden), zoon van [onbetrouwbaar] Hendrick | Henri L’Agache | La Gache (zie 1).
Huwelijk:
Cornelis Heyndricks & Cathalina Jansdr
Getuigen bruidegom: Henrick Claesz vader
Getuigen bruid: Cathalijn Servaes moeder
Getuige bij:
geboorteaangifte Tryntie (geb. 1640) [zie 1.7.3]    [oom vaderszijde]
16-09-1666     ondertrouw [waarschijnlijk] Jacobus Hendrickx Moen (-e) en Marie Jean Lagas [zie 1.5.1]    [oom vaderszijde bruid]
Cornelis trouwde op 11-07-1642 in Leyden (Holland) met Cathalina Jansdr, nadat zij op 11-07-1642 in ondertrouw zijn gegaan.
Huwelijk:
Cornelis Heyndricks & Cathalina Jansdr
Getuigen bruidegom: Henrick Claesz vader
Getuigen bruid: Cathalijn Servaes moeder

Index (482 personen)

Aegjen | Aeltge Jans [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.3
Aeltje (~01-03-1637) [Dochter van 1.7]  1.7.1
Catarina Jacobs [Partner van 1.2.3]  1.2.3
Cathalina Jansdr [Partner van 1.8]  1.8
Cornelis Heyndricks [Nummer 1.8]  1.5.1; 1.7.3; 1.8
Elysabeth of Catarina Jans [Schoonmoeder van 1.3.3]  1.3.3
Engeltien (~08-06-1650) [Dochter van 1.7]  1.7.7
Gijsgen (~12-11-1645) [Dochter van 1.7]  1.7.5
Gillis Hendrickxsz [Nummer 1.7]  1.7
Grietje Jans [Schoonmoeder van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2
Henrick (~27-01-1647) [Zoon van 1.7]  1.7.6
Jakob (~23-03-1642) [Zoon van 1.7]  1.7.4
Jannetge Hendrix [Partner van 1]  1; 1.6; 1.6
Jeremias Gerritsz [Partner van 1.5.2]  1.5.2
Maertgen Jacobsdr [Partner van 1.7]  1.7
Margriete Jans (Grietgen) (*±1643) [Partner van 1.3]  1.1.1; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.2; 1.3.3; 1.4; 1.4.2
Maria Lamberts [Partner van 1.2]  1.2; 1.3
Marijtge Willems (†<28-05-94)  1.3.1
Neeltgen Jacobsdr (Neeltie) (†<10-03-1651) [Partner van 1.7]  1.7
Tryntgen (~17-10-1638) [Dochter van 1.7]  1.7.2
Aaldersberg, Johanna Margaretha [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2
Aldenbeuving, Annechina Aaltina [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2
Aniba, Hendrik [Schoonvader van 1.3.3.2.1.4]  1.3.3.2.1.4
Aniba, Johanna (*±1774, †11-09-1859) [Partner van 1.3.3.2.1.4]  1.3.3.2.1; 1.3.3.2.1.4; 1.3.3.2.1.4.1; 1.3.3.2.1.4.3
Appeldoorn, Cornelis van  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Arkeveld, Delia [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.4]  1.3.3.2.1.1.4
Bateau | Batou | Betouw | Peetouw | Pietouw | Bistou, Jacomijntje [Partner van 1.1.2.2]  1.1.2.2; 1.1.2.2.1
Beckerion, Frans (†<09-10-1660)  1.1
Beckerjon, Frans [Getuige bij ondertrouw van 1.1.3]  1.1.3
Bekker, Dina Catharina (*±1863) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.3
Bekker, Joannes Adrianus [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.3
Benschop, Margrita [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1
Bentem | Benthem | Bentum, Margaretha (Grietje) van [Partner van 1.3.3.2.1.1]  1.3.3.2.1.1; 1.3.3.2.1.1.1; 1.3.3.2.1.1.3; 1.3.3.2.1.1.4; 1.3.3.2.1.1.6; 1.3.3.2.1.1.8
Blancke, Gijsbertus Frederikus Anthoon (*17-01-1859, †08-04-1927) [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1
Blancke, Maria (Marie) (*19-02-1884, †22-02-1955) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1
Blom, Christiaan Wilhelm (*±1911) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2
Boer, Jansje de [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6
Bonebakker, Johannes Gijsbertus [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1.1
Boogaart | Bogaert | Bogerd, Alida van der [Partner van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5; 1.1.2.2.1.3.5.1
Bos, Elisabeth Willemine (Bettine) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2
Bos, Jacob Arie (Jaap) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3
Bos, Janoah Arie [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.1
Bos, Jonathan David [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.3
Bos, Jol Benjamin [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3.2
Bos, Pieter (*09-08-1895, †14-03-1977) [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2
Bos, Pieter-Jan (Piet) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1
Bos, Willem Arie (Wab) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3
Bosman, Helena Mathilda (*±1874) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4.4]  1.3.3.2.1.1.1.4.4
Brink, Maria van den [Partner van 1.3.2.2]  1.3.2.2
Bronsgeest, Clasina Jacoba (*±1862, †10-11-1952) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.1
Bronsgeest, Jacobus [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.1
Bruijn, Barent [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.2]  1.1.2.2.1.10.6.2
Bruijn, Woutera Adriana de [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.3
Brse, Frieda G. (Frieda) (*±1904, †21-05-1987) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Brse, Karl [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Calkhoven, Elizabeth (*26-12-1869) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.5.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.3
Calkhoven, Willem [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.1.5.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3
Calyne, Jannetje Philips (†<29-11-1692) [Partner van 1.2]  1.2
Clagas, Heyndrick [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.2; 1.1.3
Clavan, Elisabeth [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4
Clemens, Angela [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10
Collardin, Lambertus [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.3
Collardin, Maria Josepha (*28-02-1791) [Partner van 1.3.3.2.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.3
Croesen, Belytje [Schoonmoeder van 1.6]  1.6
Cuijle, Willem Jan [Partner van 1.3.3.2.1.4.3]  1.3.3.2.1.4.3
Dall, Yovanka Maruska [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3
Deijster, Pieter van [Partner van 1.3.1]  1.3.1
Delfos, Cornelis (*±1797) [Partner van 1.3.3.2.1.1.4]  1.3.3.2.1.1.4
Delfos, Jan [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.4]  1.3.3.2.1.1.4
Delijee | Dulj | Dilj, Maria (Marijtje) [Partner van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.10.3
Dijk, Adrianus Cornelis van [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1
Dijk, Maria Efemia van (*04-08-1896) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2
Donders, Maria Catharina [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.3
Duits, Catharina [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.4]  1.3.3.2.1.4
Egmond, Petrus van [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2
Egmond, Susanna van (*±1853, †10-03-1920) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4
Eijk, Theodora Elisabeth Maria van (*±1896) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4.4]  1.3.3.2.1.1.1.4.4
Elst, Geertruij van der (*04-11-1894, †24-12-1972) [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2
Erades, Maria [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2
Es, Petronella van [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.5]  1.3.3.2.1.1.1.5; 1.3.3.2.1.1.1.5.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3
Eygen, Lena van [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7
Fossij, Jacob (~21-09-1688) [Zoon van 1.3.1]  1.3.1.1
Frank, Catharina Maria [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.1
Fuchs, Cornelia (*±1907) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2
Fuchs, Jan [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2
Gache, Grietge Jans la [Nummer 1.5.2]  1.5.2
Gache, Henderich la (~23-09-1663) [Zoon van 1.5]  1.3; 1.5.3
Gache, Johan la [Nummer 1.5]  1; 1.5; 1.5.1; 1.5.2
Gache | Agace, Katarina | Catharyna de la (†<07-05-1670) [Nummer 1.6]  1; 1.4; 1.6
Garcia, Priscilla [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1
Geijt, Johanna Wilhelmina van (*02-07-1892, †28-05-1969) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.5
Geijt, Martinus Johannes van [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.5
Gerards, Frederik [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5
Gerards | Geeraers, Barbara | Barbera (*±1772, †23-08-1839) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5; 1.1.2.2.1.3.5.4
Gilboo | Gilboort, Marij [Partner van 1.2]  1.2; 1.2.3; 1.3
Godijn, Alida Efemia (†<1938) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2
Goebertus, Nicolaas (*17-02-1802) [Partner van 1.3.3.2.1.1.6]  1.3.3.2.1.1.6
Graaf, Johanna de [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2
Gregoor, Arnolda [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3
Haan, Apollonia (Pleuntie) de (†?-11-1779) [Partner van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.2.7
Haan, Ida Hendriks de [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Haar, Elisabeth van der (*±1793) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6]  1.1.2.2.1.10.6; 1.1.2.2.1.10.6.1; 1.1.2.2.1.10.6.2; 1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.4
Haarlem, Eva van (*1756, †±10-01-1787) [Partner van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10; 1.1.2.2.1.10.6
Haarlem, Johannes van [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10
Haen, Maria den [Schoonmoeder van 1.1.3]  1.1.3
Heldoorn, Alida Wilhelmina (*±1879, †17-12-1945) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2
Heldoorn, Willebrordus [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.3
Hen, Antonie de [Schoonvader van 1.3.3.2.1.4.1]  1.3.3.2.1.4.1
Hen, Geertruij Elisabeth de (*08-05-1803, †16-02-1831) [Partner van 1.3.3.2.1.4.1]  1.3.3.2.1.4.1
Henker, Jan (*±1859) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4.3]  1.3.3.2.1.1.1.4.3
Hens (Henst), Maria [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1
Hoek, Cornelis Pieter van den (*07-06-1921, †12-02-2015) [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5
Hoek, Jannigje Cornelia Pieternella (Janny) van den [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1
Hogendoorn, Apolonia (Pleuntje) (*±1832, †03-02-1907) [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1
Houten, Jannetje van [Partner van 1.1.2.2.1.1]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.1
Houten, Jannetje van (*±1834, †11-04-1907) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Houten, Jari van [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Jasperse, Josephus Hendrik [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.4
Jongkees, Robijn (*±1858) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1
Jordens, Theodora Johanna (Dora) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3
Kanaar, Cornelia Wilhelmina Pieternella (*±1867) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4.2]  1.3.3.2.1.1.1.4.2
Keijzer, Gerardus Johannes [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4
Keizer, Catharina (*±1886) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2
Keppel, Grietje (*24-11-1896, †>09-07-1957) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3
Klerk, Elizabeth de [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.1.5.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3
Koedijk, Gerritdina Jacoba (*±1910) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2
Kolverschoten, Arnoldus van (*±1807) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.1]  1.1.2.2.1.10.6.1
Kossaar | Kossar | Korsa, Jannetie [Partner van 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.2.6; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.3.5; 1.1.2.2.1.3.5.3; 1.1.2.2.1.3.6
Kost | Kors | Kos | Debors, Katharina Jans (Trijntge) de [Partner van 1.3.2]  1.3; 1.3.2; 1.3.2.2
Kwant, Adriana Hendrika [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4.1]  1.3.3.2.1.1.1.4.1
l’Agache, Maria [Getuige bij doop van 1.2.2]  1.2.2
L’Agache | La Gache, Hendrick | Henri [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8
La Gas, Geetruij (~02-01-1812, †14-09-1813) [Dochter van 1.3.3.2.1.4]  1.3.3.2.1.4.2
La Gas, Hendrik  1.1.2
La Gas, Johannes (*±1772, †15-02-1837) [Nummer 1.3.3.2.1.4]  1.3.3.2.1; 1.3.3.2.1.4; 1.3.3.2.1.4.1; 1.3.3.2.1.4.3
La Gas, Ysaac (~27-10-1734) [Zoon van 1.3.3.2]  1.3.3.2.2
Lagache, Cathalijna | Catharijn [Nummer 1.4]  1.4; 1.6
Lagas (levenloos *18-12-1862) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.3
Lagas, Aaltje (~28-02-1706) [Dochter van 1.3.2]  1.3.2.4
Lagas, Abigael (~30-06-1771) [Dochter van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2.5
Lagas, Abraham (*09-11-1856) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4
Lagas, Abraham (*±1889, †25-02-1955) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2
Lagas, Abraham Gerardus Johannes (*31-07-1912) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.1
Lagas, Adriaan (~04-01-1673) [Zoon van 1.3]  1.3.6
Lagas, Adrianus (~21-11-1790) [Zoon van 1.3.3.2.1.1]  1.3.3.2.1.1.2
Lagas, Adrianus (~21-06-1792, †03-10-1839) [Nummer 1.3.3.2.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.3
Lagas, Adrianus (*11-04-1821) [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1.2
Lagas, Adrianus (*±1873, †12-07-1946) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.4.4]  1.3.3.2.1.1.1.4.4
Lagas, Adrianus Cornelis Johannes [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1.2
Lagas, Alida (*±1829, †15-06-1849) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1.6
Lagas, Alida Efemia (*±1914) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2
Lagas, Alida Maria (Zus) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1
Lagas, Alida Petronella (*±1869) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.4.3]  1.3.3.2.1.1.1.4.3
Lagas, Anna [Getuige bij doop van 1.3.2]  1.3.2
Lagas, Anna (~10-01-1751) [Dochter van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1.8; 1.1.2.2.1.4.4
Lagas, Anna (*1811, †05-01-1813) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5.5
Lagas, Anne | Anna (~?-05-1643) [Dochter van 1]  1.9; 1.1.2; 1.5.1
Lagas, Anthonie (~01-01-1767) [Zoon van 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1.3.2
Lagas, Anthonie (*?-09-1826, †05-06-1827) [Zoon van 1.3.3.2.1.4.1]  1.3.3.2.1.4.1.1
Lagas, Anthonij Joseph (*28-04-1908) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4
Lagas, Anthonius (Teunis) (~12-06-1774, †10-06-1841) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5; 1.1.2.2.1.3.5.1; 1.1.2.2.1.3.5.4
Lagas, Anthonius (*26-10-1825, †26-12-1825) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.1
Lagas, Anthonius (*23-12-1835, †19-06-1866) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7; 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1
Lagas, Anthonius Jozef [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.6
Lagas, Anthony Joseph [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.1
Lagas, Apolonia (*09-05-1895, †17-10-1896) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1.4
Lagas, Apolonia Jacoba (*25-02-1888, †03-04-1889) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1.1
Lagas, Ari (~09-03-1768) [Zoon van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1.4.2
Lagas, Arie (~01-08-1781) [Zoon van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10.4
Lagas, Arij (~29-07-1762) [Zoon van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2.1
Lagas, Arij (~30-12-1764) [Zoon van 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1.3.1
Lagas, Arij (~30-07-1766) [Zoon van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.4.1
Lagas, Barbara (*26-10-1825, †23-11-1825) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.2
Lagas, Barbara (*02-08-1832, †26-08-1833) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.5
Lagas, Bernardus Johannes [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.2
Lagas, Caspar (~25-03-1685) [Zoon van 1.2]  1.2.6; 1.3
Lagas, Casparus (~01-10-1679) [Zoon van 1.3]  1.3.10
Lagas, Casper (~18-07-1732)  1.3.3.2; 1.3.3.2
Lagas, Casper Hendricxs (Kaspar) [Nummer 1.3]  1.2; 1.2; 1.2; 1.2.6; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.2; 1.3.3; 1.4; 1.4.1; 1.5.3
Lagas, Catharina [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.3
Lagas, Catharina (~19-03-1755) [Dochter van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1.11
Lagas, Catharina Maria (†20-11-1962) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.1.1
Lagas, Catharina Maria (*23-09-1902) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.5.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.4
Lagas, Catrijn (~12-03-1724) [Dochter van 1.1.2.2]  1.1.2.2.5
Lagas, Catrijne [Getuige bij doop van zoon van 1.3]  1.3.10
Lagas, Christina [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.1
Lagas, Christoffel (~01-09-1776, †22-07-1860) [Nummer 1.1.2.2.1.3.6]  1.1.2.2.1.3.6
Lagas, Claes (~03-01-1697) [Zoon van 1.3.3]  1.3.3.3
Lagas, Cornelia [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.1
Lagas, Cornelis (†02-11-1819) [Nummer 1.3.3.2.1.1]  1.3.3.2.1.1; 1.3.3.2.1.1.1; 1.3.3.2.1.1.3; 1.3.3.2.1.1.4; 1.3.3.2.1.1.6; 1.3.3.2.1.1.8
Lagas, Cornelis Adrianus (*07-05-1874) [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3.2
Lagas, Cornelis Jacobus (*04-03-1912) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.5
Lagas, Daniel (~26-11-1719) [Zoon van 1.1.2.2]  1.1.2.2.3
Lagas, Daniel (~13-07-1752) [Zoon van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1.9
Lagas, Dirk (*1753) [Nummer 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.4.4; 1.1.2.2.1.10; 1.1.2.2.1.10.6
Lagas, Dirk Mattheus (*>1786) [Zoon van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10.7
Lagas, Elisabeth [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1.1
Lagas, Elisabeth (~28-03-1684) [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.2
Lagas, Elisabeth (*17-10-1820) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3
Lagas, Elisabeth (*26-06-1861, †14-11-1930) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.4
Lagas, Elisabeth Barbara (*17-04-1865, †12-06-1871) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.5
LaGas, Elizabet (~27-10-1740) [Dochter van 1.3.3.2]  1.3.3.2.4
Lagas, Elizabeth (*28-07-1901) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.5.3.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.3
Lagas, Eva (~01-06-1777) [Dochter van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10.2
Lagas, Eva (~30-05-1779) [Dochter van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.10.3
Lagas, Eva (*±1824) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.4]  1.1.2.2.1.10.6.4
Lagas, Fredrik (*07-07-1838, †14-02-1916) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.8
Lagas, Geertruida (Truus) (*20-12-1963, †16-04-2013) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.4
Lagas, Geertruij Maria (*20-07-1816) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.1]  1.1.2.2.1.10.6.1
Lagas, Gerardus Johannes (*02-06-1914) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.2
Lagas, Gezina [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.3
Lagas, Gilles [Getuige bij doop van 1.3.2]  1.3.2
Lagas, Grietje (~28-01-1703) [Dochter van 1.3.2]  1.3.2.3
Lagas, Helena (*08-02-1864, †10-02-1864) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.4
Lagas, Helena Catharina (*13-07-1875) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.4.5]  1.3.3.2.1.1.1.4.5
Lagas, Hendrick Hendricks (~28-03-1684) [Nummer 1.1.3]  1.1.3
Lagas, Hendrik (~28-03-1684) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.1
Lagas, Hendrik (~04-01-1728) [Zoon van 1.3.2.2]  1.3.2.2.1
Lagas, Hendrik (~22-10-1769) [Zoon van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1.4.3
Lagas, Hendrikus Anthonius (*31-07-1904, †17-08-1904) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.1
Lagas, Hendrikus Jacobus (*18-08-1908) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1
Lagas, Hendrina (~07-02-1802, †30-08-1858) [Nummer 1.3.3.2.1.1.6]  1.3.3.2.1.1.6
Lagas, Jacob (*±1827, †30-10-1875) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.5]  1.3.3.2.1.1.1.5; 1.3.3.2.1.1.1.5.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3
Lagas, Jacobus [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.2
Lagas, Jacobus (~30-03-1671, †<1678) [Zoon van 1.3]  1.3.5
Lagas, Jacobus (~20-02-1678) [Zoon van 1.3]  1.3.9
Lagas, Jacobus (~31-01-1769) [Zoon van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2.4
Lagas, Jacobus (*20-05-1844, †21-12-1848) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.10
Lagas, Jacobus (*31-08-1885, †09-07-1957) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.2
Lagas, Jacobus (Koos) (*27-03-1968, †21-12-2003) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.5
Lagas, Jacobus Pieter Hendrik (*16-04-1831) [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1.7
Lagas, Jacomijntie (~01-11-1746) [Dochter van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1.5
Lagas, Jan [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.4
Lagas, Jan (~16-12-1722)  1.3.3
Lagas, Jan (~03-06-1725)  1.3.3
Lagas, Jan Hendrik (~13-03-1748) [Zoon van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1.6
Lagas, Jannetje (~03-04-1772) [Dochter van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1.8; 1.1.2.2.1.4.4; 1.1.2.2.1.10
Lagas, Jannetje (~03-02-1784) [Dochter van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10.5
Lagas, Jannetje (~21-01-1796) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.1
Lagas, Jannetje (*21-01-1807, †27-11-1848) [Nummer 1.3.3.2.1.1.8]  1.3.3.2.1.1.8
Lagas, Jannetje (*1818) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.2]  1.1.2.2.1.10.6.2
Lagas, Jannetje (*30-04-1841) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.9
Lagas, Jannetje Elisabeth (*12-06-1892) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1.3
Lagas, Jansje (*29-09-1871) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.9
Lagas, Joannes (~20-03-1718, †<04-11-1725) [Zoon van 1.1.2.2]  1.1.2.2.2
Lagas, Johanna (~17-12-1775) [Dochter van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10.1
Lagas, Johanna (~18-08-1776, †25-12-1846) [Nummer 1.1.2.2.1.2.7]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.2.7
Lagas, Johanna Maria (~05-11-1769) [Dochter van 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1.3.3
Lagas, Johannes (~04-11-1725) [Zoon van 1.1.2.2]  1.1.2.2.6
Lagas, Johannes (~12-03-1786, †29-06-1858) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6]  1.1.2.2.1.10.6; 1.1.2.2.1.10.6.1; 1.1.2.2.1.10.6.2; 1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.4
Lagas, Johannes (~01-02-1789, †10-01-1831) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1; 1.3.3.2.1.1.1.1; 1.3.3.2.1.1.1.3; 1.3.3.2.1.1.1.4; 1.3.3.2.1.1.1.5
Lagas, Johannes (~17-06-1804) [Zoon van 1.3.3.2.1.1]  1.3.3.2.1.1.7
Lagas, Johannes (*09-09-1804) [Nummer 1.3.3.2.1.4.1]  1.3.3.2.1.4.1
Lagas, Johannes (*07-05-1823, †01-04-1903) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Lagas, Johannes (*27-12-1828) [Zoon van 1.3.3.2.1.4.1]  1.3.3.2.1.4.1.2
Lagas, Johannes (*07-04-1870) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.5.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.3
Lagas, Johannes (*07-10-1895) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2
Lagas, Johannes Adrianus (*±1822, †08-10-1897) [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1
Lagas, Johannes Adrianus (*16-02-1862) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1
Lagas, Johannes Adrianus (*23-03-1898) [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1.5
Lagas, Johannes Cornelis (*±1865) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.4.1]  1.3.3.2.1.1.1.4.1
Lagas, Klaas (~22-12-1737) [Zoon van 1.3.3.2]  1.3.3.2.3
Lagas, Liekele (*04-06-1870, †18-06-1870) [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3.1
Lagas, Lissette [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.5
Lagas, Margrieta (*±1819, †30-01-1908) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1.1
Lagas, Maria (~18-05-1766) [Dochter van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2.3
Lagas, Maria (~10-11-1799, †08-11-1869) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.3.5.3
Lagas, Maria (*01-05-1821) [Nummer 1.3.3.2.1.4.3]  1.3.3.2.1.4.3
Lagas, Maria (*04-03-1827, †14-06-1866) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.3
Lagas, Maria (*01-12-1863, †15-03-1864) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.5
Lagas, Maria (*14-07-1866, †26-05-1870) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.7
Lagas, Maria (*22-08-1874, †05-12-1874) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.10
Lagas, Maria | Marya (Marie Jean) [Nummer 1.5.1]  1.9; 1.5; 1.5.1; 1.8
Lagas, Maria Christina [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.2
Lagas, Maria Genoveva Johanna (†08-06-1904) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.3.1
Lagas, Maria Hendrina (~05-07-1795, †28-10-1848) [Nummer 1.3.3.2.1.1.4]  1.3.3.2.1.1.4
Lagas, Marij (~13-05-1677) [Dochter van 1.2]  1.2.4
Lagas, Marinus Christiaan [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.6
Lagas, Marinus Christiaan (*23-08-1910, †18-10-1910) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.4
Lagas, Mario Martinus [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.4
Lagas, Martinus (*13-09-1834, †31-01-1892) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.6
Lagas, N.N. (levenloos *23-12-1875) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3.3
Lagas, N.N. (levenloos *06-05-1926) [Kind van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.5
Lagas, Neeltje (~05-04-1772) [Dochter van 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1.3.4
Lagas, Nicolaes (~08-10-1797) [Zoon van 1.3.3.2.1.1]  1.3.3.2.1.1.5
Lagas, Nicolas (~09-09-1640) [Zoon van 1.1]  1.1.1; 1.2; 1.3
Lagas, Nicolaus (~14-02-1677) [Zoon van 1.3]  1.3.8
Lagas, Petronella (*±1763, †23-05-1821) [Nummer 1.3.3.2.1.3]  1.3.3.2.1.3
Lagas, Petronella (*±1857) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1
Lagas, Petronella Johanna (*16-03-1890) [Dochter van 1.3.3.2.1.1.1.5.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.1.2
Lagas, Philippus (~28-11-1773) [Zoon van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2.6; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.3
Lagas, Philippus (~27-07-1797, †<1804) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5.2
Lagas, Philippus (~15-11-1805) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.7
Lagas, Philippus (*?-03-1860, †24-02-1943) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.1
Lagas, Philippus (*19-01-1865, †21-05-1865) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.6
Lagas, Pieter [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4.4
Lagas, Pieter [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.5
Lagas, Pieter (~13-01-1686) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.3
Lagas, Pieter (~13-07-1749) [Zoon van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1.7
Lagas, Pieter (~31-01-1779) [Zoon van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1.4.5
Lagas, Pieter (*20-08-1878, †05-12-1948) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3
Lagas, Pieter (*02-09-1905) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2
Lagas, Pieter (*05-10-1930, †19-06-2011) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3
Lagas, Pieternella [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2.3
Lagas, Roelof (*28-10-1825, †24-02-1917) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.4]  1.3.3.2.1.1.1.4; 1.3.3.2.1.1.1.4.1; 1.3.3.2.1.1.1.4.2; 1.3.3.2.1.1.1.4.3; 1.3.3.2.1.1.1.4.4; 1.3.3.2.1.1.1.4.5
Lagas, Roelof Jacobus Adrianus (*±1866, †03-07-1926) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.4.2]  1.3.3.2.1.1.1.4.2
Lagas, Sara (*23-02-1869, †21-03-1871) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.8
Lagas, Sara Barbara (*10-03-1848) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.11
Lagas, Sara Maria (*25-05-1876) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.11
Lagas, Sjaak Anthonie (*27-01-1936, †04-03-1989) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2
Lagas, Sjaak Anthony [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.1
Lagas, Susanna (*21-07-1855, †15-10-1855) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.1
Lagas, Susanna (*18-08-1861, †10-03-1950) [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7.2
Lagas, Theodora Johanna [Dochter van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3.3
Lagas, Thomas (~10-04-1774) [Zoon van 1.1.2.2.1.1]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.1.2
Lagas, Wilhelmus (~08-07-1674) [Zoon van 1.3]  1.3.7
Lagas, Wilhelmus (*07-02-1829, †06-09-1907) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.4
Lagas, Wilhelmus (*19-08-1876, †15-03-1877) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.1
Lagas, Wilhelmus Petrus (*02-01-1859, †01-04-1931) [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.3
Lagas, Wilhelmus Petrus (*30-04-1900, †26-12-1954) [Zoon van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.3.2
Lagas, Willem (~18-04-1680) [Zoon van 1.2]  1.2.5
Lagas, Willem (*20-02-1897) [Nummer 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1; 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2
Lagas, Willem Johannes (*±1862, †13-10-1882) [Zoon van 1.3.3.2.1.1.1.5]  1.3.3.2.1.1.1.5.2
Lagas, Zacharias (~20-05-1764) [Zoon van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2.2
Lagas | l’Agache, Aagjen Claes (~11-04-1666) [Nummer 1.2.2]  1.2.2
Lagas | La Gaes, Aechte | Aegje [Nummer 1.3.1]  1.3.1
Lagas | La Gas, Abraham (~01-10-1722) [Zoon van 1.1.2.2]  1.1.2.2.4
Lagas | La Gas, Arie (~25-10-1761) [Zoon van 1.1.2.2.1.1]  1.1.2.2.1.1.1
Lagas | La Gas, Caspar (~04-11-1759) [Zoon van 1.3.3.2.1]  1.3.3.2.1.2
Lagas | La Gas, Hendrik (~14-01-1665) [Nummer 1.3.2]  1.3; 1.3.2; 1.3.2.2; 1.4
Lagas | La Gas, Johannes (Jan) (~20-07-1732) [Nummer 1.3.3.2.1]  1.3.3.2.1; 1.3.3.2.1.1; 1.3.3.2.1.3; 1.3.3.2.1.4
Lagas | La Gas, Johannes (~06-05-1739) [Nummer 1.1.2.2.1.1]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.1
Lagas | La Gas, Kaspar (~15-06-1695) [Zoon van 1.3.2]  1.3; 1.3; 1.3.2.1
Lagas | La Gas, Kasper (~19-10-1698) [Nummer 1.3.2.2]  1.3; 1.3; 1.3.2.2
Lagas | La Gas, Philippus (Philip | Flip) (~28-03-1742) [Nummer 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.2.6; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.3.5; 1.1.2.2.1.3.5.3; 1.1.2.2.1.3.6
Lagas | La Gas | Laegas, Arent (Arij / Ari) (*1716) [Nummer 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.1; 1.1.2.2.1.1; 1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.4.1; 1.1.2.2.1.10
Lagas | La Gas | Lagaas, Jan | Joannes (*1695) [Nummer 1.1.2.2]  1.1.2.2; 1.1.2.2.1
Lagas | La Gas | Lag, Kasper | Kaspert (~03-11-1694) [Nummer 1.3.3.2]  1.3.3.4; 1.3.3.2; 1.3.3.2.1
Lagas | Laegas| La Gas, Abraham (Abram) (~14-06-1744) [Nummer 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.10.3
Lagas | Lagaas, Lijsbeth (~24-05-1693) [Dochter van 1.3.3]  1.3.3.1
Lagas | Lagaas | Lages, Johannes (Jan) (~08-09-1666) [Nummer 1.3.3]  1.3.3; 1.3.3.2
Lagas | Lagaes, Hendrick (~11-03-1664) [Zoon van 1.2]  1.2.1
Lagas | Lagaes, Hendrik (~13-12-1673) [Nummer 1.2.3]  1.2.3
Lagas | Lagaes | La Gache | l’Agache, Nicolaes | Clas | Claes | Claas [Nummer 1.2]  1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.2.2; 1.2.3; 1.3; 1.3; 1.3
Lagas | Lages, Joannes (~25-04-1700) [Zoon van 1.3.3]  1.3.3.4; 1.3.3.2
Lagas | Lagis, Ageta (~20-09-1668) [Dochter van 1.3]  1.3.4
Lagas | Le Gas, Arij (~30-10-1740) [Nummer 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.2.7
Lagas | Le Gas, Johannes Heyndricksz (Jan) (~02-12-1663) [Nummer 1.1.2]  1.9; 1.1.2; 1.1.2.2; 1.2; 1.4
Lagas | Le Gas, Pieter (~14-02-1690) [Zoon van 1.1.2]  1.1.2.1
Lansel, Louisje [Partner van 1.1.2.2.1.4]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.4
Lasschuijt, Abram Daniel (*±1800) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.1
Lasschuijt, Paulus [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.1
Lauter, Pauline [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Leeflang, Willem (*±1810) [Partner van 1.3.3.2.1.1.8]  1.3.3.2.1.1.8
Leek, Catharina (Kaatje) van der (~21-02-1745) [Partner van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10
Leek, Isaak van der [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10
Leeuw, Arnoldus (Arnold) de (*17-12-1888, †25-12-1943) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6
Leeuw, Arnoldus de (*04-04-1917, []04-03-1980) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.2
Leeuw, Cornelis (Cor) de (*25-12-1885, †23-04-1965) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5]  1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5
Leeuw, Dorothea Maria de (*03-02-1851, †21-04-1889) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.2
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (*18-09-1894, †29-11-1896) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.8
Leeuw, Elisabeth Cornelia (Bets) de (*13-09-1908, †08-10-1999) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (*23-11-1914) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.1
Leeuw, Frans Willem de (*21-08-1855) [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Leeuw, Frans Willem (Frans) de (*24-03-1891, †11-10-1965) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Leeuw, Hendrik de (*12-10-1921, []20-05-1969) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.4
Leeuw, Jacoba de [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.6
Leeuw, Jacoba Louisa de (*04-01-1892)  1.1.2.2.1.10.6.3.3
Leeuw, Jacobus Hendrik de [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.5
Leeuw, Jacobus Hendrik de (*02-06-1853, †08-08-1940) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Leeuw, Jacobus Hendrik de (*17-09-1880, †05-05-1881) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.2
Leeuw, Jacobus Hendrik de (*07-09-1883, †23-03-1885) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.4
Leeuw, Jacobus Hendrik de (*19-03-1907) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2
Leeuw, Jan (Jan) de (*16-06-1810, †23-02-1871) [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.2] [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3
Leeuw, Jan de (*24-02-1879, †21-03-1964) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1]  1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1
Leeuw, Jan Frederik de (*16-12-1838, †24-10-1907) [Getuige bij geboorteaangifte van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Leeuw, Jansje de [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6.3
Leeuw, Johannes Frederik (Johan) de (*09-09-1881, †06-03-1965) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.2
Leeuw, W. de [Kind van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.3.1
Leeuwen, Hendrik van (*±1912) [Getuige bij overlijdensaangifte van zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.1
Leeuwen, Marijtje van (†<07-05-1757) [Partner van 1.3.2.2]  1.3.2.2
Ligtvoet, Engelina [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Manneken, Hendrick [Schoonvader van 1.6]  1.6
Manneken, Jacobus (~25-02-1643, †>1684) [Partner van 1.6]  1; 1.6
Manneken, Johannes (~20-03-1667) [Zoon van 1.6]  1.6.1
Marlier, Annetgen Lamberts (*±1642, †<05-12-1671) [Partner van 1.2]  1.2; 1.2.2
Masurel, Jannetge Pietersdr (†<18-03-1702) [Partner van 1.1.3]  1.1.3
Meel, Geertruida (Geertrui) van der (*22-01-1939, †03-01-2000) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2
Ments, Jacobus Johannes (*±23) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.4]  1.1.2.2.1.10.6.4
Meulen, Simon van der (*±1847) [Getuige bij geboorteaangifte van partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1
Moelee, Hendrik [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6
Moelee, Jansje (*09-03-1890, []26-01-1961) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.6
Moen, Johannes Jacobsz [Partner van 1.2.2]  1.2.2
Moen (-e), Hendrick [Schoonvader van 1.5.1]  1.5.1
Moen (-e), Jacobus Hendrickx [Partner van 1.5.1]  1.5; 1.5.1; 1.8
Moen (-e), Trijntgen (~25-05-1681) [Dochter van 1.5.1]  1.5.1.1
Mooij, Elisabeth (*12-06-1909) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.3.1
Moors, Maria Catharina (*±1837, †05-01-1895) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4]  1.3.3.2.1.1.1.4; 1.3.3.2.1.1.1.4.1; 1.3.3.2.1.1.1.4.2; 1.3.3.2.1.1.1.4.3; 1.3.3.2.1.1.1.4.4; 1.3.3.2.1.1.1.4.5
Nachtegeller, Anthonij Joseph [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2
Nachtegeller, Maria Christina (*±1880, †06-02-1947) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3
No, Mary Jean [Partner van 1.5]  1; 1.5; 1.5.1; 1.5.1; 1.5.2
Oldenhof, Hendrika Alberta (*24-02-1855) [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1
Oort, Maria van [Partner van 1.1.2.2.1.3.6]  1.1.2.2.1.3.6
Oosten, Catarina van [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.1
Oude Roge, Pieter van [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.1
Outroggen | Ouden Rogge, Katharina Pieters van [Partner van 1.1.2]  1.1.2; 1.1.2.2
Overmeer, Jacobus [Partner van 1.1.2.2.1.2.7]  1.1.2.2.1.2.7
Pardon, Jacomina (Jacomijntje) [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4
Pasterkamp, Aaltjen Willems (*10-05-1863, †07-05-1942) [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1
Peters, Franciscus Hubertus (*±1865) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.4.5]  1.3.3.2.1.1.1.4.5
Rietkerk, Sjaakje [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3
Rijcxen, Marya [Partner van 1.3]  1.3
Rijkewaard (Reijkewaarts), Eva [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10]  1.1.2.2.1.10
Roelants, Helena  1.6
Rohde, Johanna de [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5]  1.1.2.2.1.3.5
Schaik, Trijntje van [Partner van 1.3.3.2.1]  1.3.3.2.1; 1.3.3.2.1.1; 1.3.3.2.1.3; 1.3.3.2.1.4; 1.3.3.2.1.4
Schouten, Maria [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3]  1.1.2.2.1.3
Sjakleu, Elisabeth [Partner van 1.1.3]  1.1.3
Sjakleu | Chatleu | Caclu, Isaac [Schoonvader van 1.3.3.2]  1.3.3.2
Sjakleu | Chatleu | Caclu, Marijtie [Partner van 1.3.3.2]  1.3.3.4; 1.3.3.2; 1.3.3.2.1
Slingelant, Nelletge Pieters van (†<03-02-1673) [Partner van 1.2]  1.2; 1.3
Smijt, Henderika (*±1813, †25-05-1859) [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.2] [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3
Smit, Aafje (*06-07-1896) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.2]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.2
Taal, Arie [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1
Taal, Jacobus (Jacky) (*14-01-1939, †16-09-1945) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.3
Taal, Jacobus Johannesz (*30-03-1863, †04-08-1919) [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1
Taal, Jacobus Willem (Wim) (*22-05-1935, †11-07-1936) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.1
Taal, Jenneke Elisabeth (Lisette) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.3
Taal, Jens [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1.2
Taal, Jeroen Arie [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.2
Taal, Lieke [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1.1
Taal, Maria (Ria) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.3
Taal, Willem (*08-06-1906, †21-10-1996) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5
Taal, Willem Pieter (Wim) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1
Taal, Willemina Elisabeth Cornelia (Willy) (*06-04-1943, †29-11-1943) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.4
Tryntie (~10-06-1640) [Dochter van 1.7]  1.7.3; 1.8
Vecht, Claes [Schoonvader van 1.3.3]  1.3.3
Vegt | Veght | Vecht | Vege, Elysabeth (Lysbet) (~07-10-1663) [Partner van 1.3.3]  1.3.3; 1.3.3.2
Verhamme, Arnoldus (*±1846) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1
Verhamme, Cornelis (*21-02-1849) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.4
Verhamme, Elisabeth Cornelia (*21-03-1853, †15-09-1930) [Nummer 1.1.2.2.1.10.6.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.6; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.7
Verhamme, Geertrui Christina (*03-04-1859) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.4
Verhamme, Jacobus Lucas [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3
Verhamme, Jannetje (*27-05-1862) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.5
Verhamme, Johannes Fredrik (*01-12-1820) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3]  1.1.2.2.1.10.6.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.2; 1.1.2.2.1.10.6.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5
Versluys, Adrianus [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1
Versluys, Alida (*±1796, †10-09-1850) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1]  1.3.3.2.1.1.1; 1.3.3.2.1.1.1.1; 1.3.3.2.1.1.1.3; 1.3.3.2.1.1.1.4; 1.3.3.2.1.1.1.5
Verstraten, Philippus [Partner van 1.3.3.2.1.3]  1.3.3.2.1.3
Visser, Barend [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.3]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.3
Visser, Jenneke (*03-04-1921, †27-04-2015) [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5
Vos, Arjan Jacco (Arjan) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.1
Vos, Hendrik Egbertus Lukas (Rik) [Partner van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2
Vos, Jan [Schoonvader van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2
Vos, Rianca Aaltje (Rianca) [Dochter van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.2
Vos, Wilbert Lucas (Willbert) [Zoon van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.2.2.3
Vossie | Vassie | Fossij, Jacob (†<28-05-1694) [Partner van 1.3.1]  1.3.1
Vrind, Abraham de [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4
Vrind, Maria de (*±1830, †26-10-1905) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.4
Vrind | Vrient, Willem de [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4
Vrind | Vrient | Vriend, Susanna de (~30-06-1803, †08-12-1871) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4]  1.1.2.2.1.3.5.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.4; 1.1.2.2.1.3.5.4.7
Vroom, Cornelia [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.2
Waal, Johanna Hermina van der [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.5]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.5
Waalwijk, Anna van [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.4.1]  1.3.3.2.1.4.1
Wal, Maartje van der [Schoonmoeder van 1.3.3.2.1.1.1.5.3.1]  1.3.3.2.1.1.1.5.3.1
Walle, Wilhelmina van der [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.4
Wassembarch, Geesje van (~20-11-1667) [Dochter van 1.4]  1.3; 1.4.1
Wassembarch, Margariet van (~11-08-1669) [Dochter van 1.4]  1.3; 1.4.2
Wassenberch, Arent Willemse (Aert) van [Partner van 1.4]  1.1.2; 1.3; 1.3.2; 1.4; 1.6
Weesel, Philippus van [Schoonvader van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1
Weesel / Wesel / Wezel, Joanna (Anna) van (*?-03-1715) [Partner van 1.1.2.2.1]  1.1.2.2.1; 1.1.2.2.1.1; 1.1.2.2.1.1.2; 1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.2.7; 1.1.2.2.1.3; 1.1.2.2.1.4; 1.1.2.2.1.4.1; 1.1.2.2.1.10
Wolper, Alida Wilhelmina [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.10.6.3.3.3]  1.1.2.2.1.10.6.3.3.3
Yperlaan, Willem (†>1729)  1.3.2
Zandbergen, A.T. (*±1937, †?-06-2003) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4
Zeilstra, Bauke L. [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1
Zeilstra, Geertruida (*±1833, †12-06-1870) [Partner van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Zeilstra, Laura [Nummer 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4.2.1; 1.1.2.2.1.10.6.3.3.1.1.5.1
Zeilstra, Liekele Boukes [Schoonvader van 1.3.3.2.1.1.1.3]  1.3.3.2.1.1.1.3
Zijt, Abigael van [Schoonmoeder van 1.1.2.2.1.2]  1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.2; 1.1.2.2.1.2.2
Zoutendijk, Jacobus [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3
Zoutendijk, Jannetje (*03-03-1906) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3]  1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.3; 1.1.2.2.1.3.5.4.4.2.2.3.4
Zwijger, Carolus de [Schoonvader van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7
Zwijger, Susanna de (*±1834, †14-06-1866) [Partner van 1.1.2.2.1.3.5.4.7]  1.1.2.2.1.3.5.4.7; 1.1.2.2.1.3.5.4.7.1

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 23-10-2016 10:49 door A. Taal