Parenteel van Cornielus | Kneles Zeilstra - vo (voorouder)

Gebaseerd op bestand d.d.: 31 jan 2017


1 Cornielus | Kneles Zeilstra - vo.
Bijzonderheid:
Tweemaal was een Zeilstra gehuwd met een Lagas, een oudere Leidse immigranten familie.
Herkomst:
Deze familie Zeilstra is afkomstig uit Earnewâld / Eernewoude e.o., een Fries dorp in de gemeente Tietjerksteradeel. De mannen waren veenboer en/of schipper. Men hield zich niet enkel bezig met het winnen van de toenmalige brandstof turf, maar ook met het verhandelen daarvan. In de steden was meer koopkrachtige vraag, en daarheen vervoerden de schippers.

De gezinnen woonden op het schip. Dit verklaart waarom kinderen in uiteenlopende plaatsen werden geboren. Leiden werd de favoriete pleisterplaats. Vaak lag men aan de "Oude Rijn". Familieleden en collega handelaren vanuit de omgeving waren vaak getuigen bij de geboorteaangiften.
De vele familiegebeurtenissen te Leiden, betekenden niet dat de betreffende "Zeilstra" daar ook officieel woonde, maar bijvoorbeeld in Heerenveen.

Toen Nederland een onderdeel was van het Franse keizerrijk onder Napoleon, moesten ook de families die geen achternaam/familienaam droegen, er eentje kiezen. In 1811 kozen 17 personen in Friesland deze familienaam. Zij werden geregistreerd als Zeilstra of Zeylstra. Baucke Cornielus ondertekende de acte van naamaanneming met "Zeijlstraa". Schrijfwijzen waren in voorgaande eeuwen verre van gestandaardiseerd.

In de loop van de generaties werd turfhandel, kolenhandel en vervolgens ook handel in huisbrandolie. In de 20e eeuw kende Leiden brandstoffenhandels van Zeilstra’s in de Langebrug (nrs. 101, 91 en 48) en de Kloksteeg (nr. 5). De komst van het aardgas maakte deze branche een kopje kleiner.
Kind van Cornielus uit onbekende relatie:
1 Bauke Cornelis | Baucke Cornielus Zeilstra - vo. Volgt 1.1.
1.1 Bauke Cornelis | Baucke Cornielus Zeilstra - vo, zoon van Cornielus | Kneles Zeilstra - vo (zie 1). Bauke is overleden in 1760.
Afkomst:
Mogelijkheid van tweede huwelijk:
Bauke Cornelis; tr. (ond. Bergum 19 maart 1730) Sytske Eelses (bdn v B.); ki. (ged. Bergum): Tjitske, 8 maart 1732, Antje 21 juni 1733, Antje, 12 aug. 1736
Maar onwaarschijnlijk vanwege geboorten in 1733.

Bauke Cornelis; Gedoopt Bergum 16 jan. 1701
Vader - zoon van Cornelis Baukes
Moeder - Antje Rykeles
Herkomst:
In 1811 kozen 17 personen in Friesland deze familienaam. Baucke Cornielus ondertekende de acte van naamaanneming met "Zeijlstraa". Schrijfwijzen waren in voorgaande eeuwen verre van gestandaardiseerd.
Bauke trouwde op 23-01-1718 in Eernewoude (Fr) met Ymke Pieters | Imckien Pytters. Ymke is overleden in 1782.
Kinderen van Bauke en Ymke:
1 Sytske Zeilstra - vo [1.1.1]. Zij is gedoopt op 03-12-1719 in Eernewoude (Fr).
2 [waarschijnlijk] Cornelis Zeilstra - vo [1.1.2]. Hij is gedoopt op 08-03-1722 in Eernewoude (Fr).
3 Pieter Baukes (Pijter) Zeilstra - vo, gedoopt op 21-11-1723 in Eernewoude (Fr). Volgt 1.1.3.
4 Bauckyen Zeilstra - vo [1.1.4]. Hij is gedoopt op 10-11-1726 in Eernewoude (Fr).
5 [waarschijnlijk] Kornelys Zeilstra - vo [1.1.5]. Hij is gedoopt op 06-02-1729 in Eernewoude (Fr).
6 Corneelis Zeilstra - vo, gedoopt op 30-07-1730 in Eernewoude (Fr). Volgt 1.1.6.
7 Wybe Zeilstra - vo [1.1.7]. Hij is gedoopt op 01-03-1733 in Eernewoude (Fr).
8 [waarschijnlijk] Bonse Zeilstra - vo [1.1.8]. Hij is gedoopt op 17-07-1735 in Eernewoude (Fr).
9 [waarschijnlijk] Gelske Zeilstra - vo [1.1.9]. Zij is gedoopt op 09-03-1738 in Eernewoude (Fr).
10 [waarschijnlijk] Bonse Zeilstra - vo [1.1.10]. Hij is gedoopt op 17-07-1740 in Eernewoude (Fr).
11 [waarschijnlijk] Bontie Zeilstra - vo [1.1.11]. Hij is gedoopt op 03-03-1743 in Eernewoude (Fr).
1.1.3 Pieter Baukes (Pijter) Zeilstra - vo, zoon van Bauke Cornelis | Baucke Cornielus Zeilstra - vo (zie 1.1) en Ymke Pieters | Imckien Pytters. Hij is gedoopt op 21-11-1723 in Eernewoude (Fr). Pijter is overleden op 15-03-1807 in Eernewoude (Fr), 83 jaar oud.
Beroep:
Veenbaas (te Wartena (Fr))
Pijter trouwde, 29 jaar oud, op 28-01-1753 in Eernewoude (Fr) met Roelofke Aukes.
Kinderen van Pijter en Roelofke:
1 Auke Zeilstra - vo [1.1.3.1], geboren op 16-07-1754 in Eernewoude (Fr).
2 Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa, geboren op 01-09-1756 in Eernewoude (Fr). Volgt 1.1.3.2.
3 Wybe Zeilstra - vo [1.1.3.3], geboren op 15-01-1759.
4 Piebe Zeilstra - vo [1.1.3.4], geboren op 23-01-1761.
5 Cornelis Zeilstra - vo [1.1.3.5], geboren op 01-09-1763.
6 Bonse Zeilstra - vo [1.1.3.6], geboren op 13-04-1766.
7 Lykele Zeilstra - vo [1.1.3.7], geboren op 13-04-1766.
8 Ymke Zeilstra - vo [1.1.3.8], geboren op 16-09-1768.
zeilstra_naamsaanname_1811.jpg
1 Zeilstra naamsaanname 1811
1.1.3.2 Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (afb. 1) is geboren op 01-09-1756 in Eernewoude (Fr), zoon van Pieter Baukes (Pijter) Zeilstra - vo (zie 1.1.3) en Roelofke Aukes. Bauke is overleden op 01-10-1826 in Leyden (Z.H.), 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
Beroep:
Schipper
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Bauke trouwde, 27 jaar oud, op 20-06-1784 in Eernewoude (Fr) met Geertje Johannes (-dr) Mulder, ongeveer 19 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1765 in Garijp (Fr), dochter van Johannes Hendriks Mulder en Geertje Harms. Geertje is overleden op 02-11-1846 in Schiedam (Z.H.), ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1846.
Kinderen van Bauke en Geertje:
1 Tjitske Zeilstra, geboren op 19-02-1785 in Koudum - Galamadammen (Fr). Volgt 1.1.3.2.1.
2 Pieter Zeilstra, geboren op 25-11-1788 in Eernewoude (Fr). Volgt 1.1.3.2.2.
3 Johannes Zeilstra, geboren op 29-10-1793 in Eernewoude (Fr). Volgt 1.1.3.2.3.
4 Liekele | Lykle Baukes Zeilstra, geboren op 12-07-1796 in Peperga (Fr). Volgt 1.1.3.2.4.
5 Hendrik Baukes Zeilstra, geboren op 24-03-1799 in Westzaandam (N.H.). Volgt 1.1.3.2.5.
6 Roelof Baukes Zeilstra, geboren op 13-01-1802 in Eernewoude (Fr). Volgt 1.1.3.2.6.
7 Wybe Baukes Zeilstra, geboren op 03-01-1805 in Westzaandam (N.H.). Volgt 1.1.3.2.7.
8 Jelkjen Zeilstra [1.1.3.2.8], geboren op 09-08-1809 in Eernewoude (Fr).
1.1.3.2.1 Tjitske Zeilstra is geboren op 19-02-1785 in Koudum - Galamadammen (Fr), dochter van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder. Tjitske trouwde, 22 jaar oud, op 30-03-1807 in Eernewoude (Fr) met Klaas Klases Postma.
1.1.3.2.2 Pieter Zeilstra is geboren op 25-11-1788 in Eernewoude (Fr), zoon van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder.
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 30-01-1816 in Oldeboorn (Fr) met Sjoukjen Berends Hoekstra, ongeveer 23 jaar oud. Sjoukjen is geboren omstreeks 1793 in Haskerdijken (Fr).
1.1.3.2.3 Johannes Zeilstra is geboren op 29-10-1793 in Eernewoude (Fr), zoon van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder.
Beroep:
Turf en hout verkoper
Bijzonderheid:
Zeilstra, Johannes Baukes schipper, geb. Bergum 29.10.1793, wonende te Eernewoude; zoon van Bauke Pieters Zielstra (?) en Grietje Johannes
loteling kanton Bergum lichting 1813; plaatsvervanger Sierd Ruurds Adema
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 10-09-1818 in Leiden (Z.H.) met Jeltje Johannes Westerdijk, 27 jaar oud. Jeltje is geboren op 23-12-1790 in Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Pieters en Aaltje Ates.
1.1.3.2.4 Liekele | Lykle Baukes Zeilstra is geboren op 12-07-1796 in Peperga (Fr), zoon van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder. Liekele is overleden op 14-06-1874 in Leyden (Z.H.), 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1874.
Adressen:
Vaartuig "Nije Haske". Liggend op / aan de oude Rijn, Leyden (Z.H.) (Schip genoemd naar de plaats waar Ytje Hendriks vandaan kwam.)
van voor 1829     Peperga (Fr) (Volkstelling)
tot 1870     Langebrug, Leyden (Z.H.) (Overlijdensadres)
Beroep:
Schipper
Geboorte:
Als geboorteplaats wordt ook wel genoemd : Tietjerksteradeel - Eernewoude | Earnewâld (Fr)
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Getuige bij:
06-06-1840     geboorteaangifte Tjiske Zeilstra (geb. 1840) [zie 1.1.3.2.7.5]    [oom vaderszijde]
04-09-1844     geboorteaangifte Hilkjen Zeilstra (1844-1844) [zie 1.1.3.2.7.8]    [oom vaderszijde]
Liekele trouwde, 36 jaar oud, op 15-07-1832 in Haskerland (Fr) met Ida | Ytje Hendriks de Haan, 19 jaar oud. Ida is geboren op 01-04-1813 in Heerenveen - Nijehaske (Fr), dochter van Hendrik Eizes de Haan en Stientje Cornelis de Vries. Ida is overleden op 28-02-1878 in Leyden (Z.H.), 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1878.
Kinderen van Liekele en Ida:
1 Geertruida Zeilstra, geboren op 03-04-1833 in Haarlem (N.H.). Volgt 1.1.3.2.4.1.
2 Hendrik Zeilstra, geboren omstreeks 1834 in Zwartsluis (Ov). Volgt 1.1.3.2.4.2.
3 Bauke Zeilstra, geboren op 01-12-1836 in Leijden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.
4 Cornelis Zeilstra [1.1.3.2.4.4], geboren op 07-06-1839 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1839.
5 Wiebe Zeilstra [1.1.3.2.4.5], geboren op 23-09-1841 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1841.
6 Steijntje Zeilstra [1.1.3.2.4.6], geboren op 07-02-1844 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1844. Steijntje is overleden op 28-02-1844 in Leyden (Z.H.), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1844.
Geboorte:
Geboren aan de haven
7 Cornelis Zeilstra [1.1.3.2.4.7], geboren op 07-04-1848 in Ameide (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-04-1848. Cornelis is overleden op 08-09-1920 in Leiden (Z.H.), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-09-1920.
Geboorte:
Geboren op schip liggend in de haven.
8 Gesina Zeilstra, geboren op 19-01-1851 in Leyden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.8.
1.1.3.2.4.1 Geertruida Zeilstra is geboren op 03-04-1833 in Haarlem (N.H.), dochter van Liekele | Lykle Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.4) en Ida | Ytje Hendriks de Haan. Geertruida is overleden op 12-06-1870 in Leiden (Z.H.), 37 jaar oud.
Adres:
Langebrug, Leyden (Z.H.)
Geertruida trouwde, 36 jaar oud, op 26-05-1869 in Leiden (Z.H.) met Johannes Lagas, 46 jaar oud. Johannes is geboren op 07-05-1823 in Utrecht (U), zoon van Johannes Lagas en Alida Versluys. Johannes is overleden op 01-04-1903 in Leiden (Z.H.), 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1903. Johannes trouwde later op 11-06-1873 in Leiden (Z.H.) met Jannetje van Houten (±1834-1907).
Adres:
Langebrug, Leyden (Z.H.)
Kind van Geertruida en Johannes:
1 Liekele Lagas [1.1.3.2.4.1.1], geboren op 04-06-1870 in Leiden (Z.H.). Liekele is overleden op 18-06-1870 in Leiden (Z.H.), 14 dagen oud.
1.1.3.2.4.2 Hendrik Zeilstra is geboren omstreeks 1834 in Zwartsluis (Ov), zoon van Liekele | Lykle Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.4) en Ida | Ytje Hendriks de Haan. Hendrik is overleden op 17-04-1874 in Lemsterland (Fr), ongeveer 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1874. Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 09-11-1862 in Lemsterland (Fr) met Trijntje van der Meulen, ongeveer 32 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1830 in Lemmer (Fr).
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Liekele Zeilstra [1.1.3.2.4.2.1], geboren op 11-01-1863 in Lemsterland (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1863.
2 Ida Zeilstra [1.1.3.2.4.2.2], geboren op 03-03-1867 in Lemsterland (Fr).
3 Fokje Zeilstra [1.1.3.2.4.2.3], geboren op 26-02-1870 in Sneek (Fr).
4 Bauke Zeilstra [1.1.3.2.4.2.4], geboren op 10-02-1874 in Lemsterland (Fr).
1.1.3.2.4.3 Bauke Zeilstra is geboren op 01-12-1836 in Leijden (Z.H.), zoon van Liekele | Lykle Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.4) en Ida | Ytje Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1836. Bauke is overleden op 16-06-1909 in Leiden (Z.H.), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1909.
Beroepen:
Schipper
koopman
Geboorte:
Geboren op schip liggend in de haven van Leiden.
Getuige bij:
24-07-1901     geboorteaangifte Trijntje Zeilstra (geb. 1901) [zie 1.1.3.2.4.3.3.1]    [grootvader vaderszijde]
Bauke trouwde, 31 jaar oud, op 04-03-1868 in Leiden (Z.H.) met Trijntje Ruiter, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1844 in Blokzijl (Ov), dochter van Sybrand Ruiter en Trijntje Hoen. Trijntje is overleden op 08-01-1927 in Leiden (Z.H.), ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1927.
Kinderen van Bauke en Trijntje:
1 Ida Zeilstra [1.1.3.2.4.3.1], geboren op 11-06-1869 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1869. Ida is overleden op 20-11-1869 in Kuinre (Fr), 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1869.
2 Liekele Bauke Zeilstra, geboren op 07-07-1870 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.2.
3 Sybrand (Sijbrand) Zeilstra, geboren op 30-09-1872 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.3.
4 Ida Zeilstra, geboren op 07-12-1874 in Kuinre (Fr). Volgt 1.1.3.2.4.3.4.
5 Jan Bouke Zeilstra [1.1.3.2.4.3.5], geboren in 1877. Jan is overleden op 04-03-1878 in Leiden (Z.H.), 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1878.
6 Trijntje Zeilstra [1.1.3.2.4.3.6], geboren op 01-02-1879 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1879. Trijntje is overleden op 22-10-1879 in Leiden (Z.H.), 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1879.
7 Hendrik Zeilstra, geboren op 02-06-1880 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.7.
8 Jan Zeilstra, geboren op 10-08-1882 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.8.
9 Trijntje Zeilstra, geboren op 04-01-1885 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.9.
10 Wiebe Zeilstra, geboren op 27-05-1887 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.10.
1.1.3.2.4.3.2 Liekele Bauke Zeilstra is geboren op 07-07-1870 in Leiden (Z.H.), zoon van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1870. Liekele is overleden op 16-01-1937 in Leiden (Z.H.), 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1937.
Adressen:
Diefsteeg 19, Leiden (Z.H.)
vanaf 1870     Langebrug, Leiden (Z.H.) (Geboorteadres)
Beroepen:
Knecht in een brandstoffenhandel
Handelaar in brandstoffen
Getuige bij:
22-04-1907     geboorteaangifte Bouke Zeilstra (geb. 1907) [zie 1.1.3.2.4.3.3.3]    [oom vaderszijde]
30-07-1914     geboorteaangifte Cornelis Zeilstra (1914-1915) [zie 1.1.3.2.4.3.8.2]    [oom vaderszijde]
Liekele trouwde, 33 jaar oud, op 29-06-1904 in Leiden (Z.H.) met Jacobjen de Lange, ongeveer 29 jaar oud. Jacobjen is geboren omstreeks 1875 in Kuinre (Fr), dochter van Luite de Lange en Marrigje Kok. Jacobjen is overleden op 02-06-1945 in Oegstgeest (Z.H.), ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1945.
Kinderen van Liekele en Jacobjen:
1 Baudina Zeilstra [1.1.3.2.4.3.2.1], geboren op 02-09-1906 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1906. Baudina is overleden op 09-10-1906 in Leiden (Z.H.), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1906.
2 Bauke Luite Zeilstra, geboren op 14-12-1907 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.2.2.
3 Luite Zeilstra [1.1.3.2.4.3.2.3], geboren op 26-08-1909 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-08-1909. Luite is overleden op 17-04-1934 in Leiden (Z.H.), 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1934.
1.1.3.2.4.3.2.2 Bauke Luite Zeilstra is geboren op 14-12-1907 in Leiden (Z.H.), zoon van Liekele Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.2) en Jacobjen de Lange. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1907. Bauke is overleden op 15-08-1975 in Leiden (Z.H.), 67 jaar oud. Hij is begraven op 18-08-1975 in Leiden - Algemene Begraafplaats Rhijnhof.
Beroep:
Houtbewerker
Bauke trouwde, 27 jaar oud, op 11-09-1935 in Leiden (Z.H.) met Jannetje van Wezel, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 29-08-1935 in Leiden (Z.H.) in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren omstreeks 1910 in Leiden (Z.H.), dochter van Salomon van Wezel en Jannetje van der Velden.
Kinderen van Bauke en Jannetje:
1 Bauke Luite Zeilstra. Volgt 1.1.3.2.4.3.2.2.1.
2 Rudolf Zeilstra [1.1.3.2.4.3.2.2.2].
1.1.3.2.4.3.2.2.1 Bauke Luite Zeilstra, zoon van Bauke Luite Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.2.2) en Jannetje van Wezel. Bauke trouwde met C. J. W. (Rineke) Koning.
Kinderen van Bauke en Rineke:
1 Bauke Luite Zeilstra, geboren op 25-08-1961 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.
2 Karin Zeilstra [1.1.3.2.4.3.2.2.1.2].
1.1.3.2.4.3.2.2.1.1 Bauke Luite Zeilstra is geboren op 25-08-1961 in Leiden (Z.H.), zoon van Bauke Luite Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.2.2.1) en C. J. W. (Rineke) Koning. Bauke is overleden op 13-11-2016 in Sassenheim (Z.H.), 55 jaar oud. Hij is gecremeerd op 17-11-2016 in Lisse (Z.H.). Bauke trouwde, 22 jaar oud, in 06-1984 in Leiden (Z.H.) met Alida Maria (Zus) Lagas, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Zus is geboren op 25-03-1961, dochter van Sjaak Anthonie Lagas en Geertruida (Geertrui) van der Meel. Zus is overleden op 23-06-2016 om 14:20 in Warmond (Z.H.), 55 jaar oud. Zij is begraven op 28-06-2016 in Warmond (Z.H.), Begraafplaats de Oude Toren.
Adres:
vanaf 04-?-1959     Woonwagenkamp Warmonderweg, Sassenheim (Z.H.)
Afkomst:
Van deze Leidse familie zijn vele aliassen bekend zoals: L’ Agache, Lagache, Agache. Zij komen oorspronkelijk uit Belgie en zijn rond 1650 naar Leiden getrokken om in de lakenindustrie te werken.
Jan Adrianus Lagas "de Oude" (*1800 +1853) trouwde in Utrecht met Hadewich van Eck (*1794 +1864).
Hun kleinzoon Jan Adrianus Lagas sr.(*1858 +1921) trok naar Amsterdam waar hij Martha Voerman (*1859 +1923) trouwde.
Hun kleindochter Johanna Adriana Lagas (*1923 +1989) huwde Otto Werenfridus van den Bosch uit Utrecht.
Naamwijziging:
La Gache
L’Agache
Kind van Bauke en Zus:
1 Laura Zeilstra. Volgt 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1.
1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1 Laura Zeilstra, dochter van Bauke Luite Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1) en Alida Maria (Zus) Lagas. Laura ging samenwonen met Willem Pieter (Wim) Taal. Wim is een zoon van Arie Taal en Jannigje Cornelia Pieternella (Janny) van den Hoek.
Kinderen van Laura en Wim:
1 Lieke Taal [1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1.1].
2 Jens Taal [1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1.2].
1.1.3.2.4.3.3 Sybrand (Sijbrand) Zeilstra is geboren op 30-09-1872 in Leiden (Z.H.), zoon van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Sijbrand is overleden op 18-02-1942 in Kuinre (Fr), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1942.
Beroep:
Brandstofhandelaar (Kloksteeg 5, Leiden)
Getuige bij:
12-06-1913     geboorteaangifte Bauke Zeilstra (1913-1921) [zie 1.1.3.2.4.3.8.1]    [oom vaderszijde]
Sijbrand trouwde, 27 jaar oud, op 21-02-1900 in Leiden (Z.H.) met Maria Elisabeth Knotter, 23 jaar oud. Maria is geboren op 17-11-1876 in Leyden (Z.H.), dochter van Meindert Huibert Knotter en Maria Elisabeth Kuiven. Maria is overleden op 15-08-1948 in Leiden (Z.H.), 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1948.
Kinderen van Sijbrand en Maria:
1 Trijntje Zeilstra, geboren op 23-07-1901 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.3.1.
2 Maria Elisabeth (Marta Elisabeth) Zeilstra [1.1.3.2.4.3.3.2], geboren op 10-10-1903 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1903. Marta Elisabeth is overleden op 14-07-1904 in Leiden (Z.H.), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1904.
3 Bouke Zeilstra [1.1.3.2.4.3.3.3], geboren op 20-04-1907 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1907. Bij de geboorteaangifte van Bouke was de volgende getuige aanwezig: Liekele Bauke Zeilstra (1870-1937) [zie 1.1.3.2.4.3.2] [oom vaderszijde].
Beroep:
Brandstofhandelaar (Zet de handel van vader Sybrand voort. Kloksteeg 5.)
Bijzonderheid:
M.i.v. 11 mei 1959, op eigen verzoek onder curatele gesteld.
Per 25 september 1967 weer opgeheven.
4 Meindert Huibert Zeilstra [1.1.3.2.4.3.3.4], geboren op 25-10-1908 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1908. Meindert is overleden op 25-10-1908 in Leiden (Z.H.), geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1908.
1.1.3.2.4.3.3.1 Trijntje Zeilstra is geboren op 23-07-1901 in Leiden (Z.H.), dochter van Sybrand (Sijbrand) Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.3) en Maria Elisabeth Knotter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1901. Bij de geboorteaangifte van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Bauke Zeilstra (1836-1909) [zie 1.1.3.2.4.3] [grootvader vaderszijde] en Meindert Huibert Knotter (geb. ±1845) [grootvader moederszijde]. Trijntje trouwde, 19 jaar oud, op 18-11-1920 in Leiden (Z.H.) met Abraham Dreef, ongeveer 21 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1899 in Leiden (Z.H.), zoon van Nicolaas Dreef en Johanna Teske.
1.1.3.2.4.3.4 Ida Zeilstra is geboren op 07-12-1874 in Kuinre (Fr), dochter van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Ida is overleden op 15-09-1931 in Leiden (Z.H.), 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1931. Ida trouwde, 30 jaar oud, op 10-05-1905 in Leiden (Z.H.) met Dirk Spierenburg.
1.1.3.2.4.3.7 Hendrik Zeilstra is geboren op 02-06-1880 in Leiden (Z.H.), zoon van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1880. Hendrik is overleden op 03-11-1949 in Leiden (Z.H.), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1949. Hij is begraven op 07-11-1949 in Leiden - Algemene Begraafplaats Rhijnhof. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 01-09-1909 in Leiden (Z.H.) met Wilhelmina Cossee, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Wilhelmina is geboren op 04-08-1883 in Zoeterwoude (Z.H.), dochter van Pieter Cossee en Wijntje van der Voort. Wilhelmina is overleden op 25-01-1964 in Leiden (Z.H.), 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1964.
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Hendrik Bauke Zeilstra [1.1.3.2.4.3.7.1].
2 Wynand Zeilstra [1.1.3.2.4.3.7.2].
1.1.3.2.4.3.8 Jan Zeilstra is geboren op 10-08-1882 in Leiden (Z.H.), zoon van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1882. Jan is overleden op 06-10-1958 in Leiden (Z.H.), 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1958.
Beroepen:
Brandstofhandelaar
Turfkoopman
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 28-08-1912 in Leiden (Z.H.) met Maria Willemina Dijkxhoorn, 28 jaar oud. Maria is geboren op 10-08-1884 in Rotterdam (Z.H.), dochter van Cornelis Dijkxhoorn en Willemina de Visser. Maria is overleden op 06-11-1949 in Rotterdam (Z.H.), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1949.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Bauke Zeilstra [1.1.3.2.4.3.8.1], geboren op 11-06-1913 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1913. Bij de geboorteaangifte van Bauke waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs Leendert ’t Hart [zie 1.1.3.2.4.3.9] [aangetrouwde oom vaderszijde] en Sijbrand Zeilstra (1872-1942) [zie 1.1.3.2.4.3.3] [oom vaderszijde]. Bauke is overleden op 24-12-1921 in Leiden (Z.H.), 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1921.
2 Cornelis Zeilstra [1.1.3.2.4.3.8.2], geboren op 29-07-1914 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1914. Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Liekele Bauke Zeilstra (1870-1937) [zie 1.1.3.2.4.3.2] [oom vaderszijde]. Cornelis is overleden op 22-02-1915 in Leiden (Z.H.), 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1915.
3 Jan Zeilstra, geboren op 18-02-1916 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.8.3.
4 Wilhelmina Zeilstra, geboren op 31-10-1917 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.8.4.
5 Hendrik Wiebe Zeilstra, geboren in 06-1919 in Leiden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.4.3.8.5.
6 Boukje Zeilstra. Volgt 1.1.3.2.4.3.8.6.
7 Maria Wilhelmina Zeilstra. Volgt 1.1.3.2.4.3.8.7.
1.1.3.2.4.3.8.3 Jan Zeilstra is geboren op 18-02-1916 in Leiden (Z.H.), zoon van Jan Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.8) en Maria Willemina Dijkxhoorn.
Beroep:
Brandstofhandelaar
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 06-09-1939 in Leiden (Z.H.) met Maria Elisabeth Lagerman, 25 jaar oud. Maria is geboren op 29-08-1914 in Leiden (Z.H.), dochter van Gijsbert Lagerman en Jacoba Crama.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Jacoba Zeilstra [1.1.3.2.4.3.8.3.1].
2 Boukje C. Zeilstra [1.1.3.2.4.3.8.3.2].
1.1.3.2.4.3.8.4 Wilhelmina Zeilstra is geboren op 31-10-1917 in Leiden (Z.H.), dochter van Jan Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.8) en Maria Willemina Dijkxhoorn. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 17-01-1940 in Leiden (Z.H.) met Cornelis Koekebakker, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-03-1916 in Den Haag (Z.H.), zoon van Leendert Koekebakker en Jacoba Kulk.
1.1.3.2.4.3.8.5 Hendrik Wiebe Zeilstra is geboren in 06-1919 in Leiden (Z.H.), zoon van Jan Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.8) en Maria Willemina Dijkxhoorn. Hendrik is overleden op 18-09-1967 in Leiden (Z.H.), 48 jaar oud. Hij is begraven op 21-09-1967 in Leiden - Algemene Begraafplaats Rhijnhof. Hendrik trouwde met C. Verkoren.
1.1.3.2.4.3.8.6 Boukje Zeilstra, dochter van Jan Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.8) en Maria Willemina Dijkxhoorn. Boukje begon een relatie met Piket.
1.1.3.2.4.3.8.7 Maria Wilhelmina Zeilstra, dochter van Jan Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3.8) en Maria Willemina Dijkxhoorn. Maria begon een relatie met Loovens.
1.1.3.2.4.3.9 Trijntje Zeilstra is geboren op 04-01-1885 in Leiden (Z.H.), dochter van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1885. Trijntje is overleden op 10-12-1958 in Leiden (Z.H.), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1958. Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op 26-06-1912 in Leiden (Z.H.) met Matthijs Leendert ’t Hart.
Getuige bij:
12-06-1913     geboorteaangifte Bauke Zeilstra (1913-1921) [zie 1.1.3.2.4.3.8.1]    [aangetrouwde oom vaderszijde]
1.1.3.2.4.3.10 Wiebe Zeilstra is geboren op 27-05-1887 in Leiden (Z.H.), zoon van Bauke Zeilstra (zie 1.1.3.2.4.3) en Trijntje Ruiter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-05-1887. Wiebe:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-11-1915 in Leiden (Z.H.) met Catharina Maria van der Bent, 30 jaar oud. Catharina is geboren op 30-12-1884 in Leiden (Z.H.), dochter van Cornelis van der Bent en Johanna Rijkje van Weeren. Van de geboorte is aangifte gedaan. Catharina is overleden op 06-03-1916 in Leiden (Z.H.), 31 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1916. Zij is begraven op 09-03-1916 in Leiden - Algemene Begraafplaats Rhijnhof.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 21-04-1920 in Leiden (Z.H.) met Geertruida Susanna Cornelia Blöte, 33 jaar oud, nadat zij op 08-04-1920 in Leiden (Z.H.) in ondertrouw zijn gegaan. Geertruida is geboren op 03-09-1886 in Leiden (Z.H.), dochter van Adrianus Theodorus Blöte en Geertruida Dool. Van de geboorte is aangifte gedaan. Geertruida is overleden op 07-02-1983 in Leiden (Z.H.), 96 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1983 in Leiden - Algemene Begraafplaats Rhijnhof.
Kind van Wiebe en Geertruida:
1 Geertruida Zeilstra [1.1.3.2.4.3.10.1].
1.1.3.2.4.8 Gesina Zeilstra is geboren op 19-01-1851 in Leyden (Z.H.), dochter van Liekele | Lykle Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.4) en Ida | Ytje Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1851. Gesina is overleden na 1939, minstens 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1851.
Geboorte:
Geboren op het schip, liggend in de Heerengracht.
Gesina trouwde, 25 jaar oud, op 10-01-1877 in Leiden (Z.H.) met Egbert Brouwer, 24 jaar oud. Egbert is geboren op 09-12-1852 in Oldemarkt (Ov), zoon van Geert Brouwer en Maria Velsink.
Beroep:
Schipper
1.1.3.2.5 Hendrik Baukes Zeilstra is geboren op 24-03-1799 in Westzaandam (N.H.), zoon van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder. Hij is gedoopt in Bergum (Fr). Hendrik is overleden op 17-10-1849 in Nijehaske (Fr), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1849.
Adres:
Schip liggend aan den Oude Rijn, wijk 6 no 151, Leyden (Z.H.)
Beroep:
Schipper
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 31-12-1834 in Leyden (Z.H.) met Pietertjen Jans van Els (-t), 23 jaar oud. Pietertjen is geboren op 13-04-1811 in Steggerda (Fr), dochter van Jan Obben van Els en Geesgen Wybes Bosma.
Adres:
Schip liggend aan den Oude Rijn, wijk 6 no 151, Leyden (Z.H.)
Kinderen van Hendrik en Pietertjen:
1 Geertje Zeilstra [1.1.3.2.5.1], geboren op 17-03-1838 in Leiden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1838.
Adres:
Schip liggend aan den Oude Rijn, wijk 6 no 151, Leyden (Z.H.) (Geboorteadres)
2 Geesje Zeilstra [1.1.3.2.5.2], geboren op 26-12-1839 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1839. Bij de geboorteaangifte van Geesje waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Baukes Zeilstra (geb. 1802) [zie 1.1.3.2.6] [oom vaderszijde] en Wybe Baukes Zeilstra (geb. 1805) [zie 1.1.3.2.7] [oom vaderszijde]. Geesje is overleden op 30-04-1841 in Leyden (Z.H.), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1841.
3 Geertje Zeilstra [1.1.3.2.5.3], geboren op 18-01-1842 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1842. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Wybe Baukes Zeilstra (geb. 1805) [zie 1.1.3.2.7] [oom vaderszijde].
4 Jan Zeilstra [1.1.3.2.5.4], geboren op 14-11-1843 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-11-1843. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Wybe Baukes Zeilstra (geb. 1805) [zie 1.1.3.2.7] [oom vaderszijde]. Jan is overleden op 04-03-1851 in Spaardam (N.H.), 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1851.
5 Bauke Zeilstra, geboren op 27-03-1846 in Leyden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.5.5.
6 Hendrik Zeilstra [1.1.3.2.5.6], geboren op 26-04-1848 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1848.
1.1.3.2.5.5 Bauke Zeilstra is geboren op 27-03-1846 in Leyden (Z.H.), zoon van Hendrik Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.5) en Pietertjen Jans van Els (-t). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1846. Bij de geboorteaangifte van Bauke was de volgende getuige aanwezig: Wybe Baukes Zeilstra (geb. 1805) [zie 1.1.3.2.7] [oom vaderszijde]. Bauke is overleden op 19-05-1932 in Leiden (Z.H.), 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1932. Bauke trouwde, 24 jaar oud, op 25-09-1870 in Spaardam (N.H.) met Maria Hartog, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1850, dochter van Pieter Hartog en Catharina Baalbergen. Maria is overleden op 19-01-1931 in Leiden (Z.H.), ongeveer 81 jaar oud. Zij is begraven op 21-01-1931 in Leiden - Algemene Begraafplaats Rhijnhof.
1.1.3.2.6 Roelof Baukes Zeilstra is geboren op 13-01-1802 in Eernewoude (Fr), zoon van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder.
Adressen:
Oude Vest, Leyden (Z.H.)
Verwerstraat wijk 8, Leyden (Z.H.)
Beroep:
Schipper
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Getuige bij:
07-10-1831     geboorteaangifte Bauke Zeilstra (1831-1885) [zie 1.1.3.2.7.1]    [oom vaderszijde]
27-12-1839     geboorteaangifte Geesje Zeilstra (1839-1841) [zie 1.1.3.2.5.2]    [oom vaderszijde]
Roelof trouwde, 27 jaar oud, op 04-03-1829 in Amsterdam (N.H.) met Jankie Bruining. Jankie is een dochter van Johan Adriaan Bruining en Geertruij Schoonderbeek.
Adres:
Oude Vest, Leyden (Z.H.)
Kind van Roelof en Jankie:
1 Jan Hendrik Zeilstra [1.1.3.2.6.1], geboren op 20-04-1845 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1845.
Adres:
Oude Vest, Leyden (Z.H.) (Geboorteadres)
1.1.3.2.7 Wybe Baukes Zeilstra is geboren op 03-01-1805 in Westzaandam (N.H.), zoon van Bauke Pieters Zeilstra | Zeijlstraa (zie 1.1.3.2) en Geertje Johannes (-dr) Mulder.
Naamwijziging:
vanaf 1811     Bron: Naamsaanneming 1811
Soort registratie: Inschrijving naamsaanneming 1811
Datum: 1811
Plaats: Bergum
Getuige bij:
27-12-1839     geboorteaangifte Geesje Zeilstra (1839-1841) [zie 1.1.3.2.5.2]    [oom vaderszijde]
19-01-1842     geboorteaangifte Geertje Zeilstra (geb. 1842) [zie 1.1.3.2.5.3]    [oom vaderszijde]
15-11-1843     geboorteaangifte Jan Zeilstra (1843-1851) [zie 1.1.3.2.5.4]    [oom vaderszijde]
28-03-1846     geboorteaangifte Bauke Zeilstra (1846-1932) [zie 1.1.3.2.5.5]    [oom vaderszijde]
Wybe trouwde, 26 jaar oud, op 09-01-1831 in Haskerland (Fr) met Geiske Hendriks de Haan, ongeveer 21 jaar oud. Geiske is geboren omstreeks 1810 in Nieuwesluis (N.H.), dochter van Hendrik Eizes de Haan en Stientje Cornelis de Vries. Geiske is overleden op 12-02-1885 in Rotterdam (Z.H.), ongeveer 75 jaar oud.
Kinderen van Wybe en Geiske:
1 Bauke Zeilstra, geboren op 06-10-1831 in Leyden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.7.1.
2 Hendrik Zeilstra, geboren op 26-06-1833 in Leyden (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.7.2.
3 Geertje Zeilstra [1.1.3.2.7.3], geboren op 05-01-1836 in Echten (Dr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1836.
Adres:
Geboren op het schip, Echten (Dr)
4 Stientje Zeilstra [1.1.3.2.7.4], geboren op 01-06-1838 in Weststellingwerf (Fr). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1838.
5 Tjiske Zeilstra [1.1.3.2.7.5], geboren op 05-06-1840 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1840. Bij de geboorteaangifte van Tjiske was de volgende getuige aanwezig: Liekele | Lykle Baukes Zeilstra (1796-1874) [zie 1.1.3.2.4] [oom vaderszijde].
6 Hielkjen Zeilstra [1.1.3.2.7.6], geboren op 23-07-1842 in Spaarnwoude (N.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1842. Hielkjen is overleden op 19-08-1842 in Leyden (Z.H.), 27 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1842.
7 Rienk Zeilstra [1.1.3.2.7.7], geboren op 28-08-1843 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1843. Rienk is overleden op 18-09-1843 in Leyden (Z.H.), 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
8 Hilkjen Zeilstra [1.1.3.2.7.8], geboren op 02-09-1844 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1844. Bij de geboorteaangifte van Hilkjen was de volgende getuige aanwezig: Liekele | Lykle Baukes Zeilstra (1796-1874) [zie 1.1.3.2.4] [oom vaderszijde]. Hilkjen is overleden op 18-09-1844 in Leyden (Z.H.), 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
9 Hielkjen Zeilstra [1.1.3.2.7.9], geboren in 06-1847 in Koudum (Fr). Hielkjen is overleden op 15-07-1847 in Amsterdam (N.H.), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1847.
10 Ida Zeilstra [1.1.3.2.7.10], geboren in 03-1849 in Delft (Z.H.). Ida is overleden op 29-05-1849 in Leyden (Z.H.), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1849.
11 Liekele Zeilstra [1.1.3.2.7.11], geboren in 10-1851 in Delft (Z.H.). Liekele is overleden op 22-01-1852 in Leimuiden (Z.H.), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1852.
1.1.3.2.7.1 Bauke Zeilstra is geboren op 06-10-1831 in Leyden (Z.H.), zoon van Wybe Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.7) en Geiske Hendriks de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-10-1831. Bij de geboorteaangifte van Bauke was de volgende getuige aanwezig: Roelof Baukes Zeilstra (geb. 1802) [zie 1.1.3.2.6] [oom vaderszijde]. Bauke is overleden op 19-05-1885 in Rotterdam (Z.H.), 53 jaar oud.
Adres:
Verwerstraat wijk 8, Leyden (Z.H.) (Geboorteadres)
Beroep:
Schipper
Bauke trouwde, 26 jaar oud, op 10-02-1858 in Leyden (Z.H.) met Antje van der Wouden. Antje is een dochter van Pieter Wiegers van der Wouden en Grietje Jans Nijdam.
Kinderen van Bauke en Antje:
1 Wiebe Zeilstra [1.1.3.2.7.1.1], geboren op 23-04-1858 in Rotterdam (Z.H.).
2 Grietje Zeilstra [1.1.3.2.7.1.2], geboren op 20-10-1861 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1861. Grietje is overleden op 24-03-1866 in Rotterdam (Z.H.), 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan.
3 Hendrik Zeilstra [1.1.3.2.7.1.3], geboren op 13-01-1865 in Rotterdam (Z.H.). Hendrik is overleden op 27-01-1865 in Rotterdam (Z.H.), 14 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1865.
4 Pieter Zeilstra [1.1.3.2.7.1.4], geboren op 13-01-1865 in Rotterdam (Z.H.). Pieter is overleden op 28-01-1865 in Rotterdam (Z.H.), 15 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1865.
1.1.3.2.7.2 Hendrik Zeilstra is geboren op 26-06-1833 in Leyden (Z.H.), zoon van Wybe Baukes Zeilstra (zie 1.1.3.2.7) en Geiske Hendriks de Haan. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1864 in Leiden (Z.H.) met Johanna Voetberg, 26 jaar oud. Johanna is geboren in 10-1837 in Utrecht (U), dochter van Lambert Voetberg en Geesje Kalfsbeek.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Geiske Zeilstra [1.1.3.2.7.2.1], geboren op 28-01-1865 in Rotterdam (Z.H.). Geiske is overleden op 03-05-1865 in Rotterdam (Z.H.), 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1865.
2 Zeilstra [1.1.3.2.7.2.2], levenloos geboren dochter, geboren op 08-07-1866 in Rotterdam (Z.H.).
3 Lambertus Zeilstra [1.1.3.2.7.2.3], geboren op 01-12-1867 in Rotterdam (Z.H.). Lambertus is overleden op 05-09-1868 in Rotterdam (Z.H.), 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1868.
4 Wiebe Zeilstra [1.1.3.2.7.2.4], geboren op 25-06-1869 in Leyden (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1869. Wiebe is overleden op 28-01-1871 in Rotterdam (Z.H.), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-07-1871.
Adres:
Aan boord vaartuig liggende Galgewater, Leyden (Z.H.) (Geboorteadres)
5 Lambertus Zeilstra, geboren omstreeks 1871 in Rotterdam (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.7.2.5.
6 Geiske Zeilstra [1.1.3.2.7.2.6], geboren op 01-07-1873 in Rotterdam (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan. Geiske is overleden op 25-09-1898 in Rotterdam (Z.H.), 25 jaar oud.
7 Wiebe Zeilstra [1.1.3.2.7.2.7], geboren op 08-03-1875 in Rotterdam (Z.H.). Wiebe is overleden op 07-09-1876 in Leiden (Z.H.), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1876.
8 Wiebe Zeilstra, geboren omstreeks 1877 in Overschie (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.7.2.8.
1.1.3.2.7.2.5 Lambertus Zeilstra is geboren omstreeks 1871 in Rotterdam (Z.H.), zoon van Hendrik Zeilstra (zie 1.1.3.2.7.2) en Johanna Voetberg.
Adres:
Op de ijzeren kraak "De twee gebroeders", liggend a.d. Zijlsingel, Leyden (Z.H.) (Wonend te Rotterdam)
Lambertus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-03-1897 in Rotterdam (Z.H.) met Antje Guyt, ongeveer 28 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1869 in Hillegom (Z.H.).
Adres:
Op de ijzeren kraak "De twee gebroeders", liggend a.d. Zijlsingel
Kinderen van Lambertus en Antje:
1 Johanna Zeilstra [1.1.3.2.7.2.5.1], geboren op 18-04-1898 in Rotterdam (Z.H.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-04-1898.
Adres:
Op de ijzeren kraak "De twee gebroeders", liggend a.d. Zijlsingel, Leyden (Z.H.) (Geboorteadres)
2 Hendrik Zeilstra, geboren omstreeks 1911 in Rotterdam (Z.H.). Volgt 1.1.3.2.7.2.5.2.
1.1.3.2.7.2.5.2 Hendrik Zeilstra is geboren omstreeks 1911 in Rotterdam (Z.H.), zoon van Lambertus Zeilstra (zie 1.1.3.2.7.2.5) en Antje Guyt. Hendrik trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 20-07-1932 in Rotterdam (Z.H.) met Johanna Catharina Verwijs, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 30-01-1903 in Vlissingen (Z).
1.1.3.2.7.2.8 Wiebe Zeilstra is geboren omstreeks 1877 in Overschie (Z.H.), zoon van Hendrik Zeilstra (zie 1.1.3.2.7.2) en Johanna Voetberg. Wiebe trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14-06-1899 in Rotterdam (Z.H.) met Clasina Cornelia van den Broek, ongeveer 21 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1878 in Kralingen (Z.H.).
1.1.6 Corneelis Zeilstra - vo, zoon van Bauke Cornelis | Baucke Cornielus Zeilstra - vo (zie 1.1) en Ymke Pieters | Imckien Pytters. Hij is gedoopt op 30-07-1730 in Eernewoude (Fr). Corneelis is overleden na 1789, minstens 59 jaar oud.
Beroep:
Veenbaas & schipper
Corneelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1754 met Eelkje Ages. Eelkje is geboren in Harlingen (Fr). Eelkje is overleden in 1761 in Eernewoude (Fr).
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 16-11-1766 met Lutske Saakes. Lutske is geboren in Wartena (Fr).
Kinderen van Corneelis en Lutske:
1 Eimken Zeilstra - vo [1.1.6.1]. Zij is gedoopt op 28-06-1767 in Eernewoude (Fr).
2 Bauke Zeilstra - vo [1.1.6.2]. Hij is gedoopt op 01-03-1772.
3 Saakje Zeilstra - vo [1.1.6.3]. Zij is gedoopt op 25-02-1774.

Index (200 personen)

Aaltje Ates [Schoonmoeder van 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3
Eelkje Ages (†1761) [Partner van 1.1.6]  1.1.6
Geertje Harms [Schoonmoeder van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Johannes Pieters [Schoonvader van 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3
Lutske Saakes [Partner van 1.1.6]  1.1.6
Roelofke Aukes [Partner van 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.2
Ymke Pieters | Imckien Pytters (†1782) [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.3; 1.1.6
Baalbergen, Catharina [Schoonmoeder van 1.1.3.2.5.5]  1.1.3.2.5.5
Bent, Catharina Maria van der (*30-12-1884, †06-03-1916) [Partner van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Bent, Cornelis van der [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Blöte, Adrianus Theodorus [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Blöte, Geertruida Susanna Cornelia (*03-09-1886, †07-02-1983) [Partner van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Bosma, Geesgen Wybes [Schoonmoeder van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5
Broek, Clasina Cornelia van den (*±1878) [Partner van 1.1.3.2.7.2.8]  1.1.3.2.7.2.8
Brouwer, Egbert (*09-12-1852) [Partner van 1.1.3.2.4.8]  1.1.3.2.4.8
Brouwer, Geert [Schoonvader van 1.1.3.2.4.8]  1.1.3.2.4.8
Bruining, Jankie [Partner van 1.1.3.2.6]  1.1.3.2.6
Bruining, Johan Adriaan [Schoonvader van 1.1.3.2.6]  1.1.3.2.6
Cossee, Pieter [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.7]  1.1.3.2.4.3.7
Cossee, Wilhelmina (*04-08-1883, †25-01-1964) [Partner van 1.1.3.2.4.3.7]  1.1.3.2.4.3.7
Crama, Jacoba [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.8.3]  1.1.3.2.4.3.8.3
Dijkxhoorn, Cornelis [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.8]  1.1.3.2.4.3.8
Dijkxhoorn, Maria Willemina (*10-08-1884, †06-11-1949) [Partner van 1.1.3.2.4.3.8]  1.1.3.2.4.3.8; 1.1.3.2.4.3.8.3; 1.1.3.2.4.3.8.4; 1.1.3.2.4.3.8.5; 1.1.3.2.4.3.8.6; 1.1.3.2.4.3.8.7
Dool, Geertruida [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Dreef, Abraham (*±1899) [Partner van 1.1.3.2.4.3.3.1]  1.1.3.2.4.3.3.1
Dreef, Nicolaas [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.3.1]  1.1.3.2.4.3.3.1
Els, Jan Obben van [Schoonvader van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5
Els (-t), Pietertjen Jans van (*13-04-1811) [Partner van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5; 1.1.3.2.5.5
Guyt, Antje (*±1869) [Partner van 1.1.3.2.7.2.5]  1.1.3.2.7.2.5; 1.1.3.2.7.2.5.2
Haan, Geiske Hendriks de (*±1810, †12-02-1885) [Partner van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7; 1.1.3.2.7.1; 1.1.3.2.7.2
Haan, Hendrik Eizes de [Schoonvader van 1.1.3.2.7] [Schoonvader van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.7
Haan, Ida | Ytje Hendriks de (*01-04-1813, †28-02-1878) [Partner van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.4.1; 1.1.3.2.4.2; 1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.8
Hart, Matthijs Leendert ’t [Partner van 1.1.3.2.4.3.9]  1.1.3.2.4.3.8.1; 1.1.3.2.4.3.9
Hartog, Maria (*±1850, †19-01-1931) [Partner van 1.1.3.2.5.5]  1.1.3.2.5.5
Hartog, Pieter [Schoonvader van 1.1.3.2.5.5]  1.1.3.2.5.5
Hoek, Jannigje Cornelia Pieternella (Janny) van den [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1
Hoekstra, Sjoukjen Berends (*±1793) [Partner van 1.1.3.2.2]  1.1.3.2.2
Hoen, Trijntje [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3
Houten, Jannetje van (*±1834, †11-04-1907)  1.1.3.2.4.1
Kalfsbeek, Geesje [Schoonmoeder van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2
Knotter, Maria Elisabeth (*17-11-1876, †15-08-1948) [Partner van 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.3; 1.1.3.2.4.3.3.1
Knotter, Meindert Huibert (*±1845) [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.3; 1.1.3.2.4.3.3.1
Koekebakker, Cornelis (*29-03-1916) [Partner van 1.1.3.2.4.3.8.4]  1.1.3.2.4.3.8.4
Koekebakker, Leendert [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.8.4]  1.1.3.2.4.3.8.4
Kok, Marrigje [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.2]  1.1.3.2.4.3.2
Koning, C. J. W. (Rineke) [Partner van 1.1.3.2.4.3.2.2.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1; 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1
Kuiven, Maria Elisabeth [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.3
Kulk, Jacoba [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.8.4]  1.1.3.2.4.3.8.4
Lagas, Alida Maria (Zus) (*25-03-1961, †23-06-2016) [Partner van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1; 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1
Lagas, Johannes (~01-02-1789, †10-01-1831) [Schoonvader van 1.1.3.2.4.1]  1.1.3.2.4.1
Lagas, Johannes (*07-05-1823, †01-04-1903) [Partner van 1.1.3.2.4.1]  1.1.3.2.4.1
Lagas, Liekele (*04-06-1870, †18-06-1870) [Zoon van 1.1.3.2.4.1]  1.1.3.2.4.1.1
Lagas, Sjaak Anthonie (*27-01-1936, †04-03-1989) [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1
Lagerman, Gijsbert [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.8.3]  1.1.3.2.4.3.8.3
Lagerman, Maria Elisabeth (*29-08-1914) [Partner van 1.1.3.2.4.3.8.3]  1.1.3.2.4.3.8.3
Lange, Jacobjen de (*±1875, †02-06-1945) [Partner van 1.1.3.2.4.3.2]  1.1.3.2.4.3.2; 1.1.3.2.4.3.2.2
Lange, Luite de [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.2]  1.1.3.2.4.3.2
Loovens [Partner van 1.1.3.2.4.3.8.7]  1.1.3.2.4.3.8.7
Meel, Geertruida (Geertrui) van der (*22-01-1939, †03-01-2000) [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1
Meulen, Trijntje van der (*±1830) [Partner van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2
Mulder, Geertje Johannes (-dr) (*±1765, †02-11-1846) [Partner van 1.1.3.2]  1.1.3.2; 1.1.3.2.1; 1.1.3.2.2; 1.1.3.2.3; 1.1.3.2.4; 1.1.3.2.5; 1.1.3.2.6; 1.1.3.2.7
Mulder, Johannes Hendriks [Schoonvader van 1.1.3.2]  1.1.3.2
Nijdam, Grietje Jans [Schoonmoeder van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1
Piket [Partner van 1.1.3.2.4.3.8.6]  1.1.3.2.4.3.8.6
Postma, Klaas Klases [Partner van 1.1.3.2.1]  1.1.3.2.1
Ruiter, Sybrand [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3
Ruiter, Trijntje (*±1844, †08-01-1927) [Partner van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.3.2; 1.1.3.2.4.3.3; 1.1.3.2.4.3.4; 1.1.3.2.4.3.7; 1.1.3.2.4.3.8; 1.1.3.2.4.3.9; 1.1.3.2.4.3.10
Schoonderbeek, Geertruij [Schoonmoeder van 1.1.3.2.6]  1.1.3.2.6
Spierenburg, Dirk [Partner van 1.1.3.2.4.3.4]  1.1.3.2.4.3.4
Taal, Arie [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1
Taal, Jens [Zoon van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1.2
Taal, Lieke [Dochter van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1.1
Taal, Willem Pieter (Wim) [Partner van 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1
Teske, Johanna [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.3.1]  1.1.3.2.4.3.3.1
Velden, Jannetje van der [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.2.2]  1.1.3.2.4.3.2.2
Velsink, Maria [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.8]  1.1.3.2.4.8
Verkoren, C. [Partner van 1.1.3.2.4.3.8.5]  1.1.3.2.4.3.8.5
Versluys, Alida (*±1796, †10-09-1850) [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.1]  1.1.3.2.4.1
Verwijs, Johanna Catharina (*30-01-1903) [Partner van 1.1.3.2.7.2.5.2]  1.1.3.2.7.2.5.2
Visser, Willemina de [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.8]  1.1.3.2.4.3.8
Voetberg, Johanna (*?-10-1837) [Partner van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2; 1.1.3.2.7.2.5; 1.1.3.2.7.2.8
Voetberg, Lambert [Schoonvader van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2
Voort, Wijntje van der [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.7]  1.1.3.2.4.3.7
Vries, Stientje Cornelis de [Schoonmoeder van 1.1.3.2.7] [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.7
Weeren, Johanna Rijkje van [Schoonmoeder van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Westerdijk, Jeltje Johannes (*23-12-1790) [Partner van 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3
Wezel, Jannetje van (*±1910) [Partner van 1.1.3.2.4.3.2.2]  1.1.3.2.4.3.2.2; 1.1.3.2.4.3.2.2.1
Wezel, Salomon van [Schoonvader van 1.1.3.2.4.3.2.2]  1.1.3.2.4.3.2.2
Wouden, Antje van der [Partner van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1
Wouden, Pieter Wiegers van der [Schoonvader van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1
Zeilstra (levenloos *08-07-1866) [Dochter van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2.2
Zeilstra, Baudina (*02-09-1906, †09-10-1906) [Dochter van 1.1.3.2.4.3.2]  1.1.3.2.4.3.2.1
Zeilstra, Bauke (*06-10-1831, †19-05-1885) [Nummer 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.6; 1.1.3.2.7.1
Zeilstra, Bauke (*01-12-1836, †16-06-1909) [Nummer 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.3.2; 1.1.3.2.4.3.3; 1.1.3.2.4.3.3.1; 1.1.3.2.4.3.4; 1.1.3.2.4.3.7; 1.1.3.2.4.3.8; 1.1.3.2.4.3.9; 1.1.3.2.4.3.10
Zeilstra, Bauke (*27-03-1846, †19-05-1932) [Nummer 1.1.3.2.5.5]  1.1.3.2.5.5; 1.1.3.2.7
Zeilstra, Bauke (*10-02-1874) [Zoon van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2.4
Zeilstra, Bauke (*11-06-1913, †24-12-1921) [Zoon van 1.1.3.2.4.3.8]  1.1.3.2.4.3.3; 1.1.3.2.4.3.8.1; 1.1.3.2.4.3.9
Zeilstra, Bauke Luite [Nummer 1.1.3.2.4.3.2.2.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1; 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1
Zeilstra, Bauke Luite (*14-12-1907, †15-08-1975) [Nummer 1.1.3.2.4.3.2.2]  1.1.3.2.4.3.2.2; 1.1.3.2.4.3.2.2.1
Zeilstra, Bauke Luite (*25-08-1961, †13-11-2016) [Nummer 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1; 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1
Zeilstra, Bouke (*20-04-1907) [Zoon van 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.2; 1.1.3.2.4.3.3.3
Zeilstra, Boukje [Nummer 1.1.3.2.4.3.8.6]  1.1.3.2.4.3.8.6
Zeilstra, Boukje C. [Dochter van 1.1.3.2.4.3.8.3]  1.1.3.2.4.3.8.3.2
Zeilstra, Cornelis (*07-06-1839) [Zoon van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.4
Zeilstra, Cornelis (*07-04-1848, †08-09-1920) [Zoon van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.7
Zeilstra, Cornelis (*29-07-1914, †22-02-1915) [Zoon van 1.1.3.2.4.3.8]  1.1.3.2.4.3.2; 1.1.3.2.4.3.8.2
Zeilstra, Fokje (*26-02-1870) [Dochter van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2.3
Zeilstra, Geertje (*05-01-1836) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.3
Zeilstra, Geertje (*17-03-1838) [Dochter van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5.1
Zeilstra, Geertje (*18-01-1842) [Dochter van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5.3; 1.1.3.2.7
Zeilstra, Geertruida [Dochter van 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10.1
Zeilstra, Geertruida (*03-04-1833, †12-06-1870) [Nummer 1.1.3.2.4.1]  1.1.3.2.4.1
Zeilstra, Geesje (*26-12-1839, †30-04-1841) [Dochter van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5.2; 1.1.3.2.6; 1.1.3.2.7
Zeilstra, Geiske (*28-01-1865, †03-05-1865) [Dochter van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2.1
Zeilstra, Geiske (*01-07-1873, †25-09-1898) [Dochter van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2.6
Zeilstra, Gesina (*19-01-1851, †>1939) [Nummer 1.1.3.2.4.8]  1.1.3.2.4.8
Zeilstra, Grietje (*20-10-1861, †24-03-1866) [Dochter van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1.2
Zeilstra, Hendrik (*26-06-1833) [Nummer 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2; 1.1.3.2.7.2.5; 1.1.3.2.7.2.8
Zeilstra, Hendrik (*±1834, †17-04-1874) [Nummer 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2
Zeilstra, Hendrik (*26-04-1848) [Zoon van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5.6
Zeilstra, Hendrik (*13-01-1865, †27-01-1865) [Zoon van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1.3
Zeilstra, Hendrik (*02-06-1880, †03-11-1949) [Nummer 1.1.3.2.4.3.7]  1.1.3.2.4.3.7
Zeilstra, Hendrik (*±1911) [Nummer 1.1.3.2.7.2.5.2]  1.1.3.2.7.2.5.2
Zeilstra, Hendrik Bauke [Zoon van 1.1.3.2.4.3.7]  1.1.3.2.4.3.7.1
Zeilstra, Hendrik Baukes (*24-03-1799, †17-10-1849) [Nummer 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5; 1.1.3.2.5.5
Zeilstra, Hendrik Wiebe (*?-06-1919, †18-09-1967) [Nummer 1.1.3.2.4.3.8.5]  1.1.3.2.4.3.8.5
Zeilstra, Hielkjen (*23-07-1842, †19-08-1842) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.6
Zeilstra, Hielkjen (*?-06-1847, †15-07-1847) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.9
Zeilstra, Hilkjen (*02-09-1844, †18-09-1844) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.7.8
Zeilstra, Ida (*?-03-1849, †29-05-1849) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.10
Zeilstra, Ida (*03-03-1867) [Dochter van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2.2
Zeilstra, Ida (*11-06-1869, †20-11-1869) [Dochter van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3.1
Zeilstra, Ida (*07-12-1874, †15-09-1931) [Nummer 1.1.3.2.4.3.4]  1.1.3.2.4.3.4
Zeilstra, Jacoba [Dochter van 1.1.3.2.4.3.8.3]  1.1.3.2.4.3.8.3.1
Zeilstra, Jan (*14-11-1843, †04-03-1851) [Zoon van 1.1.3.2.5]  1.1.3.2.5.4; 1.1.3.2.7
Zeilstra, Jan (*10-08-1882, †06-10-1958) [Nummer 1.1.3.2.4.3.8]  1.1.3.2.4.3.8; 1.1.3.2.4.3.8.3; 1.1.3.2.4.3.8.4; 1.1.3.2.4.3.8.5; 1.1.3.2.4.3.8.6; 1.1.3.2.4.3.8.7
Zeilstra, Jan (*18-02-1916) [Nummer 1.1.3.2.4.3.8.3]  1.1.3.2.4.3.8.3
Zeilstra, Jan Bouke (*1877, †04-03-1878) [Zoon van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3.5
Zeilstra, Jan Hendrik (*20-04-1845) [Zoon van 1.1.3.2.6]  1.1.3.2.6.1
Zeilstra, Jelkjen (*09-08-1809) [Zoon van 1.1.3.2]  1.1.3.2.8
Zeilstra, Johanna (*18-04-1898) [Dochter van 1.1.3.2.7.2.5]  1.1.3.2.7.2.5.1
Zeilstra, Johannes (*29-10-1793) [Nummer 1.1.3.2.3]  1.1.3.2.3
Zeilstra, Karin [Dochter van 1.1.3.2.4.3.2.2.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.2
Zeilstra, Lambertus (*01-12-1867, †05-09-1868) [Zoon van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2.3
Zeilstra, Lambertus (*±1871) [Nummer 1.1.3.2.7.2.5]  1.1.3.2.7.2.5; 1.1.3.2.7.2.5.2
Zeilstra, Laura [Nummer 1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1]  1.1.3.2.4.3.2.2.1.1.1
Zeilstra, Liekele (*?-10-1851, †22-01-1852) [Zoon van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.11
Zeilstra, Liekele (*11-01-1863) [Zoon van 1.1.3.2.4.2]  1.1.3.2.4.2.1
Zeilstra, Liekele Bauke (*07-07-1870, †16-01-1937) [Nummer 1.1.3.2.4.3.2]  1.1.3.2.4.3.2; 1.1.3.2.4.3.2.2; 1.1.3.2.4.3.3.3; 1.1.3.2.4.3.8.2
Zeilstra, Liekele | Lykle Baukes (*12-07-1796, †14-06-1874) [Nummer 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.4.1; 1.1.3.2.4.2; 1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.8; 1.1.3.2.7.5; 1.1.3.2.7.8
Zeilstra, Luite (*26-08-1909, †17-04-1934) [Zoon van 1.1.3.2.4.3.2]  1.1.3.2.4.3.2.3
Zeilstra, Maria Elisabeth (Marta Elisabeth) (*10-10-1903, †14-07-1904) [Dochter van 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.3.2
Zeilstra, Maria Wilhelmina [Nummer 1.1.3.2.4.3.8.7]  1.1.3.2.4.3.8.7
Zeilstra, Meindert Huibert (*25-10-1908, †25-10-1908) [Zoon van 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.3.4
Zeilstra, Pieter (*25-11-1788) [Nummer 1.1.3.2.2]  1.1.3.2.2
Zeilstra, Pieter (*13-01-1865, †28-01-1865) [Zoon van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1.4
Zeilstra, Rienk (*28-08-1843, †18-09-1843) [Zoon van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.7
Zeilstra, Roelof Baukes (*13-01-1802) [Nummer 1.1.3.2.6]  1.1.3.2.5.2; 1.1.3.2.6; 1.1.3.2.7.1
Zeilstra, Rudolf [Zoon van 1.1.3.2.4.3.2.2]  1.1.3.2.4.3.2.2.2
Zeilstra, Steijntje (*07-02-1844, †28-02-1844) [Dochter van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.6
Zeilstra, Stientje (*01-06-1838) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.7.4
Zeilstra, Sybrand (Sijbrand) (*30-09-1872, †18-02-1942) [Nummer 1.1.3.2.4.3.3]  1.1.3.2.4.3.3; 1.1.3.2.4.3.3.1; 1.1.3.2.4.3.8.1
Zeilstra, Tjiske (*05-06-1840) [Dochter van 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.4; 1.1.3.2.7.5
Zeilstra, Tjitske (*19-02-1785) [Nummer 1.1.3.2.1]  1.1.3.2.1
Zeilstra, Trijntje (*01-02-1879, †22-10-1879) [Dochter van 1.1.3.2.4.3]  1.1.3.2.4.3.6
Zeilstra, Trijntje (*04-01-1885, †10-12-1958) [Nummer 1.1.3.2.4.3.9]  1.1.3.2.4.3.9
Zeilstra, Trijntje (*23-07-1901) [Nummer 1.1.3.2.4.3.3.1]  1.1.3.2.4.3; 1.1.3.2.4.3.3.1
Zeilstra, Wiebe (*23-09-1841) [Zoon van 1.1.3.2.4]  1.1.3.2.4.5
Zeilstra, Wiebe (*23-04-1858) [Zoon van 1.1.3.2.7.1]  1.1.3.2.7.1.1
Zeilstra, Wiebe (*25-06-1869, †28-01-1871) [Zoon van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2.4
Zeilstra, Wiebe (*08-03-1875, †07-09-1876) [Zoon van 1.1.3.2.7.2]  1.1.3.2.7.2.7
Zeilstra, Wiebe (*±1877) [Nummer 1.1.3.2.7.2.8]  1.1.3.2.7.2.8
Zeilstra, Wiebe (*27-05-1887) [Nummer 1.1.3.2.4.3.10]  1.1.3.2.4.3.10
Zeilstra, Wilhelmina (*31-10-1917) [Nummer 1.1.3.2.4.3.8.4]  1.1.3.2.4.3.8.4
Zeilstra, Wybe Baukes (*03-01-1805) [Nummer 1.1.3.2.7]  1.1.3.2.5.2; 1.1.3.2.5.3; 1.1.3.2.5.4; 1.1.3.2.5.5; 1.1.3.2.7; 1.1.3.2.7.1; 1.1.3.2.7.2
Zeilstra, Wynand [Zoon van 1.1.3.2.4.3.7]  1.1.3.2.4.3.7.2
Zeilstra | Zeijlstraa, Bauke Pieters (*01-09-1756, †01-10-1826) [Nummer 1.1.3.2]  1.1.3.2; 1.1.3.2.1; 1.1.3.2.2; 1.1.3.2.3; 1.1.3.2.4; 1.1.3.2.5; 1.1.3.2.6; 1.1.3.2.7
Zeilstra - vo, Auke (*16-07-1754) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.1
Zeilstra - vo, Bauckyen (~10-11-1726) [Zoon van 1.1]  1.1.4
Zeilstra - vo, Bauke (~01-03-1772) [Zoon van 1.1.6]  1.1.6.2
Zeilstra - vo, Bauke Cornelis | Baucke Cornielus (†1760) [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.3; 1.1.6
Zeilstra - vo, Bonse (~17-07-1735) [Zoon van 1.1]  1.1.8
Zeilstra - vo, Bonse (~17-07-1740) [Zoon van 1.1]  1.1.10
Zeilstra - vo, Bonse (*13-04-1766) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.6
Zeilstra - vo, Bontie (~03-03-1743) [Zoon van 1.1]  1.1.11
Zeilstra - vo, Corneelis (~30-07-1730, †>1789) [Nummer 1.1.6]  1.1.6
Zeilstra - vo, Cornelis (~08-03-1722) [Zoon van 1.1]  1.1.2
Zeilstra - vo, Cornelis (*01-09-1763) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.5
Zeilstra - vo, Cornielus | Kneles [Nummer 1]  1; 1.1
Zeilstra - vo, Eimken (~28-06-1767) [Dochter van 1.1.6]  1.1.6.1
Zeilstra - vo, Gelske (~09-03-1738) [Dochter van 1.1]  1.1.9
Zeilstra - vo, Kornelys (~06-02-1729) [Zoon van 1.1]  1.1.5
Zeilstra - vo, Lykele (*13-04-1766) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.7
Zeilstra - vo, Piebe (*23-01-1761) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.4
Zeilstra - vo, Pieter Baukes (Pijter) (~21-11-1723, †15-03-1807) [Nummer 1.1.3]  1.1.3; 1.1.3.2
Zeilstra - vo, Saakje (~25-02-1774) [Dochter van 1.1.6]  1.1.6.3
Zeilstra - vo, Sytske (~03-12-1719) [Dochter van 1.1]  1.1.1
Zeilstra - vo, Wybe (~01-03-1733) [Zoon van 1.1]  1.1.7
Zeilstra - vo, Wybe (*15-01-1759) [Zoon van 1.1.3]  1.1.3.3
Zeilstra - vo, Ymke (*16-09-1768) [Dochter van 1.1.3]  1.1.3.8

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 31-01-2017 11:24 door A. Taal