Parenteel van Arent Pasterkamp

Gebaseerd op bestand d.d.: 3 maart 2019. In CBG - formaatI. Arent Pasterkamp.
Zijn zoon:

II. Jan Arentsz Pasterkamp.
Uit zijn relatie met Jenneken Janssen:

III. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) 18 febr. 1680,1 † ald. 22 maart 1750,2 tr. Vollenhoven (Ov) 21 okt. 17102 Elisabeth Schoenmakers, † Vollenhoven 29 april 1742.2
Uit dit huwelijk:
1. Jan Janz, volgt IVa.
2. Casparus Gerardus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 5 nov. 1713.1
3. Gerardus Jansz, volgt IVb.
4. Johanna Geertruijt Jans Pasterkamp, ged. Vollenhoven N.H. Kerk 18 mei 1719, tr. Vollenhoven 14 febr. 17451 Lambert Mulder.
5. Casparus Jansz, volgt IVc.

IVa. Jan Janz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) N.H. Kerk 22 febr. 1711,3 † Ransdorp Durgerdam, begr. Durgerdam (Dep. van Tessel) 20 maart 1800,4 tr. Durgerdam (Holland) 4 sept. 17351 Lijsabet Willems Visser, ged. Durgerdam 1 dec. 1715,1 † Ransdorp Durgerdam 23 okt. 1791,5 begr. Durgerdam 24 okt. 1791,6 dr. van Willem Sijmonsz en Femmetje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 29 maart 1736,7vr 1740.
2. Theunis, volgt Va.
3. Lijzabet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 2 aug. 1739,8 begr. Durgerdam 12 febr. 1745.9
4. Jan Janzn, volgt Vb.
5. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 18 maart 1742,10 begr. Durgerdam 1 okt. 1750.11
6. Sijmon Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 dec. 1743,12 begr. Durgerdam 18 jan. 1744.13
7. Gerridt Pasterkamp, ged. Ransdorp 14 febr. 1745,14 begr. ald. 28 jan. 1780.15
8. Sijmon Jansz, volgt Vc.
9. Hendrik, volgt Vd.
10. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 25 okt. 1750,16 † ald. 27 aug. 1822.
11. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 16 april 1752,17 begr. Durgerdam 5 dec. 1780.18
12. Zoon, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 19 jan. 1753.19
13. Kind, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 18 aug. 1753.20

Va. Theunis Pasterkamp, geb. Durgerdam, ged. Durgerdam 13 okt. 1737,21 begr. Nieuwendam 30 mei 1795,22 tr. Ransdorp Durgerdam 19 juni 176323 Guurtje Jans de Mik, geb. Ransdorp omstr. 1737, † Buiksloot 20 aug. 1815, dr. van Jan Mik en Jannetje Klaas de Geus.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsbet Pasterkamp, ged. Nieuwendam 13 mei 1764,24 † Buiksloot 15 dec. 1835, tr. Nieuwendam 3 april 179125 Louwrens Eekstroom.
2. Jan Pasterkamp, ged. Nieuwendam 4 aug. 1765,26 begr. ald. 10 april 1769.27
3. Jannetje Pasterkamp,28 ged. Nieuwendam 27 jan. 1768,29 † ald. 23 juli 1849, tr. Nieuwendam 20 mei 178730 Dirk Vink, geb. Purmerland.
4. Niesje Pasterkamp, ged. Nieuwendam 18 febr. 1770,31 † Buiksloot 11 febr. 1841, tr. 1e Nieuwendam 17 mei 178932 Casper Meijer, geb. Buijksloot; tr. 2e Buiksloot 20 aug. 181533 Johannes Meyercordt, geb. Fredrikshohn (Graafschap Schaumburg) omstr. 1766, zn. van Herman Hinrich en Anna Catarina Tunneman.
5. Jan Pasterkamp, ged. Nieuwendam 29 maart 1772.34

Vb. Jan Janzn Pasterkamp, ged. Durgerdam (Holland) 18 okt. 1740,1 † Urk (Dep. Amstelland) mei 1808,35 tr. 1e Ransdorp Durgerdam (Holland) 27 sept. 176136 Willempje Jans Cremer, geb. omstr. 1740,2 † Durgerdam 15 okt. 1762, begr. Ransdorp 16 okt. 1762;37 tr. 2e Durgerdam (Holland) 17 (kerkelijk Urk (Holland) 11)38 april 176339 Hendrikjen Gerrijdsz, ged. Urk (Holland) 19 april 1739,35 † Urk 1810,35 begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 3 sept. 1810.40
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 26 sept. 1762.41
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan Jansz, volgt VIa.
3. Albertje Jans, volgt VIb.
4. Femmetje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 sept. 1767,42 † Urk (N.H.) 25 aug. 1862, tr. Urk (N.H.) 25 maart 193843 Jacob Albertsz Koffeman, ged. 18 okt. 1761, † Urk (N.H.) 28 mei 1844, zn. van Johannes en Hendrikje Ras.
5. Jacob Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 13 dec. 1769.44
6. Lijzabeth Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 1 dec. 1773.45
7. Jacobjen Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 maart 1775.46
8. Sijmon Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1780.47

VIa. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 maart 1764,48 † Medenblik (Holland) 27 okt. 1829, begr. Urk (Holland) 27 okt. 1829,49 tr. Urk (Holland) 13 dec. 178950 Sijtje Andriesse Loosman, ged. Urk (Holland) 9 nov. 1766,51 † Urk (N.H.) 13 dec. 1840, dr. van Andries en Elisabet Sjoerts.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 24 febr. 1793,52 † Blokzijl (Ov) 15 febr. 1856, tr. Blokzijl (Ov) 19 dec. 181653 Andries Kroon, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1798, † ald. 5 aug. 1844, zn. van Andries en Antje ter Heide.
2. Andries Jansz, volgt VIIa.
3. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 sept. 1796,54vr 28 nov. 1802.
4. Albertje Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 30 nov. 1797, † Enkhuizen (N.H.) 16 nov. 1884, begr. Urk (N.H.) 19 nov. 1884,1 tr. Urk (Holland) 26 mei 182255 Cornelis Jansz Visser (van Marken), geb. Marken (Holland) 2 sept. 1793, † Urk (N.H.) 27 jan. 1870, dr. van Jan Cornelisz en Annetje Zeeman.
5. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 28 april 1799,56 † Urk vr 19 febr. 1804.
6. Jan Pasterkamp, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 23 nov. 1800.57
7. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 1801,58 † Medenblik (Holland) 10 okt. 1824.
8. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 28 nov. 1802,59vr 1806.
9. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 19 febr. 1804,60 † Urk (N.H.) 4 april 1891, tr. Urk (Holland) 8 mei 183461 Iede Jans Mars, geb. Urk (Dep. Amstelland) 14 sept. 1806, † Urk (N.H.) 17 mei 1853, zn. van Jan en Heijltje Bouman.
10. Sjoert Jansz, volgt VIIb.
11. Gerrit Jansz, volgt VIIc.

VIIa. Andries Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 okt. 1794,62 † Urk (N.H.) 14 aug. 1885, tr. Urk (Holland) 2 sept. 182163 Hermina Visscher, ged. Urk (Holland) 11 okt. 1795, † Urk (N.H.) 20 febr. 1855, dr. van Jan en Marritje Jacobs Nentjes.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Andriesz, volgt VIIIa.
2. Jacob, volgt VIIIb.
3. Hendrik, volgt VIIIc.
4. Gerrit, volgt VIIId.
5. Sijtje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 10 dec. 1832, † Urk (N.H.) 17 okt. 1862, tr. Urk (N.H.) 1 mei 185855 Pieter Post, geb. Urk 27 april 1833.
6. Andries Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 28 maart 1835, † ald. 19 aug. 1836.

VIIIa. Jan Andriesz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 19 febr. 1822, † Urk (N.H.) 13 aug. 1899, tr. Urk (N.H.) 14 mei 184564 Jacobje Romkes, geb. Urk (Holland) 20 aug. 1824,64 † Urk (N.H.) 18 febr. 1907, dr. van Dirk.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 maart 1846,65 † ald. 27 maart 1846.
2. Andries, volgt IXa.
3. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 21 febr. 1849, † ald. 16 maart 1849.66
4. Dirk Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 mei 1850, † ald. 25 juni 1865.
5. Aaltjen Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 7 nov. 1852, † ald. 24 mei 1931, tr. Urk (N.H.) 31 okt. 187467 Rein Bos, geb. Sneek (F) omstr. 1845, † Urk (N.H.) 28 maart 1897, zn. van Jan en Tettje Zijlstra.
6. Hermina Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 sept. 1855, † ald. 15 okt. 1935, tr. Urk (N.H.) 26 nov. 187568 Pieter Keuter, geb. Urk (N.H.) 31 jan. 1854, † ald. 20 dec. 1936, zn. van Albertus en Helena Mol.
7. Pieter, volgt IXb.
8. Gerrit Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 4 jan. 1861, † ald. 1 aug. 1861.
9. Gerrit Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 11 mei 1863, † ald. 3 juli 1869.
10. Dirk, volgt IXc.

IXa. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 maart 1846, † ald. 4 febr. 1892, tr. Urk (N.H.) 22 jan. 186969 Ester Reiniers Bouwman, geb. Urk (N.H.) 24 april 1845, † ald. 30 mei 1935, dr. van Reinier en Grietje Schuurman.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 16 juni 1870, † Den Helder (N.H.) 27 sept. 1952, tr. Urk (N.H.) 10 juni 189370 Andries Woort, geb. Urk 10 maart 1872.
2. Reinier, volgt Xa.
3. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 14 mei 1875, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 189671 Evert Ras, geb. Urk 19 okt. 1873.
4. Grietje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 23 juni 1877, † 22 maart 1970, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 tr. Urk (N.H.) 29 juni 190073 Roelof Bakker, geb. Urk (N.H.) 13 juni 1876, † 4 mei 1967, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4.72
5. Hermina Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 18 sept. 1879, † Den Helder (N.H.) 19 nov. 1947, tr. Den Helder (N.H.) 17 maart 190474 Dirk Kramer, geb. Urk (N.H.) 18 nov. 1879, zn. van Hendrik en Antje Kaptein.
6. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 20 sept. 1881.
7. Pieter, volgt Xb.
8. Gerrit Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 14 maart 1887, † Andijk (N.H.) 15 jan. 1972, begr. Andijk (N.H.) - Oosterbegraafplaats De Weet,72 tr. Urk (N.H.) 10 mei 191368 Jacobje Asma, geb. Urk (N.H.) 11 sept. 1890, † 14 april 1975, begr. Andijk (N.H.) - Oosterbegraafplaats De Weet,72 dr. van Klaas en Grietje de Vries.
9. Lummetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 jan. 1889, tr. Enkhuizen (N.H.) 3 mei 191375 Tjipke Blok, geb. Enkhuizen omstr. 1887.

Xa. Reinier Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 21 maart 1873, † 14 jan. 1964, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 tr. Urk (N.H.) 13 nov. 189776 Mietje Barends, geb. Urk (N.H.) 27 okt. 1876, † 13 dec. 1952, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 dr. van Pieter en Aaltje Post.
Uit dit huwelijk:
1. Ester Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 16 okt. 1898, tr. Den Helder (N.H.) 29 maart 191777 Jan Last, geb. Hoorn (N.H.) omstr. 1897, zn. van Barteld en Lammichje Kuipers.
2. Pieter, volgt XIa.
3. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 13 jan. 1901, † ald. 28 jan. 1901.
4. Aaltjen Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 19 jan. 1902, tr. Den Helder (N.H.) 24 juni 192078 Jan Kramer, geb. Den Helder (N.H.) omstr. 1896, zn. van Hendrik en Maria van Pelt.
5. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 7 jan. 1904.
6. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 23 april 1906.
7. Jacoba Pasterkamp, geb. Den Helder (N.H.) 20 aug. 1908, tr. Den Helder (N.H.) 21 juli 192779 Jurijan Hendriks, geb. Oude Niedorp (N.H.) 31 dec. 1905,79 zn. van Jan en Antje van der Plaats.

XIa. Pieter Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 20 dec. 1899, † 12 jan. 1974, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 tr. Den Helder (N.H.) 17 sept. 193180 Maria Wilhelmina Jacoba Visser, geb. Urk (N.H.) 6 jan. 1903,805 juni 1963, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 dr. van Hendrik en Aaltje van Urk.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Pasterkamp, geb. Den Helder (N.H.) 28 juni 1934, † ald. 7 okt. 1934.

Xb. Pieter Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 28 jan. 1884,81 † Urk (Ov) 25 juli 1961, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 tr. Urk (N.H.) 28 dec. 191283 Aafje Kaptein, geb. Urk (N.H.) 27 maart 1887, † 24 nov. 1953, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 dr. van Jelle en Truitje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Ester Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 22 okt. 1913,82 † ald. 8 okt. 1915.
2. Ester Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 okt. 1916, † 5 aug. 1994, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. Urk (N.H.) 22 dec. 194284 Jan Wakker, geb. 17 nov. 1913, † 12 maart 1985, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 zn. van Jacob en Marijtje van den Berg.
3. Truitje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 17 dec. 1918, † 3 sept. 1995, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. Urk (N.H.) 3 jan. 193885 Jan Ras, geb. Urk (N.H.) 4 nov. 1918,86 † Neuengamme (Dld) 8 april 1945, zn. van Albert en Jannetje Kramer.
4. Gerrit Pasterkamp, geb. 29 jan. 1923,82 † Urk (N.H.) 22 sept. 1929.

IXb. Pieter Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 9 juni 1858, † ald. 7 sept. 1895, tr. Urk (N.H.) 11 dec. 188187 Hiltje de Vries, geb. Urk (N.H.) 27 febr. 1859, † ald. 14 jan. 1932, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee, dr. van Hendrik en Jannetje Weerstand; zij hertr. Urk (N.H.) 25 aug. 190088 Luut Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 17 sept. 1882, † ald. 7 febr. 1883.
2. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 16 maart 1884, Slager,895 juli 1972, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 tr. Urk (N.H.) 10 maart 192589 Hendrika Smit, geb. Utrecht (U) 29 okt. 1897, † Urk (Ov) 11 april 1976, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 dr. van Hendrik en Matje Kuiper.
3. Hendrik, volgt Xc.
4. Jacobje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 sept. 1888, † ald. 23 jan. 1889.
5. Jacobje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 6 april 1890, † Bunschoten (U) 4 maart 1933, tr. Urk (N.H.) 26 febr. 191990 Albert Bakker, geb. 4 okt. 1891, † Amersfoort (U) 28 okt. 1940, zn. van Teunis en Jannetje Bakker.
6. Jannetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 6 mei 1894, † Medemblik (N.H.) 11 okt. 1921, tr. Urk (N.H.) 20 nov. 191291 Hendrik Kagei, geb. 15 april 1889, † Apeldoorn (Gld) 1 mei 1952, zn. van Hendrik en Dirkje Romkes.
7. Pieter Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 4 april 1896, † ald. 30 juni 1919, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.

Xc. Hendrik Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 19 dec. 1885, † 21 mei 1970, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 12 okt. 193392 Martha Smit, geb. Utrecht (U) 4 april 1909, † 25 april 2006, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 dr. van Hendrik en Matje Kuiper.
Uit dit huwelijk:
Jurjen Coenraad Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 27 sept. 1943, † Noordoostpolder (Ov) 27 nov. 1962, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.

IXc. Dirk Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 3 nov. 1866, † Op zee gebleven 1929, tr. Urk (N.H.) 30 mei 188563 Hendrikje Post, geb. Urk 16 juli 1867, † Maassluis 8 febr. 1944, dr. van Theunis Fokkesz en Femmetje Jans Post.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 nov. 1885, † 17 nov. 1964, begr. Maassluis (Z.H.) - Algemene Begraafplaats,72 tr. Maassluis (Z.H.) 7 dec. 190593 Grubbeld Wakker, geb. Urk (N.H.) 28 sept. 1881, † 24 april 1963, begr. Maassluis (Z.H.) - Algemene Begraafplaats.72
2. Teunis, volgt Xd.
3. Femmetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 okt. 1889, † Maassluis (Z.H.) 16 jan. 1928, tr. Maassluis (Z.H.) 6 aug. 191294 Willem van Santen, geb. Maasland omstr. 1888.
4. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1892, tr. Maassluis (Z.H.) 24 mei 192295 Diena Es, geb. Ooltgensplaat omstr. 1900.
5. Hermina Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 19 juli 1894, tr. Maassluis (Z.H.) 27 juni 191296 Marinus Pille, geb. Vlaardingen (Z.H.) omstr. 1887.
6. Wilhelmina Pasterkamp, geb. Maassluis (Z.H.) 7 jan. 1898, tr. Maassluis (Z.H.) 3 okt. 191897 Dirk van Everdingen, geb. Vlaardingen omstr. 1895.
7. Geesje Pasterkamp, geb. Maassluis (Z.H.) 27 april 1901, † 17 nov. 1993, begr. Maassluis (Z.H.) - Algemene Begraafplaats.
8. Jan Pasterkamp, geb. omstr. 1908, † Maassluis 13 febr. 1916.

Xd. Teunis Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1887, † Op zee gebleven 1929,98 tr. Maassluis (Z.H.) 9 okt. 191399 Iske Jordens, geb. Urk omstr. 1891, † Maassluis 17 nov. 1918.
Uit dit huwelijk:
Dirk Pasterkamp, geb. Maassluis (Z.H.) omstr. 1915, † 3 april 2006, begr. ald.,100 tr. Koudekerke (Z) 24 juni 1942101 Johanna Gerdina Hendrikse, geb. Vlissingen (Z) omstr. 1921, † ald. 1 nov. 1944, dr. van Johannes en Maria Josina Korff.

VIIIb. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 13 jan. 1825, † Urk (N.H.) 4 mei 1892, tr. 1e Urk (N.H.) 11 okt. 1851102 Trijntje Ohlsen, geb. Urk (Holland) 11 febr. 1827,102 † Urk (N.H.) 8 mei 1862, dr. van Koert en Annigje Kok; tr. 2e Urk (N.H.) 11 mei 1866103 Jannetje de Boer, ged. Urk (Holland) 12 aug. 1816,104 † Kampen (Ov) 25 sept. 1885, dr. van Teunis Meindertsz en Jacobjen Jans Roos.
Uit het eerste huwelijk:
1. Andries, volgt IXd.
2. Annetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 nov. 1855, † ald. 9 juni 1945, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 7 juli 1877105 Dirk Ras, geb. Urk (N.H.) 17 mei 1851, † ald. 12 juni 1922, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 zn. van Albert Capitein Gerritsz en Naatje Lubberts Korf.
3. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 jan. 1859, † ald. 29 dec. 1864.
4. Hermina Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 juni 1861, † ald. 1 juni 1865.

IXd. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 17 febr. 1853, † Den Helder (N.H.) 6 april 1939, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 1877106 Harmpje Meun, geb. Urk (N.H.) 26 nov. 1852, † vr 6 april 1939, dr. van Marten en Albertje Ras.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 okt. 1878, † Den Helder (N.H.) 8 mei 1948.
2. Albertje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 4 nov. 1880, tr. Den Helder (N.H.) 24 nov. 1905107 Johan George Bogearts, geb. Den Helder omstr. 1879.
3. Trijntje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 dec. 1882, tr. Den Helder (N.H.) 30 juli 1908108 Nicolaas Bontes, geb. Den Helder (N.H.) omstr. 1884, zn. van Cornelis en Naatje Tromp.
4. Jannetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 28 juni 1886, † Den Helder (N.H.) 22 okt. 1950, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 tr. Den Helder (N.H.) 5 jan. 1911109 Jan Kooij, geb. Wieringen (N.H.) 19 maart 1885, † 4 dec. 1951, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4,72 zn. van Dirk en Antje Bakker.
5. Annetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 17 aug. 1889, † Den Helder (N.H.) 9 juni 1954, tr. Den Helder (N.H.) 12 maart 1914110 Jan Bais, geb. Den Helder (N.H.) omstr. 1891, zn. van Jelle en Geertje Evendijk.
6. Jantje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 dec. 1891, tr. Den Helder (N.H.) 11 mei 1916111 Reinder Zwolsman, geb. Wonseradeel (Fr) omstr. 1891, zn. van Reinder en Tjitske Wielenga.
7. Vrouwtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 9 juli 1893, tr. Den Helder (N.H.) 19 juli 1917112 Hendrik Manuel, geb. Amsterdam (N.H.) omstr. 1893, zn. van Johannes en Cornelia Susanna Blomberg.

VIIIc. Hendrik Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 10 mei 1827, † Noordzee 28 april 1868, tr. Urk (N.H.) 7 juni 1854113 Marijtje Lubberts Kramer, geb. Urk (Holland) 27 febr. 1832, † Urk (N.H.) 29 maart 1915, dr. van Lubbert en Aaltje Molenaar.
Uit dit huwelijk:
1. Lubbert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 28 dec. 1854, † Noordzee 28 april 1868.
2. Andries, volgt IXe.
3. Aaltje, volgt IXf.
4. Sijtjen Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 22 mei 1864, † Urk (Ov) 29 aug. 1951, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 tr. Urk (N.H.) 28 juni 1890114 Steven Korf, geb. Urk (N.H.) 8 nov. 1865,8221 juni 1953, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 zn. van Jan en Aaltje Romkes.
5. Pieter, volgt IXg.

IXe. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 23 sept. 1857, † Op Noordzee gebleven 7 april 1898, tr. Urk (N.H.) 18 okt. 1881115 Eiltje Romkes, geb. Urk (N.H.) 17 juli 1861, † ald. 11 okt. 1923.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 juni 1882, † Noordoostpolder (Ov) 28 jan. 1968, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 19 juni 1909116 Hendrik de Vries, geb. 16 nov. 1879, † Urk (N.H.) 25 april 1935, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 zn. van Jan en Heiltje Ras.
2. Jacobje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 april 1884, † Urk (Ov) 1 febr. 1962, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee, tr. Urk (N.H.) 10 maart 1906117 Kornelis Kaptijn, geb. 21 dec. 1876, † Urk (N.H.) 17 sept. 1923, zn. van Jelle en Truitje Bakker.
3. Hendrik Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 15 jan. 1886, † Castricum (N.H.) 3 sept. 1905, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
4. Steven Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 okt. 1887, † 25 aug. 1975, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
5. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 aug. 1889, † 21 dec. 1983, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats Kerkje aan de zee,72 tr. 1e Amsterdam (N.H.) 8 april 1914118 Willem Zwart, geb. Huizen omstr. 1889; tr. 2e Huizen 28 febr. 1920119 Cornelis Vos, geb. Huizen (N.H.) 14 okt. 1899, † 8 april 1979, begr. Huizen (N.H.) - Begraafplaats Naarderstraat.
6. Pietertje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 april 1891, † 19 nov. 1973, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 tr. Velzen (N.H.) 28 sept. 1916120 Tijmen Buter, geb. Urk (N.H.) 9 juni 1893, † O.L. De Noordoostelijke Polder 9 dec. 1958, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp, zn. van Teunis en Harmtje Kramer.
7. Pieter Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 juni 1893, Ziekenverpleger,1211 nov. 1987, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. 1e Amsterdam (N.H.) 19 nov. 1924122 Krijna Cornelia Roepert, geb. Amsterdam omstr. 1893; tr. 2e Amsterdam (N.H.) 27 aug. 1931123 Alida Klazina Klokman, geb. Zaandam (N.H.) 8 juni 1898, † 18 april 1976, begr. Urk (Fl) - De Vormt.72
8. Neeltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 3 aug. 1895, † 27 maart 1984, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats Kerkje aan de zee,72 tr. Urk (N.H.) 21 april 1920124 Frans Kaptijn, geb. 23 dec. 1892, † 5 okt. 1973, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats Kerkje aan de zee,72 zn. van Jelle en Truitje Bakker.
9. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 9 okt. 1897, † ald. 17 dec. 1897.

IXf. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 mei 1861, † ald. 13 sept. 1925, tr. Urk (N.H.) 27 sept. 1884125 Hendrik Ras, geb. Urk (N.H.) 26 aug. 1860, † ald. 14 mei 1930, zn. van Hendrik De Haan en Jannetje Bakker.
Uit dit huwelijk:
Sijtje Ras, geb. Urk (N.H.) 19 nov. 1900.

IXg. Pieter Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 17 jan. 1867, † Egmond aan Zee (N.H.) 3 sept. 1905, tr. Urk (N.H.) 27 april 189555 Jacobje Kramer, geb. Urk (N.H.) 27 okt. 1873, † ald. 4 april 1949, dr. van Willem en Willemtje Kramer.
Uit dit huwelijk:
1. Marijtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 febr. 1897, † 17 dec. 1989, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. 1e Urk (N.H.) 14 mei 1921126 Hendrik Wakker, geb. Urk 24 febr. 1897, † 1922, zn. van Jan en Sijtje Kroon; tr. 2e Urk (N.H.) 19 maart 1927127 Evert Romkes, geb. Urk (N.H.) 24 dec. 1886, † ald. 16 aug. 1952, zn. van Kornelis en Trijntje Hakvoort.
2. Willem Pietersz, volgt Xe.
3. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 13 jan. 1900, † ald. 28 juli 1900, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.
4. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 9 febr. 1901, † 22 aug. 1973, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 tr. Urk (N.H.) 25 april 1925128 Geert Post, geb. 16 maart 1899,72 † Noordoostpolder (Ov) 28 nov. 1967, zn. van Jelle en Albertje Meun.
5. Hendrik Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 aug. 1902, † 18 sept. 1968, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
6. Klaas Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 18 febr. 1904, † Urk (Ov) 10 april 1966, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.

Xe. Willem Pietersz Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 jan. 1899, † 25 april 1976, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats De Vormt,72 tr. Urk (N.H.) 21 mei 1926129 Hendrikje Romkes, geb. Urk (N.H.) 20 mei 1904, † 2 dec. 1982, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats De Vormt.
Uit dit huwelijk:
Jan Pasterkamp, geb. april 1935, † Urk 13 okt. 1935.

VIIId. Gerrit Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 18 aug. 1829, † 24 okt. 1882, begr. Urk (N.H.) - Vissersmonument,72 tr. Urk (Holland) 14 sept. 185763 Willempje van Urk, geb. Urk (Holland) 7 febr. 1830, † ald. 23 juni 1909, dr. van Hendrik Evertsz en Geertje Meinders de Boer.
Uit dit huwelijk:
Hermina Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 28 aug. 1861, † ald. 11 juli 1948, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 22 dec. 1883130 Albert Hakvoort, geb. Urk (N.H.) 1 maart 1862,130 † ald. 17 juni 1946, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 zn. van Jelle en Jacobje de Boer.

VIIb. Sjoert Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806,131 † Urk (Holland) 7 jan. 1839, tr. Urk (Holland) 21 april 1830132 Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,133 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,134 dr. van Riekelt en Marretje Borgers; zij hertr. Urk (N.H.) 15 maart 185164 Gerrit Jansz Pasterkamp (VIIc).
Uit dit huwelijk:
1. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 12 juli 1830, † ald. 24 nov. 1830.
2. Willem Sjoerdsz, volgt VIIIe.
3. Riekelt Sjoerdzn, volgt VIIIf.
4. Jan, volgt VIIIg.
5. Marretje, volgt VIIIh.

VIIIe. Willem Sjoerdsz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 3 juli 1832,135 † Urk (N.H.) 20 febr. 1919, tr. 1e Urk (N.H.) 9 juli 1858103 Marritje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 28 nov. 1833, † Urk (N.H.) 13 juni 1880, dr. van Pieter Klaasz en Vrouwtje Toons van den Berg; tr. 2e Urk (N.H.) 29 okt. 1881136 Klaasje(n) de Jonge, geb. Urk (N.H.) 17 okt. 1849, † Westzaan (N.H.) 8 juni 1936, dr. van Jan Willem en Grietje Visser.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sjoerd, volgt IXh.
2. Aaltjen Willems, volgt IXi.
3. Jacob, volgt IXj.
4. Vrouwtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 okt. 1867, † ald. 2 sept. 1868.137
5. Vrouwtje Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1871, † Krommenie (N.H.) 16 okt. 1956, tr. 1e Urk (N.H.) 15 juli 1893138 Piet Wakker, geb. Urk (N.H.) 2 april 1870, zn. van Jacob en Willemtje Visscher; tr. 2e Urk (N.H.) 23 juni 1911139 Willem van den Berg, geb. Urk (N.H.) 15 dec. 1869, † Krommenie (N.H.) 10 mei 1943, zn. van Kornelis en Hiltje Schuuring en wedr. van Aaltje Post.

IXh. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 juni 1859,140 † ald. 1 dec. 1930,141 tr. Urk (N.H.) 23 dec. 188267 Marretje Ras, geb. Urk (N.H.) 3 dec. 1860, † ald. 2 jan. 1941, dr. van Jan en Willempje Woort.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt Xf.
2. Jan, volgt Xg.
3. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 20 maart 1887, † ald. 16 mei 1887.
4. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 okt. 1888, † 12 juni 1959, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 tr. Urk (N.H.) 4 dec. 1915142 Gerrit Meun, geb. 24 okt. 1882,8231 okt. 1981, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 zn. van Albert en Pietertje Weerstand.
5. Cornelis Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 14 febr. 1891, † ald. 8 mei 1891.
6. Willempje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 21 april 1892, † Urk (Ov) 10 maart 1962, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 tr. Urk (N.H.) 30 maart 1923143 Hessel Hoekstra, geb. Urk (N.H.) 26 mei 1887, † Noordoostpolder (Ov) 1 maart 1963, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 zn. van Tjalling en Elizabeth Kroon.
7. Cornelis Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 13 maart 1895, † Urk (Ov) 22 febr. 1955, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 3 juni 1927144 Trijntje Bakker, geb. 4 okt. 1903,82 † Urk (Ov) 28 jan. 1997, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.82
8. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 20 sept. 1897, † ald. 8 april 1949, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
9. Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 6 dec. 1899, † Urk (Fl) 30 mei 1992.

Xf. Willem Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 febr. 1883, † ald. 10 jan. 1945,145 begr. Urk (N.H.) Begraafplaats Kerkje aan zee,82 tr. Urk (N.H.) 15 okt. 1910130 Diena van den Berg, geb. Urk (N.H.) 25 nov. 1882, † Urk (Ov) 18 jan. 1964, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 dr. van Jurie en Adriaantje Post.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 dec. 1911, † 15 nov. 1972, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp.72
2. Eltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 okt. 1913, † 28 juli 1995, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4.72
3. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 19 sept. 1915, † 14 mei 1983, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats De Vormt.72
4. Adriaantje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 22 maart 1918, † Den Helder (N.H.) 12 sept. 2005, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4, tr. Willem Buurmeester, geb. 6 okt. 1902, † 11 sept. 1987, begr. Den Helder (N.H.) - Begraafplaats Huisduinen Kerkhoflaan 4.

Xg. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 jan. 1885, † Urk (Ov) 28 sept. 1954, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 20 april 1912103 Aaltje Visser, geb. Urk (N.H.) 15 april 1890, † Noordoostpolder (Ov) 12 mei 1965, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 dr. van Klaas en Aafje de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 11 sept. 1913, † 29 nov. 2000, begr. Zaandam (N.H.) - Begraafplaats Zuiddijk, tr. Alida Bakker, geb. 20 juni 1914, † 19 maart 2004, begr. Zaandam (N.H.) - Begraafplaats Zuiddijk.
2. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 21 jan. 1915.
3. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 18 sept. 1916, † ald. 24 aug. 1948, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Jacobje Brands.
4. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 19 april 1918, † ald. 30 juni 1923.
5. Aafje Pasterkamp, geb. omstr. 1919, tr. Urk (N.H.) 18 dec. 1939146 Weert Poel, geb. Wieringen (N.H.) omstr. 1914, zn. van Nan en Neeltje Wiegman.
6. Andries Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 dec. 1924,147 † Neustadt (Dld) 3 mei 1945.
7. Cornelis Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 6 dec. 1927, † ald. 17 dec. 1927.

IXi. Aaltjen Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 mei 1863,148 † Hillegom (Z.H.), Vosselaan 12 7 mei 1942, begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats 11 mei 1942, tr. 1e Urk (N.H.) 23 sept. 1882149 Jan Maartensz Post, geb. Urk (N.H.) 24 okt. 1858, visser, † Urk (N.H.) 5 juli 1897,150 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 230 9 juli 1897,151 zn. van Maarten Jansz en Grietje Alberts Hakvoort; tr. 2e Urk (N.H.) 7 nov. 1903152 Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,153 Visser, Vissermansknecht,154 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,155 zn. van Johannes en Wilhelmina Zuidhoek en wedr. van Aaltje de Boer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marretje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 17 jan. 1884,156 † ald. 9 maart 1884,157 begr. Urk (N.H.) Begraafplaats Kerkje aan zee.
2. Maarten Jansz, volgt Xh.
3. Marretje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 4 juni 1887,158 † ald. 4 mei 1891.
4. Grietje Jans, volgt Xi.
5. Hendrika Jans, volgt Xj.
6. Willem Jansz Post, geb. Urk (N.H.) 6 jan. 1892, † ald. 30 sept. 1892, begr. Urk (N.H.) Begraafplaats Kerkje aan zee.
7. Willem Jansz Post, geb. Urk (N.H.) 10 juli 1893, † ald. 9 maart 1894.
8. Marretje Jans, volgt Xk.
9. Vrouwtje Jans, volgt X-l.
Uit het tweede huwelijk:
10. Klaasje, volgt Xm.
11. Willem, volgt Xn.
12. Arie, volgt Xo.

Xh. Maarten Jansz Post, geb. Urk (N.H.) 16 mei 1885,159 Zeevisser, Vissermansknecht, † Zaandam (N.H.) 22 sept. 1972, begr. Zaandam - Begraafplaats Zuideinde,72 tr. Den Helder (N.H.) 27 febr. 1908160 Willempje Kobus de Vries, geb. Urk 19 okt. 1888, † Zaandam (N.H.) 8 jan. 1977, begr. Zaandam - Begraafplaats Zuideinde,72 dr. van Kobes Klaasz en Grietje Johannesdr Ras.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Post, geb. Den Helder (N.H.) 19 sept. 1908,161 † Zaandam (N.H.) 16 dec. 1913.
2. Kobes Post, geb. Den Helder (N.H.) 15 maart 1910,161vr 1945.
3. Aaltje Post, geb. Zaandam (N.H.) 30 sept. 1911,162 ged. Zaandam (N.H.) - Gereformeerde kerk 29 okt. 1911,163 † Zaandam (N.H.) 18 mei 1982, begr. Zaandam - Begraafplaats Zuideinde.72
4. Grietje, volgt XIb.
5. Levenloze dochter, geb. Zaandam 31 maart 1917.164
6. Levenloze dochter, geb. Zaandam 8 okt. 1918.165
7. Hendrika, volgt XIc.
8. Dirkje Post, tr. Harrie Welbergen.
9. Jan Maarten Post, geb. Zaandam (N.H.) 2 juli 1929,161 † Zaanstad (N.H.) 30 okt. 2005, begr. Zaandijk (N.H.) Algemene begraafplaats,166 tr. Vonnie van den Berg.
10. Geertje Post, tr. Jo Barendsma, geb. 18 dec. 1930, Vertegenwoordiger, † Zaandam (N.H.) 29 maart 2001.

XIb. Grietje Post, geb. Zaandam (N.H.) 19 febr. 1913,167 tr. Zaandam (N.H.) 20 nov. 1935168 Gerrit Schoute, geb. 15 mei 1911,72 † Zaandam (N.H.) 11 mei 1995, begr. Zaandam - Begraafplaats Zuideinde.72
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Theodora Schoute.
2. Jacoba Wilhelmina Maria Schoute.
3. Kobes Schoute.

XIc. Hendrika Post, geb. Zaandam (N.H.) 12 okt. 1920,161 † ald. 7 dec. 2006, begr. Zaandam (N.H.) Begraafplaats Zaandam Zuiddijk,72 tr. Cornelis Kwak, geb. Zaandam (N.H.) 7 okt. 1915, † ald. 11 mei 2006, begr. Zaandam (N.H.) Begraafplaats Zaandam Zuiddijk.72
Uit dit huwelijk:
1. Kobes Jan Maarten Kwak.
2. Maarten C. Kwak.

Xi. Grietje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 19 jan. 1889,169 † Zaandam (N.H.) 28 okt. 1962,170 tr. Den Helder (N.H.) 4 juni 1908171 Johannes Jacobusz Taal, geb. Den Helder (N.H.) 2 okt. 1885,172 zeevisser, † Zaandam (N.H.) 5 maart 1955,173 zn. van Jacobus Johannesz en Aaltje de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, volgt XId.
2. Jan, volgt XIe.
3. Aaltje, volgt XIf.
4. Aaltje, volgt XIg.
5. Jacoba Taal, geb. Zaandam (N.H.) 2 aug. 1914,174 † Krommenie (N.H.) 25 nov. 2008,175 begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Zuiddijk.72
6. Maarten, volgt XIh.
7. Albert Taal, geb. Zaandam (N.H.) 25 sept. 1917,174 † Amsterdam (N.H.) 8 jan. 1997, begr. Amsterdam Nwe Oosterbegraafplaats Grafnummer: 65-5-K032 14 jan. 1997,176 tr. G. van Bezooijen.
8. Marretje, volgt XIi.
9. Arie Taal.
10. Willem Taal, geb. Zaandam (N.H.) 2 mei 1923,174 † ald. 7 okt. 2017,177 tr. Marijtje van Egmond, geb. Rijnsburg 23 sept. 1925, † Zaandam (N.H.) 16 dec. 2009, begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Wibautstraat 21 dec. 2009.178
11. Hendrika, volgt XIj.
12. Johannes, volgt XIk.
13. Vrouwtje Taal.
14. Wilhelmina Taal, geb. Zaandam (N.H.) 21 mei 1928,179 ged. Zaandam (N.H.) - Gereformeerde kerk 8 nov. 1931,180 † Zaandam (N.H.) 20 okt. 1942.
15. Grietje, volgt XI-l.

XId. Jacobus Taal, geb. Den Helder (N.H.) 1 nov. 1908,181 Houtverwerker, † 26 nov. 1978,72 begr. Zaandam (N.H.) Begraafplaats Zaandam Zuiddijk,182 tr. Zaandam (N.H.) 17 mei 1934183 Trijntje Last, geb. Zaandam (N.H.) 8 aug. 1912,181 † ald. 11 mei 2003,184 begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Zuiddijk,185 dr. van Hendrik en Leentje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
Margaretha Taal, tr. David de Goede.

XIe. Jan Taal, geb. Den Helder (N.H.) 29 mei 1910,186 Gemeentewerkman Reinigingsdienst 1934-,186 Vertegenwoordiger Automobielbedrijf 1945-, † Lethbridge, Alberta Canada 1998, begr. Lethbridge, Alberta Canada - Mountain View Cemetery,187 tr. Den Helder (N.H.) 3 okt. 1934188 Johanna Grietje | Joanne Grace Huisman, geb. Zaandam (N.H.) 22 dec. 1911, † Lethbridge, Alberta Canada 1995, begr. Lethbridge, Alberta Canada - Mountain View Cemetery,187 dr. van Johannes en Jacoba Kramer.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pieter Taal, geb. Zaandam (N.H.) 13 okt. 1935,186 ged. Zaandam (N.H.) - Gereformeerde kerk nov. 1935,189 † Lethbridge, Alberta Canada 19 nov. 1996, begr. Lethbridge, Alberta Canada - Mountain View Cemetery.190
2. Grietje Taal.
3. Johanna Grietje Taal, tr. Roy Sterenberg, geb. Lethbridge, Alberta Canada 19 mei 1934, † 17 okt. 2014, begr. Lethbridge, Alberta Canada - Mountain View Cemetery 22 okt. 2014.
4. Jan Taal.
5. Johannus Taal.
6. Jacobus Taal, geb. Amsterdam (N.H.) 24 april 1949, † Lethbridge, Alberta Canada 20 juni 2008.

XIf. Aaltje Taal, geb. Zaandam (N.H.) 12 nov. 1911,174 † ald. 24 jan. 2007,191 begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Zuiddijk,72 tr.192 Abraham Gerrit Fiddelaar, geb. Zaandam (N.H.) 26 okt. 1904,193 † Zaanstad (N.H.) 28 nov. 1982, begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Zuiddijk.
Uit dit huwelijk:
1. W.H. Fiddelaar, geb. 17 nov. 1942, † 9 nov. 1993, begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Zuiddijk.72
2. Grietje Wilhelmina Fiddelaar.
3. Roelofje Alida Fiddelaar, geb. Zaandam (N.H.) omstr. 1 jan. 1948,194 † ald. 15 juli 1949.

XIg. Aaltje Taal, geb. Zaandam (N.H.) 3 jan. 1913,195 Pakmeisje beschuitfabriek,174 † Urk (Fl) 5 mei 2009,72 begr. Urk - Begraafplaats De Vormt, tr. Zaandam (N.H.) & Batavia (N.O.I.) 31 jan. (kerkelijk Batavia (N.O.I.) maart)196 1940197 Jacob Stolp, geb. 31 okt. 1916,72 Onderwijzer,192 Knil militair,1983 okt. 1977, begr. Urk - Begraafplaats De Vormt.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Stolp.
2. Johannes Stolp.
3. Annie Stolp.
4. Andries Stolp.

XIh. Maarten Taal, geb. Zaandam (N.H.) 4 april 1916,199 Schippersknecht houttransport,17426 juli 1995, begr. Assendelft (N.H.) - Algemene begraafplaats, tr. Assendelft (N.H.) 28 juli 1942170 Jacoba Flipse, geb. Assendelft (N.H.) 17 okt. 1920, † ald. 28 jan. 2012, begr. Assendelft (N.H.) - Algemene begraafplaats.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Christofel Taal, tr. Doortje Vellinga.
2. Lammert, volgt XIIa.
3. Christoffel, volgt XIIb.
4. Margriet Gijsbertha, volgt XIIc.

XIIa. Lammert Taal, tr. Nellemieke Marjanne Hendrika van der Wilt.
Uit dit huwelijk:
1. Timo Taal.
2. Emiel Taal.
3. Sabina Taal.

XIIb. Christoffel Taal.
Uit zijn relatie met Ellen Muller:
Jeffrey Taal.

XIIc. Margriet Gijsbertha Taal.
Uit haar relatie met Franciscus Maria van Ammers:
1. Manouk van Ammers.
2. Thomas van Ammers.

XIi. Marretje Taal, geb. Zaandam (N.H.) 8 nov. 1920,174 † Chatham (Ontario, Canada) 17 april 2015,200 tr. Zaandam (N.H.) febr. 1948201 Jan Dragstra, † Chatham (Ontario, Canada) 1978.
Uit dit huwelijk:
1. John Dragstra.
2. Bill Dragstra.
3. Rita Dragstra.
4. Wayne Dragstra.

XIj. Hendrika Taal, geb. Zaandam (N.H.) 24 nov. 1924,174 ged. Zaandam (N.H.) - Gereformeerde kerk 8 nov. 1931,180 † Zaanstad, Westzaan (N.H.) 20 maart 2014, begr. Westzaan, Algemene Begraafplaats Dolfijnstraat,178 tr. Westzaan (N.H.) 14 dec. 1945202 Hendrik Jan Kroes, geb. Emmen, Nieuw Amsterdam (Dr) 9 maart 1925, † Westzaan (N.H.) 19 febr. 2013.203
Uit dit huwelijk:
1. Hans Kroes.
2. Jacquelline Kroes.
3. Kees Kroes.
4. Atze Kroes.
5. Veronica Kroes, geb. omstr. 1955, † Westzaan (N.H.) 21 juli 1957.204

XIk. Johannes Taal, geb. Zaandam (N.H.) 19 maart 1926,174 ged. Zaandam (N.H.) - Gereformeerde kerk 8 nov. 1931,180 Houtwerker, † Zaandam (N.H.) 3 juli 2002, begr. Zaandam (N.H.) Begraafplaats Zaandam Zuiddijk,205 tr. 1e Geertje de Vries, geb. 23 mei 1929, † Zaandam (N.H.) 29 juli 1978, begr. Zaandam, Algemene Begraafplaats Zuiddijk;72 tr. 2e Trijntje van der Blom, geb. 15 febr. 1926, † Koog aan de Zaan (N.H.) 8 aug. 2014.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marian Taal.
2. Johannes Willem Taal.
3. Wilmar Berend Johannes Taal.

XI-l. Grietje Taal.
Uit haar relatie met Jacob Post, geb. Den Helder (N.H.) 31 okt. 1929,206 † ald. 27 juni 2014:206

XIId. Johannes Post, tr. Klazina Koorn, dr. van Maarten en Jentje Sluiter.
Uit dit huwelijk:
1. Jenny Post.
2. Jacob Post.

Xj. Hendrika Jans Post, geb. Urk (N.H.) 7 okt. 1890, † Den Helder (N.H.) 8 febr. 1973, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer: P/-/109 12 febr. 1973, tr. Den Helder (N.H.) 8 aug. 1912207 Jan Douwesz Brouwer, geb. Urk (N.H.) 31 dec. 1887, † Den Helder (N.H.) 31 maart 1969,208 begr. Den Helder, Algemene Begraafplaats te Huisduinen 3 april 1969, zn. van Douwe Frederiksz en Jacoba Jans de Boer.
Uit dit huwelijk:

XIm. Douwe Brouwer, geb. Den Helder 23 juli 1914,209 stoker,210 † Den Helder 23 jan. 1998,211 begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen, tr. Den Helder 1940192 Harmtje Kwast, geb. 9 maart 1915, † Den Helder 15 juli 1994,212 begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen.
Uit dit huwelijk:
Jan Brouwer, geb. Julianadorp (N.H.) 1 sept. 1941, † Den Helder (N.H.) 21 mei 2015, begr. Den Helder (N.H.), Crematie Oleahof IJsselmeerstraat 63a 26 mei 2015, tr. Andijk 18 nov. 1965213 Tiny Kooij, geb. Andijk 27 febr. 1938, † Den Helder (N.H.) 2014.

Xk. Marretje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 8 nov. 1895,214 † Breezand (N.H.) 19 nov. 1941,215 begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen 24 nov. 1941, tr. Den Helder (N.H.) 17 juli 1919216 Roelof Pietersz Klap, geb. Haarlemmerliede 17 maart 1893,217 Katoendrukker, Agent van politie,217 bankwerker,218 † Den Helder (N.H.) 27 juli 1947, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen 30 juli 1947, zn. van Pieter en Pietertje Kooij.
Uit dit huwelijk:

XIn. Pieter Klap, geb. Den Helder 25 okt. 1919, Laborant, Verzekeringsagent,192 † Den Helder 19 april 1986, begr. Schagen (gecremeerd) 23 april 1986.
Uit zijn relatie met J. Siekerman, geb. omstr. 1921, † Den Helder 20 mei 1984, begr. Velsen; Driehuis Westerveld 24 mei 1986:
1. Margot Klap, tr. Aad Schuijtemaker.
2. Linda Klap.
3. Roel Klap.
4. H. W. J. Klap.

X-l. Vrouwtje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 15 mei 1897,214 † Den Helder (N.H.) 22 nov. 1974, tr. 1e Den Helder (N.H.) 6 maart 1920219 (echtsch. ingeschr. ald. 19 sept. 1924)220 Maarten Jacobusz Neervoort, geb. ’s-Gravenhage (Z.H.) 3 juni 1898,221 Metselaar, zn. van Jacobus Wilhelmus Philippus en Jaantje Vrolijk; tr. 2e Den Helder (N.H.) 10 sept. 1925222 Bastiaan Jan van der Aa, geb. Wijk bij Duurstede (U) 27 juni 1903,223 stoker, korporaal machinist,223 † Den Helder (N.H.) 4 nov. 1974, begr. Schagen (gecremeerd) 7 nov. 1974, zn. van Bastiaan Jan en Catharina Schenk.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Maarten van Neervoort, tr. Mimi van Stock.
Uit het tweede huwelijk:
2. Bas, volgt XIo.
3. Catharina Hendrika, volgt XIp.

XIo. Bas van der Aa, geb. Den Helder (N.H.) 17 april 1929,223 Matroos - marine, Koopvaardij - matroos -1952,224 † Tandjong Pandau (N.I.) 19 juli 1952, tr. Corrie Bot.
Uit dit huwelijk:
Bas van der Aa.

XIp. Catharina Hendrika van der Aa, geb. Den Helder (N.H.) 28 aug. 1941, † Julianadorp (N.H.) 21 maart 2018, begr. Beverwijk (N.H.) Crematie Centrum Westerhout 29 maart 2018,208 tr. Jan Geus.
Uit dit huwelijk:
Christa Lucia Geus, tr. Gerard Zandstra.

Xm. Klaasje Taal, geb. Den Helder (N.H.) 12 mei 1905,225 † Hillegom (Z.H.) 26 juni 1990,226 begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats, tr. Den Helder (N.H.) 24 febr. 1927227 Joost de Ruiter, geb. West Stellingwerf (Fr) 7 aug. 1899,228 Stoomtram onderhoudsman, zn. van Dirk en Gerritje Greveling.
Uit dit huwelijk:
Dirk de Ruiter, geb. Hillegom 9 jan. 1928, Marktmeester / Brugwachter, † Hillegom 17 sept. 1987, begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats, tr. E. Tates.

Xn. Willem Taal, geb. Den Helder (N.H.) 8 juni 1906,229 Administratief werknemer H.M.C. 1921-1927,230 Boekhouder H.M.C. 1927-1936,230 Directeur Heldersche Melkcentrale (H.M.C.) 1936-,231 † Den Helder (N.H.) 21 okt. 1996, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer B-H-26 25 okt. 1996,232 tr. Den Helder (N.H.) (kerkelijk Den Helder; Gereformeerde Kerk) 26 okt. 1933233 Elisabeth Cornelia de Leeuw, geb. Amsterdam (N.H.) 13 sept. 1908,234 Schrijfster,235 † Den Helder (N.H.) 8 okt. 1999, begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: B-H-26 13 okt. 1999,236 dr. van Jan en Maria Blancke.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Willem Taal, geb. Den Helder; St Lidwina Stichting 22 mei 1935,237 ged. Den Helder (N.H.) 9 juni 1935, † Den Helder, H.A. Lorentzstraat 107 11 juli 1936,238 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 14 juli 1936.239
2. Maria, volgt XIq.
3. Jacobus Taal, geb. Den Helder (N.H.) 14 jan. 1939, † ald. 16 sept. 1945,240 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen - grafnummer: B-G-002 20 sept. 1945.239
4. Willemina Elisabeth Cornelia Taal, geb. Langedijk, Noord-Scharwoude (N.H.) 6 april 1943, † ald. 29 nov. 1943,241 begr. Den Helder, begraafplaats te Huisduinen (donderdag na overlijden) - grafnummer: B-G-002 2 dec. 1943.239
5. Arie, volgt XIr.

XIq. Maria Taal, tr. Jacob Arie Bos, zn. van Pieter en Geertruij van der Elst.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter-Jan Bos, tr. Priscilla Garcia.
2. Elisabeth Willemine, volgt XIIe.
3. Willem Arie, volgt XIIf.

XIIe. Elisabeth Willemine Bos, tr. Hendrik Egbertus Lukas Vos, zn. van Jan en Annechina Aaltina Aldenbeuving.
Uit dit huwelijk:
1. Arjan Jacco Vos.
2. Rianca Aaltje Vos.
3. Wilbert Lucas Vos.

XIIf. Willem Arie Bos, tr. Yovanka Maruska Dall.
Uit dit huwelijk:
1. Janoah Arie Bos.
2. Jol Benjamin Bos.
3. Jonathan David Bos.

XIr. Arie Taal, tr. Jannigje Cornelia Pieternella van den Hoek, dr. van Cornelis Pieter en Jenneke Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Pieter, volgt XIIg.
2. Jeroen Arie Taal.
3. Jenneke Elisabeth Taal.

XIIg. Willem Pieter Taal.
Uit zijn relatie met Laura Zeilstra, dr. van Bauke Luite en Alida Maria Lagas:
1. Lieke Taal.
2. Jens Taal.

Xo. Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 19 aug. 1907,214 Schoenmaker Koninklijke Marine,242 † Den Helder (N.H.) 1996, begr. Schagen (gecremeerd) 1996, tr. Den Helder (N.H.) 4 okt. 1928243 Grietje Spits, geb. Den Helder (N.H.) 31 dec. 1908, † ald. 25 jan. 1993,244 dr. van Cornelis Reijnders en Maria de Wit.
Uit dit huwelijk:
1. Maria, volgt XIs.
2. Zoon.

XIs. Maria Taal, tr. Dirk van Asperen, geb. Alblasserdam 25 dec. 1929, Schipper Koninklijke marine, † Op zee; aangespoeld op duits waddeneiland 12 sept. 1985, begr. Schagen (gecremeerd) 17 sept. 1985.
Uit dit huwelijk:

XIIh. Gre van Asperen, tr. Gerard Kuiper.
Uit dit huwelijk:
Bianca Kuiper.

IXj. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1865,245 † ald. 12 sept. 1898, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 1887246 Kornelia Korf, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1869, dr. van Riekelt en Dirkje Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. Klaasje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 mei 1889, † 13 juni 1978, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 1 maart 191364 Tiemen Hakvoort, geb. Urk (N.H.) 31 aug. 1886,64 zn. van Pieter en Jannetje Roos.
2. Dirkje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 28 sept. 1891, tr. Den Helder (N.H.) 14 juni 1917108 Dirk Bot, geb. Den Helder (N.H.) omstr. 1895, zn. van Dirk en Jantje Bijl.
3. Willem Jacobsz Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1894.
4. Riekelt Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 8 sept. 1897, † ald. 4 mei 1898.

VIIIf. Riekelt Sjoerdzn Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 7 maart 1834, † Urk (N.H.) 31 maart 1892,247 tr. 1e Urk (N.H.) 15 maart 186264 Klaasje Alberts Kok, geb. Urk (Holland) 7 sept. 1834, † Urk (N.H.) 12 dec. 1886, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars; tr. 2e Urk (N.H.) 9 maart 188864 Aaltjen Ras, geb. Urk (N.H.) 4 sept. 1849,64 † ald. 13 dec. 1925, dr. van Albert Capitein Gerritsz en Naatje Lubberts Korf.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltjen Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 15 sept. 1863, † ald. 2 dec. 1887.
2. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 febr. 1866, † ald. 15 maart 1866.
3. Trijntje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 15 febr. 1867, † ald. 15 jan. 1940, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. 1e Urk (N.H.) 5 aug. 189367 Klaas Ras, geb. Urk (N.H.) 22 okt. 1866, † ald. 5 nov. 1918, zn. van Willem en Klaasje Barends; tr. 2e Urk (N.H.) 30 juni 1923248 Albert van Veen, geb. Urk (N.H.) 30 juli 1871, † Urk (Ov) 30 april 1954, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 zn. van Johannes en Jannetje Romkes.
4. Jan, volgt IXk.
5. Willem Riekeltsz, volgt IX-l.
6. Gerritje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 okt. 1875, † Amsterdam (N.H.) 5 aug. 1960, begr. Amsterdam (N.H.) - Begraafplaats De Nieuwe Noorder 10 aug. 1960.249
7. Sjoert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 13 juni 1878, † ald. 19 okt. 1888.
Uit het tweede huwelijk:
8. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 april 1889.
9. Teunis, volgt IXm.

IXk. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 9 sept. 1870, † Urk (Ov) 24 april 1961, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 22 jan. 189669 Marretje de Vries, geb. Urk (N.H.) 29 jan. 1871, † ald. 7 aug. 1947, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 dr. van Lubbert.
Uit dit huwelijk:
1. Riekelt, volgt Xp.
2. Lubbert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 23 maart 1898, † ald. 23 juli 1898.
3. Lubbert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 3 maart 1900, † 7 jan. 1990, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. Urk (N.H.) 14 juli 1928250 Geertje van Eerden, geb. 25 juni 1902, † 13 juli 1986, begr. Urk (Fl) - De Vormt, dr. van Willem en Grietje Bakker.
4. Willem, volgt Xq.
5. Klaas, volgt Xr.
6. Sjoert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 maart 1906, † ald. 11 aug. 1906, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
7. Klaasje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 jan. 1908, † ald. 1 april 1908, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
8. Sjoert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 6 juli 1909, † Zuiderzee 16 april 1931, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
9. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 okt. 1910, † ald. 24 juli 1911.
10. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 27 dec. 1914, † ald. 8 dec. 1915.

Xp. Riekelt Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 21 jan. 1897, † 2 jan. 1985, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats Kerkje aan de zee,72 tr. Urk (N.H.) 20 sept. 1919251 Marijtje Brands, geb. Urk (N.H.) 11 juni 1898, † 3 maart 1980, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats Kerkje aan de zee.72
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje Pasterkamp, geb. 1921, † Urk (N.H.) 30 aug. 1926.
2. Jan Pasterkamp, geb. 1 sept. 1926, † 14 sept. 2004, begr. Urk (Fl) - Begraafplaats Kerkje aan de zee.72

Xq. Willem Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 27 jan. 1902, † 3 april 1989, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. Urk (N.H.) 30 aug. 1930252 Dirkje Romkes, geb. 21 dec. 1906, † 16 okt. 1998, begr. Urk (Fl) - De Vormt, dr. van Lubbert en Jannetje de Vries.
Uit dit huwelijk:
Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) april 1935, † ald. 13 okt. 1935.

Xr. Klaas Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 3 sept. 1904, † 16 aug. 1978, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 tr. Urk (N.H.) 4 sept. 1931253 Hendrikje Kramer, geb. Urk (N.H.) 22 nov. 1905, † 8 jan. 1982, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,72 dr. van Geert en Grietje van Dokkum.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Pasterkamp, geb. 16 sept. 1934, † Urk (N.H.) 17 juni 1940, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72
2. Geertje Pasterkamp, tr. Arie van Urk.

IX-l. Willem Riekeltsz Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 okt. 1873, † ald. 3 dec. 1935, tr. Urk (N.H.) 19 sept. 1903254 Eitjen Meun, geb. Urk (N.H.) 29 febr. 1876, † Urk (Ov) 19 okt. 1960, dr. van Antonie en Aaltje Brands.
Uit dit huwelijk:
1. Riekelt Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 18 sept. 1904, † Kampen (Ov) 2 maart 1955, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.82
2. Antonie Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 jan. 1907, † 27 sept. 1970, begr. Zaandam (N.H.) - Begraafplaats Zuiddijk.72
3. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 jan. 1910, † 21 nov. 1996, begr. Zaandam (N.H.) - Begraafplaats Zuiddijk.72

IXm. Teunis Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1891, † Noordoostpolder (Ov) 21 maart 1967, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 tr. Urk (N.H.) 27 mei 1916130 Willempje Ras, geb. Urk (N.H.) 22 juli 1894, † Urk (Ov) 13 maart 1980, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee,82 dr. van Albert en Femmetje Visser.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltjen Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 22 febr. 1917, † 30 juni 1998, begr. Urk (Fl) - De Vormt,72 tr. Urk (N.H.) 24 febr. 1936255 Hendrik Kaptein, geb. omstr. 1915, zn. van Cornelis en Dirkje Bakker.
2. Femmetje Pasterkamp, geb. 28 febr. 1919, † 5 febr. 1972, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 tr. Urk (N.H.) 25 maart 193843 Albert Koffeman, geb. Urk (N.H.) 9 maart 1913, † 9 april 2001, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 zn. van Johannes en Hendrikje Ras.
3. Riekelt Pasterkamp, geb. 6 febr. 1921,82 † Urk (N.H.) 5 juli 1933.
4. Albert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 26 sept. 1923,256 † Zwolle (Ov) 1 febr. 1953, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Kerkje aan de Zee.72

VIIIg. Jan Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 31 aug. 1836, † Urk (N.H.) 25 dec. 1911, begr. Urk Begraafplaats Holkenkamp, tr. Urk (N.H.) 12 dec. 1859257 Geertje Kok, geb. Urk (Holland) 6 aug. 1832,257 † Urk (N.H.) 23 jan. 1917, dr. van Albert en Gerritje Mars.
Uit dit huwelijk:
Aaltje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 maart 1860, † ald. 11 juni 1860.

VIIIh. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1838, † Urk (N.H.) 17 maart 1919, tr. Urk (N.H.) 16 dec. 186376 Klaas de Boer, geb. Urk (Holland) 28 sept. 1838, † Urk (N.H.) 23 nov. 1914, zn. van Jan de Vries Okkesz en Elizabet Hakvoort.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje de Boer, geb. Urk (N.H.) 10 maart 1864, † Zeist (U) 9 aug. 1951.
2. Elisabet de Boer, geb. omstr. 1867, † Zeist (U) 25 jan. 1955.

VIIc. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806, † Amsterdam (N.H.) 16 mei 1868, tr. 1e Urk (Holland) 16 juni 1831258 Klaasje Snoek, ged. Urk (Dep. Amstelland) 18 april 1808,259 † Urk (N.H.) 16 aug. 1849, dr. van Dirk en Jannetje Romkes; tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 185164 Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,133 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,134 dr. van Riekelt en Marretje Borgers en wed. van Sjoert Jansz Pasterkamp (VIIb).
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirk Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 29 sept. 1831, † Urk (N.H.) 21 dec. 1844.
2. Teunis, volgt VIIIi.
3. Jan Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 12 febr. 1836, † Urk (N.H.) 23 dec. 1844.
4. Jelle Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 20 febr. 1839, † Urk (N.H.) 5 dec. 1844.
5. Sjoert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 21 nov. 1841, † ald. 19 dec. 1844.
6. Jannetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 15 nov. 1845, † ald. 13 aug. 1849.
7. Dirkje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 5 aug. 1848, † ald. 16 aug. 1849.

VIIIi. Teunis Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 17 dec. 1833, † Urk (N.H.) 24 juni 1897, tr. Urk (N.H.) 2 april 1870102 Femmetje Jans de Boer, geb. Urk (N.H.) 7 maart 1843, † ald. 2 jan. 1896, dr. van Jan de Vries Okkesz en Elizabet Hakvoort.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 7 aug. 1870, † ald. 7 jan. 1873.
2. Gerrit Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 jan. 1873, † ald. 7 april 1895.
3. Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 jan. 1875, † Velzen - De Heide (N.H.) 3 nov. 1899.260
4. Meindert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 27 jan. 1877, † ald. 9 aug. 1885.
5. Dirk, volgt IXn.
6. Meindert Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 3 sept. 1885, † ald. 6 okt. 1888.

IXn. Dirk Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 1 mei 1881, † 7 april 1969, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp,72 tr. Urk (N.H.) 10 mei 190963 Jacoba Aleida de Boer, geb. Urk (N.H.) 28 mei 1891, † 8 juni 1969, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp.72
Uit dit huwelijk:
1. Femmetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 mei 1909, † ald. 4 juli 1909.
2. Femmetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 15 sept. 1910, † ald. 13 juli 1911.
3. Femmetje | Timmetje, volgt Xs.
4. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 12 aug. 1913, † Noordoostpolder (Ov) 31 mei 1968, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp, tr. Urk (N.H.) 28 okt. 1933261 Luite Schraal, geb. Urk (N.H.) 30 nov. 1911, † 3 aug. 1983, begr. Urk (Ov) - Begraafplaats Holkenkamp, zn. van Jan en Klazina van Dalfzen.
5. Geesje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 27 sept. 1915.
6. Teunis Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 19 sept. 1917.
7. Paulus Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 dec. 1918.
8. Levenloos kind, geb. Urk (N.H.) 9 juli 1924.
9. Geertje Pasterkamp, geb. omstr. 1926, † Arnhem (Gld) 10 april 1957.
10. Jacoba Alijda Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) juli 1930, † ald. 14 maart 1931.

Xs. Femmetje | Timmetje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 17 jan. 1912, † Zaandijk (N.H.) 24 aug. 1948.
Haar zoon:
Jan Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) juli 1932, † ald. 2 sept. 1932.

VIb. Albertje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 okt. 1765,262 begr. ald. 9 juni 1797,263 tr. Urk (Holland) 3 sept. 1786264 Jacob Claasz Bakker, begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 1 okt. 1811.265
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Bakker, ged. Urk 22 juni 1788.
2. Jacob Bakker, geb. Urk omstr. 1793.

Vc. Sijmon Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 16 april 1747,266 begr. Ransdorp Durgerdam 11 juli 1778,267 tr. Ransdorp Durgerdam 14 mei 1775268 Gerritje van Lelienveld, geb. omstr. 1749, ged. Durgerdam, † ald. 25 nov. 1820; zij hertr. Ransdorp (Holland) 6 juli 1783269 Cornelis de Boer.
Uit dit huwelijk:
1. Lijsbet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 14 april 1776.270
2. Klaas, volgt VIc.

VIc. Klaas Pasterkamp, ged. Durgerdam (Holland) 3 mei 1778,271 † Durgerdam (N.H.) 17 maart 1855, tr. Ransdorp Durgerdam 5 juni 1803272 Hendrikje Jans Posch, geb. Durgerdam omstr. 1779, † ald. 14 nov. 1858.
Uit dit huwelijk:
1. Sijmon, volgt VIId.
2. Maritje, volgt VIIe.

VIId. Sijmon Pasterkamp, ged. Durgerdam 8 april 1804,273 Schippersknecht,274 visscher,275 winkelier,276 † Durgerdam 2 mei 1881, tr. Ransdorp (Holland) 23 sept. 1838277 Gerritje Pasterkamp (VIIj).
Uit dit huwelijk:
1. Klaas, volgt VIIIj.
2. Jan Simonszoon Pasterkamp, geb. Durgerdam 21 sept. 1841, † ald. 14 sept. 1860.
3. Lammertje Pasterkamp, geb. Durgerdam 11 sept. 1844,276 † Ransdorp 28 nov. 1912, tr. Ransdorp 28 nov. 1875278 Barend van Dregt, geb. Durgerdam omstr. 1839, † Ransdorp Durgerdam 13 juni 1919.
4. Johannes, volgt VIIIk.
5. Hendrikje Pasterkamp, geb. Durgerdam jan. 1854, † ald. 20 mei 1854.

VIIIj. Klaas Pasterkamp, geb. Durgerdam 23 sept. 1839,279 visscher,280 † Ransdorp 27 febr. 1912, tr. Ransdorp (N.H.) 26 aug. 1877281 Catharina Elisabeth Pasterkamp (VIIIp).
Uit dit huwelijk:
1. Simon Pasterkamp, geb. Ransdorp omstr. 1879,280 † ald. 12 jan. 1915.
2. Helena Sara Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 18 sept. 1881, † ald. 11 dec. 1899.
3. Gerritje Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 28 juli 1884, † ald. 7 aug. 1900.

VIIIk. Johannes Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 26 dec. 1848,275 † ald. 28 okt. 1916, tr. Ransdorp 21 maart 1889282 Harmpje van den Bosch, geb. Ransdorp omstr. 1861.
Uit dit huwelijk:
1. Lammertje Pasterkamp, geb. Ransdorp febr. 1892, † Durgerdam 11 juli 1892.
2. Lammertje Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 30 sept. 1893,283 † Amsterdam (N.H.) 19 jan. 1946, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk 24 jan. 1946,284 tr. Ransdorp (N.H.) 7 dec. 1916285 Antonie Boon, geb. Leerbroek omstr. 1887.
3. Johanna Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 26 jan. 1897,286 tr. Amsterdam 16 maart 1922287 Wilhelmus Josephus de Wolff, geb. Amsterdam omstr. 1895.

VIIe. Maritje Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 28 juni 1807,288 † Durgerdam 6 jan. 1891, tr. Ransdorp 11 okt. 1829289 Johannes Jansz Butter, geb. Genemuiden omstr. 1802, † Durgerdam 5 maart 1892.
Uit dit huwelijk:

VIII-l. Hendrikje Butter, geb. Durgerdam omstr. 1839, tr. Ransdorp 17 maart 1861290 Jan Pasterkamp (VIIIs).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Butter Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 26 maart 1862,29121 juni 1921, begr. Amsterdam (N.H.) - Noorderbegraafplaats,249 tr. Ransdorp (N.H.) 25 aug. 1892282 Geertje Roos, geb. Ransdorp omstr. 1878.
2. Hendrik Pasterkamp, geb. Ransdorp 10 mei 1864, † ald. 26 juni 1907.
3. Klaas Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 12 mei 1867, tr. Ransdorp (N.H.) 10 dec. 1908292 Marritje Dekker, geb. Ransdorp (N.H.) omstr. 1861, † juni 1939.293

Vd. Hendrik Pastercamp, ged. Durgerdam 5 jan. 1749,294vr 1818, tr. Ransdorp Durgerdam 17 mei 1772295 Grietje Dirks Maatjes, ged. Ransdorp 14 nov. 1745,296 † Durgerdam 6 febr. 1818.297
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Hendriksz, volgt VId.
2. Jan Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 okt. 1775.298
3. Jannetje Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 20 juli 1777.299
4. Lijsbet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 2 april 1780.300
5. Naamloos Pastercamp, geb. 1782, begr. Ransdorp 2 juli 1782.
6. Jannetje Pastercamp, ged. Ransdorp Durgerdam 1 juli 1783.301
7. Jan, volgt VIe.

VId. Dirk Hendriksz Pasterkamp, ged. Durgerdam 7 maart 1773,302 koperslager,303 † Nieuwendam 3 juli 1835, tr. (ondertr. Amsterdam 8 okt.) 1802304 Catharina Elisabeth Hoog, geb. Amsterdam omstr. 1783.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIf.
2. Dirk Pasterkamp, ged. Nieuwendam (Dep. v.d. Zuiderzee) 23 sept. 1810.305
3. David Pasterkamp, ged. Nieuwendam (Dep. v.d. Zuiderzee) 23 sept. 1810,306 begr. ald. 5 nov. 1811.249
4. Johannes, volgt VIIg.
5. Helena Sarah, volgt VIIh.
6. Grietje Pasterkamp, geb. Nieuwendam 23 sept. 1824, tr. Monnickendam 19 aug. 1849307 Jan Koedijk, geb. Monnickendam omstr. 1816.

VIIf. Hendrik Pasterkamp, geb. Amsterdam omstr. 1805, koperslager,30821 sept. 1849, tr. Nieuwendam 16 mei 1830309 Grietje Gladbag, geb. Nieuwendam omstr. 1798, † ald. 2 juli 1866.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Elisabeth Pasterkamp, geb. Nieuwendam (Holland) 23 febr. 1831,310 † Nieuwendam (N.H.) 2 juli 1866, tr. Nieuwendam (N.H.) 2 aug. 1863311 Okke Beers, geb. Purmerend omstr. 1834; hij hertr. Oosthuizen (N.H.) 7 maart 1872312 Hendrika Pasterkamp (VIIg,2).
2. Dirk Hendrik Pasterkamp, geb. Nieuwendam (Holland) 16 maart 1833,313 tr. Oosthuizen (N.H.) 26 sept. 1861314 Aafje Rems, geb. Oosthuizen omstr. 1840.
3. Barend Hendriksz Pasterkamp, geb. Nieuwendam (Holland) 21 febr. 1835,315 † ald. 10 april 1835.
4. Grietje Pasterkamp, geb. Nieuwendam 27 febr. 1837,316 tr. 1e Nieuwendam 8 sept. 1861317 Johan Christof Bernhard van Ingen, geb. Nieuwendam omstr. 1835; tr. 2e Nieuwendam 27 juni 1872318 Rijndert Kleijsen, geb. Monnickendam omstr. 1837.
5. Johannes Pasterkamp, geb. Nieuwendam (Holland) 20 april 1839,308 † Antwerpen (B) 31 mei 1864.
6. Nicolaas Hendriksz Pasterkamp, geb. Nieuwendam 8 mei 1841,319 † ald. 19 sept. 1855.

VIIg. Johannes Pasterkamp, geb. Nieuwendam (Holland) 28 okt. 1815, koperslager.320
Uit zijn relatie met Anna Catharina Clasina Guliker:
1. Dirk Johannes Pasterkamp, geb. Nieuwendam 12 juni 1841.
2. Hendrika Pasterkamp, geb. Oosthuizen (N.H.) 2 nov. 1842, † ald. april 1926,321 tr. Oosthuizen (N.H.) 7 maart 1872312 Okke Beers, geb. Purmerend omstr. 1834, wedr. van Catharina Elisabeth Pasterkamp (VIIf,1).
3. Hendrik Johannes, volgt VIIIm.

VIIIm. Hendrik Johannes Pasterkamp, geb. Oosthuizen (N.H.) omstr. 1846, koperslager,322 † Oosthuizen (N.H.) juni 1928,321 tr. Oosthuizen (N.H.) 26 april 1874322 Antje Schouten, geb. Oosthuizen (N.H.) omstr. 1849, dr. van Hermanus en Trijntje de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik, volgt IXo.
2. Trijntje Pasterkamp, geb. Oosthuizen (N.H.) omstr. 1877, † ald. maart 1934,321 tr. Oosthuizen (N.H.) 24 juni 1900323 Klaas Joosten, geb. Oosthuizen (N.H.) omstr. 1872, † maart 1925.324

IXo. Johannes Hendrik Pasterkamp, geb. Oosthuizen (N.H.) omstr. 1875, tr. Oosthuizen (N.H.) 21 april 1901325 Trijntje Bak, geb. Graft omstr. 1876.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Johannes Pasterkamp, geb. Oosthuizen (N.H.) omstr. 1902, tr. Oosthuizen (N.H.) 16 juni 1927326 Aaltje Klok, geb. Purmerend (N.H.) omstr. 1904, dr. van Jan en Jentien Ent.

VIIh. Helena Sarah Pasterkamp, geb. Nieuwendam 20 april 1817,327 † Durgerdam 8 dec. 1897, tr. Ransdorp 28 mei 1843328 Hendrik Pasterkamp (VIIi).
Uit dit huwelijk:
1. Lambert, volgt VIIIn.
2. Dirk, volgt VIIIo.
3. Catharina Elisabeth, volgt VIIIp.
4. Jacob, volgt VIIIq.
5. Hendrik Pasterkamp, geb. Durgerdam (N.H.) 16 april 1851, † ald. 7 dec. 1875.
6. Pieter, volgt VIIIr.
7. Grietje Pasterkamp, geb. Durgerdam jan. 1854, † ald. 31 mei 1854.

VIIIn. Lambert Pasterkamp, geb. Durgerdam (N.H.) 2 maart 1844,329 † Ransdorp (N.H.) 15 okt. 1918, begr. Amsterdam (N.H.) - Noorderbegraafplaats,249 tr. Ransdorp 16 april 1871282 Gijsje Komin, geb. Durgerdam omstr. 1845, † Ransdorp 3 okt. 1917, dr. van Hendrik en Antje Prins.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Sara Pasterkamp, geb. Durgerdam (N.H.) 13 febr. 1878, † ald. 17 aug. 1878.
2. Hendrik, volgt IXp.
3. Dirk, volgt IXq.

IXp. Hendrik Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 23 okt. 1880, † Amsterdam (N.H.) 13 okt. 1952, begr. Amsterdam (N.H.) - Begraafplaats De Nieuwe Noorder 17 okt. 1952,284 tr. 1e Ransdorp (N.H.) 5 sept. 1901330 Dina Bouhuijs, geb. Ransdorp omstr. 1879, † ald. 30 juni 1912; tr. 2e Ransdorp (N.H.) 7 febr. 1918290 Grietje Knegt, geb. Graft (N.H.) 20 april 1893, † 16 jan. 1985, begr. Amsterdam (N.H.) - Begraafplaats De Nieuwe Noorder.72
Uit het eerste huwelijk:
1. Gijsberta Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) omstr. 1903, tr. Amsterdam (N.H.) 29 juli 1926331 Jan Swartsenburg, geb. Ransdorp omstr. 1901.
2. Diewertje Pasterkamp, geb. Ransdorp omstr. 1906, tr. Amsterdam 26 sept. 1928332 Cornelis Beenhakker, geb. Nieuwendam omstr. 1905.
Uit het tweede huwelijk:
3. Hendrik Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 20 juli 1918, † ald. 23 juli 1918.

IXq. Dirk Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 22 dec. 1884, † Purmerend (N.H.) 31 jan. 1974, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk 5 febr. 1974,249 tr. Ransdorp (N.H.) 1 april 1915333 Susanna Maria Napolina van Rosmalen, geb. Steenwijkerwold 5 febr. 1881, † Katwijk (Z.H.) 19 febr. 1967, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk.72
Uit dit huwelijk:
Lambertus Pasterkamp, geb. 20 mei 1915, † 10 febr. 1985, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk 14 febr. 1985.249

VIIIo. Dirk Pasterkamp, geb. Durgerdam omstr. 1845, tr. Ransdorp 8 juni 1873281 Ebeltje Eendebak, geb. Durgerdam omstr. 1849.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IXr.
2. Aaltje Pasterkamp, geb. Broek op Langedijk (N.H.) 5 nov. 1875, † 17 dec. 1952, begr. Broek op Langedijk (N.H.) - Begraafplaats Dorpsstraat,72 tr. Broek op Langedijk (N.H.) 13 juni 1901334 Klaas Wagenaar, geb. Broek op Langedijk (N.H.) 14 aug. 1874, † 19 febr. 1935, begr. Broek op Langedijk (N.H.) - Begraafplaats Dorpsstraat.72
3. Lambert, volgt IXs.

IXr. Hendrik Pasterkamp, geb. Broek op Langedijk (N.H.) 18 mei 1874, † 14 juni 1962, begr. Broek op Langedijk (N.H.) - Begraafplaats Dorpsstraat,72 tr. Broek op Langedijk (N.H.) 16 mei 1901335 Maartje Slot, geb. Broek op Langedijk (N.H.) 17 juni 1876, † 4 maart 1967, begr. Broek op Langedijk (N.H.) - Begraafplaats Dorpsstraat.72
Uit dit huwelijk:
Klaas Pasterkamp, geb. Broek op Langedijk (N.H.) 13 dec. 1904, † 30 sept. 1996, begr. Broek op Langedijk (N.H.) - Begraafplaats Dorpsstraat,72 tr. Broek op Langendijk (N.H.) 10 sept. 1929336 Maartje Slot, geb. Broek op Langedijk (N.H.) 18 sept. 1906, † 27 dec. 1988, begr. Broek op Langedijk (N.H.) - Begraafplaats Dorpsstraat,72 dr. van Pieter en Neeltje Wagenaar.

IXs. Lambert Pasterkamp, geb. Broek op Langedijk (N.H.) omstr. 1877, † Alkmaar (N.H.) 12 dec. 1952, tr. Broek op Langedijk (N.H.) 29 sept. 1904337 Maartje Schoon, geb. Broek op Langedijk omstr. 1882.
Uit dit huwelijk:
Ebeltje Pasterkamp, geb. Broek op Langedijk (N.H.) omstr. 1907, tr. Alkmaar (N.H.) 15 april 1935338 Pieter Galjaard, geb. Leiden (Z.H.) 14 sept. 1900, zn. van Johannes en Flora Wilhelmina Nederberger.

VIIIp. Catharina Elisabeth Pasterkamp, geb. Durgerdam (N.H.) 22 dec. 1846, † 6 febr. 1928, begr. Amsterdam (N.H.) - Noorderbegraafplaats,339 tr. Ransdorp (N.H.) 26 aug. 1877281 Klaas Pasterkamp (VIIIj).

VIIIq. Jacob Pasterkamp, geb. Durgerdam 14 april 1849, Timmerman,340 † Ransdorp 21 maart 1909, tr. Ransdorp 6 aug. 1876341 Mietje Hartwigsen, geb. Durgerdam omstr. 1855.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Sara Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 3 mei 1877,342 † ald. 15 sept. 1909, tr. Ransdorp (N.H.) 23 mei 1901343 Simon Klijn, geb. Ransdorp (N.H.) omstr. 1876.
2. Daniel Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 25 juli 1878, † ald. 2 dec. 1899, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk 5 dec. 1899.249
3. Niesje Pasterkamp, geb. Nieuwendam (N.H.) 2 juli 1881, † Oostzaan (N.H.) 3 dec. 1964, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk 8 dec. 1964.284
4. Levenloze dochter, geb. Ransdorp 6 maart 1894.

VIIIr. Pieter Pasterkamp, geb. Durgerdam (N.H.) 2 aug. 1852,344 Groentenverkooper,345 † Castricum (N.H.) 19 juli 1930, tr. Ransdorp (N.H.) 14 maart 1880282 Antje Pels, geb. Durgerdam omstr. 1853.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IXt.
2. Ariaantje Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 15 juni 1882, tr. Ransdorp (N.H.) 26 sept. 1901346 Jacob Bording, geb. Ransdorp omstr. 1880.
3. Helena Sara Pasterkamp, geb. Ransdorp (N.H.) 29 maart 1885, † Amsterdam (N.H.) 26 febr. 1959, begr. Amsterdam (N.H.) - Begraafplaats De Nieuwe Noorder 3 maart 1959,249 tr. Ransdorp 29 dec. 1904347 Hendrik Butter, geb. Ransdorp omstr. 1880.
4. Krelis Pasterkamp, geb. Durgerdam jan. 1892, † ald. 26 april 1892.

IXt. Hendrik Pasterkamp, geb. Ransdorp 15 juli 1880, † 3 maart 1966, begr. Oostzaan, Algemene begraafplaats,205 tr. Ransdorp 24 sept. 1903347 Aaltje Schouwe, geb. Ransdorp 4 april 1883, † 3 juni 1968, begr. Oostzaan, Algemene begraafplaats.205
Uit dit huwelijk:
1. Egtbertje Pasterkamp, geb. Ransdorp 30 jan. 1904, † ald. 2 febr. 1904.
2. Antje Pasterkamp, geb. 30 jan. 1904, † Ransdorp 4 febr. 1904.

VIe. Jan Pasterkamp, geb. Kolhorn omstr. 1788,348 winkelier,349 † Durgerdam 4 april 1849, tr. Ransdorp Durgerdam 10 dec. 1809350 Lammertje Versteeg, ged. Durgerdam.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt VIIi.
2. Gerritje, volgt VIIj.
3. Dirk Pasterkamp, geb. Durgerdam 14 okt. 1815,351 † ald. 29 aug. 1826.
4. Trijntje Pasterkamp, geb. Ransdorp (Holland) 14 jan. 1818,352 † Durgerdam (N.H.) 16 maart 1897, begr. Durgerdam (N.H.) - Begraafplaats Durgerdammerdijk 19 maart 1897.249
5. Grietje Pasterkamp, geb. Durgerdam 3 okt. 1820,351 † ald. 25 aug. 1828.
6. Dirk Pasterkamp, geb. Durgerdam 4 okt. 1827,353 † ald. 13 maart 1829.

VIIi. Hendrik Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 april 1810,354 winkelier,355 Groentenverkooper,356 † Durgerdam 8 dec. 1887, tr. 1e Ransdorp 15 maart 1835357 Neeltje Komin, geb. Durgerdam omstr. 1812; tr. 2e Ransdorp 28 mei 1843328 Helena Sarah Pasterkamp (VIIh).
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt VIIIs.

VIIIs. Jan Pasterkamp, geb. Durgerdam 9 juni 1836,358 Timmerman,359 † Durgerdam 1 febr. 1868, tr. Ransdorp 17 maart 1861290 Hendrikje Butter (VIII-l).

VIIj. Gerritje Pasterkamp, geb. Ransdorp (Dep. v.d. Zuiderzee) 15 dec. 1812, † Durgerdam (Dep. v.d. Zuiderzee) 6 mei 1898, begr. Amsterdam (N.H.) - Noorderbegraafplaats,249 tr. Ransdorp (Holland) 23 sept. 1838277 Sijmon Pasterkamp (VIId).

IVb. Gerardus Jansz Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Vollenhoven R.K. 12 sept. 1716,1 tr. (ondertr. Nieuwendam Durgerdam 23 juni) 1743360 Cornelia Rhemmisse Strijdt, † Ransdorp omstr. 27 febr. 1762, begr. Durgerdam 1 maart 1762.2
Uit dit huwelijk:
1. Elisabetha Pasterkamp (Oorspr. Post), geb. Durgerdam, ged. Nieuwendam Durgerdam 1 aug. 1743,361 begr. Ransdorp 17 okt. 1743.13
2. Elizabeth Gerrits Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Nieuwendam Durgerdam 9 maart 1748,362 † Ransdorp Durgerdam 19 april 1797,363 tr. Durgerdam (jurisdictie Ransdorp) 9 okt. 1785364 Joannes Heerding, geb. Rees (Kleefsland) omstr. 1756, † Ransdorp Durgerdam 10 dec. 1828,365 zn. van Gerrit en Jacoba Telvoorn en wedr. van Christina Veeger; hij hertr. Ransdorp (Raadhuijze alhier) 5 nov. 1797366 Johanna van Gaalen.
3. Anna Pasterkamp (Oorspr. Post), geb. Durgerdam, ged. Nieuwendam 10 okt. 1751.367
4. Joanna Pasterkamp (Oorspr. Post), geb. Durgerdam, ged. Nieuwendam Durgerdam 24 okt. 1754,368 tr. 1e (ondertr. Ransdorp Durgerdam 9 sept.) 1787369 Anthonij van der Steeg; tr. 2e Ransdorp Durgerdam (kerkelijk Nieuwendam)370 23 sept. 1798371 Gerardus Franciscus van Ga(a)len, ged. Durgerdam, wedr. van Anna Margaretha Hakkenbroek.
5. Joannes Gerarduszn Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Nieuwendam Durgerdam 29 jan. 1757,372 † Nieuwendam 21 okt. 1785,373 tr. Nieuwendam / Sunderdorp 7 aug. 1785374 Catharina Harda, ged. Nieuwendam 22 jan. 1762,375 begr. Oostzaandam 19 mei 1810,376 dr. van Walteri / Wouteri en Cornelia van Zilt; zij hertr. Westzaandam 6 sept. 1795377 Barend Mindorp en tr. 3e Oostzaandam 5 april 1799378 Jan van Eijg (Eich).

IVc. Casparus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 4 juli 1725,1 winkelier,379 begr. Amsterdam St Antonius kerkhof 4 juni 1803,380 tr. 1e Amsterdam (ondertr. 12 april) 1754)381 Woltera Knoeijmans, geb. Groessen 20 jan. 1717,2 begr. Amsterdam St Antonius kerkhof 4 febr. 1759,382 dr. van Hendrick en Anna Mentink; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 23 jan.) 1778383 Beatrix van Os, ged. Amsterdam, de Duif 17 jan. 1724,384 dr. van Govert en Jannetje Hendriks.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Casparuszn, volgt Ve.
2. Margaretha Anthonia, volgt Vf.

Ve. Joannes Casparuszn Pasterkamp, geb. Amsterdam (Holland), ged. Amsterdam, R.K. de Papegaai 17 jan. 1756,385 Koekbakker,386 tr. 1e (ondertr. Amsterdam (Holland) 5 juli) 1793387 Maria Pijper, geb. Amsterdam omstr. 1763, ged. Amsterdam, Mozes en Aronkerk 7 juli 1763,388 begr. Amsterdam, St Anthonius kerkhof 8 april 1795,389 dr. van Frans en Alida van Coeverden; tr. 2e (ondertr. Amsterdam (Holland) 8 mei) 1795390 Aleijda Lamers, geb. Aanholt omstr. 1769.
Uit het eerste huwelijk:
1. Beatrix Pasterkamp, ged. Amsterdam, Mozes en Aronkerk 17 april 1794.391
Uit het tweede huwelijk:
2. Casparus Gijsbertus Pasterkamp, ged. Amsterdam 2 jan. 1797.
3. Henricus Joannes Pasterkamp, ged. Amsterdam 30 nov. 1798,392 begr. Amsterdam St Antonius kerkhof 15 juni 1800.393
4. Alida Pasterkamp, geb. Amsterdam omstr. 1799,394 † Amsterdam, Gemeente Gasthuis 22 sept. 1835.395
5. Engelina Waltera Pasterkamp, ged. Amsterdam 19 sept. 1801.396
6. Joannes Henricus Pasterkamp, ged. Amsterdam (Dep. Holland) 28 april 1804.397
7. Sophia Henrica Pasterkamp, ged. Amsterdam (Dep. Amstelland) 15 maart 1807.398
8. Bernardina Dorothea Pasterkamp, ged. Amsterdam 11 aug. 1810.399

Vf. Margaretha Anthonia Pasterkamp, ged. Amsterdam de Papagaai 18 jan. 1759,400 † Amsterdam 6 okt. 1836,401 tr. (ondertr. Amsterdam 12 april) 1776402 Antonij Kok.
Uit dit huwelijk:
Maria Anna Kok, ged. Amsterdam 17 sept. 1781.403Bronnen

1. Arnold Lens
2. Werkgroep Genealogie Heerenveen [Klaas Kramer]
3. Vollenhove, DTB NG, D: 1698-1718
4. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/149
5. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 628/146
6. SA Amsterdam Begraafregister 201/139
7. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/39
8. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/56
9. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/66
10. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/69
11. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/78 M.O.B. 627/29
12. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/77
13. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/64
14. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/84
15. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/123
16. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/112
17. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/119
18. SA Amsterdam Ransdorp Begraven 201/124
19. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/81
20. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/83
21. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/47
22. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Begraven 489/113 & 487/20
23. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/67 Huwelijksacte 6
24. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 470/58 & 469/103
25. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam (Onder)Trouw 471/125 & Trouwacte
26. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 470/61 & 469/106
27. SA Amsterdam Kerkregister begraafkosten 486/54 & Begraafregister der Dorpe Nieuwendam 489/69
28. Noord-Hollands Archief - Gemeente Nieuwendam Overlijdensacte 23
29. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 469/113 & 470/69
30. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam (Onder)trouw 471/118 & acte in Kerke Trouwboek
31. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 469/120
32. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam (Onder)trouw 471/120 & acte Kerke Trouwboek
33. Noord-Hollands Archief - Gemeente Buiksloot Huwelijksacte 5
34. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 469/125
35. Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
36. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/61&48 Huwelijksacte 12
37. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Begraafregister 201/99
38. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 107v
39. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 3 (Onder)Trouw
40. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 10
41. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/165
42. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 55
43. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 166 Aktenr. 5
44. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57
45. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60v
46. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 61v
47. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 66
48. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 53
49. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Medemblik Overlijdensacte 72 / Urk Begraafboek
50. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw blad 138
51. A. Kleywegt
52. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 23
53. Historisch Centrum Overijssel Gemeente Blokzijl Huwelijksacte 12
54. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 48
55. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 2
56. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 84v
57. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 109v
58. Noord-Hollands Archief - Gemeente Medenblik Overlijdensacte 81
59. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 137
60. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 17
61. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 5
62. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 27
63. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
64. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 3
65. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Overlijdensacte 6
66. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorte acte 11
67. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 18
68. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 14
69. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 1
70. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 11
71. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 26
72. Online Begraafplaatsen
73. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 9
74. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 36
75. Noord-Hollands Archief - Gemeente Enkhuizen Huwelijksacte 35
76. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 20
77. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 53
78. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 139
79. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder BS Huwelijksactenr. 140
80. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder BS Huwelijksactenr. 109
81. Urk; Begraafplaats Kerkje aan zee; grafsteen : 27-01-1884
82. Urk; Begraafplaats Kerkje aan zee; grafsteen
83. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 28
84. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 170 Aktenr. 51
85. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 166 Aktenr. 1
86. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0707 Inventnr. 91 Aktenr. 38
87. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 21
88. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 128 Aktenr. 19
89. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 153 Aktenr. 2
90. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 147 Aktenr. 1
91. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 140 Aktenr. 24
92. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 16
93. Stadsarchief Vlaardingen Huwelijksacte 45
94. Stadsarchief Vlaardingen Huwelijksacte 39
95. Stadsarchief Vlaardingen Huwelijksacte 36
96. Stadsarchief Vlaardingen Huwelijksacte 31
97. Stadsarchief Vlaardingen Huwelijksacte 52
98. Urk; Gedenkplaat verdronkenen
99. Stadsarchief Vlaardingen Huwelijksacte 51
100. Online Familieberichten
101. Zeeuws Archief BS Koudekerke Huwelijken Archnr 25 Aktenr 13
102. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 7
103. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 8
104. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 130v
105. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorteakte nr.: 12
106. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 24
107. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 168
108. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 104
109. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 4
110. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 27
111. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 87
112. Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 128
113. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 4
114. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 10
115. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorteakte nr.: 16
116. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 137 Aktenr. 10
117. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 134 Aktenr. 4
118. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte reg.5B;fol.4
119. Noord-Hollands Archief - Gemeente Huizen Huwelijksacte 6
120. Noord-Hollands Archief - Gemeente Velzen Huwelijksacte 148
121. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte reg.3G;fol.48
122. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte reg.3G;fol.48
123. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte: reg.4E;fol.5v
124. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 148 Aktenr. 13
125. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 13
126. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 7
127. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 155 Aktenr. 4
128. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 153 Aktenr. 5
129. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 5
130. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 16
131. Burgerlijke Stand Urk - Huwelijken 1821-1830 akte 1830/1
132. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 1
133. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1871-1880 akte 1879/36
134. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde V 1
135. Burgerlijke Stand Urk - Geboorten 1831-1840 akte 1832/20
136. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 19
137. Nieuw Land Erfgoedcentrum;
138. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Huwelijksaktenr. 15
139. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 12
140. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 23
141. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Overlijdensaktenr.: 35
142. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 143 Aktenr. 18
143. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 4
144. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 155 Aktenr. 11 / Urk; Begraafplaats Kerkje aan zee; grafsteen
145. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Noordoostpolder Overlijdensacte 1
146. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 167 Aktenr. 41
147. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0707 Inventnr. 91 Aktenr. 19
148. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 24
149. Nieuw Land Erfgoedcentrum Huwelijksacte 13
150. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1891-1900 akte 1897/29
151. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde
152. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
153. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
154. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
155. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
156. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteacte nr: 4
157. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; actenr: 8
158. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr: 51
159. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; actenr: 36
160. Noord-Hollands Archief Gemeente Den Helder Huwelijksakte; akte nr. 25
161. GA Zaanstad Gezinskaart Maarten Jansz Post
162. GA Zaanstad Gezinskaart Maarten Jansz Post | Zaanlandsche Courant, 1911-10-04; p. 3
163. Het Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ, 1911-11-03; p. 2
164. GA Zaanstad Overlijdensacten 1917 No 91
165. GA Zaanstad Overlijdensacten 1918 No 255
166. Noord Hollands Dagblad regio Zaanstreek 01-11-2005 / Online Begraafplaatsen
167. GA Zaanstad Gezinskaart Maarten Jansz Post | Zaanlandsche Courant, 1913-02-26; p. 3
168. Het Weekblad, anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek, 1935-11-15; p. 4
169. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 9
170. hendrik Visser
171. Noord-Hollands Archief; Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 79
172. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1885 Geboorteacte 647 / GA Zaanstad Gezinskaart Johannes Jacobus Taal / Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 79
173. GA Zaanstad Overlijdensacten 1955 nr 110
174. GA Zaanstad Gezinskaart Johannes Jacobus Taal
175. De Krommenier
176. GA Amsterdam Grafregistratie De Nieuwe Ooster
177. overlijdensadvertentie
178. Rouwadvertentie
179. GA Zaanstad Gezinskaart Johannes Jacobus Taal | Zaanlandsche Courant, 1928-05-23; p. 3 | Het Weekblad, anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek, 1928-05-26; p. 5
180. Het Weekblad, anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek, 1931-11-07; p. 8
181. GA Zaanstad Gezinskaart Jacobus Taal
182. Schiltmeijer / Online Begraafplaatsen
183. GA Zaanstad Huwelijksacten 1934 nr 75
184. Genealogie Zaanstad
185. Online Begraafplaatsen | Noord-Hollandsdagblad voor de Zaanstreek e/o
186. GA Zaanstad Gezinskaart Jan Taal
187. Billion Graves
188. GA Zaanstad Huwelijksacten 1934 nr 203 / Gezinskaart Jan Taal / Riek Kroes - Taal
189. Het Weekblad, anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek, 1935-11-15; p. 3
190. www.findagrave.com
191. Riek Kroes - Taal / Ver.N.Hollandse Dagbl. 27-01-2007
192. Femmie Post - Brouwer - vd Berg
193. NH Archief Gemeente Zaandam Militie - Registers Regnr 392
194. De Typhoon, 1948-01-07; p. 3
195. BS Zaandam Geboorteacten OA-0132_516 Aktenr. 8
196. Het Weekblad, anti-Rev. Orgaan voor de Zaanstreek, 1940-01-19; p. 4
197. GA Zaanstad Huwelijksacten 1940 nr 16
198. Riek Kroes - Taal
199. GA Zaanstad Gezinskaart Johannes Jacobus Taal | Zaanlandsche Courant, 1916-04-12; p. 3
200. http://yourlifemoments.ca
201. De Typhoon, 1948-02-21; p. 4
202. Hendrik Visser | De Typhoon, 1949-12-17; p. 7
203. Grafsteen
204. Overlijdensregister 1957 Westzaan
205. Schiltmeijer
206. Internet
207. Noord-Hollands Archief - Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 - Huwelijksakte; akte nr. 136 / RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Huwelijksacten 1912 nr 136
208. Rouwkaart
209. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1917-1940 | gezins- en dienstbodenkaarten, letter B
210. Bevolkingsregister | Den Helder | 1917-1940 | gezins- en dienstbodenkaarten, letter B
211. Begraafplaats register; Schiltmeijer
212. Begraafplaats register; Schiltmeijer - p109
213. Ria
214. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
215. RA Alkmaar Alkmaar Overlijdensakte 1941/618
216. Noord-Hollands Archief Gemeente Den Helder Huwelijksakte nr 147 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Roelof Klap
217. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Roelof Klap
218. Noord-Hollands Archief; Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 246
219. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal; akte nr 38 / Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 38
220. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 196
221. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Maarten Neervoort
222. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 146 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Bastiaan J. v.d. Aa
223. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Bastiaan J. v.d. Aa
224. NH Archief Gemeente Den Helder Overlijdens Aktenr. 240
225. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1905 Geboorteacte 317
226. Grafzerk
227. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
228. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30
229. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1906 Geboorteacte 325
230. Heldersche Courant
231. Helderse Courant
232. http://www.begraafplaatsenonline.nl / Rouwkaart
233. Trouwboekje; Akte nr. 294; RA Alkmaar Gezinskaart Jacobus Taal
234. SA Amsterdam Geboorteregister 1908 18/72v nr 10462
235. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jan de Leeuw
236. http://www.begraafplaatsenonline.nl
237. Geboortekaartje / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
238. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1936 | Overlijdensregister aktenummer 195 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Willem Taal
239. http://www.begraafplaatsenonline.nl/
240. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 135
241. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1943 | Overlijdensregister aktenummer 83
242. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
243. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1928 | Huwelijksregister aktenummer 216 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
244. AM Spits
245. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 53
246. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Huwelijksactenr.: 24
247. Overlijdensregister Urk 1891 - 1900
248. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 15
249. SA Amsterdam Grafregistraties
250. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 156 Aktenr. 15
251. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 23
252. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 158 Aktenr. 12
253. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 21
254. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 15
255. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 164 Aktenr. 4
256. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0786 Inventnr. 90 Aktenr. 4
257. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 17
258. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
259. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 75v
260. Kennemerland Velsen Akte Jaar 1899 Nummer 159
261. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 161 Aktenr. 19
262. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 54 / Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
263. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 20
264. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 132v
265. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 4
266. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/95
267. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/121
268. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/89 Huwelijksacte 6
269. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Ondertrouw 648/106
270. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/221
271. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/229
272. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/143 Huwelijksacte 2
273. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 647/94
274. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1841/nr41
275. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1849/nr33
276. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1844/nr23
277. Noord-Hollands Archief Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 3
278. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 22
279. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1839/nr35
280. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1878/nr63
281. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 9
282. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 3
283. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1893/nr44
284. SA Amsterdam Grafregistraties / Online Begraafplaatsen
285. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Overlijdensacte 20
286. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1897/nr3
287. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte reg.5A;fol.42v
288. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 647/105
289. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 7
290. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 1
291. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1862/nr10
292. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 12
293. De T?d : godsdienstig-staatkundig dagblad
294. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/104
295. SA Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/84 Huwelijksacte 6
296. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Dopen 646/88
297. SA Amsterdam Ransdorp - Durgerdam 338-478ij Overlijden 1818
298. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/220
299. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/226
300. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 647/4
301. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 647/12
302. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/211
303. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteregister 1815
304. SA Amsterdam Ondertrouw 1802 649/436
305. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 476/6
306. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 470/159
307. Noord-Hollands Archief - Gemeente Monnickendam Huwelijksacte 16
308. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteacte 1839/nr14
309. Noord-Hollands Archief - Gemeente Nieuwendam Huwelijksacte 4
310. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteregister acte 7
311. Noord-Hollands Archief - Gemeente Nieuwendam Huwelijksacte 13
312. Henk Beers
313. WestFriesArchief Bevolkingsregister Hoorn, 1863
314. Noord-Hollands Archief Gemeente Oosthuizen Huwelijksakte 10
315. Noord-Hollands Archief - Gemeente Nieuwendam Overlijdensacte 27
316. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteregister acte 11
317. Noord-Hollands Archief - Gemeente Nieuwendam Huwelijksacte 12
318. Noord-Hollands Archief - Gemeente Nieuwendam Huwelijksacte 11
319. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteregister acte 23
320. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteregister 1841 (zoon Dirk Johannes)
321. Nieuwe Hoornsche courant
322. Noord-Hollands Archief Gemeente Oosthuizen Huwelijksakte 4
323. Noord-Hollands Archief - Gemeente Oosthuizen Huwelijksacte 7
324. Onze Courant
325. Noord-Hollands Archief - Gemeente Oosthuizen Huwelijksacte 5
326. Noord Hollands Archief Gemeente Oosthuizen Huwelijksactenr. 7
327. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Geboorteregister
328. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 3
329. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1844/nr8
330. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 19
331. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte: Benoorden ’t IJ;reg.B;fol.24v
332. Noord-Hollands Archief - Gemeente Amsterdam Huwelijksacte: Benoorden ’t IJ;reg.B1;fol.45
333. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 4
334. Noord-Hollands Archief - Gemeente Broek op Langedijk Huwelijksacte 14
335. Noord-Hollands Archief - Gemeente Broek op Langedijk Huwelijksacte 9
336. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder BS Huwelijksactenr. 19
337. Noord-Hollands Archief - Gemeente Broek op Langedijk Huwelijksacte 10
338. RA Alkmaar - Gemeente Alkmaar Burgerlijke stand Huwelijksacte 52
339. SA Amsterdam Grafregistratie Noorderbegraafplaats
340. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1878/nr42
341. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 7
342. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1877
343. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 10
344. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1852/nr23
345. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1885/nr11
346. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 20
347. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 13
348. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Overlijdensacte 8
349. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteactes 1812
350. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw / Huwelijksacte 4
351. SA Amsterdam Gemeente Durgerdam Geboorteregister
352. SA Amsterdam Doopregisters
353. SA Amsterdam Gemeente Durgerdam Geboorteregister acte 8
354. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 647/112
355. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1846/nr39
356. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1851/nr12
357. Noord-Hollands Archief - Gemeente Ransdorp Huwelijksacte 2
358. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1835/nr19
359. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Geboorteacte 1864/nr15
360. SA Amsterdam Nieuwendam Ondertrouwregister 479/172
361. SA Amsterdam Nieuwendam Doopregisters 479/68
362. SA Amsterdam Nieuwendam Doopregisters 479/78
363. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Begraafregister 628/175
364. SA Amsterdam Ransdorp DTB 113/45 Nieuwendam DTB Trouwen 480/2
365. SA Amsterdam Ransdorp Overlijdensregister 1828 - 7
366. SA Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/131
367. SA Amsterdam Nieuwendam Doopregisters 479/85
368. SA Amsterdam Nieuwendam Doopregisters 479/90
369. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 113/48
370. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam (Onder)trouw 480/13
371. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw / Huwelijksacte 13
372. SA Amsterdam Nieuwendam Doopregisters 479/95
373. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Begraven 480/21
374. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam (Onder)trouw 480/2
375. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Doopregister 479/103
376. G.A. Zaanstad Oostzaandam Begraven Impost Boek 46 blz. 028
377. GA Zaanstad Westzaandam Trouwen 1795-1798 blad 2
378. G.A. Zaanstad Oostzaandam Trouwen impost KA-0034 inv.nr. 22 fiche 117
379. Poortersarchief Amsterdam 29/333
380. SA Amsterdam Begraafregister 1206/491
381. SA Amsterdam Ondertrouw 1754 733/249
382. SA Amsterdam Begraafregister 1203/105v
383. SA Amsterdam Ondertrouw 1778 750/128
384. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 359 p. 19 (oud pag. 19) nr. 1
385. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 354 p. 16 (folio 8v) nr. 2
386. Poortersarchief Amsterdam 29/338
387. SA Amsterdam Ondertrouw 1793 760/137
388. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 311 p. 140 (folio 70v) nr. 15
389. SA Amsterdam Begraafregister 1206/73
390. SA Amsterdam Ondertrouw 1795 761/126
391. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 313 p. 214 (folio 108v) nr. 7
392. SA Amsterdam Mozes en Aaronkerk Doopregisters 314 p. 10 (folio 5v) nr. 9
393. SA Amsterdam Begraafregister 1224/204
394. SA Amsterdam Overlijdensacte 1835 7/56 (eigen overlijden).
395. SA Amsterdam Overlijdensacte 1835 7/56
396. SA Amsterdam Mozes en Aaronkerk Doopregisters 314 p. 64 (folio 32v) nr. 7
397. SA Amsterdam Mozes en Aaronkerk Doopregisters 314 p. 111 (folio 56) nr. 10
398. SA Amsterdam Mozes en Aaronkerk Doopregisters 314 p. 160 (folio 80v) nr. 2
399. SA Amsterdam Mozen en Aaronkerk Doopregisters 314 p. 216 (folio 108v) nr. 11
400. SA Amsterdam Doopregisters De Papagaai 354 p. 37 (folio 19) nr. 6
401. SA Amsterdam Overlijdensactes 1836
402. SA Amsterdam Ondertrouw 1776 749/25
403. SA Amsterdam Kerk Het Haantje Doopregisters 352 p. 58 (folio 29v) nr. 1


Index

Elisabet Sjoerts  VIa
Hendrikjen Gerrijdsz (1739-1810)  Vb
Jannetje Hendriks  IVc
Aa, Bas van der  XIo,1
Aa, Bas van der (1929-1952)  XIo
Aa, Bastiaan Jan van der (1862-1935)  X-l
Aa, Bastiaan Jan van der (1903-1974)  X-l
Aa, Catharina Hendrika van der (1941-2018)  XIp
Aldenbeuving, Annechina Aaltina  XIIe
Ammers, Franciscus Maria van  XIIc
Ammers, Manouk van  XIIc,1
Ammers, Thomas van  XIIc,2
Asma, Jacobje (1890-1975)  IXa,8
Asma, Klaas  IXa,8
Asperen, Dirk van (1929-1985)  XIs
Asperen, Gre van  XIIh
Bais, Jan (1891-)  IXd,5
Bais, Jelle  IXd,5
Bak, Trijntje (1876-)  IXo
Bakker, Albert (1891-1940)  IXb,5
Bakker, Alida (1914-2004)  Xg,1
Bakker, Antje  IXd,4
Bakker, Dirkje  IXj
Bakker, Dirkje  IXm,1
Bakker, Grietje  IXk,3
Bakker, Hendrikje (1788-)  VIb,1
Bakker, Jacob (1793-)  VIb,2
Bakker, Jacob Claasz (-1811)  VIb
Bakker, Jannetje  IXb,5
Bakker, Jannetje  IXf
Bakker, Luut (1846-)  IXb
Bakker, Roelof (1876-1967)  IXa,4
Bakker, Teunis  IXb,5
Bakker, Trijntje (1903-1997)  IXh,7
Bakker, Truitje  Xb
Bakker, Truitje  IXe,2; IXe,8
Barends, Klaasje  VIIIf,3
Barends, Mietje (1876-1952)  Xa
Barends, Pieter  Xa
Barendsma, Jo (1930-2001)  Xh,10
Beenhakker, Cornelis (1905-)  IXp,2
Beers, Okke (1834-)  VIIf,1; VIIg,2
Berg, Diena van den (1882-1964)  Xf
Berg, Jurie van den  Xf
Berg, Kornelis van den (1843-1918)  VIIIe,5
Berg, Marijtje van den  Xb,2
Berg, Vonnie van den  Xh,9
Berg, Vrouwtje Toons van den (1791-1870)  VIIIe
Berg, Willem van den (1869-1943)  VIIIe,5
Bezooijen, G. van  Xi,7
Bijl, Jantje  IXj,2
Blancke, Maria (1884-1955)  Xn
Blok, Tjipke (1887-)  IXa,9
Blom, Trijntje van der (1926-2014)  XIk
Blomberg, Cornelia Susanna  IXd,7
Boer, Aafje de  Xg
Boer, Aaltje de (1864-1951)  VIIIh,1
Boer, Aaltje de (1865-1901)  IXi; Xi
Boer, Cornelis de (1761-1805)  Vc
Boer, Elisabet de (1867-1955)  VIIIh,2
Boer, Femmetje Jans de (1843-1896)  VIIIi
Boer, Geertje Meinders de (1797-)  VIIId
Boer, Jacoba Aleida de (1891-1969)  IXn
Boer, Jacoba Jans de (1856-)  Xj
Boer, Jacobje de  VIIId,1
Boer, Jan de Vries Okkesz de (1806-)  VIIIh; VIIIi
Boer, Jannetje de (1816-1885)  VIIIb
Boer, Klaas de (1838-1914)  VIIIh
Boer, Teunis Meindertsz de (1784-1845)  VIIIb
Bogearts, Johan George (1879-)  IXd,2
Bontes, Cornelis  IXd,3
Bontes, Nicolaas (1884-)  IXd,3
Boon, Antonie (1887-)  VIIIk,2
Bording, Jacob (1880-)  VIIIr,2
Borgers, Marretje  VIIb; VIIc
Bos, Elisabeth Willemine  XIIe
Bos, Jacob Arie  XIq
Bos, Jan  VIIIa,5
Bos, Janoah Arie  XIIf,1
Bos, Jonathan David  XIIf,3
Bos, Jol Benjamin  XIIf,2
Bos, Pieter (1895-1977)  XIq
Bos, Pieter-Jan  XIq,1
Bos, Rein (1845-1897)  VIIIa,5
Bos, Willem Arie  XIIf
Bosch, Harmpje van den (1861-)  VIIIk
Bot, Corrie  XIo
Bot, Dirk  IXj,2
Bot, Dirk (1895-)  IXj,2
Bouhuijs, Dina (1879-1912)  IXp
Bouman, Heijltje  VIa,9
Bouwman, Ester Reiniers (1845-1935)  IXa
Bouwman, Reinier  IXa
Brands, Aaltje  IX-l
Brands, Jacobje  Xg,3
Brands, Marijtje (1898-1980)  Xp
Brouwer, Douwe (1914-1998)  XIm
Brouwer, Douwe Frederiksz (1855-1927)  Xj
Brouwer, Jan (1941-2015)  XIm,1
Brouwer, Jan Douwesz (1887-1969)  Xj
Buter, Teunis  IXe,6
Buter, Tijmen (1893-1958)  IXe,6
Butter, Hendrik (1880-)  VIIIr,3
Butter, Hendrikje (1839-)  VIII-l; VIIIs
Butter, Johannes Jansz (1802-1892)  VIIe
Buurmeester, Willem (1902-1987)  Xf,4
Coeverden, Alida van  Ve
Cremer, Willempje Jans (1740-1762)  Vb
Dalfzen, Klazina van  IXn,4
Dall, Yovanka Maruska  XIIf
Dekker, Marritje (1861-1939)  VIII-l,3
Dokkum, Grietje van  Xr
Dragstra, Bill  XIi,2
Dragstra, Jan (-1978)  XIi
Dragstra, John  XIi,1
Dragstra, Rita  XIi,3
Dragstra, Wayne  XIi,4
Dregt, Barend van (1839-1919)  VIId,3
Eekstroom, Louwrens (x1791)   Va,1
Eendebak, Ebeltje (1849-)  VIIIo
Eerden, Geertje van (1902-1986)  IXk,3
Eerden, Willem van  IXk,3
Egmond, Marijtje van (1925-2009)  Xi,10
Eijg (Eich), Jan van (1767-1844)  IVb,5
Elst, Geertruij van der (1894-1972)  XIq
Ent, Jentien  IXo,1
Es, Diena (1900-)  IXc,4
Evendijk, Geertje  IXd,5
Everdingen, Dirk van (1895-)  IXc,6
Fiddelaar, Abraham Gerrit (1904-1982)  XIf
Fiddelaar, Grietje Wilhelmina  XIf,2
Fiddelaar, Roelofje Alida (1948-1949)  XIf,3
Fiddelaar, W.H. (1942-1993)  XIf,1
Flipse, Jacoba (1920-2012)  XIh
Ga(a)len, Gerardus Franciscus van (x1798)   IVb,4
Gaalen, Johanna van (x1797)   IVb,2
Galjaard, Johannes  IXs,1
Galjaard, Pieter (1900-)  IXs,1
Garcia, Priscilla  XIq,1
Geus, Christa Lucia  XIp,1
Geus, Jan  XIp
Geus, Jannetje Klaas de  Va
Gladbag, Grietje (1798-1866)  VIIf
Goede, David de  XId,1
Greveling, Gerritje  Xm
Guliker, Anna Catharina Clasina  VIIg
Hakkenbroek, Anna Margaretha (-1798)  IVb,4
Hakvoort, Albert (1862-1946)  VIIId,1
Hakvoort, Elizabet (1806-)  VIIIh; VIIIi
Hakvoort, Grietje Alberts (1836-1930)  IXi
Hakvoort, Jelle  VIIId,1
Hakvoort, Pieter  IXj,1
Hakvoort, Tiemen (1886-)  IXj,1
Hakvoort, Trijntje  IXg,1
Harda, Catharina (1762-1810)  IVb,5
Harda, Walteri / Wouteri (-1781)  IVb,5
Hartwigsen, Mietje (1855-)  VIIIq
Heerding, Gerrit  IVb,2
Heerding, Joannes (1756-1828)  IVb,2
Heide, Antje ter  VIa,1
Hendriks, Jan (1873-)  Xa,7
Hendriks, Jurijan (1905-)  Xa,7
Hendrikse, Johanna Gerdina (1921-1944)  Xd,1
Hendrikse, Johannes  Xd,1
Hoek, Cornelis Pieter van den (1921-2015)  XIr
Hoek, Jannigje Cornelia Pieternella van den  XIr
Hoekstra, Hessel (1887-1963)  IXh,6
Hoekstra, Tjalling  IXh,6
Hoog, Catharina Elisabeth (1783-)  VId
Huisman, Johanna Grietje | Joanne Grace (1911-1995)  XIe
Huisman, Johannes (1886-)  XIe
Ingen, Johan Christof Bernhard van (1835-)  VIIf,4
Jacobs, Leentje (1891-)  XId
Jans, Femmetje  IVa
Janssen, Jenneken  II
Jong, Trijntje de  VIIIm
Jonge, Jan Willem de  VIIIe
Jonge, Klaasje(n) de (1849-1936)  VIIIe
Joosten, Klaas (1872-1925)  VIIIm,2
Jordens, Iske (1891-1918)  Xd
Kagei, Hendrik  IXb,6
Kagei, Hendrik (1889-1952)  IXb,6
Kaptein, Aafje (1887-1953)  Xb
Kaptein, Antje  IXa,5
Kaptein, Cornelis  IXm,1
Kaptein, Hendrik (1915-)  IXm,1
Kaptein, Jelle  Xb
Kaptijn, Frans (1892-1973)  IXe,8
Kaptijn, Jelle  IXe,2; IXe,8
Kaptijn, Kornelis (1876-1923)  IXe,2
Keuter, Albertus  VIIIa,6
Keuter, Pieter (1854-1936)  VIIIa,6
Klap, H. W. J.  XIn,4
Klap, Linda  XIn,2
Klap, Margot  XIn,1
Klap, Pieter (1863-)  Xk
Klap, Pieter (1919-1986)  XIn
Klap, Roel  XIn,3
Klap, Roelof Pietersz (1893-1947)  Xk
Kleijsen, Rijndert (1837-)  VIIf,4
Klijn, Simon (1876-)  VIIIq,1
Klok, Aaltje (1904-)  IXo,1
Klok, Jan  IXo,1
Klokman, Alida Klazina (1898-1976)  IXe,7
Knegt, Grietje (1893-1985)  IXp
Knoeijmans, Hendrick (vermeld 1754-)   IVc
Knoeijmans, Woltera (1717-1759)  IVc
Koedijk, Jan (1816-)  VId,6
Koffeman, Albert (1913-2001)  IXm,2
Koffeman, Jacob Albertsz (1761-1844)  Vb,4
Koffeman, Johannes  Vb,4
Koffeman, Johannes (1871-)  IXm,2
Kok, Albert  VIIIg
Kok, Albert Reiniersz  VIIIf
Kok, Annigje  VIIIb
Kok, Antonij (x1776)   Vf
Kok, Geertje (1832-1917)  VIIIg
Kok, Klaasje Alberts (1834-1886)  VIIIf
Kok, Maria Anna (1781-)  Vf,1
Komin, Gijsje (1845-1917)  VIIIn
Komin, Hendrik  VIIIn
Komin, Neeltje (1812-)  VIIi
Kooij, Dirk  IXd,4
Kooij, Jan (1885-1951)  IXd,4
Kooij, Pietertje (1866-1895)  Xk
Kooij, Tiny (1938-2014)  XIm,1
Koorn, Klazina  XIId
Koorn, Maarten  XIId
Korf, Jan  VIIIc,4
Korf, Kornelia (1869-)  IXj
Korf, Naatje Lubberts  VIIIb,2; VIIIf
Korf, Riekelt  IXj
Korf, Steven (1865-1953)  VIIIc,4
Korff, Maria Josina  Xd,1
Kramer, Dirk (1879-)  IXa,5
Kramer, Geert  Xr
Kramer, Harmtje  IXe,6
Kramer, Hendrik  IXa,5
Kramer, Hendrik (1865-)  Xa,4
Kramer, Hendrikje (1905-1982)  Xr
Kramer, Jacoba (-1934)  XIe
Kramer, Jacobje (1873-1949)  IXg
Kramer, Jan (1896-)  Xa,4
Kramer, Jannetje  Xb,3
Kramer, Lubbert  VIIIc
Kramer, Marijtje Lubberts (1832-1915)  VIIIc
Kramer, Willem  IXg
Kramer, Willemtje  IXg
Kroes, Atze  XIj,4
Kroes, Hans  XIj,1
Kroes, Hendrik Jan (1925-2013)  XIj
Kroes, Jacquelline  XIj,2
Kroes, Kees  XIj,3
Kroes, Veronica (1955-1957)  XIj,5
Kroon, Andries  VIa,1
Kroon, Andries (1798-1844)  VIa,1
Kroon, Elizabeth  IXh,6
Kroon, Sijtje  IXg,1
Kuiper, Bianca  XIIh,1
Kuiper, Gerard  XIIh
Kuiper, Matje  IXb,2
Kuiper, Matje  Xc
Kuipers, Lammichje  Xa,1
Kwak, Cornelis (1915-2006)  XIc
Kwak, Kobes Jan Maarten  XIc,1
Kwak, Maarten C.  XIc,2
Kwast, Harmtje (1915-1994)  XIm
Lagas, Alida Maria (1961-2016)  XIIg
Lamers, Aleijda (1769-)  Ve
Last, Barteld  Xa,1
Last, Hendrik (1889-)  XId
Last, Jan (1897-)  Xa,1
Last, Trijntje (1912-2003)  XId
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  Xn
Leeuw, Jan de (1879-1964)  Xn
Lelienveld, Gerritje van (1749-1820)  Vc
Loosman, Andries  VIa
Loosman, Sijtje Andriesse (1766-1840)  VIa
Maatjes, Grietje Dirks (1745-1818)  Vd
Manuel, Hendrik (1893-)  IXd,7
Manuel, Johannes  IXd,7
Mars, Gerritje  VIIIf
Mars, Gerritje  VIIIg
Mars, Iede Jans (1806-1853)  VIa,9
Mars, Jan  VIa,9
Meijer, Casper (x1789)   Va,4
Mentink, Anna  IVc
Meun, Albert  IXh,4
Meun, Albertje  IXg,4
Meun, Antonie  IX-l
Meun, Eitjen (1876-1960)  IX-l
Meun, Gerrit (1882-1981)  IXh,4
Meun, Harmpje (1852-1939)  IXd
Meun, Marten  IXd
Meyercordt, Herman Hinrich  Va,4
Meyercordt, Johannes (1766-)  Va,4
Mik, Guurtje Jans de (1737-1815)  Va
Mik, Jan  Va
Mindorp, Barend (-1795)  IVb,5
Mol, Helena  VIIIa,6
Molenaar, Aaltje  VIIIc
Mulder, Lambert (x1745)   III,4
Muller, Ellen  XIIb
Nederberger, Flora Wilhelmina  IXs,1
Neervoort, Jacobus Wilhelmus Philippus  X-l
Neervoort, Jan Maarten van  X-l,1
Neervoort, Maarten Jacobusz (1898-)  X-l
Nentjes, Marritje Jacobs  VIIa
Ohlsen, Koert  VIIIb
Ohlsen, Trijntje (1827-1862)  VIIIb
Os, Beatrix van (1724-)  IVc
Os, Govert van  IVc
Pastercamp, Hendrik (1749-1818)  Vd
Pastercamp, Jannetje (1783-)  Vd,6
Pastercamp, Naamloos (1782-1782)  Vd,5
Pasterkamp, levenloze dochter (1894)  VIIIq,4
Pasterkamp, levenloos kind (1924)  IXn,8
Pasterkamp, Aafje (1919-)  Xg,5
Pasterkamp, Aaltje (1849-1849)  VIIIa,3
Pasterkamp, Aaltje (1860-1860)  VIIIg,1
Pasterkamp, Aaltje (1861-1925)  IXf
Pasterkamp, Aaltje (1875-)  IXa,3
Pasterkamp, Aaltje (1875-1952)  VIIIo,2
Pasterkamp, Aaltje (1889-1983)  IXe,5
Pasterkamp, Aaltje (1899-1992)  IXh,9
Pasterkamp, Aaltje (1900-1900)  IXg,3
Pasterkamp, Aaltje (1901-1973)  IXg,4
Pasterkamp, Aaltjen (1852-1931)  VIIIa,5
Pasterkamp, Aaltjen (1863-1887)  VIIIf,1
Pasterkamp, Aaltjen (1902-)  Xa,4
Pasterkamp, Aaltjen (1917-1998)  IXm,1
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  IXi
Pasterkamp, Adriaantje (1918-2005)  Xf,4
Pasterkamp, Albert (1923-1953)  IXm,4
Pasterkamp, Albertje (1880-)  IXd,2
Pasterkamp, Albertje Jans (1765-1797)  VIb
Pasterkamp, Albertje Jans (1797-1884)  VIa,4
Pasterkamp, Alida (1799-1835)  Ve,4
Pasterkamp, Andries (1835-1836)  VIIa,6
Pasterkamp, Andries (1846-1892)  IXa
Pasterkamp, Andries (1853-1939)  IXd
Pasterkamp, Andries (1857-1898)  IXe
Pasterkamp, Andries (1901-1901)  Xa,3
Pasterkamp, Andries (1904-)  Xa,5
Pasterkamp, Andries (1918-1923)  Xg,4
Pasterkamp, Andries (1924-1945)  Xg,6
Pasterkamp, Andries Jansz (1794-1885)  VIIa
Pasterkamp, Annetje (1855-1945)  VIIIb,2
Pasterkamp, Annetje (1889-1954)  IXd,5
Pasterkamp, Antje (1904-1904)  IXt,2
Pasterkamp, Antonie (1907-1970)  IX-l,2
Pasterkamp, Arent  I
Pasterkamp, Ariaantje (1882-)  VIIIr,2
Pasterkamp, Barend Hendriksz (1835-1835)  VIIf,3
Pasterkamp, Beatrix (1794-)  Ve,1
Pasterkamp, Bernardina Dorothea (1810-)  Ve,8
Pasterkamp, Casparus Gerardus Jansz (1713-)  III,2
Pasterkamp, Casparus Gijsbertus (1797-)  Ve,2
Pasterkamp, Casparus Jansz (1725-1803)  IVc
Pasterkamp, Catharina Elisabeth (1831-1866)  VIIf,1; VIIg,2
Pasterkamp, Catharina Elisabeth (1846-1928)  VIIIj; VIIIp
Pasterkamp, Cornelis (1891-1891)  IXh,5
Pasterkamp, Cornelis (1895-1955)  IXh,7
Pasterkamp, Cornelis (1927-1927)  Xg,7
Pasterkamp, Daniel (1878-1899)  VIIIq,2
Pasterkamp, David (1810-1811)  VId,3
Pasterkamp, Diewertje (1906-)  IXp,2
Pasterkamp, Dirk (1810-)  VId,2
Pasterkamp, Dirk (1815-1826)  VIe,3
Pasterkamp, Dirk (1827-1829)  VIe,6
Pasterkamp, Dirk (1831-1844)  VIIc,1
Pasterkamp, Dirk (1845-)  VIIIo
Pasterkamp, Dirk (1846-1846)  VIIIa,1
Pasterkamp, Dirk (1850-1865)  VIIIa,4
Pasterkamp, Dirk (1866-1929)  IXc
Pasterkamp, Dirk (1881-1969)  IXn
Pasterkamp, Dirk (1884-1974)  IXq
Pasterkamp, Dirk (1915-2006)  Xd,1
Pasterkamp, Dirk Hendrik (1833-)  VIIf,2
Pasterkamp, Dirk Hendriksz (1773-1835)  VId
Pasterkamp, Dirk Johannes (1841-)  VIIg,1
Pasterkamp, Dirkje (1848-1849)  VIIc,7
Pasterkamp, Dirkje (1891-)  IXj,2
Pasterkamp, Ebeltje (1907-)  IXs,1
Pasterkamp, Egtbertje (1904-1904)  IXt,1
Pasterkamp, Elizabet Jans (1750-1822)  IVa,10
Pasterkamp, Elizabet Jans (1793-1856)  VIa,1
Pasterkamp, Eltje (1913-1995)  Xf,2
Pasterkamp, Engelina Waltera (1801-)  Ve,5
Pasterkamp, Ester (1898-)  Xa,1
Pasterkamp, Ester (1913-1915)  Xb,1
Pasterkamp, Ester (1916-1994)  Xb,2
Pasterkamp, Femmetje (1889-1928)  IXc,3
Pasterkamp, Femmetje (1909-1909)  IXn,1
Pasterkamp, Femmetje (1910-1911)  IXn,2
Pasterkamp, Femmetje (1919-1972)  IXm,2
Pasterkamp, Femmetje | Timmetje (1912-1948)  Xs
Pasterkamp, Femmetje Jans (1767-1862)  Vb,4
Pasterkamp, Geert (1934-1940)  Xr,1
Pasterkamp, Geertje  Xr,2
Pasterkamp, Geertje (1926-1957)  IXn,9
Pasterkamp, Geesje (1901-1993)  IXc,7
Pasterkamp, Geesje (1915-)  IXn,5
Pasterkamp, Gerridt (1745-1780)  IVa,7
Pasterkamp, Gerrit (1829-1882)  VIIId
Pasterkamp, Gerrit (1861-1861)  VIIIa,8
Pasterkamp, Gerrit (1863-1869)  VIIIa,9
Pasterkamp, Gerrit (1870-1873)  VIIIi,1
Pasterkamp, Gerrit (1873-1895)  VIIIi,2
Pasterkamp, Gerrit (1887-1972)  IXa,8
Pasterkamp, Gerrit (1923-1929)  Xb,4
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1796-1802)  VIa,3
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1802-1806)  VIa,8
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1806-1868)  VIIb; VIIc
Pasterkamp, Gerritje (1812-1898)  VIId; VIIj
Pasterkamp, Gerritje (1875-1960)  VIIIf,6
Pasterkamp, Gerritje (1884-1900)  VIIIj,3
Pasterkamp, Gijsberta (1903-)  IXp,1
Pasterkamp, Grietje (1820-1828)  VIe,5
Pasterkamp, Grietje (1824-)  VId,6
Pasterkamp, Grietje (1837-)  VIIf,4
Pasterkamp, Grietje (1854-1854)  VIIh,7
Pasterkamp, Grietje (1877-1970)  IXa,4
Pasterkamp, Helena Sara (1877-1909)  VIIIq,1
Pasterkamp, Helena Sara (1878-1878)  VIIIn,1
Pasterkamp, Helena Sara (1881-1899)  VIIIj,2
Pasterkamp, Helena Sara (1885-1959)  VIIIr,3
Pasterkamp, Helena Sarah (1817-1897)  VIIh; VIIi
Pasterkamp, Hendrik (1805-1849)  VIIf
Pasterkamp, Hendrik (1810-1887)  VIIh; VIIi
Pasterkamp, Hendrik (1827-1868)  VIIIc
Pasterkamp, Hendrik (1851-1875)  VIIh,5
Pasterkamp, Hendrik (1864-1907)  VIII-l,2
Pasterkamp, Hendrik (1874-1962)  IXr
Pasterkamp, Hendrik (1880-1966)  IXt
Pasterkamp, Hendrik (1880-1952)  IXp
Pasterkamp, Hendrik (1885-1970)  Xc
Pasterkamp, Hendrik (1886-1905)  IXe,3
Pasterkamp, Hendrik (1902-1968)  IXg,5
Pasterkamp, Hendrik (1918-1918)  IXp,3
Pasterkamp, Hendrik (1934-1934)  XIa,1
Pasterkamp, Hendrik Johannes (1846-1928)  VIIIm
Pasterkamp, Hendrik Johannes (1902-)  IXo,1
Pasterkamp, Hendrika (1842-1926)  VIIf,1; VIIg,2
Pasterkamp, Hendrikje (1854-1854)  VIId,5
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1799-1804)  VIa,5
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1804-1891)  VIa,9
Pasterkamp, Henricus Joannes (1798-1800)  Ve,3
Pasterkamp, Hermina (1855-1935)  VIIIa,6
Pasterkamp, Hermina (1861-1865)  VIIIb,4
Pasterkamp, Hermina (1861-1948)  VIIId,1
Pasterkamp, Hermina (1879-1947)  IXa,5
Pasterkamp, Hermina (1894-)  IXc,5
Pasterkamp, Jacob (1769-)  Vb,5
Pasterkamp, Jacob (1825-1892)  VIIIb
Pasterkamp, Jacob (1849-1909)  VIIIq
Pasterkamp, Jacob (1865-1898)  IXj
Pasterkamp, Jacob (1878-1948)  IXd,1
Pasterkamp, Jacob (1887-1887)  IXh,3
Pasterkamp, Jacob (1897-1949)  IXh,8
Pasterkamp, Jacob (1897-1897)  IXe,9
Pasterkamp, Jacob (1910-1996)  IX-l,3
Pasterkamp, Jacoba (1908-)  Xa,7
Pasterkamp, Jacoba Alijda (1930-1931)  IXn,10
Pasterkamp, Jacobje (1870-1952)  IXa,1
Pasterkamp, Jacobje (1884-1962)  IXe,2
Pasterkamp, Jacobje (1885-1964)  IXc,1
Pasterkamp, Jacobje (1888-1889)  IXb,4
Pasterkamp, Jacobje (1890-1933)  IXb,5
Pasterkamp, Jacobjen (1775-)  Vb,7
Pasterkamp, Jan (1765-1769)  Va,2
Pasterkamp, Jan (1772-)  Va,5
Pasterkamp, Jan (1775-)  Vd,2
Pasterkamp, Jan (1788-1849)  VIe
Pasterkamp, Jan (1800-)  VIa,6
Pasterkamp, Jan (1836-1844)  VIIc,3
Pasterkamp, Jan (1836-1868)  VIII-l; VIIIs
Pasterkamp, Jan (1836-1911)  VIIIg
Pasterkamp, Jan (1859-1864)  VIIIb,3
Pasterkamp, Jan (1866-1866)  VIIIf,2
Pasterkamp, Jan (1870-1961)  IXk
Pasterkamp, Jan (1875-1899)  VIIIi,3
Pasterkamp, Jan (1881-)  IXa,6
Pasterkamp, Jan (1882-1883)  IXb,1
Pasterkamp, Jan (1884-1972)  IXb,2
Pasterkamp, Jan (1885-1954)  Xg
Pasterkamp, Jan (1892-)  IXc,4
Pasterkamp, Jan (1906-)  Xa,6
Pasterkamp, Jan (1908-1916)  IXc,8
Pasterkamp, Jan (1910-1911)  IXk,9
Pasterkamp, Jan (1914-1915)  IXk,10
Pasterkamp, Jan (1915-1983)  Xf,3
Pasterkamp, Jan (1926-2004)  Xp,2
Pasterkamp, Jan (1932-1932)  Xs,1
Pasterkamp, Jan (1935-1935)  Xe,1
Pasterkamp, Jan (1935-1935)  Xq,1
Pasterkamp, Jan Andriesz (1822-1899)  VIIIa
Pasterkamp, Jan Arentsz  II
Pasterkamp, Jan Jansz (1680-1750)  III
Pasterkamp, Jan Jansz (1736-1740)  IVa,1
Pasterkamp, Jan Jansz (1764-1829)  VIa
Pasterkamp, Jan Jansz (1801-1824)  VIa,7
Pasterkamp, Jan Janz (1711-1800)  IVa
Pasterkamp, Jan Janzn (1740-1808)  Vb
Pasterkamp, Jan Simonszoon (1841-1860)  VIId,2
Pasterkamp, Jannetje (1768-1849)  Va,3
Pasterkamp, Jannetje (1777-)  Vd,3
Pasterkamp, Jannetje (1845-1849)  VIIc,6
Pasterkamp, Jannetje (1886-1950)  IXd,4
Pasterkamp, Jannetje (1894-1921)  IXb,6
Pasterkamp, Jannetje (1921-1926)  Xp,1
Pasterkamp, Jantje (1891-)  IXd,6
Pasterkamp, Jelle (1839-1844)  VIIc,4
Pasterkamp, Joannes Casparuszn (1756-)  Ve
Pasterkamp, Joannes Henricus (1804-)  Ve,6
Pasterkamp, Johanna (1897-)  VIIIk,3
Pasterkamp, Johanna Geertruijt Jans (1719-)  III,4
Pasterkamp, Johannes (1815-)  VIIg
Pasterkamp, Johannes (1839-1864)  VIIf,5
Pasterkamp, Johannes (1848-1916)  VIIIk
Pasterkamp, Johannes Butter (1862-1921)  VIII-l,1
Pasterkamp, Johannes Hendrik (1875-)  IXo
Pasterkamp, Jurjen Coenraad (1943-1962)  Xc,1
Pasterkamp, Klaas (1778-1855)  VIc
Pasterkamp, Klaas (1839-1912)  VIIIj; VIIIp
Pasterkamp, Klaas (1867-)  VIII-l,3
Pasterkamp, Klaas (1904-1966)  IXg,6
Pasterkamp, Klaas (1904-1978)  Xr
Pasterkamp, Klaas (1904-1996)  IXr,1
Pasterkamp, Klaas (1913-2000)  Xg,1
Pasterkamp, Klaasje (1889-1978)  IXj,1
Pasterkamp, Klaasje (1908-1908)  IXk,7
Pasterkamp, Krelis (1892-1892)  VIIIr,4
Pasterkamp, Lambert (1844-1918)  VIIIn
Pasterkamp, Lambert (1877-1952)  IXs
Pasterkamp, Lambertus (1915-1985)  IXq,1
Pasterkamp, Lammertje (1844-1912)  VIId,3
Pasterkamp, Lammertje (1892-1892)  VIIIk,1
Pasterkamp, Lammertje (1893-1946)  VIIIk,2
Pasterkamp, Lijsbet (1764-1835)  Va,1
Pasterkamp, Lijsbet (1776-)  Vc,1
Pasterkamp, Lijsbet (1780-)  Vd,4
Pasterkamp, Lijzabet (1739-1745)  IVa,3
Pasterkamp, Lijzabeth (1773-)  Vb,6
Pasterkamp, Lubbert (1854-1868)  VIIIc,1
Pasterkamp, Lubbert (1898-1898)  IXk,2
Pasterkamp, Lubbert (1900-1990)  IXk,3
Pasterkamp, Lummetje (1889-)  IXa,9
Pasterkamp, Margaretha Anthonia (1759-1836)  Vf
Pasterkamp, Marijtje (1882-1968)  IXe,1
Pasterkamp, Marijtje (1897-1989)  IXg,1
Pasterkamp, Maritje (1807-1891)  VIIe
Pasterkamp, Marretje (1830-1830)  VIIb,1
Pasterkamp, Marretje (1838-1919)  VIIIh
Pasterkamp, Marretje (1888-1959)  IXh,4
Pasterkamp, Marretje (1913-1968)  IXn,4
Pasterkamp, Marretje (1915-)  Xg,2
Pasterkamp, Meindert (1877-1885)  VIIIi,4
Pasterkamp, Meindert (1885-1888)  VIIIi,6
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  IVa,12
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  IVa,13
Pasterkamp, Neeltje (1895-1984)  IXe,8
Pasterkamp, Nicolaas Hendriksz (1841-1855)  VIIf,6
Pasterkamp, Niesje (1770-1841)  Va,4
Pasterkamp, Niesje (1881-1964)  VIIIq,3
Pasterkamp, Paulus (1918-)  IXn,7
Pasterkamp, Pieter (1852-1930)  VIIIr
Pasterkamp, Pieter (1858-1895)  IXb
Pasterkamp, Pieter (1867-1905)  IXg
Pasterkamp, Pieter (1884-1961)  Xb
Pasterkamp, Pieter (1893-1987)  IXe,7
Pasterkamp, Pieter (1896-1919)  IXb,7
Pasterkamp, Pieter (1899-1974)  XIa
Pasterkamp, Pietertje (1891-1973)  IXe,6
Pasterkamp, Reinier (1873-1964)  Xa
Pasterkamp, Riekelt (1897-1985)  Xp
Pasterkamp, Riekelt (1897-1898)  IXj,4
Pasterkamp, Riekelt (1904-1955)  IX-l,1
Pasterkamp, Riekelt (1921-1933)  IXm,3
Pasterkamp, Riekelt Sjoerdzn (1834-1892)  VIIIf
Pasterkamp, Sijmon (1743-1744)  IVa,6
Pasterkamp, Sijmon (1780-)  Vb,8
Pasterkamp, Sijmon (1804-1881)  VIId; VIIj
Pasterkamp, Sijmon Jansz (1747-1778)  Vc
Pasterkamp, Sijtje (1832-1862)  VIIa,5
Pasterkamp, Sijtjen (1864-1951)  VIIIc,4
Pasterkamp, Simon (1879-1915)  VIIIj,1
Pasterkamp, Sjoerd (1859-1930)  IXh
Pasterkamp, Sjoerd (1889-)  VIIIf,8
Pasterkamp, Sjoerd (1911-1972)  Xf,1
Pasterkamp, Sjoerd (1916-1948)  Xg,3
Pasterkamp, Sjoert (1841-1844)  VIIc,5
Pasterkamp, Sjoert (1878-1888)  VIIIf,7
Pasterkamp, Sjoert (1906-1906)  IXk,6
Pasterkamp, Sjoert (1909-1931)  IXk,8
Pasterkamp, Sjoert Jansz (1806-1839)  VIIb; VIIc
Pasterkamp, Sophia Henrica (1807-)  Ve,7
Pasterkamp, Steven (1887-1975)  IXe,4
Pasterkamp, Teunis (1833-1897)  VIIIi
Pasterkamp, Teunis (1887-1929)  Xd
Pasterkamp, Teunis (1891-1967)  IXm
Pasterkamp, Teunis (1917-)  IXn,6
Pasterkamp, Theunis (1737-1795)  Va
Pasterkamp, Trijntje (1818-1897)  VIe,4
Pasterkamp, Trijntje (1867-1940)  VIIIf,3
Pasterkamp, Trijntje (1877-1934)  VIIIm,2
Pasterkamp, Trijntje (1882-)  IXd,3
Pasterkamp, Truitje (1918-1995)  Xb,3
Pasterkamp, Vrouwtje (1867-1868)  VIIIe,4
Pasterkamp, Vrouwtje (1893-)  IXd,7
Pasterkamp, Vrouwtje Willems (1871-1956)  VIIIe,5
Pasterkamp, Wilhelmina (1898-)  IXc,6
Pasterkamp, Willem (1742-1750)  IVa,5
Pasterkamp, Willem (1752-1780)  IVa,11
Pasterkamp, Willem (1762-)  Vb,1
Pasterkamp, Willem (1883-1945)  Xf
Pasterkamp, Willem (1902-1989)  Xq
Pasterkamp, Willem Jacobsz (1894-)  IXj,3
Pasterkamp, Willem Pietersz (1899-1976)  Xe
Pasterkamp, Willem Riekeltsz (1873-1935)  IX-l
Pasterkamp, Willem Sjoerdsz (1832-1919)  VIIIe
Pasterkamp, Willempje (1892-1962)  IXh,6
Pasterkamp (Oorspr. Post), Anna (1751-)  IVb,3
Pasterkamp (Oorspr. Post), Elisabetha (1743-1743)  IVb,1
Pasterkamp (Oorspr. Post), Elizabeth Gerrits (1748-1797)  IVb,2
Pasterkamp (Oorspr. Post), Gerardus Jansz (1716-)  IVb
Pasterkamp (Oorspr. Post), Joanna (1754-)  IVb,4
Pasterkamp (Oorspr. Post), Joannes Gerarduszn (1757-1785)  IVb,5
Pels, Antje (1853-)  VIIIr
Pelt, Maria van (1866-)  Xa,4
Pijper, Frans  Ve
Pijper, Maria (1763-1795)  Ve
Pille, Marinus (1887-)  IXc,5
Plaats, Antje van der (1877-)  Xa,7
Poel, Nan  Xg,5
Poel, Weert (1914-)  Xg,5
Posch, Hendrikje Jans (1779-1858)  VIc
Post, levenloze dochter (1917)  Xh,5
Post, levenloze dochter (1918)  Xh,6
Post, Aaltje  Xa
Post, Aaltje (1880-1909)  VIIIe,5
Post, Aaltje (1911-1982)  Xh,3
Post, Adriaantje  Xf
Post, Dirkje  Xh,8
Post, Femmetje Jans (1827-1910)  IXc
Post, Geert (1899-1967)  IXg,4
Post, Geertje  Xh,10
Post, Grietje (1913-)  XIb
Post, Grietje Jans (1889-1962)  Xi
Post, Hendrika (1920-2006)  XIc
Post, Hendrika Jans (1890-1973)  Xj
Post, Hendrikje (1867-1944)  IXc
Post, Jacob  XIId,2
Post, Jacob (1929-2014)  XI-l
Post, Jan (1908-1913)  Xh,1
Post, Jan Maarten (1929-2005)  Xh,9
Post, Jan Maartensz (1858-1897)  IXi
Post, Jelle  IXg,4
Post, Jenny  XIId,1
Post, Johannes  XIId
Post, Kobes (1910-1945)  Xh,2
Post, Maarten Jansz (1831-1907)  IXi
Post, Maarten Jansz (1885-1972)  Xh
Post, Marretje Jans (1884-1884)  IXi,1
Post, Marretje Jans (1887-1891)  IXi,3
Post, Marretje Jans (1895-1941)  Xk
Post, Pieter (1833-)  VIIa,5
Post, Theunis Fokkesz (1822-)  IXc
Post, Vrouwtje Jans (1897-1974)  X-l
Post, Willem Jansz (1892-1892)  IXi,6
Post, Willem Jansz (1893-1894)  IXi,7
Prins, Antje  VIIIn
Ras, Aaltjen (1849-1925)  VIIIf
Ras, Albert  IXm
Ras, Albert  Xb,3
Ras, Albert Capitein Gerritsz  VIIIb,2; VIIIf
Ras, Albertje  IXd
Ras, Dirk (1851-1922)  VIIIb,2
Ras, Evert (1873-)  IXa,3
Ras, Grietje Johannesdr (1864-1936)  Xh
Ras, Heiltje  IXe,1
Ras, Hendrik (1860-1930)  IXf
Ras, Hendrik De Haan  IXf
Ras, Hendrikje  Vb,4
Ras, Hendrikje (1872-)  IXm,2
Ras, Jan  IXh
Ras, Jan (1918-1945)  Xb,3
Ras, Klaas (1866-1918)  VIIIf,3
Ras, Marretje (1860-1941)  IXh
Ras, Marritje Pietersdr (1833-1880)  VIIIe
Ras, Pieter Klaasz (1789-1864)  VIIIe
Ras, Sijtje (1900-)  IXf,1
Ras, Willem  VIIIf,3
Ras, Willempje (1894-1980)  IXm
Rems, Aafje (1840-)  VIIf,2
Roepert, Krijna Cornelia (1893-)  IXe,7
Romkes, Aaltje  VIIIc,4
Romkes, Dirk  VIIIa
Romkes, Dirkje  IXb,6
Romkes, Dirkje (1906-1998)  Xq
Romkes, Eiltje (1861-1923)  IXe
Romkes, Evert (1886-1952)  IXg,1
Romkes, Hendrikje (1904-1982)  Xe
Romkes, Jacobje (1824-1907)  VIIIa
Romkes, Jannetje  VIIc
Romkes, Jannetje  VIIIf,3
Romkes, Kornelis  IXg,1
Romkes, Lubbert  Xq
Roos, Geertje (1878-)  VIII-l,1
Roos, Jacobjen Jans (-1824)  VIIIb
Roos, Jannetje  IXj,1
Rosmalen, Susanna Maria Napolina van (1881-1967)  IXq
Ruiter, Dirk de  Xm
Ruiter, Dirk de (1928-1987)  Xm,1
Ruiter, Joost de (1899-)  Xm
Santen, Willem van (1888-)  IXc,3
Schenk, Catharina (1863-1936)  X-l
Schoenmakers, Elisabeth (-1742)  III
Schoon, Maartje (1882-)  IXs
Schoute, Gerrit (1911-1995)  XIb
Schoute, Jacoba Wilhelmina Maria  XIb,2
Schoute, Johanna Theodora  XIb,1
Schoute, Kobes  XIb,3
Schouten, Antje (1849-)  VIIIm
Schouten, Hermanus  VIIIm
Schouwe, Aaltje (1883-1968)  IXt
Schraal, Jan  IXn,4
Schraal, Luite (1911-1983)  IXn,4
Schuijtemaker, Aad  XIn,1
Schuuring, Hiltje (1838-1918)  VIIIe,5
Schuurman, Grietje  IXa
Siekerman, J. (1921-1984)  XIn
Sijmonsz, Willem  IVa
Slot, Maartje (1876-1967)  IXr
Slot, Maartje (1906-1988)  IXr,1
Slot, Pieter  IXr,1
Sluiter, Jentje  XIId
Smit, Hendrik  IXb,2
Smit, Hendrik  Xc
Smit, Hendrika (1897-1976)  IXb,2
Smit, Martha (1909-2006)  Xc
Snoek, Dirk  VIIc
Snoek, Klaasje (1808-1849)  VIIc
Spits, Cornelis Reijnders (1872-1944)  Xo
Spits, Grietje (1908-1993)  Xo
Steeg, Anthonij van der (x1787)   IVb,4
Sterenberg, Roy (1934-2014)  XIe,3
Stock, Mimi van  X-l,1
Stolp, Andries  XIg,4
Stolp, Annie  XIg,3
Stolp, Dirk  XIg,1
Stolp, Jacob (1916-1977)  XIg
Stolp, Johannes  XIg,2
Strijdt, Cornelia Rhemmisse (-1762)  IVb
Swartsenburg, Jan (1901-)  IXp,1
Taal, N.N.  Xo,2
Taal, Aaltje (1911-2007)  XIf
Taal, Aaltje (1913-2009)  XIg
Taal, Albert (1917-1997)  Xi,7
Taal, Arie  XIr
Taal, Arie  Xi,9
Taal, Arie (1907-1996)  Xo
Taal, Christoffel  XIIb
Taal, Emiel  XIIa,2
Taal, Grietje  XIe,2
Taal, Grietje  XI-l
Taal, Hendrika (1924-2014)  XIj
Taal, Jacoba (1914-2008)  Xi,5
Taal, Jacobus (1908-1978)  XId
Taal, Jacobus (1939-1945)  Xn,3
Taal, Jacobus (1949-2008)  XIe,6
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  IXi; Xi
Taal, Jacobus Willem (1935-1936)  Xn,1
Taal, Jan  XIe,4
Taal, Jan (1910-1998)  XIe
Taal, Jeffrey  XIIb,1
Taal, Jenneke Elisabeth  XIr,3
Taal, Jens  XIIg,2
Taal, Jeroen Arie  XIr,2
Taal, Johanna Grietje  XIe,3
Taal, Johannes (1835-1908)  IXi
Taal, Johannes (1926-2002)  XIk
Taal, Johannes Christofel  XIh,1
Taal, Johannes Jacobusz (1885-1955)  Xi
Taal, Johannes Pieter (1935-1996)  XIe,1
Taal, Johannes Willem  XIk,2
Taal, Johannus  XIe,5
Taal, Klaasje (1905-1990)  Xm
Taal, Lammert  XIIa
Taal, Lieke  XIIg,1
Taal, Maarten (1916-1995)  XIh
Taal, Margaretha  XId,1
Taal, Margriet Gijsbertha  XIIc
Taal, Maria  XIq
Taal, Maria  XIs
Taal, Marian  XIk,1
Taal, Marretje (1920-2015)  XIi
Taal, Sabina  XIIa,3
Taal, Timo  XIIa,1
Taal, Vrouwtje  Xi,13
Taal, Wilhelmina (1928-1942)  Xi,14
Taal, Willem (1906-1996)  Xn
Taal, Willem (1923-2017)  Xi,10
Taal, Willem Pieter  XIIg
Taal, Willemina Elisabeth Cornelia (1943-1943)  Xn,4
Taal, Wilmar Berend Johannes  XIk,3
Tates, E.  Xm,1
Telvoorn, Jacoba  IVb,2
Tromp, Naatje  IXd,3
Tunneman, Anna Catarina  Va,4
Urk, Aaltje van (1871-)  XIa
Urk, Arie van  Xr,2
Urk, Hendrik Evertsz van (1795-)  VIIId
Urk, Willempje van (1830-1909)  VIIId
Veeger, Christina (x1782)   IVb,2
Veen, Albert van (1871-1954)  VIIIf,3
Veen, Johannes van  VIIIf,3
Vellinga, Doortje  XIh,1
Versteeg, Lammertje (x1809)   VIe
Vink, Dirk (x1787)   Va,3
Visscher, Hermina (1795-1855)  VIIa
Visscher, Jan  VIIa
Visscher, Willemtje  VIIIe,5
Visser, Aaltje (1890-1965)  Xg
Visser, Femmetje  IXm
Visser, Grietje  VIIIe
Visser, Hendrik  XIa
Visser, Jenneke (1921-2015)  XIr
Visser, Klaas  Xg
Visser, Lijsabet Willems (1715-1791)  IVa
Visser, Maria Wilhelmina Jacoba (1903-1963)  XIa
Visser (van Marken), Cornelis Jansz (1793-1870)  VIa,4
Visser (van Marken), Jan Cornelisz  VIa,4
Vos, Arjan Jacco  XIIe,1
Vos, Cornelis (1899-1979)  IXe,5
Vos, Hendrik Egbertus Lukas  XIIe
Vos, Jan  XIIe
Vos, Rianca Aaltje  XIIe,2
Vos, Wilbert Lucas  XIIe,3
Vries, Aaltje Riekelts de (1803-1879)  VIIb; VIIc
Vries, Geertje de (1929-1978)  XIk
Vries, Grietje de  IXa,8
Vries, Hendrik de  IXb
Vries, Hendrik de (1879-1935)  IXe,1
Vries, Hiltje de (1859-1932)  IXb
Vries, Jan de  IXe,1
Vries, Jannetje de  Xq
Vries, Kobes Klaasz de (1864-)  Xh
Vries, Lubbert de  IXk
Vries, Marretje de (1871-1947)  IXk
Vries, Riekelt de  VIIb; VIIc
Vries, Willempje Kobus de (1888-1977)  Xh
Vrolijk, Jaantje  X-l
Wagenaar, Klaas (1874-1935)  VIIIo,2
Wagenaar, Neeltje  IXr,1
Wakker, Grubbeld (1881-1963)  IXc,1
Wakker, Hendrik (1897-1922)  IXg,1
Wakker, Jacob  VIIIe,5
Wakker, Jacob  Xb,2
Wakker, Jan  IXg,1
Wakker, Jan (1913-1985)  Xb,2
Wakker, Piet (1870-)  VIIIe,5
Weerstand, Jannetje  IXb
Weerstand, Pietertje  IXh,4
Welbergen, Harrie  Xh,8
Wiegman, Neeltje (1885-)  Xg,5
Wielenga, Tjitske  IXd,6
Wilt, Nellemieke Marjanne Hendrika van der  XIIa
Wit, Maria de (1872-1932)  Xo
Wolff, Wilhelmus Josephus de (1895-)  VIIIk,3
Woort, Andries (1872-)  IXa,1
Woort, Willempje  IXh
Zandstra, Gerard  XIp,1
Zeeman, Annetje  VIa,4
Zeilstra, Bauke Luite (1961-2016)  XIIg
Zeilstra, Laura  XIIg
Zijlstra, Tettje  VIIIa,5
Zilt, Cornelia van  IVb,5
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  IXi
Zwart, Willem (1889-)  IXe,5
Zwolsman, Reinder  IXd,6
Zwolsman, Reinder (1891-)  IXd,6Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 3 maart 2019 12:19 door A. Taal