Stamreeks van Aaltjen Willems Pasterkamp

Gebaseerd op bestand d.d.: 3 maart 2019. In CBG - formaatI. Arent Pasterkamp.
Zijn zoon:

II. Jan Arentsz Pasterkamp.
Uit zijn relatie met Jenneken Janssen:

III. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) 18 febr. 1680,1 † ald. 22 maart 1750,2 tr. Vollenhoven (Ov) 21 okt. 17102 Elisabeth Schoenmakers, † Vollenhoven 29 april 1742.2
Uit dit huwelijk:
1. Jan Janz, volgt IV.
2. Casparus Gerardus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 5 nov. 1713.1
3. Gerardus Jansz Pasterkamp (Oorspr. Post), ged. Vollenhoven R.K. 12 sept. 1716,1 tr. (ondertr. Nieuwendam Durgerdam 23 juni) 17433 Cornelia Rhemmisse Strijdt, † Ransdorp omstr. 27 febr. 1762, begr. Durgerdam 1 maart 1762.2
4. Johanna Geertruijt Jans Pasterkamp, ged. Vollenhoven N.H. Kerk 18 mei 1719, tr. Vollenhoven 14 febr. 17451 Lambert Mulder.
5. Casparus Jansz Pasterkamp, ged. Vollenhoven R.K. 4 juli 1725,1 winkelier,4 begr. Amsterdam St Antonius kerkhof 4 juni 1803,5 tr. 1e Amsterdam (ondertr. 12 april) 1754)6 Woltera Knoeijmans, geb. Groessen 20 jan. 1717,2 begr. Amsterdam St Antonius kerkhof 4 febr. 1759,7 dr. van Hendrick en Anna Mentink; tr. 2e (ondertr. Amsterdam 23 jan.) 17788 Beatrix van Os, ged. Amsterdam, de Duif 17 jan. 1724,9 dr. van Govert en Jannetje Hendriks.

IV. Jan Janz Pasterkamp, ged. Vollenhoven (Ov) N.H. Kerk 22 febr. 1711,10 † Ransdorp Durgerdam, begr. Durgerdam (Dep. van Tessel) 20 maart 1800,11 tr. Durgerdam (Holland) 4 sept. 17351 Lijsabet Willems Visser, ged. Durgerdam 1 dec. 1715,1 † Ransdorp Durgerdam 23 okt. 1791,12 begr. Durgerdam 24 okt. 1791,13 dr. van Willem Sijmonsz en Femmetje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 29 maart 1736,14vr 1740.
2. Theunis Pasterkamp, geb. Durgerdam, ged. Durgerdam 13 okt. 1737,15 begr. Nieuwendam 30 mei 1795,16 tr. Ransdorp Durgerdam 19 juni 176317 Guurtje Jans de Mik, geb. Ransdorp omstr. 1737, † Buiksloot 20 aug. 1815, dr. van Jan Mik en Jannetje Klaas de Geus.
3. Lijzabet Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 2 aug. 1739,18 begr. Durgerdam 12 febr. 1745.19
4. Jan Janzn, volgt V.
5. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 18 maart 1742,20 begr. Durgerdam 1 okt. 1750.21
6. Sijmon Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 15 dec. 1743,22 begr. Durgerdam 18 jan. 1744.23
7. Gerridt Pasterkamp, ged. Ransdorp 14 febr. 1745,24 begr. ald. 28 jan. 1780.25
8. Sijmon Jansz Pasterkamp, ged. Durgerdam 16 april 1747,26 begr. Ransdorp Durgerdam 11 juli 1778,27 tr. Ransdorp Durgerdam 14 mei 177528 Gerritje van Lelienveld, geb. omstr. 1749, ged. Durgerdam, † ald. 25 nov. 1820; zij hertr. Ransdorp (Holland) 6 juli 178329 Cornelis de Boer.
9. Hendrik Pastercamp, ged. Durgerdam 5 jan. 1749,30vr 1818, tr. Ransdorp Durgerdam 17 mei 177231 Grietje Dirks Maatjes, ged. Ransdorp 14 nov. 1745,32 † Durgerdam 6 febr. 1818.33
10. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 25 okt. 1750,34 † ald. 27 aug. 1822.
11. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 16 april 1752,35 begr. Durgerdam 5 dec. 1780.36
12. Zoon, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 19 jan. 1753.37
13. Kind, geb. Durgerdam 1753, begr. Ransdorp Durgerdam 18 aug. 1753.38

V. Jan Janzn Pasterkamp, ged. Durgerdam (Holland) 18 okt. 1740,1 † Urk (Dep. Amstelland) mei 1808,39 tr. 1e Ransdorp Durgerdam (Holland) 27 sept. 176140 Willempje Jans Cremer, geb. omstr. 1740,2 † Durgerdam 15 okt. 1762, begr. Ransdorp 16 okt. 1762;41 tr. 2e Durgerdam (Holland) 17 (kerkelijk Urk (Holland) 11)42 april 176343 Hendrikjen Gerrijdsz, ged. Urk (Holland) 19 april 1739,39 † Urk 1810,39 begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 3 sept. 1810.44
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Pasterkamp, ged. Ransdorp Durgerdam 26 sept. 1762.45
Uit het tweede huwelijk:
2. Jan Jansz, volgt VI.
3. Albertje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 okt. 1765,46 begr. ald. 9 juni 1797,47 tr. Urk (Holland) 3 sept. 178648 Jacob Claasz Bakker, begr. Urk (Dep. van de Zuiderzee) 1 okt. 1811.49
4. Femmetje Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 27 sept. 1767,50 † Urk (N.H.) 25 aug. 1862, tr. Urk (N.H.) 25 maart 193851 Jacob Albertsz Koffeman, ged. 18 okt. 1761, † Urk (N.H.) 28 mei 1844, zn. van Johannes en Hendrikje Ras.
5. Jacob Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 13 dec. 1769.52
6. Lijzabeth Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 1 dec. 1773.53
7. Jacobjen Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 maart 1775.54
8. Sijmon Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 20 sept. 1780.55

VI. Jan Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 maart 1764,56 † Medenblik (Holland) 27 okt. 1829, begr. Urk (Holland) 27 okt. 1829,57 tr. Urk (Holland) 13 dec. 178958 Sijtje Andriesse Loosman, ged. Urk (Holland) 9 nov. 1766,59 † Urk (N.H.) 13 dec. 1840, dr. van Andries en Elisabet Sjoerts.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabet Jans Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 24 febr. 1793,60 † Blokzijl (Ov) 15 febr. 1856, tr. Blokzijl (Ov) 19 dec. 181661 Andries Kroon, geb. Blokzijl (Ov) omstr. 1798, † ald. 5 aug. 1844, zn. van Andries en Antje ter Heide.
2. Andries Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 19 okt. 1794,62 † Urk (N.H.) 14 aug. 1885, tr. Urk (Holland) 2 sept. 182163 Hermina Visscher, ged. Urk (Holland) 11 okt. 1795, † Urk (N.H.) 20 febr. 1855, dr. van Jan en Marritje Jacobs Nentjes.
3. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Holland) 18 sept. 1796,64vr 28 nov. 1802.
4. Albertje Jans Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 30 nov. 1797, † Enkhuizen (N.H.) 16 nov. 1884, begr. Urk (N.H.) 19 nov. 1884,1 tr. Urk (Holland) 26 mei 182265 Cornelis Jansz Visser (van Marken), geb. Marken (Holland) 2 sept. 1793, † Urk (N.H.) 27 jan. 1870, dr. van Jan Cornelisz en Annetje Zeeman.
5. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 28 april 1799,66 † Urk vr 19 febr. 1804.
6. Jan Pasterkamp, ged. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 23 nov. 1800.67
7. Jan Jansz Pasterkamp, geb. Urk (Dep. van de Oude IJssel) 1801,68 † Medenblik (Holland) 10 okt. 1824.
8. Gerrit Jansz Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 28 nov. 1802,69vr 1806.
9. Hendrikjen Jans Pasterkamp, ged. Urk (Dep. Holland) 19 febr. 1804,70 † Urk (N.H.) 4 april 1891, tr. Urk (Holland) 8 mei 183471 Iede Jans Mars, geb. Urk (Dep. Amstelland) 14 sept. 1806, † Urk (N.H.) 17 mei 1853, zn. van Jan en Heijltje Bouman.
10. Sjoert Jansz, volgt VII.
11. Gerrit Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806, † Amsterdam (N.H.) 16 mei 1868, tr. 1e Urk (Holland) 16 juni 183172 Klaasje Snoek, ged. Urk (Dep. Amstelland) 18 april 1808,73 † Urk (N.H.) 16 aug. 1849, dr. van Dirk en Jannetje Romkes; tr. 2e Urk (N.H.) 15 maart 185174 Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,75 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,76 dr. van Riekelt en Marretje Borgers en wed. van Sjoert Jansz Pasterkamp (VII).

VII. Sjoert Jansz Pasterkamp, geb. Hoorn (Dep. Holland) 8 okt. 1806,77 † Urk (Holland) 7 jan. 1839, tr. Urk (Holland) 21 april 183078 Aaltje Riekelts de Vries, geb. Urk (Dep. Holland) 28 aug. 1803, † Urk (N.H.) 10 nov. 1879,75 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 119 17 nov. 1879,76 dr. van Riekelt en Marretje Borgers; zij hertr. Urk (N.H.) 15 maart 185174 Gerrit Jansz Pasterkamp (VI,11).
Uit dit huwelijk:
1. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 12 juli 1830, † ald. 24 nov. 1830.
2. Willem Sjoerdsz, volgt VIII.
3. Riekelt Sjoerdzn Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 7 maart 1834, † Urk (N.H.) 31 maart 1892,79 tr. 1e Urk (N.H.) 15 maart 186274 Klaasje Alberts Kok, geb. Urk (Holland) 7 sept. 1834, † Urk (N.H.) 12 dec. 1886, dr. van Albert Reiniersz en Gerritje Mars; tr. 2e Urk (N.H.) 9 maart 188874 Aaltjen Ras, geb. Urk (N.H.) 4 sept. 1849,74 † ald. 13 dec. 1925, dr. van Albert Capitein Gerritsz en Naatje Lubberts Korf.
4. Jan Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 31 aug. 1836, † Urk (N.H.) 25 dec. 1911, begr. Urk Begraafplaats Holkenkamp, tr. Urk (N.H.) 12 dec. 185980 Geertje Kok, geb. Urk (Holland) 6 aug. 1832,80 † Urk (N.H.) 23 jan. 1917, dr. van Albert en Gerritje Mars.
5. Marretje Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 11 sept. 1838, † Urk (N.H.) 17 maart 1919, tr. Urk (N.H.) 16 dec. 186381 Klaas de Boer, geb. Urk (Holland) 28 sept. 1838, † Urk (N.H.) 23 nov. 1914, zn. van Jan de Vries Okkesz en Elizabet Hakvoort.

VIII. Willem Sjoerdsz Pasterkamp, geb. Urk (Holland) 3 juli 1832,82 † Urk (N.H.) 20 febr. 1919, tr. 1e Urk (N.H.) 9 juli 185883 Marritje Pietersdr Ras, geb. Urk (Holland) 28 nov. 1833, † Urk (N.H.) 13 juni 1880, dr. van Pieter Klaasz en Vrouwtje Toons van den Berg; tr. 2e Urk (N.H.) 29 okt. 188184 Klaasje(n) de Jonge, geb. Urk (N.H.) 17 okt. 1849, † Westzaan (N.H.) 8 juni 1936, dr. van Jan Willem en Grietje Visser.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sjoerd Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 30 juni 1859,85 † ald. 1 dec. 1930,86 tr. Urk (N.H.) 23 dec. 188287 Marretje Ras, geb. Urk (N.H.) 3 dec. 1860, † ald. 2 jan. 1941, dr. van Jan en Willempje Woort.
2. Aaltjen Willems, volgt IX.
3. Jacob Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 29 sept. 1865,88 † ald. 12 sept. 1898, tr. Urk (N.H.) 24 dec. 188789 Kornelia Korf, geb. Urk (N.H.) 11 febr. 1869, dr. van Riekelt en Dirkje Bakker.
4. Vrouwtje Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 2 okt. 1867, † ald. 2 sept. 1868.90
5. Vrouwtje Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 25 juni 1871, † Krommenie (N.H.) 16 okt. 1956, tr. 1e Urk (N.H.) 15 juli 189391 Piet Wakker, geb. Urk (N.H.) 2 april 1870, zn. van Jacob en Willemtje Visscher; tr. 2e Urk (N.H.) 23 juni 191192 Willem van den Berg, geb. Urk (N.H.) 15 dec. 1869, † Krommenie (N.H.) 10 mei 1943, zn. van Kornelis en Hiltje Schuuring en wedr. van Aaltje Post.

IX. Aaltjen Willems Pasterkamp, geb. Urk (N.H.) 10 mei 1863,93 † Hillegom (Z.H.), Vosselaan 12 7 mei 1942, begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats 11 mei 1942, tr. 1e Urk (N.H.) 23 sept. 188294 Jan Maartensz Post, geb. Urk (N.H.) 24 okt. 1858, visser, † Urk (N.H.) 5 juli 1897,95 begr. Urk, Oude Kerkhof, graf 230 9 juli 1897,96 zn. van Maarten Jansz en Grietje Alberts Hakvoort; tr. 2e Urk (N.H.) 7 nov. 190397 Jacobus Johannesz Taal, geb. ’s-Gravenhage Scheveningen (Z.H.) 30 maart 1863,98 Visser, Vissermansknecht,99 † Den Helder (N.H.) 4 aug. 1919,100 zn. van Johannes en Wilhelmina Zuidhoek en wedr. van Aaltje de Boer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marretje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 17 jan. 1884,101 † ald. 9 maart 1884,102 begr. Urk (N.H.) Begraafplaats Kerkje aan zee.
2. Maarten Jansz Post, geb. Urk (N.H.) 16 mei 1885,103 Zeevisser, Vissermansknecht, † Zaandam (N.H.) 22 sept. 1972, begr. Zaandam - Begraafplaats Zuideinde,104 tr. Den Helder (N.H.) 27 febr. 1908105 Willempje Kobus de Vries, geb. Urk 19 okt. 1888, † Zaandam (N.H.) 8 jan. 1977, begr. Zaandam - Begraafplaats Zuideinde,104 dr. van Kobes Klaasz en Grietje Johannesdr Ras.
3. Marretje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 4 juni 1887,106 † ald. 4 mei 1891.
4. Grietje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 19 jan. 1889,107 † Zaandam (N.H.) 28 okt. 1962,108 tr. Den Helder (N.H.) 4 juni 1908109 Johannes Jacobusz Taal, geb. Den Helder (N.H.) 2 okt. 1885,110 zeevisser, † Zaandam (N.H.) 5 maart 1955,111 zn. van Jacobus Johannesz en Aaltje de Boer.
5. Hendrika Jans Post, geb. Urk (N.H.) 7 okt. 1890, † Den Helder (N.H.) 8 febr. 1973, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer: P/-/109 12 febr. 1973, tr. Den Helder (N.H.) 8 aug. 1912112 Jan Douwesz Brouwer, geb. Urk (N.H.) 31 dec. 1887, † Den Helder (N.H.) 31 maart 1969,113 begr. Den Helder, Algemene Begraafplaats te Huisduinen 3 april 1969, zn. van Douwe Frederiksz en Jacoba Jans de Boer.
6. Willem Jansz Post, geb. Urk (N.H.) 6 jan. 1892, † ald. 30 sept. 1892, begr. Urk (N.H.) Begraafplaats Kerkje aan zee.
7. Willem Jansz Post, geb. Urk (N.H.) 10 juli 1893, † ald. 9 maart 1894.
8. Marretje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 8 nov. 1895,114 † Breezand (N.H.) 19 nov. 1941,115 begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen 24 nov. 1941, tr. Den Helder (N.H.) 17 juli 1919116 Roelof Pietersz Klap, geb. Haarlemmerliede 17 maart 1893,117 Katoendrukker, Agent van politie,117 bankwerker,118 † Den Helder (N.H.) 27 juli 1947, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen 30 juli 1947, zn. van Pieter en Pietertje Kooij.
9. Vrouwtje Jans Post, geb. Urk (N.H.) 15 mei 1897,114 † Den Helder (N.H.) 22 nov. 1974, tr. 1e Den Helder (N.H.) 6 maart 1920119 (echtsch. ingeschr. ald. 19 sept. 1924)120 Maarten Jacobusz Neervoort, geb. ’s-Gravenhage (Z.H.) 3 juni 1898,121 Metselaar, zn. van Jacobus Wilhelmus Philippus en Jaantje Vrolijk; tr. 2e Den Helder (N.H.) 10 sept. 1925122 Bastiaan Jan van der Aa, geb. Wijk bij Duurstede (U) 27 juni 1903,123 stoker, korporaal machinist,123 † Den Helder (N.H.) 4 nov. 1974, begr. Schagen (gecremeerd) 7 nov. 1974, zn. van Bastiaan Jan en Catharina Schenk.
Uit het tweede huwelijk:
10. Klaasje Taal, geb. Den Helder (N.H.) 12 mei 1905,124 † Hillegom (Z.H.) 26 juni 1990,125 begr. Hillegom, Algemeene Begraafplaats, tr. Den Helder (N.H.) 24 febr. 1927126 Joost de Ruiter, geb. West Stellingwerf (Fr) 7 aug. 1899,127 Stoomtram onderhoudsman, zn. van Dirk en Gerritje Greveling.
11. Willem Taal, geb. Den Helder (N.H.) 8 juni 1906,128 Administratief werknemer H.M.C. 1921-1927,129 Boekhouder H.M.C. 1927-1936,129 Directeur Heldersche Melkcentrale (H.M.C.) 1936-,130 † Den Helder (N.H.) 21 okt. 1996, begr. Den Helder; Algemene Begraafplaats Huisduinen - Grafnummer B-H-26 25 okt. 1996,131 tr. Den Helder (N.H.) (kerkelijk Den Helder; Gereformeerde Kerk) 26 okt. 1933132 Elisabeth Cornelia de Leeuw, geb. Amsterdam (N.H.) 13 sept. 1908,133 Schrijfster,134 † Den Helder (N.H.) 8 okt. 1999, begr. Den Helder, Algemeene Begraafplaats te Huisduinen - Grafnummer: B-H-26 13 okt. 1999,135 dr. van Jan en Maria Blancke.
12. Arie Taal, geb. Den Helder (N.H.) 19 aug. 1907,114 Schoenmaker Koninklijke Marine,136 † Den Helder (N.H.) 1996, begr. Schagen (gecremeerd) 1996, tr. Den Helder (N.H.) 4 okt. 1928137 Grietje Spits, geb. Den Helder (N.H.) 31 dec. 1908, † ald. 25 jan. 1993,138 dr. van Cornelis Reijnders en Maria de Wit.Bronnen

1. Arnold Lens
2. Werkgroep Genealogie Heerenveen [Klaas Kramer]
3. SA Amsterdam Nieuwendam Ondertrouwregister 479/172
4. Poortersarchief Amsterdam 29/333
5. SA Amsterdam Begraafregister 1206/491
6. SA Amsterdam Ondertrouw 1754 733/249
7. SA Amsterdam Begraafregister 1203/105v
8. SA Amsterdam Ondertrouw 1778 750/128
9. SA Amsterdam Doopregisters 1564 - 1811 359 p. 19 (oud pag. 19) nr. 1
10. Vollenhove, DTB NG, D: 1698-1718
11. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/149
12. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 628/146
13. SA Amsterdam Begraafregister 201/139
14. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/39
15. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/47
16. SA Amsterdam Gemeente Nieuwendam Begraven 489/113 & 487/20
17. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/67 Huwelijksacte 6
18. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/56
19. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/66
20. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/69
21. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/78 M.O.B. 627/29
22. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/77
23. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/64
24. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/84
25. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/123
26. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/95
27. G.A. Amsterdam Ransdorp Begraven 201/121
28. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/89 Huwelijksacte 6
29. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Ondertrouw 648/106
30. SA Amsterdam Ransdorp DTB Dopen 646/104
31. SA Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/84 Huwelijksacte 6
32. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp DTB Dopen 646/88
33. SA Amsterdam Ransdorp - Durgerdam 338-478ij Overlijden 1818
34. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/112
35. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/119
36. SA Amsterdam Ransdorp Begraven 201/124
37. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/81
38. SA Amsterdam Ransdorp DTB Begraven 201/83
39. Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
40. G.A. Amsterdam Ransdorp (Onder)Trouw 648/61&48 Huwelijksacte 12
41. SA Amsterdam Gemeente Ransdorp Begraafregister 201/99
42. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 107v
43. G.A. Amsterdam Ransdorp Huwelijksacte 3 (Onder)Trouw
44. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 10
45. G.A. Amsterdam Ransdorp Doopregister 1670 - 1811 646/165
46. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 54 / Overlijdensregister Urk 1751 - 1810
47. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 20
48. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 132v
49. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Begraaf pag 4
50. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 55
51. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 166 Aktenr. 5
52. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 57
53. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 60v
54. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 1 Pagnr. 61v
55. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 66
56. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 53
57. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Medemblik Overlijdensacte 72 / Urk Begraafboek
58. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw blad 138
59. A. Kleywegt
60. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 23
61. Historisch Centrum Overijssel Gemeente Blokzijl Huwelijksacte 12
62. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 27
63. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
64. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 48
65. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 2
66. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 84v
67. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 2 Pagnr. 109v
68. Noord-Hollands Archief - Gemeente Medenblik Overlijdensacte 81
69. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 137
70. Nieuw Land Erfgoedcentrum Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop Kerkgemeente Urk pag 17
71. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 5
72. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 6
73. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0711 Inventnr. 3 Pagnr. 75v
74. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 3
75. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1871-1880 akte 1879/36
76. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde V 1
77. Burgerlijke Stand Urk - Huwelijken 1821-1830 akte 1830/1
78. Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 115 Aktenr. 1
79. Overlijdensregister Urk 1891 - 1900
80. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 17
81. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 20
82. Burgerlijke Stand Urk - Geboorten 1831-1840 akte 1832/20
83. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 8
84. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 19
85. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 23
86. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Overlijdensaktenr.: 35
87. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 18
88. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 53
89. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Huwelijksactenr.: 24
90. Nieuw Land Erfgoedcentrum;
91. Nieuw Land Erfgoedcentrum, Huwelijksaktenr. 15
92. Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 12
93. Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteaktenr.: 24
94. Nieuw Land Erfgoedcentrum Huwelijksacte 13
95. Burgerlijke Stand Urk - Overlijden 1891-1900 akte 1897/29
96. Begraafboek Urk 1856-2006 bladzijde
97. Nieuw Land Erfgoedcentrum Toegangnr: 104 Inventarisnr: 131 Huwelijksacte 17
98. Geboorte akte 799, Burgerlijke Stand Den Haag
99. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum; Overlijdensakte A 34
100. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1919 | Overlijdensregister aktenummer 199 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart
101. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteacte nr: 4
102. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; actenr: 8
103. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; actenr: 36
104. Online Begraafplaatsen
105. Noord-Hollands Archief Gemeente Den Helder Huwelijksakte; akte nr. 25
106. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr: 51
107. Genlias - Nieuw Land Erfgoedcentrum; Geboorteactenr.: 9
108. hendrik Visser
109. Noord-Hollands Archief; Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 79
110. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1885 Geboorteacte 647 / GA Zaanstad Gezinskaart Johannes Jacobus Taal / Genlias - Noord-Hollands Archief; Huwelijksactenr.: 79
111. GA Zaanstad Overlijdensacten 1955 nr 110
112. Noord-Hollands Archief - Toegangnr: 358 Inventarisnr: 33 - Huwelijksakte; akte nr. 136 / RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Huwelijksacten 1912 nr 136
113. Rouwkaart
114. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
115. RA Alkmaar Alkmaar Overlijdensakte 1941/618
116. Noord-Hollands Archief Gemeente Den Helder Huwelijksakte nr 147 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Roelof Klap
117. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Roelof Klap
118. Noord-Hollands Archief; Gemeente Den Helder Huwelijksactenr.: 246
119. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal; akte nr 38 / Noord-Hollands Archief - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 38
120. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 196
121. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Maarten Neervoort
122. RA Alkmaar - Gemeente Den Helder Huwelijksacte 146 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Bastiaan J. v.d. Aa
123. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Bastiaan J. v.d. Aa
124. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal / RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1905 Geboorteacte 317
125. Grafzerk
126. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jacobus Taal
127. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1927 | Huwelijksregister aktenummer 30
128. RA Alkmaar Gemeente Den Helder 1906 Geboorteacte 325
129. Heldersche Courant
130. Helderse Courant
131. http://www.begraafplaatsenonline.nl / Rouwkaart
132. Trouwboekje; Akte nr. 294; RA Alkmaar Gezinskaart Jacobus Taal
133. SA Amsterdam Geboorteregister 1908 18/72v nr 10462
134. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Jan de Leeuw
135. http://www.begraafplaatsenonline.nl
136. RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
137. RA Alkmaar Bevolkingsregister | Den Helder | 1928 | Huwelijksregister aktenummer 216 / RA Alkmaar, Gezins- en dienstbodenkaart Arie Taal
138. AM Spits


Index

Elisabet Sjoerts  VI
Hendrikjen Gerrijdsz (1739-1810)  V
Jannetje Hendriks  III,5
Aa, Bastiaan Jan van der (1862-1935)  IX,9
Aa, Bastiaan Jan van der (1903-1974)  IX,9
Bakker, Dirkje  VIII,3
Bakker, Jacob Claasz (-1811)  V,3
Berg, Kornelis van den (1843-1918)  VIII,5
Berg, Vrouwtje Toons van den (1791-1870)  VIII
Berg, Willem van den (1869-1943)  VIII,5
Blancke, Maria (1884-1955)  IX,11
Boer, Aaltje de (1865-1901)  IX; IX,4
Boer, Cornelis de (1761-1805)  IV,8
Boer, Jacoba Jans de (1856-)  IX,5
Boer, Jan de Vries Okkesz de (1806-)  VII,5
Boer, Klaas de (1838-1914)  VII,5
Borgers, Marretje  VI,11; VII
Bouman, Heijltje  VI,9
Brouwer, Douwe Frederiksz (1855-1927)  IX,5
Brouwer, Jan Douwesz (1887-1969)  IX,5
Cremer, Willempje Jans (1740-1762)  V
Geus, Jannetje Klaas de  IV,2
Greveling, Gerritje  IX,10
Hakvoort, Elizabet (1806-)  VII,5
Hakvoort, Grietje Alberts (1836-1930)  IX
Heide, Antje ter  VI,1
Jans, Femmetje  IV
Janssen, Jenneken  II
Jonge, Jan Willem de  VIII
Jonge, Klaasje(n) de (1849-1936)  VIII
Klap, Pieter (1863-)  IX,8
Klap, Roelof Pietersz (1893-1947)  IX,8
Knoeijmans, Hendrick (vermeld 1754-)   III,5
Knoeijmans, Woltera (1717-1759)  III,5
Koffeman, Jacob Albertsz (1761-1844)  V,4
Koffeman, Johannes  V,4
Kok, Albert  VII,4
Kok, Albert Reiniersz  VII,3
Kok, Geertje (1832-1917)  VII,4
Kok, Klaasje Alberts (1834-1886)  VII,3
Kooij, Pietertje (1866-1895)  IX,8
Korf, Kornelia (1869-)  VIII,3
Korf, Naatje Lubberts  VII,3
Korf, Riekelt  VIII,3
Kroon, Andries  VI,1
Kroon, Andries (1798-1844)  VI,1
Leeuw, Elisabeth Cornelia de (1908-1999)  IX,11
Leeuw, Jan de (1879-1964)  IX,11
Lelienveld, Gerritje van (1749-1820)  IV,8
Loosman, Andries  VI
Loosman, Sijtje Andriesse (1766-1840)  VI
Maatjes, Grietje Dirks (1745-1818)  IV,9
Mars, Gerritje  VII,3
Mars, Gerritje  VII,4
Mars, Iede Jans (1806-1853)  VI,9
Mars, Jan  VI,9
Mentink, Anna  III,5
Mik, Guurtje Jans de (1737-1815)  IV,2
Mik, Jan  IV,2
Mulder, Lambert (x1745)   III,4
Neervoort, Jacobus Wilhelmus Philippus  IX,9
Neervoort, Maarten Jacobusz (1898-)  IX,9
Nentjes, Marritje Jacobs  VI,2
Os, Beatrix van (1724-)  III,5
Os, Govert van  III,5
Pastercamp, Hendrik (1749-1818)  IV,9
Pasterkamp, Aaltjen Willems (1863-1942)  IX
Pasterkamp, Albertje Jans (1765-1797)  V,3
Pasterkamp, Albertje Jans (1797-1884)  VI,4
Pasterkamp, Andries Jansz (1794-1885)  VI,2
Pasterkamp, Arent  I
Pasterkamp, Casparus Gerardus Jansz (1713-)  III,2
Pasterkamp, Casparus Jansz (1725-1803)  III,5
Pasterkamp, Elizabet Jans (1750-1822)  IV,10
Pasterkamp, Elizabet Jans (1793-1856)  VI,1
Pasterkamp, Femmetje Jans (1767-1862)  V,4
Pasterkamp, Gerridt (1745-1780)  IV,7
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1796-1802)  VI,3
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1802-1806)  VI,8
Pasterkamp, Gerrit Jansz (1806-1868)  VI,11; VII
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1799-1804)  VI,5
Pasterkamp, Hendrikjen Jans (1804-1891)  VI,9
Pasterkamp, Jacob (1769-)  V,5
Pasterkamp, Jacob (1865-1898)  VIII,3
Pasterkamp, Jacobjen (1775-)  V,7
Pasterkamp, Jan (1800-)  VI,6
Pasterkamp, Jan (1836-1911)  VII,4
Pasterkamp, Jan Arentsz  II
Pasterkamp, Jan Jansz (1680-1750)  III
Pasterkamp, Jan Jansz (1736-1740)  IV,1
Pasterkamp, Jan Jansz (1764-1829)  VI
Pasterkamp, Jan Jansz (1801-1824)  VI,7
Pasterkamp, Jan Janz (1711-1800)  IV
Pasterkamp, Jan Janzn (1740-1808)  V
Pasterkamp, Johanna Geertruijt Jans (1719-)  III,4
Pasterkamp, Lijzabet (1739-1745)  IV,3
Pasterkamp, Lijzabeth (1773-)  V,6
Pasterkamp, Marretje (1830-1830)  VII,1
Pasterkamp, Marretje (1838-1919)  VII,5
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  IV,12
Pasterkamp, N.N. (1753-1753)  IV,13
Pasterkamp, Riekelt Sjoerdzn (1834-1892)  VII,3
Pasterkamp, Sijmon (1743-1744)  IV,6
Pasterkamp, Sijmon (1780-)  V,8
Pasterkamp, Sijmon Jansz (1747-1778)  IV,8
Pasterkamp, Sjoerd (1859-1930)  VIII,1
Pasterkamp, Sjoert Jansz (1806-1839)  VI,11; VII
Pasterkamp, Theunis (1737-1795)  IV,2
Pasterkamp, Vrouwtje (1867-1868)  VIII,4
Pasterkamp, Vrouwtje Willems (1871-1956)  VIII,5
Pasterkamp, Willem (1742-1750)  IV,5
Pasterkamp, Willem (1752-1780)  IV,11
Pasterkamp, Willem (1762-)  V,1
Pasterkamp, Willem Sjoerdsz (1832-1919)  VIII
Pasterkamp (Oorspr. Post), Gerardus Jansz (1716-)  III,3
Post, Aaltje (1880-1909)  VIII,5
Post, Grietje Jans (1889-1962)  IX,4
Post, Hendrika Jans (1890-1973)  IX,5
Post, Jan Maartensz (1858-1897)  IX
Post, Maarten Jansz (1831-1907)  IX
Post, Maarten Jansz (1885-1972)  IX,2
Post, Marretje Jans (1884-1884)  IX,1
Post, Marretje Jans (1887-1891)  IX,3
Post, Marretje Jans (1895-1941)  IX,8
Post, Vrouwtje Jans (1897-1974)  IX,9
Post, Willem Jansz (1892-1892)  IX,6
Post, Willem Jansz (1893-1894)  IX,7
Ras, Aaltjen (1849-1925)  VII,3
Ras, Albert Capitein Gerritsz  VII,3
Ras, Grietje Johannesdr (1864-1936)  IX,2
Ras, Hendrikje  V,4
Ras, Jan  VIII,1
Ras, Marretje (1860-1941)  VIII,1
Ras, Marritje Pietersdr (1833-1880)  VIII
Ras, Pieter Klaasz (1789-1864)  VIII
Romkes, Jannetje  VI,11
Ruiter, Dirk de  IX,10
Ruiter, Joost de (1899-)  IX,10
Schenk, Catharina (1863-1936)  IX,9
Schoenmakers, Elisabeth (-1742)  III
Schuuring, Hiltje (1838-1918)  VIII,5
Sijmonsz, Willem  IV
Snoek, Dirk  VI,11
Snoek, Klaasje (1808-1849)  VI,11
Spits, Cornelis Reijnders (1872-1944)  IX,12
Spits, Grietje (1908-1993)  IX,12
Strijdt, Cornelia Rhemmisse (-1762)  III,3
Taal, Arie (1907-1996)  IX,12
Taal, Jacobus Johannesz (1863-1919)  IX; IX,4
Taal, Johannes (1835-1908)  IX
Taal, Johannes Jacobusz (1885-1955)  IX,4
Taal, Klaasje (1905-1990)  IX,10
Taal, Willem (1906-1996)  IX,11
Visscher, Hermina (1795-1855)  VI,2
Visscher, Jan  VI,2
Visscher, Willemtje  VIII,5
Visser, Grietje  VIII
Visser, Lijsabet Willems (1715-1791)  IV
Visser (van Marken), Cornelis Jansz (1793-1870)  VI,4
Visser (van Marken), Jan Cornelisz  VI,4
Vries, Aaltje Riekelts de (1803-1879)  VI,11; VII
Vries, Kobes Klaasz de (1864-)  IX,2
Vries, Riekelt de  VI,11; VII
Vries, Willempje Kobus de (1888-1977)  IX,2
Vrolijk, Jaantje  IX,9
Wakker, Jacob  VIII,5
Wakker, Piet (1870-)  VIII,5
Wit, Maria de (1872-1932)  IX,12
Woort, Willempje  VIII,1
Zeeman, Annetje  VI,4
Zuidhoek, Wilhelmina (1837-1929)  IXGegenereerd met Aldfaer 4.2 op 3 maart 2019 12:10 door A. Taal