Parenteel van Jannitje Taal

Gebaseerd op bestand d.d.: 6 april 2019. In CBG - formaatI. Jannitje Taal.
Haar dochter:

II. Weijmpje Taal, geb. Eemnes (U), ged. Eemnes Buitendijks (U) 5 sept. 1762,1 Spinster, † Eemnes (U) 28 jan. 1829, begr. Eemnes, Algemene begraafplaats Laarderweg.2
Haar zoon:

III. Jan Taal, geb. Eemnes (U) 28 maart 1791, ged. Eemnes Buitendijks (U) 17 april 1791,2 Dagloner,2 † Eemnes (U) 19 juli 1864, begr. Eemnes Algemene begraafplaats Laarderweg, tr. Eemnes (U) 19 maart 18303 Eva de Vries, geb. Baarn (U) 1806, † Eemnes (U) 20 nov. 1840, dr. van Sijmen en Lubbertje Snellenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Sijmen / Tijmen Taal, geb. Eemnes (U) 12 april 1832, † Utrecht (U) 23 aug. 1852.4
2. Gerrit, volgt IV.
3. Wijmpje Taal, geb. Eemnes (U) 2 dec. 1835, † ald. 19 aug. 1838,5 begr. Eemnes, Algemene begraafplaats Laarderweg.2
4. Koba Taal, geb. Eemnes (U) 20 sept. 1837.2
5. Bartje Taal, geb. Eemnes (U) 13 nov. 1838, † Utrecht (U) 17 april 1923, tr. Maarssen (U) 2 sept. 18646 Hendrik Kelderman, geb. Maarssen (U) omstr. 1828.

IV. Gerrit Taal, geb. Eemnes (U) 1 mei 1834, Wagenmaker,7 † De Bilt (U) 21 juli 1905, tr. De Bilt (U) 2 dec. 18648 Kaatje Dijs, geb. Baarn (U) omstr. 1837, † De Bilt (U) 6 aug. 1904, dr. van Theodorus Johannes en Maria van Zomeren.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus Johannes Taal, geb. De Bilt (U) 10 jan. 1866, Wagenmaker,7 † Rosmalen (N.B.) 14 febr. 1910, tr. Wijhe (O) 18 aug. 18949 Johanna aan het Rot, geb. Wijhe 19 jan. 1871, † 1932, dr. van Cornelis en Johanna Nieuwenhuis; zij hertr. Olst 8 april 1911 Roelof Ringenier.
2. Evertje, volgt Va.
3. Jan Pieter Taal, geb. De Bilt febr. 1870, † ald. 29 maart 1870.
4. Jan Pieter Taal, geb. De Bilt (U) 18 maart 1871, † ald. 16 april 1871.
5. Jan Pieter, volgt Vb.
6. Gerrit Taal, geb. De Bilt (U) 7 juni 1874, † ald. 19 aug. 1874.
7. Gerrit, volgt Vc.
8. Levenloze zoon, geb. De Bilt 30 dec. 1882.

Va. Evertje Taal, geb. De Bilt (U) 10 dec. 1867, † Utrecht (U) 9 mei 1946, tr. De Bilt 17 febr. 189910 Frederik Jong, geb. Utrecht (U) omstr. 1866, † ald. 26 mei 1937.
Uit dit huwelijk:
Maria Catharina Jong (Oorspr. Taal), geb. De Bilt (U) 6 dec. 1892.

Vb. Jan Pieter Taal, geb. De Bilt (U) 22 april 1872, † Den Haag (Z.H.) 24 aug. 1943,11 tr. De Bilt (U) 17 nov. 189912 Antje Siedsma, geb. Offingawier gem.Wijmbritseradeel 15 maart 1876,13 dr. van Jantje Siedsma.
Uit dit huwelijk:
Catharina Anna Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 8 april 1904,14 † Den Haag 26 nov. 1940,15 tr. 1e 3 nov. 192616 (echtsch. ingeschr. 19 juli 1943)16 Gerardus Alfred Louis Bisseling, geb. Leipzig (Dld Saxen) 26 dec. 1901;15 tr. 2e Dirk Gijsbert van Nieuwkoop.

Vc. Gerrit Taal, geb. De Bilt (U) 19 okt. 1876, smid,17 † Den Haag (Z.H.) 9 jan. 1944,18 tr. Utrecht (U) 13 okt. 189719 Elisabeth de Ridder, geb. Utrecht omstr. 1877, dr. van Theodorus en Margaretha Ransdorp.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Taal, geb. De Bilt (U) omstr. 1899, Kleermaker,17 tr. Den Haag 18 jan. 192217 Korneliske Weiland, geb. Utingeradeel omstr. 1900, dr. van Anne en Nieske Bakker.
2. Levenloze dochter, geb. Utrecht 29 april 1900.
3. Catharina Margaretha Taal, geb. Utrecht (U) 10 mei 1901, tr. 1 sept. 192620 Anthonius Gerardus Schopmeijer, geb. Den Haag (Z.H.) 1 aug. 1899.
4. Johannes Wilhelmus Taal, geb. Utrecht (U) 4 dec. 1902,15 † ald. 3 maart 1904.
5. Johannes Wilhelmus Taal, geb. Utrecht (U) 10 dec. 1904, tr. Den Haag (Z.H.) 16 jan. 193515 Adriana Johanna Stoop, geb. Den Haag 18 okt. 1910.15
6. Margaretha Wilhelmina Taal, geb. Den Haag (Z.H.) 31 aug. 1913.Bronnen

1. Het Utrechts Archief DTB Eemnes invnt 114 pag 34
2. Groene graf Eemnes
3. Utrects Archief Eemnes Huwelijksacte 3 : 1792 / Groene graf Eemland
4. Utrects Archief Eemnes Overlijdensacte 17
5. Utrects Archief Eemnes Overlijdensacte 30
6. Het Utrechts Archief BS Huwelijken Maarssen Aktenr 7
7. Historisch Centrum Overijssel Huwelijksacte 22
8. Het Utrechts Archief Huwelijksakte 18
9. Historisch Centrum Overijssel Wijhe Huwelijksacte 22
10. Utrechts Archief De Bilt Huwelijksacte 3
11. GA Den Haag - Overlijdensacten 1943 nummer A 1758
12. Het Utrechts Archief Huwelijksakte 25
13. SA Amsterdam Archiefkaart Verwijskaart
14. Geboorte akte 1811, Burgerlijke Stand Den Haag
15. BevReg Den Haag
16. SA Amsterdam Archiefkaart 1811BSAcc
17. Burgerlijke Stand ’s-Gravenhage 1913 - 1922 / acten van huwelijk A 83
18. GA Den Haag - Overlijdensacten 1944 nummer B 92
19. Het Utrechts Archief Huwelijksakte 587
20. BR Rijswijk Gezinskaartnummers 14031-14385, 1923-1938


Index

Bakker, Nieske  Vc,1
Bisseling, Gerardus Alfred Louis (1901-)  Vb,1
Dijs, Kaatje (1837-1904)  IV
Dijs, Theodorus Johannes  IV
Jong, Frederik (1866-1937)  Va
Jong (Oorspr. Taal), Maria Catharina (1892-)  Va,1
Kelderman, Hendrik (1828-)  III,5
Nieuwenhuis, Johanna  IV,1
Nieuwkoop, Dirk Gijsbert van  Vb,1
Ransdorp, Margaretha  Vc
Ridder, Elisabeth de (1877-)  Vc
Ridder, Theodorus de  Vc
Ringenier, Roelof (1864-1932)  IV,1
Rot, Cornelis aan het  IV,1
Rot, Johanna aan het (1871-1932)  IV,1
Schopmeijer, Anthonius Gerardus (1899-)  Vc,3
Siedsma, Antje (1876-)  Vb
Siedsma, Jantje  Vb
Snellenberg, Lubbertje  III
Stoop, Adriana Johanna (1910-)  Vc,5
Taal, Bartje (1838-1923)  III,5
Taal, Catharina Anna (1904-1940)  Vb,1
Taal, Catharina Margaretha (1901-)  Vc,3
Taal, Evertje (1867-1946)  Va
Taal, Gerrit (1834-1905)  IV
Taal, Gerrit (1874-1874)  IV,6
Taal, Gerrit (1876-1944)  Vc
Taal, Gerrit (1899-)  Vc,1
Taal, Jan (1791-1864)  III
Taal, Jan Pieter (1870-1870)  IV,3
Taal, Jan Pieter (1871-1871)  IV,4
Taal, Jan Pieter (1872-1943)  Vb
Taal, Jannitje  I
Taal, Johannes Wilhelmus (1902-1904)  Vc,4
Taal, Johannes Wilhelmus (1904-)  Vc,5
Taal, Koba (1837-)  III,4
Taal, Margaretha Wilhelmina (1913-)  Vc,6
Taal, levenloze zoon (1882)  IV,8
Taal, levenloze dochter (1900)  Vc,2
Taal, Sijmen / Tijmen (1832-1852)  III,1
Taal, Theodorus Johannes (1866-1910)  IV,1
Taal, Weijmpje (1762-1829)  II
Taal, Wijmpje (1835-1838)  III,3
Vries, Eva de (1806-1840)  III
Vries, Sijmen de  III
Weiland, Anne (-1922)  Vc,1
Weiland, Korneliske (1900-)  Vc,1
Zomeren, Maria van  IVGegenereerd met Aldfaer 4.2 op 6 april 2019 14:42 door A. Taal